11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Yalıtkan düzlem içindeki noktasal yüklerin elektrik potansiyelini açıklayınız.


 2. Cevap: Noktasal bir yükün elektrik potansiyeli, o noktanın bir birim pozitif yükü sonsuzdan o noktaya getirmek için yapılması gereken iştir. Yalıtkan düzlemdeki bir noktanın elektrik potansiyeli, o noktayı etkileyen tüm noktasal yüklerin o noktada oluşturduğu elektrik potansiyellerin cebirsel toplamına eşittir. Açıklama:

  Elektrik potansiyeli, bir noktadaki elektriksel potansiyel enerjinin bir birim pozitif yüke oranıdır. Yüklerin işaretleri, elektrik potansiyelini hesaplamada dikkate alınmalıdır. 3. Birbiriyle etkileşen +q ve -q yüklerinin elektriksel potansiyel enerjisinin işaretini belirtiniz.


 4. Cevap: Negatif Açıklama:

  Birbirini iten yükler, pozitif elektriksel potansiyel enerjiye sahiptir. Birbirini çeken yükler ise negatif elektriksel potansiyel enerjiye sahiptir. 5. Yüklü paralel levhalar arasındaki elektrik alanın bağlı olduğu değişkenleri açıklayınız.


 6. Cevap: * Potansiyel fark * Levhalar arasındaki uzaklık Açıklama:

  Elektrik alan, potansiyel farkla doğru orantılı, levhalar arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır. 7. Elektrik alana dik fırlatılan +q yüklü bir cismin izlediği yörüngeyi ağırlığına göre sınıflandırınız.


 8. Cevap: * Ağırlığı ihmal edilebilir: Parabolik yörünge * Ağırlığı elektriksel kuvvete eşit: Doğrusal yörünge * Ağırlığı elektriksel kuvvetten büyük: Parabolik yörünge Açıklama:

  Cismin izlediği yörünge, ağırlığı ile elektriksel kuvvet arasındaki büyüklük ilişkisine bağlıdır. 9. Akım geçen bir düz telin çevresindeki manyetik alanın şiddetini etkileyen faktörleri açıklayınız.


 10. Cevap: Akımın şiddeti, telin uzunluğu ve telden geçen akımın yönü. Açıklama:

  Akımın şiddeti arttıkça manyetik alan şiddeti artar, telin uzunluğu arttıkça manyetik alan şiddeti azalır ve telden geçen akımın yönü manyetik alanın yönünü belirler. 11. Elektromanyetik indüklenme nedir? Çeşitlerini ve örneklerini veriniz.


 12. Cevap: Bir iletkende değişen manyetik alanın, iletkenin uçlarında bir elektromotor kuvvet (EMK) oluşturması olayıdır. Çeşitleri: * Elektromanyetik indüklenme * Transformatör etkisi * Jeneratör etkisi Örnekler: * Elektrik jeneratörleri * Transformatörler * Elektromotorlar Açıklama:

  Elektromanyetik indüklenme, elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bir olaydır. 13. Manyetik alan içinde üzerinden i şiddetinde akım geçen ve l uzunluğundaki düz bir telin manyetik kuvvetini hesaplama denklemini yazınız.


 14. Cevap: F = i x l x B x sin(theta) Açıklama:

  B, manyetik alanın şiddeti; theta, telin manyetik alan ile yaptığı açıdır. 15. Manyetik alan içinde hareket eden yüklerin manyetik kuvvete maruz kaldığını açıklayın.


 16. Cevap: Manyetik alan içinde hareket eden yükler, yüklerinin büyüklüğüne, hızlarına ve hareket yönlerine bağlı olarak manyetik kuvvete maruz kalır. Bu kuvvet, yükün hız vektörüne ve manyetik alan vektörüne diktir. Açıklama:

  Manyetik kuvvet, sağ el kuralı kullanılarak belirlenir. Sağ elin başparmağı yükün hareket yönünü, diğer dört parmağı manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde tutulduğunda, avuç içi pozitif yüke etki eden manyetik kuvvetin yönünü gösterir. Negatif yükler için sağ el kuralı uygulanırken başparmak yükün hareket yönünün tersi yönde tutulur. 17. Bir akım makarasının üzerindeki indüksiyon elektromotor kuvveti hangi faktörlere bağlıdır?


