11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test CEVAPLARI

 1. Düzgün elektrik alan şiddeti nasıl hesaplanır?

  A) Elektrik alanın şiddeti yük ile plaka arasındaki mesafenin çarpımına eşittir
  B) Elektrik alanın şiddeti yük ile plaka arasındaki mesafenin kareköküne eşittir
  C) Elektrik alanın şiddeti yükün büyüklüğüne eşittir
  D) Elektrik alanın şiddeti plaka arasındaki mesafenin kareköküne eşittir
  E) Elektrik alanın şiddeti plaka arasındaki mesafeye eşittir

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan bu soruda doğru cevap, elektrik alanın şiddetinin yükün büyüklüğüne eşit olduğudur. Elektrik alanın şiddeti, bir yükün etrafında oluşan elektrik kuvveti ile o yükün büyüklüğüne orantılıdır ve yük ile plaka arasındaki mesafe ile değil, yükün konumuna bağlıdır. Bu nedenle elektrik alanın şiddeti yalnızca yükün büyüklüğüne bağlıdır. 3. İki yüklü parçacık arasındaki elektriksel kuvvet, yükler arasındaki _________ arttıkça artar.

  A) uzaklık    B) hız    C) kütle    D) boyut    E) hiçbiri

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) uzaklık"tır. Elektriksel kuvvet, yükler arasındaki uzaklık azaldıkça artar ve uzaklık arttıkça azalır. Bu prensip, Coulomb Yasası olarak bilinir ve elektromanyetizma alanında önemli bir kavramdır. 5. Düzgün elektrik alan, birim yükün deneyimlediği kuvvete ___________ denir.

  A) elektrik potansiyeli        B) elektriksel alan şiddeti   
  C) Coulomb yasası              D) Ohm yasası                 
  E) hiçbiri                    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) elektriksel alan şiddeti" olarak verilir. Elektrik alan, bir yükün diğer yükler üzerinde yarattığı etkiyi tanımlar ve bu alanda birim yükün deneyimlediği kuvvet elektriksel alan şiddeti olarak adlandırılır. Bu kavram, elektrostatik ve elektromanyetik teorilerin temel prensiplerinden biridir ve elektromanyetik etkileşimlerin anlaşılmasına yardımcı olur. 7. Elektriksel potansiyel enerjisi, ___________ tarafından depolanır.

  A) elektrik yükleri          B) elektrik alan            
  C) elektriksel potansiyel    D) Coulomb yasası           
  E) hiçbiri                  

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) elektrik alan. Elektrik yükleri arasındaki potansiyel farkına bağlı olarak elektrik yükleri hareket eder ve elektriksel potansiyel enerjisi depolanır. Bu enerji depolama işlemi, yükler arasındaki elektrik alanın etkisiyle gerçekleşir. Elektrik yükleri, elektrik alanın yönünde hareket ederek potansiyel enerjiyi depolarlar ve bu enerji serbest bırakıldığında yine elektrik alanın etkisiyle hareket ederek iş yaparlar. 9. Kapasitans, bir kondansatörün üzerine __________ yük depolayabileceğini gösterir.

  A) fazla                     B) az                       
  C) kesinlikle belirli bir    D) sıfır                    
  E) hiçbiri                  

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) kesinlikle belirli bir" dir. Kondansatörler, elektrik yüklerini depolamak için kullanılan bileşenlerdir ve kapasitansları, bir kondansatörün üzerine depolayabileceği maksimum yük miktarını belirtir. Kapasitans, kondansatörün geometrisi, malzemesi ve dielektrik sabiti gibi faktörlere bağlı olarak belirli bir değere sahiptir. Yani, kapasitans, kesin bir değerdir ve bir kondansatörün üzerine depolayabileceği maksimum yük miktarını belirler. 11. Bir kondansatörün kapasitansı, ___________ ve kondansatör plakaları arasındaki mesafeye bağlıdır.

