11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hz. Musa (a.s.)'ın Mısır'dan İsrailoğullarını kurtarmak için gerçekleştirdiği mucize hangisidir?

  A) Kızıldeniz'i ikiye bölmek     B) Nil Nehri'ni kana çevirmek   
  C) Güneşi durdurmak              D) Yerden su çıkarmak           
  E) Ağaçları havaya kaldırmak                                     

 2. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Musa (a.s.), Kızıldeniz'i ikiye bölerek İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden kurtulmasını sağlamıştır. 3. Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel inançlarından biri DEĞİLDİR?

  A) Seçilmişlik      B) Ahit            
  C) Kutsal toprak    D) Mesihçilik      
  E) Tektanrıcılık                       

 4. Cevap: E Açıklama:

  Yahudilik tektanrıcı bir din değildir. 5. Yahudiliğe göre, her şeyi yaratan ve her şeye hükmeden yüce varlık kimdir?

  A) Rab    B) Yehova    C) Melek    D) Ha-Şem    E) Tanrı    

 6. Cevap: E Açıklama:

  Yahudilikte, evrenin hâkimi olarak Tanrı'ya "Melekh" (Kral) ismi verilir ve Tanrı'nın en kutsal adı "Yehova"dır. 7. Yahudiliğin en önemli sembolü nedir?

  A) Davut Yıldızı                 B) Süleyman Mabedi              
  C) Menora (Yedi Kollu Şamdan)    D) Ağlama Duvarı                
  E) Tevrat                                                        

 8. Cevap: C Açıklama:

  Menora (Yedi Kollu Şamdan), Yahudiliğin en eski ve önemli sembolüdür. Hz. Musa'nın Sina Dağı'nda gördüğü yanan çalıyı temsil eder. 9. Hz. İsa'nın (a.s.) peygamberlik görevinin ana amacı neydi?

  A) Yahudiliğin mevcut durumunu eleştirmek ve Yahudileri uyarmak
  B) Yeni bir din kurmak
  C) Romalıları Yahudiliğe ikna etmek
  D) Hz. Musa'nın (a.s.) dinini tamamen ortadan kaldırmak
  E) Kudüs'ü fethetmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. İsa'nın (a.s.) peygamberlik görevi, Yahudiliğin mevcut durumunu eleştirip Yahudileri uyarmaktı. 11. Hristiyanlığın yayılmasında en etkili olan dönem hangisidir?

  A) Pavlus Öncesi Dönem
  B) Pavlus Dönemi
  C) Pavlus Sonrası Dönem
  D) Konsüller Dönemi
  E) Ortodoksluk ve Katoliklik Dönemi

 12. Cevap: B Açıklama:

  Pavlus, Hristiyanlığı Yahudilikten uzaklaştırıp Greko-Romen halklar arasında yayılmasını sağlamıştır. 13. Hristiyanlıkta günahların bağışlanması için gerçekleştirilen ayin hangisidir?

  A) Vaftiz           B) Ekmek-Şarap     
  C) Pazar Ayini      D) Güçlendirme     
  E) Günah İtirafı                       

 14. Cevap: A Açıklama:

  Vaftiz, Hristiyanlıkta bütün günahlardan arınma ve yeniden doğma ayinidir. 15. Hristiyanlıkta hangi sembol Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini temsil eder?

  A) Haç    B) Kutsal Ruh    C) Güvercin    D) Kuzu    E) Üçgen    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hristiyan kültüründe haç, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinin en yaygın sembolüdür. 17. Protestanlık içinde ortaya çıkan Evanjelik akımların ana fikri nedir?

  A) Hristiyanlığın kilise papazları yerine İncil'e dönmesi
  B) Araf'a ve ebedi cezaya inanılması
  C) Kutsal kitabın anlaşılması için bir aracıya ihtiyaç duyulması
  D) Kiliselerde resim ve heykellere yer verilmesi
  E) Papanın yanılmazlığının kabul edilmesi

 18. Cevap: A Açıklama:

  Evanjelik akımlar, Hristiyanlığın kilise tarafından dayatılan gelenekler yerine doğrudan İncil'e dönülmesi gerektiğini savunur. 19. Teizm kavramı aşağıdakilerden hangisi anlamına gelir?

  A) Tanrı'nın varlığını reddetme
  B) Tanrı'nın birden fazla olduğuna inanma
  C) Tanrı'nın bilinemez olduğuna inanma
  D) Tanrı'nın tek ve mutlak olduğuna inanma
  E) Tanrı'nın ahlaki değerleri önemsemediğine inanma

 20. Cevap: D Açıklama:

  Teizm, tanrıcılık anlamına gelir ve Tanrı'nın tek, mutlak ve ezeli olduğuna inanmayı ifade eder. 21. Pozitivizme göre, insanlığın bilgi birikiminde hangi aşamadan geçilmiştir?

