11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Parmenides'e göre varlık nasıldır?


 2. Cevap: Parmenides'e göre varlık; ezelî-ebedî, bölünemez, boşluk içermeyen ve hareketsiz olandır. Açıklama:

  Parmenides, varlığın değişimi ve bilgisi üzerine fikirler öne sürmüştür. Ona göre varlık; ezelî-ebedî, bölünemez, boşluk içermeyen ve hareketsiz olandır. Varlık aldatıcı olarak, çokluk olarak görünse de asıl olarak varlık bir olandır. Ayrıca değişimin reddiyle varlığın zamanla olan bağının olmadığını da söyler. 3. Herakleitos'a göre varlık nasıldır?


 4. Cevap: Herakleitos'a göre varlık; sürekli bir değişim içindedir. Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak karşıtına dönüşecektir. Açıklama:

  Herakleitos, varlığın oluşu ve değişimi denince akla gelen ilk filozoftur. Ona göre "arkhe" ateştir. Ateş, ölçüsü değişse de değişimin temelinde bulunur. Ateş, oluşumu sağlar. Bu durum süreklidir yani her şey sürekli bir değişim içindedir. Değişimi anlamak için zamanı düşünmek yeterlidir. Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa... Karşıtların savaşı uyumlu birliğe ve ardından yeniden karşıtların savaşına dönecektir. Değişimin maddesi ateş, ilkesi logostur. Logos ölçüdür, akıldır. Ancak bu aklın her şeyi yeniden başlatmanın dışında belirli bir amacı yoktur. 5. Hristiyan felsefesinde, inancın temellendirilmesi için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?


 6. Cevap: Akıl Açıklama:

  Hristiyan felsefesinde, inancın akılla temellendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, Hristiyan filozofları, inancın akıl tarafından anlaşılabileceğini ve savunulabileceğini savunmuşlardır. 7. Hristiyan felsefesinde Tanrı’nın varlığını kanıtlamak için kullanılan kanıtlamalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?


 8. Cevap: Kozmolojik kanıtlama Açıklama:

  Kozmolojik kanıtlama, her şeyin bir nedeni olduğu fikrine dayanarak evrende var olan bütün varlıkların kendinden önce gelen bir varlık nedeniyle var olduğunu söyler. Geriye doğru gidildiğinde mantıksal olarak bir ilk varlığın olması gerektiği ve o varlığın Tanrı olduğunu ileri sürer. 9. Augustinus'a göre Tanrı ve insan arasında nasıl bir ilişki vardır?


 10. Cevap: Augustinus'a göre Tanrı ve insan arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Tanrı, her şeyi yarattığı için insanda mevcuttur. İnsan ise Tanrı'dan var olmuştur. Bu nedenle insan, Tanrı'yı bilmeden var olamaz. Açıklama:

  Augustinus, Tanrı'nın evrenin her yerinde mevcut olduğunu savunur. Ona göre Tanrı, evrenin özü ve kaynağıdır. Bu nedenle insan da Tanrı'nın varlığını içinde taşır. İnsan, ancak Tanrı'yı bilerek kendi varlığını ve evrenin anlamını kavrayabilir. 11. Augustinus'a göre insan için en önemli şey nedir?


 12. Cevap: Augustinus'a göre insan için en önemli şey Tanrı'yı bilmektir. Tanrı'yı bilen insan, mutlu ve anlamlı bir yaşam sürebilir. Açıklama:

  Augustinus, insanın varoluşunun temel amacının Tanrı'yı bilmektir. Ona göre insan, ancak Tanrı'yı bilerek kendi varlığını ve evrenin anlamını kavrayabilir. Tanrı'yı bilen insan, mutlu ve anlamlı bir yaşam sürebilir. 13. 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerinin 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesine etkisini açıklayınız.