  A) elektrik potansiyeli        B) elektrik yükü              
  C) elektriksel alan şiddeti    D) elektrik akımı             
  E) hiçbiri                    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) elektriksel alan şiddeti ve kondansatör plakaları arasındaki mesafeye bağlıdır." olarak verilmiştir. Kondansatörün kapasitansı, plakalar arasındaki mesafeye ve plakalar arasındaki elektriksel alanın şiddetine bağlıdır. Kondansatör plakaları arasındaki mesafe arttıkça kapasitans azalır, elektriksel alan şiddeti arttıkça kapasitans da artar. Bu nedenle, kondansatörün kapasitesini artırmak istiyorsak, ya plakalar arasındaki mesafeyi azaltmamız ya da elektriksel alanın şiddetini arttırmamız gerekmektedir. 13. Elektrik akımı manyetik bir alan oluştururken, manyetik alanın bir elektrik akımı oluşturabilmesi için ne yapılması gerekiyor?

  A) Manyetik alanın değişmesi
  B) Manyetik alanın sabit kalması
  C) Manyetik alanın daha güçlü hale gelmesi
  D) Elektrik akımının ters yönde gitmesi
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani manyetik alanın değişmesidir. Faraday'ın indüksiyon yasasına göre, manyetik alanın değişmesi, bir elektrik alanı oluşturur ve bu da bir elektrik akımına yol açabilir. Bu prensip, manyetik alanın elektrik enerjisine dönüştürülmesinde kullanılan birçok cihazda temel bir rol oynar. 15. Bir manyetik alanın şiddeti arttığında, manyetik alanın birim alanında bulunan manyetik akı yoğunluğu ne olur?

  A) Azalır
  B) Sabit kalır
  C) Artar
  D) Sıfıra eşitlenir
  E) Değişmez, fakat manyetik akım artar

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Artar. Manyetik alanın şiddeti arttıkça manyetik akı yoğunluğu da artar. Manyetik akı yoğunluğu, manyetik alanın birim alan başına düşen manyetik akısıdır. Bu nedenle manyetik alanın şiddeti arttıkça, manyetik akı yoğunluğu da artar. Bu konu, manyetizma ve elektromanyetizma gibi fizik alanlarıyla ilgilidir. 17. Bir iletkenin bir manyetik alandaki hareketinden kaynaklanan potansiyel farkına ne denir?

  A) Faraday kanunu                B) Amper kanunu                 
  C) Elektromanyetik indüksiyon    D) Lorentz kuvveti              
  E) Kirchhoff kanunu             

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: Elektromanyetik indüksiyon. Elektromanyetik indüksiyon, bir manyetik alan içinde hareket eden bir iletkenin uçlarında potansiyel farkının oluşmasına denir. Bu olay, Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasası ile açıklanır. Bu yasa, manyetik alanın değişiminin, iletkenin uçlarında bir elektromotor kuvveti (EMK) indükleyeceğini ifade eder. Elektromanyetik indüksiyon, elektromanyetik enerji dönüşümü için önemlidir ve elektromotor kuvvetleri ve jeneratörlerin çalışma prensiplerine dayanır. 19. Bir tel döngüsüne manyetik alan diklemesine girerken, döngü içinde bir elektrik akımı oluşur. Bu olaya ne denir?

  A) Manyetik alanın indüksiyonu    B) Faraday kanunu                
  C) Lenz kanunu                    D) Ampere kanunu                 
  E) Elektrik akımı üretimi        

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Manyetik alanın indüksiyonu. Manyetik alanın bir döngü içinde değişmesi, döngüde bir elektromotor kuvvet (EMK) oluşturur ve bu EMK bir elektrik akımı üretir. Bu olaya manyetik alanın indüksiyonu denir. Faraday'ın indüksiyon kanunu, manyetik alanın değişimine bağlı olarak indüklenen EMK'yi açıklar. Lenz'in kanunu ise indüklenen akımın yönünü belirler. Manyetik alanın indüksiyonu, elektromanyetik alanların temel bir prensibidir. 21. Bir manyetik alanın manyetik akı yoğunluğunu arttırmak için ne yapılabilir?

