11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Farklı cins elektrik yükleri birbirini çeker mi? Açıklayınız.


 2. Cevap: Evet, farklı cins elektrik yükleri birbirini çeker. Açıklama:

  Coulomb kanununa göre, elektriksel kuvvetin büyüklüğü, yüklerin çarpımları ile doğru orantılıdır. Bu, farklı cins elektrik yüklerinin birbirini çektiğini gösterir. 3. Nötr cisim nedir?


 4. Cevap: Nötr cisim, yük taşımayan cisimdir. Açıklama:

  Bir cisim eğer elektron kaybetmezse veya kazanmazsa yükü azalmaz veya artmaz. Buna nötr cisim denir. Maddeyi oluşturan parçacıkların, birbirini dengelemesi sonucu maddenin nötr yük aldığı ve maddesel özellikler kazandığı duruma denir. 5. Elektriksel potansiyel enerjinin tanımı nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Elektriksel potansiyel enerji, elektrik yüklerinin etkileşiminden kaynaklanan enerjidir. Açıklama:

  Elektriksel potansiyel enerji, yüklerin birbirine yaklaştırılması veya uzaklaştırılması sırasında yapılan iş olarak tanımlanabilir. Yükler birbirine yaklaştırıldığında, elektriksel potansiyel enerji artar. Yükler birbirinden uzaklaştırıldığında ise, elektriksel potansiyel enerji azalır. 7. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın şiddeti hangi değişkenlere bağlıdır?


 8. Cevap: Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın şiddeti, levhalar arasındaki potansiyel farka, levhalar arasındaki uzaklığa ve levhaların boyutlarına bağlıdır. Açıklama:

  Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın şiddeti, levhalar arasındaki potansiyel farkla doğru orantılıdır. Yani levhalar arasındaki potansiyel fark arttıkça elektrik alanın şiddeti de artar. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın şiddeti, levhalar arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır. Yani levhalar arasındaki uzaklık arttıkça elektrik alanın şiddeti de azalır. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın şiddeti, levhaların boyutlarıyla doğru orantılıdır. Yani levhaların boyutları arttıkça elektrik alanın şiddeti de artar. 9. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alan hangi değişkenlere bağlıdır?


 10. Cevap: Elektrik alan, potansiyel farkı ile doğru orantılıdır. Levhalar arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır. Açıklama:

  Elektrik alan, levhalar arasındaki potansiyel farkı arttıkça artar ve levhalar arasındaki uzaklık arttıkça azalır. Levhaların büyüklüğü ise elektrik alanı etkilemez. 11. Sığaçların elektrik devrelerindeki işlevlerini yazınız.


 12. Cevap: Sığaçların elektrik devrelerindeki işlevleri şunlardır: * Elektrik yükünü depolayarak devrelerde enerji depolama ve salma işlevi görürler. * Gerilimi sabitlerler. * Akımı sınırlarlar. * Frekansı ayarlarlar. * Belleği korurlar. Açıklama:

  Sığaçlar, elektrik devrelerinde çeşitli işlevler görerek devrelerin daha kararlı ve verimli çalışmasını sağlarlar. 13. Akım geçen düz teli oluşturduğu manyetik alanın şiddeti neye bağlıdır?


 14. Cevap: Akım geçen düz telin oluşturduğu manyetik alanın şiddeti, telden geçen akım miktarına, telin uzunluğuna ve telin şekline bağlıdır. Açıklama:

  Telden geçen akım miktarı arttıkça, oluşturulan manyetik alanın şiddeti de artar. Telin uzunluğu arttıkça, oluşturulan manyetik alanın şiddeti de artar. Telin şekli ise, manyetik alanın yönünü ve dağılımını etkiler. 15. Manyetik alan çizgileri, bir noktadaki manyetik alanın yönünü ve şiddetini gösteren çizgilerdir. Manyetik alan çizgilerinin özellikleri nelerdir?


 16. Cevap: Manyetik alan çizgilerinin özellikleri şunlardır: * Manyetik alan çizgileri, her zaman kapalıdır. * Manyetik alan çizgileri, birbirlerini kesmezler. * Manyetik alan çizgilerinin yoğunluğu, manyetik alanın şiddetiyle doğru orantılıdır. * Manyetik alan çizgileri, manyetik alan üreten kaynaklara doğru uzanır. Açıklama:

  Manyetik alan çizgileri, manyetik alanı görselleştirmek için kullanılan bir araçtır. Manyetik alan çizgilerinin özellikleri, manyetik alanın davranışını anlamada önemlidir. 17. Üzerinden akım geçen bir akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın yönünü etkileyen faktörler nelerdir?


