11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Röportajın yapısal özellikleri nelerdir?

  A) Açılış, gelişme ve sonuç bölümleri vardır.
  B) Açılış bölümü yoktur, sadece sorular ve cevaplar yer alır.
  C) Röportajlar, kurgusal öğelerle zenginleştirilir.
  D) Röportajlar, yazarların kendi fikirlerini yansıtır.
  E) Röportajlar, sadece bir konunun ele alındığı metinlerdir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Röportajların yapısal özellikleri arasında açılış, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Açılış bölümü, röportajın konusu ve konuk hakkında bilgi verirken, gelişme bölümü sorular ve cevaplar arasındaki diyaloga yer verir. Sonuç bölümü ise röportajın sonlanması için kullanılır. 3. Mülakatın amacı nedir?

  A) İş başvurusu yapmak için gerekli olan belgeleri hazırlamak
  B) Bir konuda bilgi sahibi olmak için yapılan araştırmaları incelemek
  C) Bir kişinin bilgi, yetenek ve deneyimlerinin ölçüldüğü sözlü bir sınav
  D) Bir romanın ana karakterinin kişiliğini analiz etmek
  E) Bir film hakkında eleştirel bir değerlendirme yapmak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Bir kişinin bilgi, yetenek ve deneyimlerinin ölçüldüğü sözlü bir sınav. Mülakat, belirli bir pozisyon veya iş için başvuran adayların yeteneklerini, bilgi ve deneyimlerini ölçmek amacıyla yapılan sözlü bir sınavdır. Mülakatlar, genellikle iş görüşmelerinde kullanılır ve işverenin adaylar hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur. Mülakatlar, adayların yeteneklerini, deneyimlerini ve kişilik özelliklerini değerlendirmek için farklı soru tipleri kullanır. 5. Mülakatta nelere dikkat edilmelidir?

  A) Adayın görünümüne fazla odaklanmak
  B) Adayın kişisel özelliklerini önemsememek
  C) Tüm adaylara aynı soruları sormak
  D) Adayın sahip olduğu bilgi ve yetenekleri yeterince değerlendirmek
  E) Sadece CV ve özgeçmişe odaklanmak

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Adayın sahip olduğu bilgi ve yetenekleri yeterince değerlendirmek için dikkatli olunmalıdır. Mülakatta aynı zamanda adayın kişisel özellikleri de değerlendirilmelidir ancak görünümüne aşırı odaklanmak veya sadece CV'ye odaklanmak yanlış olabilir. 7. Röportajın hangi aşamasında sorular hazırlanır?

  A) Giriş                   B) Ana bölüm              
  C) Sonuç                   D) Herhangi bir aşamada   
  E) Tüm cevaplar doğru     

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Ana bölüm" olarak verilmiştir. Röportajda soruların hazırlanması, röportajın ana bölümünde gerçekleşir. Bu aşamada, konunun derinlemesine incelendiği, röportajın amacına uygun soruların hazırlandığı ve soruların adayın verdiği cevaplar doğrultusunda şekillendiği bir süreçtir. 9. Eleştiri türleri nelerdir?

  A) Roman eleştirisi ve hikaye eleştirisi
  B) Şiir eleştirisi ve deneme eleştirisi
  C) Hikaye eleştirisi ve makale eleştirisi
  D) Kısa film eleştirisi ve uzun metraj film eleştirisi
  E) Müzik eleştirisi ve resim eleştirisi

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Eleştiri türleri şiir eleştirisi, roman eleştirisi, tiyatro eleştirisi, sinema eleştirisi, müzik eleştirisi, dans eleştirisi gibi farklı sanat dallarına göre değişebilir. Bu tür eleştiriler, eserlerin estetik ve teknik özellikleri, içerik ve anlam gibi unsurlarını değerlendirmek amacıyla yapılır. Eleştiri, sanat eserlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. 11. Eleştiri yazarken nelere dikkat edilmelidir?