  A) Manyetik alanın yönünü tersine çevirin
  B) Manyetik alanı arttırın
  C) Manyetik alana bir iletken bobin ekleyin
  D) Manyetik alanı zayıflatın
  E) Hiçbiri

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Manyetik akı yoğunluğu, manyetik alanın şiddetine bağlıdır. Dolayısıyla, manyetik alanı arttırarak manyetik akı yoğunluğunu arttırabilirsiniz. Bunun için manyetik alan üreten mıknatısların veya elektromıknatısların gücünü arttırabilirsiniz. 23. Elektrik akımı manyetik alan oluştururken, manyetik alan da elektrik akımı oluşturabilir. Bu oluşuma ne ad verilir?

  A) Elektromanyetik dalga         B) Elektromanyetik alan         
  C) Elektromanyetik spektrum      D) Elektromanyetik indüksiyon   
  E) Elektromanyetik kutuplaşma   

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Elektromanyetik indüksiyondur. Elektrik akımı manyetik alan oluştururken manyetik alan da elektrik akımı oluşturabilir. Bu oluşuma elektromanyetik indüksiyon adı verilir. Elektromanyetik indüksiyon, Faraday'ın manyetik indüksiyon kanunu tarafından açıklanır ve elektromanyetik alanın üretimi için kullanılan bir temel prensiptir. 25. Elektromanyetik indüksiyon yoluyla manyetik alan oluşturmak için ne tür bir akım kullanılır?

  A) DC akımı              B) AC akımı             
  C) Statik elektrik       D) Sürtünme elektriği   
  E) Voltaj               

 26. Cevap: B Açıklama:

  Elektromanyetik indüksiyon yoluyla manyetik alan oluşturmak için AC akımı kullanılır. Bu akımın yönü sürekli olarak değişir ve manyetik alanı oluşturur. DC akımı manyetik alan oluşturmada kullanılabilir ancak manyetik alan sabit kalır. Statik elektrik veya sürtünme elektriği manyetik alan oluşturmada kullanılamaz. Voltaj ise bir elektriksel potansiyel farkını ifade eder ve manyetik alan oluşturmada kullanılmaz. 27. Bir döngü manyetik alanın içinde döndüğünde, döngüdeki elektronlar neden hareket eder?

  A) Manyetik alan, elektronları harekete geçirir.
  B) Döngüdeki iletken madde, manyetik alana duyarlıdır.
  C) Manyetik alan, döngüdeki iletken madde içinde elektrik alan oluşturur.
  D) Manyetik alan, döngüdeki elektronların potansiyel enerjisini artırır.
  E) Manyetik alan, döngüdeki elektronların kinetik enerjisini artırır.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır, "Manyetik alan, döngüdeki iletken madde içinde elektrik alan oluşturur." Manyetik alanın döngüdeki elektronları hareket ettirmesi, manyetik alanın iletken madde içinde elektrik alan oluşturması sonucu gerçekleşir. Manyetik alanın değişimi, döngüde elektrik akımının oluşmasına ve bu akımın manyetik alan etkileşimi nedeniyle bir kuvvetin oluşmasına neden olur. Bu kuvvet, elektronların hareketine neden olur. 29. Bir manyetik alanın şiddeti nasıl ölçülür?

  A) Newton metre kullanarak    B) Voltmetre kullanarak      
  C) Ampermetre kullanarak      D) Gaussmetre kullanarak     
  E) Ohmmetre kullanarak       

 30. Cevap: D Açıklama:

  Manyetik alanın şiddeti, genellikle Gaussmetre (manyetometre) kullanılarak ölçülür. Gaussmetre, manyetik alanın şiddetini ölçmek için kullanılan bir alettir ve manyetik alanın birimleri Gauss veya Tesla olarak ifade edilir. Bu ölçümler, manyetik alanın etkilerini anlamak ve manyetik alanı kontrol etmek için önemlidir. 31. Bir elektrik alanının şiddeti ne ile ölçülür?