  A) Mistik    B) Teolojik    C) Hümanist    D) Pragmatik    E) Sembolik    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Pozitivizm, insanlık tarihinin teolojik, metafizik ve pozitif olmak üzere üç aşamadan geçtiğini savunur. 23. Pozitivizmin kurucusu olarak kabul edilen kişi kimdir?

  A) Francis Bacon      B) René Descartes    
  C) Auguste Comte      D) Karl Marx         
  E) Herbert Spencer                         

 24. Cevap: C Açıklama:

  Auguste Comte, pozitivizm düşüncesini sistemleştiren kişi olarak kabul edilir. 25. Ateizmin temel iddiasına göre, evrenin ve canlılar dünyasının oluşumunun nedeni nedir?

  A) Tanrı'nın yaratması    B) Tesadüf               
  C) Doğal seçilim          D) Maddenin evrimi       
  E) Big Bang teorisi                                

 26. Cevap: B Açıklama:

  Ateizm, Tanrı'nın varlığını reddettiği için evrenin ve canlılar dünyasının tesadüfen oluştuğunu iddia eder. 27. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın (c.c.) varlığını inkâr edenler hangi ruh haliyle ilişkilendirilir?

  A) İnanma    B) Şüphe    C) Küfür    D) Tevhit    E) İslam    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın (c.c.) varlığını inkâr edenler, bulundukları ruh hali gereği azınlık olarak kabul edilir ve küfür ile nitelendirilirler. 29. New Age hareketi hangi kavramları ortak noktası olarak benimser?

  A) Manevi uyanış, kozmik bilinçlilik ve keşif
  B) Mormon kitabı ve İsa'nın yeniden gelişi
  C) Çay, kahve ve sigaranın yasaklanması
  D) Teknolojik din ve zihinsel egzersizler
  E) Yoga teknikleri ve içe dönüş

 30. Cevap: A Açıklama:

  New Age hareketi, manevi uyanış, kozmik bilinçlilik ve keşif gibi kavramları ortak noktası olarak benimser. 31. Mormonculuk inancına göre Hz. İsa'nın yeniden döneceği yer ve kurtulacak olanlar kimlerdir?

  A) Amerika ve Mormonlar
  B) Kudüs ve Hristiyanlar
  C) Hindistan ve Hinduizm inananları
  D) Mekke ve Müslümanlar
  E) Mormon kitabı inananları ve yardım edenler

 32. Cevap: A Açıklama:

  Mormonculuk inancına göre Hz. İsa'nın yeniden döneceği yer Amerika'dır ve ona inananlar ve yardımcı olanlar (Mormonlar) kurtulacaktır. 33. En'âm suresi 59. ayette Allah'ın (c.c.) hangi sıfatından bahsedilmektedir?

  A) İlim    B) Kudret    C) Rezzak    D) Veli    E) Kayyum    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Ayet, "Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları ondan başkası bilmez." diyerek Allah'ın (c.c.) sınırsız ilmine vurgu yapmaktadır. 35. Lokmân suresi 27. ayette Allah'ın (c.c.) ilminin ne kadar sınırsız olduğu hangi benzetmeyle ifade edilmektedir?

  A) Dağlar kadar büyük
  B) Denizler kadar engin
  C) Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa bile tükenmez
  D) Güneş kadar parlak
  E) Ay kadar güzel

 36. Cevap: C Açıklama:

  Ayet, "Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez." diyerek Allah'ın (c.c.) ilminin insan zihninin kavrayamayacağı kadar geniş olduğunu vurgulamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca 11.sınıf DKAB 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Hz. Musa (a.s.)'ın hayatı ve Yahudi tarihindeki önemini anlama

Yahudiliğin temel inançlarını anlama.

Yahudilik inancının temelini anlama.

Yahudiliğin sembollerini tanıma.

Hz. İsa'nın (a.s.) peygamberlik görevini anlamak.

Hristiyanlığın yayılma sürecini anlamak.

Hristiyanlıktaki temel ibadet biçimlerini öğrenmek.

Hristiyanlıktaki dini sembolleri tanımak.

Protestanlık içinde ortaya çıkan farklı akımların temel inançlarını anlama.

Teizm kavramının anlamını ve temel özelliklerini anlama.

İnsanlığın bilgi birikimindeki pozitivizm görüşünü anlar.

Pozitivizmin kökenini ve kurucusunu bilir.

Ateizmin temel iddiasını anlama

Ateizmin İslam dinindeki yeri ve bakış açısı

Öğrenciler, New Age hareketinin temel inançlarını anlayabilecektir.

Öğrenciler, Mormonculuk dininin temel inançlarını anlayabilecektir.

Allah'ın (c.c.) sıfatlarını ve bunların anlamlarını kavrar.

Allah'ın (c.c.) sıfatlarının kapsamını ve bunların günlük hayattaki yansımalarını anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri