11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Elektrik alanın SI'daki birimi nedir?


 2. Cevap: N/C Açıklama:

  Elektrik alanın SI'daki birimi N/C'dur. Herhangi bir yükün bir noktada oluşturduğu elektrik alanın yönü o nokta- daki +1 C'luk yüke etki eden kuvvet yönündedir. 3. Elektrik alanı çizgileri nedir?


 4. Cevap: Elektrik alanı çizgileri, elektrik alan kavramını daha somut hâle getirmek amacıyla oluşturulmuş modellemelerdir. Açıklama:

  Elektrik alanı çizgileri, yükün işaretine, büyüklüğüne ve sistemdeki yük sayısına göre farklılık gösterir. Elektrik alan çizgileri, elektrik alanın incelenmesi ve değerlendirilmesinde kolaylık sağladığı için genellikle iki boyutta çizilir. Ancak bir yükün elektrik alanı, o yükün etkisini gösterebildiği ve çevresini saran uzay parçasında olduğundan üç boyutludur. 5. Bir elektrik alanda yükün yaptığı iş nasıl hesaplanır?


 6. Cevap: Bir elektrik alanda yükün yaptığı iş, yükün başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki elektriksel potansiyel farkının yük ile çarpımı ile bulunur. Açıklama:

  Yükün yaptığı iş, yükün elektriksel potansiyel enerjisindeki değişimdir. Elektriksel potansiyel farkı, pozitif yüklü bir parçacığın başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki elektriksel potansiyelleri arasındaki farktır. 7. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşması için hangi koşulların sağlanması gerekir?


 8. Cevap: Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşması için levhaların birbirine paralel olması, levhaların birbirine yakın olması ve levhaların düzgün olarak yüklenmiş olması gerekir. Açıklama:

  Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşması için levhaların birbirine paralel olması gerekir. Böylece elektrik alan çizgileri levhalara dik olarak uzanır. Levhaların birbirine yakın olması gerekir. Böylece elektrik alan çizgileri birbirine yakın olur. Levhaların düzgün olarak yüklenmiş olması gerekir. Böylece elektrik alan çizgileri eşit aralıklarla dağılır. 9. Sığayı etkileyen faktörler nelerdir?


 10. Cevap: Sığayı etkileyen faktörler şunlardır: * İletkenin yüzey alanı * İletkenler arasındaki mesafe * İletkenler arasındaki ortamın elektriksel geçirgenliği Açıklama:

  Sığa, iletkenin yüzey alanı ile doğru, iletkenler arasındaki mesafe ile ters orantılıdır. Ayrıca, iletkenler arasındaki ortamın elektriksel geçirgenliği de sığayı etkiler. 11. Sığaçların kullanım alanlarını ve önemini açıklayınız.


 12. Cevap: Sığaçlar, elektrik yükünü depolayan ve elektrik devrelerinde yaygın olarak kullanılan elemanlardır. Teknolojideki kullanım alanları arasında şunlar yer almaktadır: * Elektronik devrelerde gerilim sabitleyici olarak kullanılırlar. * Elektrik motorlarının çalışmasını iyileştirmek için kullanılırlar. * Radyo ve televizyonlarda frekans ayarını yapmak için kullanılırlar. * Bilgisayarlarda belleği korumak için kullanılırlar. * Flaşlı fotoğraf makinelerinde flaşın parlamasını sağlamak için kullanılırlar. Açıklama:

  Sığaçlar, elektrik yükünü depolayarak devrelerde enerji depolama ve salma işlevi görürler. Bu sayede, elektrik devrelerinin daha kararlı ve verimli çalışmasını sağlarlar. 13. Sayfa düzlemindeki bir noktada bulunan manyetik alan vektörünün yönü nasıl belirlenir?


 14. Cevap: Sağ el kuralı ile belirlenir. Açıklama:

  Düz tel, başparmak akım yönünü gösterecek şekilde avuç içinde tutulursa teli kavrayan dört parmağın yönü manyetik alanın dolanım yönünü gösterir. Alan çizgilerine dolanım yönünde çizilen teğet, o noktadaki manyetik alan vektörünün yönünü verir. 15. Üzerinden sabit şiddette akım geçen bir telden geçen zaman içerisinde akan yük nedir?