  A) Amper metre      B) Volt metre    C) Coulomb metre
  D) Newton metre    E) Farad metre

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "Volt metre"dir. Elektrik alanının şiddeti, birim yükün bu alan içerisindeki hareketine etki eden kuvvetin büyüklüğü olarak tanımlanır ve bu kuvvetin ölçümü voltmetre kullanılarak yapılır. Voltmetre, elektriksel potansiyel farkını ölçerek elektrik alanın şiddetini belirler. 33. İki iletken plakanın arasında düzgün elektrik alan oluşması için hangi koşulların sağlanması gereklidir?

  A) Plakaların açısı dik olmalıdır.
  B) Plakaların birbirine eşit uzaklıkları olmalıdır.
  C) Plakaların birbirine paralel olması gereklidir.
  D) Plakaların birbirine eşit yüzey alanları olmalıdır.
  E) Plakaların malzemesi bakır olmalıdır.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Plakaların birbirine paralel olması gereklidir." Bu koşul sağlanmadığında düzgün bir elektrik alan oluşmaz. İki plaka arasındaki mesafe sabit tutulmalı ve plakalar birbirine paralel yerleştirilmelidir. Bu şekilde, plakalar arasında düzgün bir elektrik alan oluşur. 35. Elektriksel potansiyel farkı nedir?

  A) Elektrik alanın yoğunluğu
  B) Elektrik yükünün yoğunluğu
  C) Bir noktadan diğerine geçerken yapılan işin, bu noktalar arasındaki potansiyel farkına bölünmesiyle elde edilen değerdir.
  D) Bir noktadan diğerine geçerken yapılan işin, bu noktalar arasındaki direnç farkına bölünmesiyle elde edilen değerdir.
  E) Bir iletkenin yüzeyindeki elektrik yükünün yoğunluğudur.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Bir noktadan diğerine geçerken yapılan işin, bu noktalar arasındaki potansiyel farkına bölünmesiyle elde edilen değerdir." olarak verilmiştir. Elektriksel potansiyel farkı, iki nokta arasındaki elektriksel potansiyeller arasındaki farktır. Bir noktadan diğerine geçerken bir elektrik yükünü taşımak için yapılan iş, bu iki noktalar arasındaki potansiyel farkı ile orantılıdır. Elektriksel potansiyel farkı, bir devredeki akımın yönünü belirleyen önemli bir faktördür. 37. Elektriksel potansiyel enerji nasıl hesaplanır?

  A) Ep = mgh      B) Ep = qV        C) Ep = Fd
  D) Ep = ½mv²    E) Ep = kqQ/d

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel farkı ve yük miktarının çarpımı olarak hesaplanır. Yani Ep = qV formülü kullanılır. Burada q yük miktarını, V ise elektriksel potansiyel farkını ifade eder. Bu formül, bir yükün bir noktadaki elektriksel potansiyel enerjisini hesaplamada kullanılır. Elektrik yükü, elektrik potansiyel farkının artmasıyla artar ve dolayısıyla potansiyel enerjisi de artar. Elektrik yükü ve potansiyel farkının çarpımı, potansiyel enerji birimi olan Joule cinsinden ifade edilir. 39. Bir sığaç üzerindeki elektrik yükü nasıl hesaplanır?