 14. Cevap: 12. yüzyıl çeviri faaliyetleri, Batı'nın Antik Yunan felsefesini ve bilimini öğrenmesini sağlamıştır. Bu durum, Batı felsefesinde yeni bir dönemin başlamasına ve modern düşüncenin temellerinin atılmasına yol açmıştır. Açıklama:

  12. yüzyılda, özellikle İslam dünyasında yazılmış olan Aristoteles, Platon, İbn Sina, İbn Rüşd gibi filozofların eserleri Latince'ye çevrilmeye başlanmıştır. Bu eserlerin Batı'da okunması ve tartışılması, Batı felsefesinde köklü değişikliklere neden olmuştur. Öncelikle, Aristoteles'in metafiziği ve mantığı Batı'da kabul görmeye başlamış ve bu konular üzerine yeni çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, Batı felsefesinde akılcılığın ve bilimsel düşüncenin güçlenmesine katkı sağlamıştır. İkincisi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi İslam filozoflarının görüşleri Batı'da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu filozoflar, Aristoteles'in felsefesini yorumlamış ve bu yorumlar Batı felsefesini etkilemiştir. Örneğin, İbn Sina'nın "uçan adam" metaforu, 17. yüzyılda yaşamış İngiliz filozof Thomas Hobbes tarafından kullanılmıştır. 12. yüzyıl çeviri faaliyetleri, Batı'nın dünyayı ve kendini yeniden anlamasına katkı sağlamıştır. Bu faaliyetlerin etkisi, 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinde de kendini göstermiştir. 15. Digby'nin uçan adam metaforunun temelinde hangi düşünce yatar?


 16. Cevap: Digby'nin uçan adam metaforunun temelinde, ruhun bedenden bağımsız var olabileceği düşüncesi yatar. Metaforda, gözleri kapalı, kulakları işitmeyen, bedeninin herhangi bir noktası kendisine değmeyen, havada öylece salınan bir adam tasavvur edilir. Bu adam, bedene sahip olduğunu bilmiyor ancak düşünüyor, düşündüğünü bilerek düşünüyor. Var olduğunu, bir başkasının onun varlığını onaylamasına ve kendisini inandıracak bir başka bilince gerek duymadan düşünüyor. Açıklama:

  Digby, bu metaforla ruhun bedenden bağımsız olarak var olabileceğini ve varlığını kendi kendine bilebileceğini savunmaktadır. Ona göre ruh, bedenden bağımsız olarak düşünme ve var olma yeteneğine sahiptir. 17. Kopernik'in evren modeli, dönemin otoriteleri tarafından neden eleştirildi?


 18. Cevap: Kopernik'in evren modeli, dönemin otoriteleri tarafından eleştirildi çünkü bu model, Aristotelesçi evren modelinin aksine, Dünya'nın evrenin merkezinde yer almadığını ve Güneş'in evrenin merkezinde bulunduğunu ileri sürüyordu. Bu durum, dönemin otoritelerinin dini inançları ile çelişiyordu. Açıklama:

  Kopernik'in evren modeli, dönemin otoriteleri tarafından eleştirildi çünkü bu model, dönemin hakim olan dini inançlarına aykırıydı. Aristotelesçi evren modeli, Dünya'nın evrenin merkezinde yer aldığı ve evrenin diğer gök cisimleri tarafından çevrildiği bir modeli öngörüyordu. Bu model, Hristiyan inancına göre Dünya'nın Tanrı tarafından yaratıldığı ve Tanrı'nın Dünya'nın merkezinde bulunduğu fikrine uygun düşüyordu. Kopernik'in evren modeli ise bu fikri çürütüyordu. Bu nedenle, dönemin otoriteleri tarafından eleştirilmişti. 19. Kopernik'in evren modeli, bilim felsefesinin gelişimine nasıl katkı sağlamıştır?


 20. Cevap: Kopernik'in evren modeli, bilim felsefesinin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Bu model, bilimin geleneksel yöntemini değiştirmiş ve bilimsel araştırmanın gözlem ve deneylere dayanması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, Kopernik'in modeli, bilimsel bilginin dini otoritelerden bağımsız olarak elde edilebileceğini göstermiştir. Açıklama:

  Kopernik'in evren modeli, bilim felsefesinin gelişimine aşağıdaki katkıları sağlamıştır: * Bilimsel yöntemin gelişimi: Kopernik'in modeli, bilimsel araştırmanın gözlem ve deneylere dayanması gerektiğini vurgulamıştır. Bu durum, bilimin geleneksel yöntemini değiştirmiş ve bilimsel bilginin daha sağlam temellere oturmasına katkı sağlamıştır. * Bilimsel bilginin bağımsızlığı: Kopernik'in modeli, bilimsel bilginin dini otoritelerden bağımsız olarak elde edilebileceğini göstermiştir. Bu durum, bilimin kendi başına bir disiplin olarak gelişmesine katkı sağlamıştır. 21. Sözleşme ile kurulmuş bir devlette, uyrukların hükümetlerini değiştirme hakkı var mıdır?