 16. Cevap: Akım şiddeti (I), bir telden geçen yükün (Q) zaman birimi başına (t) oranına eşittir. Yani; I = Q / t Açıklama:

  Akım şiddeti, telden geçen yük miktarının zamanla nasıl değiştiğini gösteren bir ölçüdür. Akım şiddeti ne kadar büyükse, telden geçen yük miktarı o kadar fazladır. 17. Üzerinden akım geçen paralel tellere uygulanan manyetik kuvvetlerin yönü nasıl olur?


 18. Cevap: Üzerinden aynı yönlü akım geçen paralel tellere uygulanan manyetik kuvvetler telleri birbirine yaklaştıracak şekilde oluşur. Üzerlerinden zıt yönlü akım geçen teller de birbirine manyetik kuvvet uygular. Bu kuvvetler telleri birbirinden uzaklaştıracak yönde oluşur. Açıklama:

  Manyetik alan içinde üzerinden akım geçen paralel tellere uygulanan manyetik kuvvetlerin yönü, tellerin akım yönlerine ve aralarındaki uzaklığa bağlıdır. 19. Düzgün manyetik alanda hareket eden yüklü parçacıkların yörünge yarıçapını etkileyen faktörler nelerdir?


 20. Cevap: Düzgün manyetik alanda hareket eden yüklü parçacıkların yörünge yarıçapı, parçacığın kütlesi, yükü, hızı ve manyetik alanın şiddetine bağlı olarak değişir. Açıklama:

  Düzgün manyetik alanda hareket eden yüklü parçacığa etki eden manyetik kuvvet, parçacığın hız vektörüne diktir. Bu kuvvet, parçacığın hareket yönünü değiştirir, ancak hızının büyüklüğünü değiştirmez. Manyetik kuvvetin büyüklüğü, parçacığın yükü, hızı ve manyetik alanın şiddeti ile doğru orantılıdır. 21. Mıknatıs hareket etmeyecek şekilde halkanın içindeyken lambadan akım geçti mi?


 22. Cevap: Hayır Açıklama:

  Mıknatıs hareketsiz olduğunda manyetik akı değişimi olmaz. Manyetik akı değişimi olmadığı için indüksiyon elektromotor kuvveti ve indüksiyon akımı oluşmaz. 23. Manyetik alanın şiddetini değiştirmenin manyetik akı üzerindeki etkisi nedir?


 24. Cevap: Manyetik alanın şiddeti değiştiğinde manyetik akı da değişir. Açıklama:

  Manyetik alanın şiddeti arttığında manyetik akı da artar. Manyetik alanın şiddeti azaldığında manyetik akı da azalır. 25. Alternatif akım kaynakları elektrik devrelerinde hangi sembolle gösterilir?


 26. Cevap: ~ Açıklama:

  Alternatif akım kaynakları elektrik devrelerinde "~" sembolü ile gösterilir. 27. Alternatif akım ne işe yarar?


 28. Cevap: Aydınlatma, ısıtma ve soğutma, elektrik motorları gibi elektronik cihazlarda kullanılır. Açıklama:

  Alternatif akım, iş ve ev ortamlarında aydınlatma, ısıtma ve soğutmada, ayrıca elektrik motorları gibi elektronik cihazlarda kullanılır. 29. Transformatörlerin çalışma prensibi nedir?


 30. Cevap: Transformatörler, alternatif akımın gerilimini yükseltmek veya düşürmek için kullanılan araçlardır. Primer bobine uygulanan alternatif akım manyetik alan oluşturur ve bu manyetik alan sekonder bobinde indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturur. Böylece sekonder bobinde alternatif akım elde edilir. Açıklama:

  Transformatörler, enerji naklini kolaylaştırmak ve elektrik sistemlerinde gerilimi düzenlemek için kullanılırlar. Transformatörlerin çalışma prensibi, elektromanyetik indüksiyona dayanır. 31. İdeal bir transformatörün verimi nasıl hesaplanır?