  A) Yükün ölçülmesi mümkün değildir.
  B) Yük, sığaç üzerindeki elektrik alanın şiddeti ile hesaplanır.
  C) Yük, sığaç üzerindeki elektrik potansiyel enerjisi ile hesaplanır.
  D) Yük, sığaç üzerindeki elektrik potansiyel farkı ile hesaplanır.
  E) Yük, sığaç üzerindeki direnç ile hesaplanır.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır, yani yük sığaç üzerindeki elektrik alanın şiddeti ile hesaplanır. Bir sığaç üzerindeki elektrik yükü, sığaç üzerindeki elektrik alanın şiddeti ile doğru orantılıdır. Elektrik alanın şiddeti ne kadar büyükse, sığaç üzerindeki yük de o kadar büyük olur. Bu nedenle, sığaç üzerindeki elektrik yükü, Coulomb yasası kullanılarak sığaç üzerindeki elektrik alanın şiddeti ile hesaplanabilir. 41. Elektrik yüklerinin hareketi nasıl manyetik alan yaratır?

  A) Elektrik yükleri hareket ettiklerinde, manyetik alan yaratırlar.
  B) Elektrik yükleri hareket ettiğinde, elektrik alan yaratırlar.
  C) Elektrik yükleri hiçbir zaman manyetik alan yaratmazlar.
  D) Manyetik alan yaratmak için yalnızca manyetik malzemeler kullanılabilir.
  E) Hiçbiri.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Elektrik yükleri hareket ettiğinde manyetik alan yaratırlar. Bu manyetik alanın şiddeti, yükün hızına ve yönüne bağlıdır. Manyetik alan, bir manyetik alana duyarlı maddeyle etkileşime girerek kuvvet oluşturabilir. Bu, manyetik alanların birçok uygulamasında kullanılır, örneğin elektromotorlarda, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) cihazlarında ve manyetik kilitlerde. Elektrik ve manyetizma, birbirleriyle bağlantılı iki temel fiziksel kavramdır ve birçok teknolojik cihazın çalışmasında önemli bir rol oynarlar. 43. Elektrik alan ve manyetik alan arasındaki fark nedir?

  A) Elektrik alan, manyetik alandan daha zayıftır.
  B) Elektrik alan, yalnızca sabit yüklerin etrafında bulunurken manyetik alan hareket eden yüklerin etrafında bulunur.
  C) Elektrik alan yaratmak için manyetik malzemeler kullanılırken manyetik alan yaratmak için elektrik malzemeler kullanılır.
  D) Elektrik alanın yönü, pozitif yüklerin hareket yönüne zıtken, manyetik alanın yönü hareket eden yüklerin hareket yönüne zıttır.
  E) Hiçbiri.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Elektrik alan, yalnızca sabit yüklerin etrafında bulunurken manyetik alan hareket eden yüklerin etrafında bulunur. Elektrik alan, sabit yüklerin etrafında oluşan bir alan iken manyetik alan hareket eden yüklerin (örneğin elektrik akımı) etrafında oluşur. Elektrik alan ve manyetik alan, elektromanyetik kuvvetin iki yönünü oluştururlar ve birbirleriyle etkileşim halindedirler. Bu konu, fizik ve mühendislik gibi disiplinlerde temel bir kavramdır ve manyetik alanın hareket eden yüklerin etrafında oluşması, elektromanyetik dalgalara yol açan temel bir süreçtir. 45. Bir elektrik alanı ile ilgili olarak, iki nokta arasındaki potansiyel farkı, bu iki nokta arasında birim pozitif yükün deneyimlediği kuvvetle doğru orantılıdır. Bu ifade, hangi prensiple ilgilidir?

  A) Kirchhoff yasası    B) Coulomb yasası
  C) Ohm yasası           D) Faraday yasası
  E) Gauss yasası

 46. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Coulomb yasası"dır. Coulomb yasası, iki elektrik yükü arasındaki kuvvetin, yüklerin büyüklüğü ve aralarındaki mesafe arasındaki ilişki ile belirlendiğini ifade eder. Potansiyel farkı, elektrik alanın bir özelliği olarak, iki nokta arasındaki potansiyel farkının, birim pozitif yükün deneyimlediği kuvvetle doğru orantılı olduğu ifadesi Coulomb yasasından gelir. 47. Düzgün bir elektrik alanının şiddeti ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Şiddet, elektrik alan çizgilerinin yoğunluğu ile orantılıdır.
  B) Şiddet, elektrik alan çizgilerinin sıklığı ile orantılıdır.
  C) Şiddet, yük yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
  D) Şiddet, noktanın etrafındaki yük yoğunluğunun integrali ile hesaplanabilir.
  E) Şiddet, SI birimi newton/coulomb'dur.