 18. Cevap: Sarım sayısı, sarım uzunluğu, akım şiddeti ve makaranın içindeki ortamın cinsidir. Açıklama:

  Sarım sayısı ve akım şiddeti arttıkça manyetik alanın yönü değişmezken, sarım uzunluğu arttıkça manyetik alan yönü tersine döner. Demir gibi manyetik olarak geçirgenliği yüksek maddeler manyetik alanı artırır. 19. Düzgün manyetik alanda hareket eden bir elektronun yörüngesinin yarıçapı neye bağlıdır? Açıklayınız.


 20. Cevap: Düzgün manyetik alanda hareket eden bir elektronun yörüngesinin yarıçapı, elektronun kütlesine, hızına ve manyetik alanın şiddetine bağlıdır. Açıklama:

  Elektronun kütlesi ne kadar büyükse, yörüngesinin yarıçapı o kadar büyük olur. Elektronun hızı ne kadar büyükse, yörüngesinin yarıçapı o kadar küçük olur. Manyetik alanın şiddeti ne kadar büyükse, elektronun yörüngesinin yarıçapı o kadar küçük olur. 21. Manyetik alan içinde hareket eden bir yüklü parçacıktan geçen elektrik akımı, parçacığın manyetik alandaki yörünge yarıçapından nasıl etkilenir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Manyetik alan içinde hareket eden bir yüklü parçacıktan geçen elektrik akımı, parçacığın manyetik alandaki yörünge yarıçapını etkilemez. Açıklama:

  Manyetik kuvvet, yüklü parçacığın hareket yönü ile manyetik alan yönüne dik hareket eden bir kuvvettir. Manyetik kuvvetin büyüklüğü, parçacığın yükü, hızı ve manyetik alanın şiddeti ile doğru orantılıdır. Elektrik akımı, yüklü parçacıkların hareketinden kaynaklandığı için elektrik akımı, parçacığın manyetik alandaki yörünge yarıçapını etkilemez. 23. Öz-indüksiyon akımı nedir ve nasıl oluşur?


 24. Cevap: Öz-indüksiyon akımı, bir akım makarasından geçen akımın değiştirilmesi ile oluşan akımdır. Akımın değiştirilmesi, manyetik alanın şiddetini de değiştirir ve bu da akım makarasının içinde manyetik akı değişimine neden olur. Bu akı değişimi, devrede öz-indüksiyon akımının oluşmasına neden olur. Açıklama:

  Öz-indüksiyon akımı, Lenz Yasası'na göre, azalan manyetik alanı arttıracak yönde oluşur. Bu şekilde, akım değişiminden dolayı meydana gelen manyetik akı değişimi devrede öz-indüksiyon akımının oluşmasına neden olur. 25. Öz-indüksiyon akımı hangi yönde oluşur?


 26. Cevap: Öz-indüksiyon akımı, Lenz Yasası'na göre, azalan manyetik alanı arttıracak yönde oluşur. Açıklama:

  Yani, akım makarasından geçen akım artıyorsa, öz-indüksiyon akımı akım makarasından geçen akımı azaltacak yönde oluşur. Akım makarasından geçen akım azalıyorsa, öz-indüksiyon akımı akım makarasından geçen akımı arttıracak yönde oluşur. 27. Ülkemizde kullanılan elektrik akımı alternatif akım mıdır yoksa doğru akım mıdır?


 28. Cevap: Alternatif akım, zamanla yönü ve şiddeti değişen akımdır. Doğru akım ise, zamanla yönü ve şiddeti değişmeyen akımdır. Açıklama:

  alternatif akım, jeneratörler veya elektrik santralleri tarafından üretilir ve trafolar tarafından iletilir. Doğru akım ise, piller veya aküler tarafından üretilir. alternatif akımın frekansı vardır ve saniyedeki devir sayısı ile ölçülür. Doğru akımın frekansı yoktur. alternatif akım, bobinlerde ve sığaçlarda enerji depolayabilir. Doğru akım ise, bobinlerde ve sığaçlarda enerji depolayamaz. 29. Alternatif akım devrelerinde bobinin davranışı nasıldır?