 18. Cevap: * Manyetik akıdaki değişim hızı * Makaranın sarmış sayısı Açıklama:

  İndüksiyon elektromotor kuvveti, manyetik akıdaki değişim hızına ve makaradaki sarmış sayısına orantılıdır. Manyetik akıdaki değişim hızının artması, indüksiyon elektromotor kuvvetinin artmasına neden olur. Sarmış sayısının artması da indüksiyon elektromotor kuvvetini artırır. 19. Öz-indüksiyon akımının oluşum mekanizmasını açıklayınız.


 20. Cevap: Öz-indüksiyon akımı, bir akım makarasındaki akımın değişmesi sonucu oluşan ve değişen manyetik alanı arttıracak veya azaltacak yönde akım değişimine neden olan akımdır. Lenz Yasası'na göre, akım makarasının içinden geçen manyetik akı değiştiğinde, akım değişimini arttıracak veya azaltacak yönde ikinci bir manyetik alan oluşur ve bu da öz-indüksiyon akımını indükler. Açıklama:

  Öz-indüksiyon akımı, akım makarasının içindeki manyetik akının değişmesiyle oluşur. Akım değiştiğinde, manyetik alan da değişir ve bu değişim, akım değişimini arttıracak veya azaltacak yönde bir öz-indüksiyon akımı indükler. 21. Alternatif akımın üretildiği araçlara ne ad verilir?


 22. Cevap: Alternatör Açıklama:

  Alternatörler, manyetik alanda dönen çerçevenin indüksiyon yoluyla alternatif akım ürettiği araçlardır. 23. Alternatif akımın alternatif akım motorlarındaki avantajları nelerdir?


 24. Cevap: * Daha verimli çalışma * Daha az bakım gerektirme Açıklama:

  Alternatif akım motorları, doğru akım motorlarına göre daha yüksek verimliliğe sahiptir ve daha az bakım gerektirir, bu da onları daha uygun maliyetli ve güvenilir hale getirir. 25. Sığacın fiziksel özelliklerine bağlı olan ve kapasitans ile ilgili bir büyüklük belirtiniz.


 26. Cevap: Kapasitif reaktans Açıklama:

  Kapasitif reaktans, sığacın fiziksel özelliklerine bağlı olarak değişen ve alternatif akım devrelerinde sığacın akıma gösterdiği dirençtir. 27. Transformatörlerin kullanım alanları nelerdir?


 28. Cevap: Elektrik santrallerinde gerilimi yükseltmek ve alçaltmak, daha fazla enerji elde etmek ve evlerde elektrikli cihazları çalıştırmak gibi alanlarda kullanılır. Açıklama:

  Transformatörler, alternatif akımın gerilimini ihtiyaçlara göre ayarlamada kullanılan araçlardır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Gerilim düşürücü transformatörler, giriş geriliminden daha yüksek çıkış gerilimi üretirler.
  (.....) 2. Alternatif akım devrelerinde gerilimi düşürmek için transformatörler kullanılır.
  (.....) 3. İdeal bir transformatörün verimi %100'den azdır.
  (.....) 4. Bobinlerin sarım sayıları eşit olan transformatörler gerilimi yükseltir veya düşürür.
  (.....) 5. Transformatörler, alternatif akım devrelerinde kullanılır.
  (.....) 6. Trafo merkezlerinde, elektrik santralinden gelen yüksek gerilim düşürülerek evlerde ve iş yerlerinde kullanılabilir seviyeye getirilir.
  (.....) 7. Transformatörlerin primer bobini, alternatif akım kaynağına bağlanır.
  (.....) 8. Gerilimi düşürücü transformatörlerde, primer bobinin sarım sayısı sekonder bobinden azdır.
  (.....) 9. Gerilimi yükseltici transformatörlerde, sekonder bobinin sarım sayısı primer bobinden fazladır.
  (.....) 10. Transformatörler, elektrik akımının uzak mesafelere aktarılmasında kullanılır.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  Cümleler:
  a. Alternatif akımın gerilimini yükseltmek veya düşürmek için kullanılırlar.
  b. Primer bobindeki manyetik akı değişimi, sekonder bobinde de bir indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturur.
  c. Güvenlik noktalarında kullanılan metal dedektörlerinde devre rezonans durumuna getirilerek kullanılırlar.
  d. Demir çekirdek üzerindeki birbirinden yalıtılmış iki bobinden oluşurlar.
  e. Elektrik santrallerinde üretilen elektriğin gerilimini ihtiyaca göre yükseltirler.
  Tanımlar:
  1. Transformatör
  2. Rezonans
  3. Metal dedektör
  4. İndüksiyon
  5. Alternatif akım