 32. Cevap: İdeal bir transformatörün verimi, çıkış gücünün giriş gücüne oranı olarak tanımlanır. Gerilim yükseltici ise çıkış gücü giriş gücünden büyük olur. Gerilim düşürücü ise çıkış gücü giriş gücünden küçük olur. Verimsizlik, devrede oluşan enerji kayıplarından kaynaklanır. Açıklama:

  Transformatörün verimi, transformatörün sargılarındaki direnç kayıpları, demir çekirdeğindeki histerezis ve girdap akımı kayıpları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Sığaç ve bobin seri bağlandığında devrenin kapasitif direnci indüktif direncinden büyük ise devre kapasitiftir.
  2. (.....) İndüktörler alternatif akımda gerilimi geriden takip eder.
  3. (.....) Alternatif akım devrelerinde gerilim ve akımın büyüklükleri birbirine eşittir.
  4. (.....) Transformatörler alternatif akımın gerilimini yükseltip düşürmek için kullanılır.
  5. (.....) Gerilim arttırıldığında alternatif akımın iletim hattındaki güç kayıpları azalır.
  6. (.....) Rezonans durumunda devre direnci sıfırdır.
  7. (.....) Transformatörlerde sarım sayısı büyük olan bobin sekonder bobindir.
  8. (.....) İdeal transformatörlerin verimi %100'dür.
  9. (.....) İndüktörler doğru akıma karşı yüksek direnç gösterir.
  10. (.....) Sığaçlar alternatif akıma karşı yüksek direnç gösterir.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Kapasitif direncin büyük olması devredeki kapasitif bileşenin etkisinin baskın olduğunu gösterir. 2. İndüktörler, alternatif akım devrelerinde indüklenen gerilimin gerilimi geriden takip etmesine neden olur. 3. Alternatif akım devrelerinde gerilim ve akımın büyüklükleri zamanla değişir ve farklı değerlere sahip olabilir. 4. Transformatörler, alternatif akımın gerilimini yükselterek veya düşürerek elektrik enerjisinin iletimi ve kullanımında kullanılır. 5. Alternatif akımın yüksek gerilimle iletimi, direnç kayıplarını azaltır. 6. Rezonans durumunda, devredeki indüktif ve kapasitif dirençler birbirini götürür ve devrenin direnci sıfıra yaklaşır. 7. Sekonder bobin, daha yüksek gerilime sahip çıktı sağlayan bobindir ve genellikle daha fazla sarım sayısına sahiptir. 8. İdeal transformatörlerde güç kaybı olmadığı varsayılır, bu nedenle verimleri %100'dür. 9. İndüktörler, doğru akıma karşı yüksek direnç göstererek doğru akımın devreden akmasını engeller. 10. Sığaçlar, alternatif akımın yüksek frekanslı bileşenlerine karşı yüksek direnç gösterir. 35. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

  a. İndüktans
  b. Kapasitans
  c. İndüktif Reaktans
  d. Kapasitif Reaktans
  e. Rezonans
  f. Empedans
  1. Alternatif akım devrelerinde bobinin akıma karşı gösterdiği zorluktur.
  2. Alternatif akım devrelerinde sığacın akıma karşı gösterdiği zorluktur.
  3. Bobinin depolayacağı enerjinin bir ölçüsüdür.
  4. Aynı gerilim altında sığacın depolayacağı enerjinin bir ölçüsüdür.
  5. Alternatif akım devrelerinde akımın en büyük etkin değeri aldığı durumdur.
  6. Alternatif akım devrelerinde devre elemanlarının gösterdiği dirençlerin eş değeridir.