 22. Cevap: Hayır, yoktur. Açıklama:

  Sözleşme ile kurulmuş bir devlette, uyrukların egemene karşı herhangi bir hakkı yoktur. Egemen, uyrukların sözleşme ile kendisine verdiği güçle yönetir. Bu nedenle, uyrukların hükümetlerini değiştirme hakkı da yoktur. 23. Sözleşme ile kurulmuş bir devlette, egemenin eylemleri uyruklar tarafından eleştirilemez midir?


 24. Cevap: Evet, eleştirilemez. Açıklama:

  Sözleşme ile kurulmuş bir devlette, uyrukların egemene karşı herhangi bir hakkı yoktur. Egemen, uyrukların sözleşme ile kendisine verdiği güçle yönetir. Bu nedenle, uyruklar, egemenin eylemlerini eleştiremez. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (D/Y) Platon, Sokrates'in öğrencisidir.
  2. (D/Y) Platon'a göre, doğru bilginin kaynağı duyulardır.
  3. (D/Y) Platon'a göre, bilginin amacı eylemde bulunmaktır.
  4. (D/Y) Platon'a göre, gerçeklik duyularla algılanamaz.
  5. (D/Y) Platon'a göre, ruh ölümsüzdür.
  6. (D/Y) Platon'a göre, ideal devlette eğitim zorunludur.
  7. (D/Y) Platon'a göre, ideal devlette yöneticiler filozoflardır.
  8. (D/Y) Platon'un diyaloglarında Sokrates, öğretmen rolündedir.
  9. (D/Y) Platon'un en önemli eseri "Devlet"tir.
  10. (D/Y) Platon, Batı felsefesinin en önemli isimlerinden biridir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 11.sınıf felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

* Varlığın ezelî-ebedî, bölünemez, boşluk içermeyen ve hareketsiz olduğunu açıklayabilir.

* Varlığın sürekli bir değişim içinde olduğunu açıklayabilir.

Hristiyan felsefesinde, inancın temellendirilmesi için akıla başvurulmuştur.

Hristiyan felsefesinde Tanrı’nın varlığını kanıtlamak için kozmolojik kanıtlama kullanılmıştır.

Augustinus'un Tanrı-insan ilişkisi anlayışının temelini açıklar.

Augustinus'un insan için en önemli şeyin Tanrı'yı bilmek olduğunu açıklar.

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi, 12. yüzyıl çeviri faaliyetleri sayesinde Antik Yunan felsefesini ve bilimini öğrenerek gelişmiştir.

Digby'nin uçan adam metaforu, ruhun bedenden bağımsız var olabileceği düşüncesini savunmaktadır

15-17. yüzyılda bilim insanlarının ortaya koydukları yeni kuramlar, dönemin hakim olan dini inançlarıyla çeliştiği için otoritelerce eleştiriliyordu.

15-17. yüzyıl bilim insanları, bilimsel yöntemin gelişimine ve bilimsel bilginin bağımsızlığına katkı sağlamışlardır.

* Öğrenci, sözleşme ile kurulmuş bir devletin egemeninin uyruklarına karşı üstünlüğünü kavrar.

* Öğrenci, sözleşme ile kurulmuş bir devletin egemeninin uyruklarına karşı üstünlüğünü kavrar.

1. Sokrates ve Platon'un ilişkisini açıklar. 2. Platon'un bilgi anlayışına göre doğru bilginin kaynağını açıklar. 3. Platon'un bilgi anlayışına göre bilginin amacını açıklar. 4. Platon'un gerçeklik anlayışına göre gerçekliğin algılanamazlığını açıklar. 5. Platon'un ruh anlayışına göre ruhun ölümsüzlüğünü açıklar. 6. Platon'un ideal devlet anlayışına göre eğitimin zorunluluğunu açıklar. 7. Platon'un ideal devlet anlayışına göre yöneticilerin filozof olması gerektiğini açıklar. 8. Platon'un diyaloglarının yapısını açıklar. 9. Platon'un en önemli eserlerini sıralar. 10. Platon'un Batı felsefesindeki önemini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.