 48. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun yanıtı B şıkkıdır. Çünkü elektrik alanın şiddeti, elektrik alan çizgilerinin yoğunluğu ile orantılıdır, ancak elektrik alan çizgilerinin sıklığı ile değil. Elektrik alanın şiddeti, yük yoğunluğu ile de doğru orantılıdır. Şiddet, noktanın etrafındaki yük yoğunluğunun integrali ile hesaplanabilir ve SI birimi newton/coulomb'dur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test Detayları

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca 11.sınıf Fizik dersi 2.dönem 1.test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

"Elektrik alanın şiddeti, yükün büyüklüğüne orantılıdır ve yük ile plaka arasındaki mesafe ile değil, yükün konumuna bağlıdır." şeklinde özetlenebilir.

Elektriksel yükler arasındaki kuvvetin bağlı olduğu faktörleri anlamalarını sağlar.

Elektromanyetizma konusunda temel kavramları anlamaları ve elektromanyetik alanlardaki kuvvetleri hesaplamayı öğrenmeleri beklenir.

Elektrik yükleri arasındaki potansiyel farkı anlamak ve elektrik alanın potansiyel enerji depolama işlemi üzerindeki etkisini anlamaktır.

Kapasitans kavramının ne olduğunu ve bir

Kondansatörler, elektronik devrelerde enerji depolamak için yaygın olarak kullanılmaktadır ve bu soru bu konuda temel bir bilgiyi sorgulamaktadır.

Temel elektrik ve manyetizma prensiplerini anlamak ve bu prensiplerin pratikte nasıl kullanıldığını görmektir.

Manyetik alanın şiddeti ve manyetik akı yoğunluğu arasındaki ilişkiyi anlamak.

Elektromanyetik indüksiyon olayının ne olduğunu ve Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasının ne ifade ettiğini anlayabilirim.

Manyetik alanın bir döngü içinde değişmesinin bir elektromotor kuvvet ürettiği ve bu duruma manyetik alanın indüksiyonu denildiği konularını öğrenir.

Manyetik alanın şiddeti, manyetik akı yoğunluğunu etkiler.

Elektrik akımı ve manyetik alan arasındaki ilişkiyi anlayacaklar ve elektromanyetik indüksiyon prensibini öğreneceklerdir.

Elektromanyetik indüksiyon yoluyla manyetik alan oluşturma prensiplerini anlama.

Manyetik alanın elektrik akımı üretmek için kullanılabileceği temel prensiplerden biridir ve elektrik jeneratörlerinin çalışma prensibine dayanmaktadır.

manyetik alanın ölçülmesi, manyetik alanın kontrol edilmesi ve manyetik etkilerin anlaşılması için önemlidir.

Fizik alanındaki temel ölçüm birimleri ve bu birimlerin kullanıldığı alanları anlamaya yardımcı olur.

İki iletken plaka arasında düzgün bir elektrik alan oluşması için plakalar birbirine paralel olmalı ve mesafeleri sabit tutulmalıdır.

Sığaç üzerindeki yük hesaplama yetenekleri geliştirilerek elektrik alan ve Coulomb yasası konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenir.

Fizik bilgisini kullanarak elektrik alanı ve manyetik alanı ayırt edebilme ve aralarındaki temel farkları anlatabilme.

elektrik alan ve potansiyel farkı konularında temel bir anlayışı gerektirir.

Elektrik alanın şiddeti hakkında doğru bilgiye sahip olmaları ve elektrik alanın temel özelliklerini anlamaları hedeflenmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.