 36. Cevap: 1. c 2. d 3. a 4. b 5. e 6. f Açıklama:

  İndüktans, bir bobinin manyetik alan enerjisi depolama yeteneğinin bir ölçüsüdür. Kapasitans, bir sığacın elektrik enerjisi depolama yeteneğinin bir ölçüsüdür. İndüktif reaktans, bir bobinin alternatif akıma karşı gösterdiği dirençtir. Kapasitif reaktans, bir sığacın alternatif akıma karşı gösterdiği dirençtir. Rezonans, bir alternatif akım devresinde empedansın en düşük değere ulaştığı durumdur. Empedans, bir alternatif akım devresinde devre elemanlarının gösterdiği toplam dirençtir. 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Uzunluğu l olan iletken tel, büyüklüğü B olan manyetik alan içerisindeki K noktası etrafında dönerken iletkenin uçları arasında indüksiyon elektromotor kuvveti ..... denir.
  2. İndüksiyon elektromotor kuvvetinin büyüklüğü, manyetik alan kuvveti vektörü, telin uzunluğunun vektörü ve telin hız vektörünün birlikte oluşturduğu .....'dir
  3. İndüksiyon elektromotor kuvvetinin birimi ..... 'dir
  4. Bir iletken telin iki ucu arasında endüksiyon elektromotor kuvveti oluşması için o tellerin ..... veya manyetik alanın şiddetinin değişmesi gerekir.
  5. Düzgün manyetik alana dik ve sayfa düzlemine paralel bir iletken tel hareket ettirilirse bu işte harcanan iş, iletken telin uçları arasında oluşan ..... değeriyle eşit olur.
  6. Lenz Yasası'na göre indüklenen akımın yönü, manyetik akının değişimini ..... yönde olacak şekildedir.
  7. İndüklenen akım yönü, sağ el baş parmağının yönü ile belirlenir. Bu şekilde başparmağın ucu iletken telin hareket yönünü, işaret parmağı manyetik alanın yönünü, orta parmak ise ..... yönünü gösterir.
  8. Bir akım makarasından akım geçirildiğinde makaranın merkez ekseninde sabit bir manyetik alan oluşur. Devredeki akımın değiştirilmesi ile manyetik alanın şiddeti de değişir ve akım makarasının içinde manyetik akı değişimi gerçekleşir. Bu akıma ..... adı verilir.
  9. Öz-indüksiyon akımının yönü, devredeki akımı ..... yönde tutacaktır.
  10. Öz-indüksiyon akımının şiddeti, akım değişikliğinin hızına ve akım makarasının bobin sayısının karesine ..... orantılıdır.

 38. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Düzgün elektrik alan ve sığa
  2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  3. Elektriksel Potansiyel

Ayrıca 11.sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, elektrik alanın birimini ve bir yükün oluşturduğu elektrik alanın yönünü anlarlar.

Elektrik alanı çizgilerinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenmiş oldum.

Öğrenciler, bir elektrik alanda yükün yaptığı işin, yükün başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki elektriksel potansiyel farkının yük ile çarpımı ile bulunduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında düzgün elektrik alan oluşması için hangi koşulların sağlanması gerektiğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, sığayı etkileyen faktörleri anlamış olmalıdır.

Öğrenciler, sığaçların kullanım alanlarını ve önemini kavrayarak, elektrik devrelerinin çalışma prensiplerini daha iyi anlayabilirler.

Öğrenciler, sayfa düzlemindeki bir noktada bulunan manyetik alan vektörünün yönünü sağ el kuralı ile belirleyebilmelidir. soru

Öğrenciler, akım şiddetinin ve yükün arasındaki ilişkiyi anlayabilir ve akım şiddetini hesaplayabilirler.

Öğrenciler, üzerinden akım geçen paralel tellere uygulanan manyetik kuvvetlerin yönünü açıklayabilirler.

Öğrenciler, düzgün manyetik alanda hareket eden yüklü parçacıkların yörünge yarıçapını etkileyen faktörleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, indüksiyon elektromotor kuvvetinin manyetik akı değişimine bağlı olduğunu ve manyetik akı değişimi olmadığında indüksiyon elektromotor kuvveti ve indüksiyon akımının oluşmayacağını anlar.

Öğrenciler, manyetik alanın şiddetinin manyetik akı ile doğru orantılı olduğunu ve manyetik alanın şiddeti değiştiğinde manyetik akının da değiştiğini anlar.

Öğrenciler alternatif akım kaynaklarının elektrik devrelerinde hangi sembolle gösterildiğini öğrenirler.

Öğrenciler alternatif akımın kullanım alanlarını öğrenirler.1. Alternatif akım ve doğru akım arasındaki farklar nelerdir?

Öğrenciler, transformatörlerin çalışma prensibini ve kullanım alanlarını öğrenirler.

Öğrenciler, ideal bir transformatörün veriminin nasıl hesaplanacağını ve verimi etkileyen faktörleri öğrenirler.

* Alternatif akım devrelerindeki kapasitans ve indüktans kavramlarını anlamak. * Transformatörlerin çalışma prensibini açıklamak. * Alternatif akımın iletimi ve kullanımında transformatörlerin önemini kavramak. * Rezonans durumunun alternatif akım devrelerindeki etkilerini anlamak. * İndüktörlerin ve sığaçların alternatif ve doğru akım devrelerindeki davranışlarını tanımlamak.

Öğrenciler, alternatif akım devrelerindeki temel kavramları anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.