 30. Cevap: alternatif akım devrelerinde bobin, indüktans özelliği gösterir. Açıklama:

  indüktans, bobinin manyetik alan oluşturma yeteneğidir. Bobinin indüktansı, bobinin yapısına ve boyutuna bağlıdır. alternatif akım devrelerinde bobin, akımın yönü ve şiddetinin değişmesine karşı direnç gösterir. Bu direnç, indüktif reaktans olarak adlandırılır. indüktif reaktans, bobinin indüktansına ve alternatif akımın frekansına bağlıdır. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ohm Yasası doğru akım devrelerinde geçerlidir.
  2. (.....) Alternatif akım devrelerinde akımın etkin değeri kullanılır.
  3. (.....) Direnç, alternatif akım devrelerinde enerji harcar.
  4. (.....) Bobin, alternatif akım devrelerinde enerji depolayabilir.
  5. (.....) Bobinin ohmik direnci alternatif akım frekansına bağlıdır.
  6. (.....) Sığaç, alternatif akım devrelerinde akıma direnç gösterir.
  7. (.....) Doğru akım devrelerinde akımın yönü ve şiddeti sabittir.
  8. (.....) Alternatif akım devrelerinde akımın yönü ve şiddeti sürekli değişir.
  9. (.....) Sığaç, alternatif akımda dirençle aynı davranışı gösterir.
  10. (.....) Bobinlerin alternatif akım devresine etkisi, geometrik özelliklerine ve ortama bağlıdır.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 33. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Lenz Yasası
  b. Faraday Yasası
  c. Elektromotor kuvvet
  d. İndüksiyon akımı
  e. Alternatif akım
  f. Doğru akım
  1. Manyetik akı değişim hızıyla doğru orantılı olan büyüklük.
  2. Manyetik akı değişimi sonucunda oluşan akım.
  3. İndüksiyon akımının oluşturduğu manyetik alanın, indüksiyon akımını meydana getiren manyetik akı değişimine karşı koyacak yönde oluşmasını sağlayan yasa.
  4. Manyetik alanın şiddetini değiştirerek devrede bir elektromotor kuvvetin ve dolayısıyla bir akımın oluşturulabileceğini ortaya koyan yasa.
  5. Birim yükün devreyi bir defa dolanması için gerekli enerji.
  6. Yönü zamanla değişmeyen akım.

 34. Cevap: 1. c, 2. d, 3. a, 4. b, 5. c, 6. f Açıklama:

  Mıknatıs hareket ettirilmediği sürece manyetik alan çizgileri halka içinde aynı sayıda kalır. Manyetik akı değişimi olmadığı için halka üzerinde akım oluşmaz. Mıknatıs halka içerisinden hareket ettirildiğinde manyetik alan çizgileri azalıp çoğaldığından halka üzerinde akım oluşur. 35. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Solenoidal sargı
  b. Manyetik alan
  c. Elektromotor kuvvet
  d. Manyetik akı
  e. İndüktör
  1. Akım taşıyan iletkenin çevresinde oluşan manyetik etkidir.
  2. Elektromotor kuvvetin oluşmasına sebep olan manyetik akının yüzeydeki bileşeni.
  3. Akım taşıyan iletkenin manyetik alan üretmesi olayıdır.
  4. Gövdesi yumuşak demirden yapılmış silindirik bir tel üzerine sarılı iletken.
  5. Sürekli artan veya azalan manyetik akının oluşturduğu kuvvettir.

 36. Cevap: e-4, a-1, b-2, d-3, c-5 Açıklama:

  Soruda manyetizma ile ilgili kavramların eşleştirilmesi istenmektedir. 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Maddelerin belirli miktarda yük alabilme ölçüsüne ................... denir.
  2. Sığa, C sembolü ile gösterilir ve SI'da birimi ................... 'dir.
  3. Levhaların yükü, sığa ile ................... orantılı olur.
  4. Yüzey alanları A, aralarındaki uzaklık d olan paralel levhaların sığası, levhaların alanı ile ................... orantılı olarak değişir.
  5. Yüzey alanları A, aralarındaki uzaklık d olan paralel levhaların sığası, levhalar arası uzaklık ile ................... orantılı olarak değişir.
  6. Levhalar arasındaki ortamın geçirgenliği ε olan paralel levhaların sığası, ortamın geçirgenliği ile ................... orantılı olarak değişir.
  7. Sığa, iletkenin alanı, levhalar arası mesafe ve ortamın geçirgenliği ile ................... tanımlanır.
  8. Sığa, levhalara yük depolayarak ve levhalar arasındaki potansiyel farkını ölçerek ................... yapılır.
  9. Sığa, enerji depolama kapasitesini ölçen bir kavramdır ve ................... öyledir.
  10. Büyük sığalı iletkenler, daha fazla ................... depolayabilir.