  A) Yazarın kişisel hayatına odaklanmak
  B) Eserin konusundan ve karakterlerinden bahsetmemek
  C) Eleştirinin objektif olması ve açık seçik ifade edilmesi
  D) Eleştiride yazarın görüşlerini olduğundan farklı göstermek
  E) Eleştiride yazarın dil kullanımından bahsetmemek

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Eleştiri yazarken objektif olunması ve eleştirinin açık seçik ifade edilmesi önemlidir. Eleştiri, yazarın görüşlerini olduğundan farklı göstermemeli ve yazarın dil kullanımı hakkında da bilgi verilebilmelidir. Eleştiri yazarken, eleştirilen eserin konusundan ve karakterlerinden bahsetmek de gereklidir. 13. Eleştiri nedir?

  A) Eserin içeriğini özetleyen bir metin
  B) Bir yazarın kişisel hayatını anlatan bir inceleme
  C) Eseri değerlendirip yargılayan bir yazı türü
  D) Yazarın diğer eserleri hakkında yapılan bir karşılaştırma
  E) Eserin karakterlerinin analiz edildiği bir inceleme

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Eseri değerlendirip yargılayan bir yazı türü"dür. Eleştiri, bir eserin olumlu ya da olumsuz yönlerini ele alarak yazarın fikirlerini ve değerlendirmelerini paylaştığı bir yazı türüdür. Eleştiri yazarları, eserin içeriğine, konusuna, diline, anlatımına, karakterlerine ve benzeri unsurlara dikkat ederek eseri analiz ederler. Eleştiri yazmak, okuyuculara bir eser hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlar ve tartışmaları tetikleyebilir. 15. Eleştiri yazarken amaç nedir?

  A) Eserin yazarının kişisel hayatına dair bilgi vermek
  B) Eserin yazarının diğer eserleriyle karşılaştırmak
  C) Eseri yargılamak ve okuyuculara fikir vermek
  D) Eserin karakterlerinin özelliklerini belirlemek
  E) Eleştiride yazarın dil kullanımına dair örnekler vermek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Eseri yargılamak ve okuyuculara fikir vermek. Eleştiri, bir eserin kalitesini belirlemek, olumlu veya olumsuz yönlerini vurgulamak ve okuyuculara fikir vermek için yazılır. Eleştiri yazarının kişisel hayatına, diğer eserlerine veya karakterlerinin özelliklerine odaklanmak eleştiri yazmanın amaçlarından değildir. Eleştiride yazarın dil kullanımına dair örnekler vermek ise eleştirinin bir unsuru olabilir fakat amaç değildir. 17. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatım bozukluğu içermektedir?

  A) Geçen hafta sonu, İstanbul'da kaldık.
  B) Bisikletimi tamir etmek için, babamın arkadaşını çağırdım.
  C) Dün akşam televizyonda izlediğim film, gerçekten çok güzeldi.
  D) Okuduğumuz romanın yazarı, Nobel ödüllü bir yazar.
  E) Hava sıcak olduğu için, pencereyi açtım.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. "Okuduğumuz romanın yazarı, Nobel ödüllü bir yazar." cümlesi anlatım bozukluğu içermektedir çünkü "Nobel ödüllü bir yazar" ifadesi "yazarın kim olduğu" konusunda bir bilgi vermektedir, ancak "okuduğumuz romanın" hangi yazar tarafından yazıldığına dair bir bilgi vermemektedir. Bu yüzden cümle tamamlanmadığı için anlatım bozukluğu içermektedir. 19. Aşağıdakilerden hangisi Anlatım Bozukluğu değildir?

  A) Yanlış bağlaç kullanımı            B) Anlamsız tekrarlar                
  C) Türetme yapma                      D) Eş anlamlı kelime kullanımı       
  E) Cümlede anlam ve yapı bozukluğu   

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Eş anlamlı kelime kullanımı, Anlatım Bozukluğu değildir. Anlatım Bozukluğu, cümle yapısının ve anlamının bozuk olması durumunu ifade eder. Yanlış bağlaç kullanımı, anlamsız tekrarlar, türetme yapma ve anlam ve yapı bozukluğu ise Anlatım Bozukluğu örnekleridir. Eş anlamlı kelime kullanımı, bir kelimenin yerine anlamı tamamen aynı olan bir başka kelimenin kullanılmasıdır ve genellikle anlatımı zenginleştirmek veya monotonluğu önlemek için kullanılır. 21. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamıyla çelişki içerir?

  A) Yarınki sınavdan önce son bir kez tekrar yapacağım.
  B) Kendimi bu işte başarılı hissetmiyorum.
  C) Dün akşam kitabımı bitirip uyudum.
  D) Bugün hava yağmurlu olduğu için evde kalmayı planlıyorum.
  E) Tarih derslerindeki konuları ezberleyerek öğreniyorum.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Kendimi bu işte başarılı hissetmiyorum. Diğer cümlelerde anlam çelişkisi yokken, B şıkkındaki cümle "başarısızlık hissi" ile çelişki içermektedir. Cümledeki "hissetmiyorum" ifadesi, yazarın kendini başarısız olarak hissetmediğini ima etmektedir. Ancak, cümle başındaki "Kendimi bu işte" ifadesi, yazarın aslında işin kendisinde başarısız olduğunu belirtmektedir. 23. Eleştiri nedir? Neden edebi eserlerde eleştiri yapılır?

  A) Eleştiri, bir edebi eseri beğenmek için yapılan yorumlardır. Eserleri daha iyi anlamak için eleştiri yapılır.
  B) Eleştiri, bir edebi eserin zayıf yönlerini ortaya çıkarmak için yapılan bir işlemdir. Eserleri geliştirmek ve yazarın hatalarını düzeltmek için eleştiri yapılır.
  C) Eleştiri, bir edebi eseri yüceltmek için yapılan bir işlemdir. Eserleri daha popüler hale getirmek için eleştiri yapılır.
  D) Eleştiri, bir edebi eseri okumak için yapılan yorumlardır. Eserleri daha iyi anlamak için eleştiri yapılır.
  E) Tüm cevaplar yanlıştır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Eleştiri, bir edebi eserin zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için yapılan bir işlemdir. Eleştiri yapmak, edebi eserleri daha iyi anlamak ve yazarın hatalarını düzeltmek için önemlidir. Eleştiri aynı zamanda okuyuculara farklı perspektifler sunarak eserleri daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. 25. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklem yanlışlığı içerir?

  A) Yemek yedikten sonra kitap okudu.
  B) Evin önünde duran arabayı satın aldık.
  C) Tiyatroda güzel bir oyun izledik.
  D) Okula gitmeden önce kahvaltı yaparım.
  E) Ayşe, ödevini bitirdikten sonra arkadaşlarıyla buluştu.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Bu cümlede yüklem yanlışlığı vardır çünkü "arabayı" nesnesi, cümlede yüklem olan "satın aldık" fiiline uyumlu değildir; "satın aldık" fiili "arabayı" yerine "evi" gibi bir nesneye uygun olacaktır. Yüklem yanlışlığı, cümledeki öğelerin uyumsuzluğu nedeniyle meydana gelir. 27. "Edebiyat eleştirisi, edebiyatın özünü belirleme, işlevini ve yapısal özelliklerini ortaya çıkarma amacı taşır." Bu ifade aşağıdaki düşüncelerden hangisini açıklar?

  A) Eleştiri, okuyucunun eser hakkındaki düşüncelerini ifade etmek için yazılır.
  B) Eleştiri, yazarın kişisel düşüncelerini anlatmak için yazılır.
  C) Eleştiri, yazarın hayatı ve eserleri hakkında bilgi vermek için yazılır.
  D) Eleştiri, eserin yapısal özelliklerini ve işlevini analiz etmek için yazılır.
  E) Eleştiri, edebiyatın tarihi gelişimini anlatmak için yazılır.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Eleştiri, eserin yapısal özelliklerini ve işlevini analiz etmek için yazılır." ifadesidir. Edebiyat eleştirisi, bir eserin yapısal özelliklerini, içerik özelliklerini, işlevini ve anlatımını analiz etmek için yazılır. Eleştiri, yazarın kişisel düşüncelerini ifade etmek için değil, eserin kendisi hakkında bilgi vermek için yazılır. 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatım bozukluğu içermektedir?

  A) Günün birinde, bir köyde, bir çoban yaşarmış.
  B) Bugün, işlerimden dolayı eve geç gelebilirim.
  C) Kitabı okuyup, sonra filmi izledim.
  D) Kalemim kırıldığı için başka bir tane aldım.
  E) Yürüyüş yaparak, hem sağlıklı kalırsın, hem de stres atarsın.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. Cümledeki "Kitabı okuyup, sonra filmi izledim" ifadesindeki "okuyup" bağlacı "okuduktan sonra" şeklinde düzeltilmelidir. Bu cümlede anlatım bozukluğu var çünkü bağlaç yanlış kullanılmış. 31. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatım bozukluğu içermemektedir?