 32. Cevap: 1. a 2. e 3. c 4. b 5. d Açıklama:

  Eşleştirmeler, cümlelerin içeriği ve tanımların anlamları dikkate alınarak yapılmıştır. 33. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Elektriksel potansiyelin bir noktadan başkasına değişimi ....... denir.
  2. Yüklerin karşılıklı etkileşimi oluşturdukları ....... 'dir
  3. Bir cismin potansiyel enerjisinde meydana gelen değişim ....... dir
  4. Yüklü cisimler arasındaki elektrik alan....... olur
  5. Elektriksel potansiyel ile yükün çarpımı ....... dir
  6. Yüklerin mesafe ile değişkenliği ....... denir
  7. Elektriksel potansiyel ......... tanımlanır.
  8. Elektriksel potansiyel iki nokta arasındaki ....... yapılır
  9. Elektrik alan çizgileri ....... öyledir.
  10. Bir noktanın elektriksel potansiyeli ile toprak potansiyeli arasındaki farka ....... denir

 34. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca 11.sınıf fizik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, yalıtkan düzlemdeki noktasal yüklerin elektrik potansiyelini tanımlayabilir ve hesaplayabilirler.

Öğrenciler, birbirini iten veya çeken yüklerin elektriksel potansiyel enerjisinin işaretini belirleyebilirler.

Öğrenciler, yüklü paralel levhalar arasındaki elektrik alanın bağımlı olduğu değişkenleri anlayacaktır.

Öğrenciler, elektrik alana dik fırlatılan +q yüklü cisimlerin izlediği yörüngeleri ağırlıklarına göre sınıflandırabilecektir.

Öğrenciler, akım geçen bir düz telin çevresindeki manyetik alanın şiddetini etkileyen faktörleri anlayabilecektir.

Öğrenciler, elektromanyetik indüklenmenin tanımını, çeşitlerini ve örneklerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, manyetik kuvvetin büyüklüğünü hesaplamada kullanılan denklemi uygulayabileceklerdir.

Öğrenciler, manyetik alan içinde hareket eden yüklerin manyetik kuvvete maruz kaldığını ve bu kuvvetin yönünün sağ el kuralı ile belirlendiğini anlar.

Öğrenciler, indüksiyon elektromotor kuvvetinin manyetik akıdaki değişim hızına ve akım makarasının sarmış sayısına bağlı olduğunu anlar.

* Öz-indüksiyon akımının oluşum mekanizmasını açıklayabilme.

Alternatif akım üretim araçlarının adını öğrenmek.

Alternatif akımın alternatif akım motorlarındaki avantajlarının farkına varmak.

Sığacın kapasitif reaktans büyüklüğünün fiziksel özelliklerine bağlı olduğunu öğrenmek.

Öğrenciler, transformatörlerin çok yönlü kullanım alanlarını anlayacaktır.

* Transformatörlerin gerilimi yükseltme ve düşürme işlevlerini anlamak. * Transformatörlerin ideal ve gerçek durumlarını ayırt etmek. * Transformatörlerin sarım sayılarının gerilim üzerindeki etkisini anlamak. * Transformatörlerin alternatif akım devrelerinde kullanım amacını kavramak. * Transformatörlerin elektrik akımının iletim ve dağıtımındaki önemini anlamak.

Alternatif akım, transformatör, indüksiyon, rezonans ve metal dedektör kavramlarını anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.