 38. Cevap: a. sığa, b. faraddır, c. doğru, d. doğru, e. ters, f. doğru, g. matematiksel olarak, h. deneysel olarak, i. niceliksel, j. enerji Açıklama:

  Sığa, maddelerin belirli miktarda yük alabilme ölçüsüdür. Sığa, C sembolü ile gösterilir ve SI'da birimi faraddır. Levhaların yükü, sığa ile doğru orantılı olur. Yüzey alanları A, aralarındaki uzaklık d olan paralel levhaların sığası, levhaların alanı ile doğru orantılı olarak değişir. Yüzey alanları A, aralarındaki uzaklık d olan paralel levhaların sığası, levhalar arası uzaklık ile ters orantılı olarak değişir. Levhalar arasındaki ortamın geçirgenliği ε olan paralel levhaların sığası, ortamın geçirgenliği ile doğru orantılı olarak değişir. Sığa, iletkenin alanı, levhalar arası mesafe ve ortamın geçirgenliği ile matematiksel olarak tanımlanır. Sığa, levhalara yük depolayarak ve levhalar arasındaki potansiyel farkını ölçerek deneysel olarak yapılır. Sığa, enerji depolama kapasitesini ölçen bir kavramdır ve niceliksel bir kavramdır. Büyük sığalı iletkenler, daha fazla enerji depolayabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Düzgün elektrik alan ve sığa
  2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  3. Elektriksel Potansiyel

Ayrıca 11.sınıf fizik dersi 2.dönem başı sınav soruları klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, elektriksel kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü etkileyen faktörleri açıklayabilir.

Nötr cismin ne olduğunu öğrenmiş oldum.

Elektrik yüklerinin etkileşiminden kaynaklanan enerjinin elektriksel potansiyel enerji olduğunu anlamak.

Öğrenciler, yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın şiddetinin hangi değişkenlere bağlı olduğunu açıklayabilirler.

Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanın bağlı olduğu değişkenleri açıklayabilme.

Öğrenciler, sığaçların elektrik devrelerindeki işlevlerini kavrayarak, elektrik devrelerinin çalışma prensiplerini daha iyi anlayabilirler.1.

Öğrenciler, akım geçen düz telin oluşturduğu manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, manyetik alan çizgilerinin özelliklerini anlayabilir ve manyetik alanı görselleştirebilirler.

Öğrenciler, akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın yönünü etkileyen faktörleri anlayacaktır.

Öğrenciler, düzgün manyetik alanda hareket eden bir elektronun yörüngesinin yarıçapını etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, manyetik alan içinde hareket eden bir yüklü parçacıktan geçen elektrik akımının, parçacığın manyetik alandaki yörünge yarıçapını etkilemediğini açıklayabilirler.

Öğrenci, öz-indüksiyon akımını ve oluşumunu açıklayabilir.

Öğrenci, öz-indüksiyon akımının yönünü açıklayabilir.

Öğrenciler, alternatif akım ve doğru akımın özelliklerini ayırt edebilirler.

Öğrenciler, alternatif akım devrelerinde bobinin davranışını anlayabilirler.

* Doğru ve alternatif akım devreleri arasındaki farkları anlamak. * Alternatif akım devrelerindeki direnç, bobin ve sığacın davranışlarını kavramak. * Ohm Yasası'nın doğru ve alternatif akım devrelerindeki geçerliliğini bilmek. * Bobinlerin alternatif akım devrelerinde enerji depolama ve akıma karşı koyma özelliğini anlamak. * Sığaçların alternatif akım devrelerinde akıma karşı direnç göstermediğini bilmek.

Öğrenciler, indüksiyon elektromotor kuvvetinin ve indüksiyon akımının kavramlarını anlar ve Lenz Yasası'nın ve Faraday Yasası'nın açıklamalarını yaparlar.

Manyetizma ile ilgili kavramları açıklayabilme.

Öğrenciler, sığa kavramını ve sığanın bağlı olduğu değişkenleri anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.