  A) Sana onu söylemeyeceğim.
  B) Araba sürmek, birçok kişi için keyiflidir.
  C) Hava sıcak olduğu için pencereyi açtım.
  D) Yüksek sesle müzik dinlemek, komşuları rahatsız edebilir.
  E) Beni anlamayacaklarını düşünerek, hiçbir şey söylemedim.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Beni anlamayacaklarını düşünerek, hiçbir şey söylemedim. olan bu soruda, diğer cümlelerde olduğu gibi anlatım bozukluğu bulunmamaktadır. Bu cümleler doğru gramer ve anlam yapılarına sahiptir. 33. Bir dramda sahne tasarımı nasıl önemli bir rol oynar?

  A) Karakterlerin duygularını belirler
  B) Konunun işlenişini belirler
  C) Olayların mekanını belirler
  D) Repliklerin doğruluğunu belirler
  E) Temayı belirler

 34. Cevap: C Açıklama:

  Soru, bir dramda sahne tasarımının önemini sorgulamaktadır. Sahne tasarımı, birçok farklı öğeyi içerdiği için, dramda önemli bir rol oynamaktadır. Sahne tasarımı, olayların mekanını, karakterlerin durumunu, temayı ve atmosferi belirleyerek, seyircilerin hikayenin akışını anlamalarına ve karakterlerin duygularını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, sahne tasarımı, dramın etkisini artırmak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu nedenle, sahne tasarımı, bir dramın başarısında önemli bir rol oynamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı 6 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca 11.sınıf edebiyat dersi 2.dönem 2.yazılı soruları;mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Röportajın yapısal özelliklerinin öğrenilmesi, öğrencilerin farklı türlerdeki metinleri anlama ve analiz etme becerilerini geliştirir.

Mülakatın amacını açıklayabilmek, bir iş görüşmesi sırasında nasıl davranılması gerektiğini anlamak ve sözlü sınavlarda daha iyi performans göstermek gibi becerileri geliştirir.

Mülakatın amacını ve farklı türlerini anlamakla birlikte, mülakatta doğru yaklaşımı ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlamak.

Röportaj yapma sürecinde hangi aşamada hangi işlemlerin yapılması gerektiğini anlamak önemlidir.

eleştiri türleri hakkında bilgi sahibi olur ve farklı sanat dallarındaki eserleri eleştirebilir hale gelir.

Eleştiri yazarken objektif olunması, eleştirinin açık seçik ifade edilmesi ve eleştirilen eserin konusundan bahsedilmesi gerektiğini anlamak.

Eleştiri yazarken amaç, okuyucuya eseri anlatmak değil, onun hakkında bir değerlendirme yapmaktır.

Eleştiri yazarken amaç, eserin kalitesini belirlemek, olumlu veya olumsuz yönlerini vurgulamak ve okuyuculara fikir vermek olarak belirlenir.

Verilen bir metinde anlatım bozukluğu içeren cümleyi tanımlayabilme.

Anlatım bozukluğu yapmayacak şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisini geliştirmektir.

Verilen cümleler arasında anlam çelişkisini tespit edebilme becerisi.

Eleştiri kavramını ve neden edebi eserlerde eleştiri yapılması gerektiğini anlamaktır.

dil bilgisi kurallarını anlama becerilerini ölçer.

Edebiyat eleştirisi yapabilme ve eserleri analiz edebilme becerisi kazandırmayı hedefler.

Anlatım bozukluklarını tespit etmesi ve düzeltmesi amaçlanmaktadır.

Bu soru, dil bilgisi ve anlam kurallarına uygun cümlelerin tanınmasını ve anlatım bozukluklarının fark edilmesini test etmektedir.

Bir dramın sahne tasarımı, olayların mekanını, karakterlerin durumunu, temayı ve atmosferi belirleyerek, seyircilerin hikayenin akışını anlamalarına ve dramın etkisini artırmak için kullanılan önemli bir araçtır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 29 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 171 kere doğru, 236 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri