11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları CEVAPLARI

 1. Ahiret inancı olmayan bir kişi, dünya hayatını nasıl algılar?

  A) Kısa ve değersiz bir süreç
  B) Sonsuz bir mutluluk kaynağı
  C) Ahiret hazırlığı için bir fırsat
  D) Eğlence ve zevklerin kaynağı
  E) Daha fazla servet biriktirme fırsatı

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ahiret inancı olmayanlar için dünya hayatı genellikle kısa ve geçici bir süreç olarak görülür. Bu nedenle anlamlı olması gerektiği düşünülür. 3. İslam'a göre, dünya hayatında iyi işler yapmak neden önemlidir?

  A) Dünya hayatında kazanç elde etmek için.
  B) Ölümden sonra cenneti garantilemek için.
  C) Sadece insanların toplumda saygın bir konum kazanması için.
  D) Ahirete inancı zayıflatmak için.
  E) İnsanların dünya nimetlerini artırmak için.

 4. Cevap: B Açıklama:

  İslam'a göre dünya hayatında iyi işler yapmak, ölümden sonra cenneti kazanmak ve Allah'ın rızasını elde etmek için önemlidir. İyi ameller, ahiret hayatında insanın karşılığını alacağı işlerdir. 5. Yunus Emre'nin şiirinde ölümle ilgili nasıl bir mesaj verilmektedir?

  A) Ölüm, insanların hayatından uzaklaştığı bir olaydır.
  B) Ölüm, insanları sonsuzluğa taşıyan bir geçiştir.
  C) Ölüm, insanların yaşamlarının en değerli anıdır.
  D) Ölüm, insanların korkması gereken bir olaydır.
  E) Ölüm, insanların unutması gereken bir detaydır.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Yunus Emre'nin şiirinde ölüm, insanların dünya hayatından sonraki sonsuz hayata geçişini simgeler. Ölüm, insanların ölümsüzlüğe doğru bir adım olarak görülür. 7. Cenaze namazının önemi nedir?

  A) Cenaze sahiplerine üzüntülerini unutturur.
  B) Vefat eden kişinin ruhunu huzura kavuşturur.
  C) Cenaze sahiplerinin yas sürecini uzatır.
  D) Cenaze namazı, yalnızca akrabalar için kılınır.
  E) Cenaze namazı dinen bir sorumluluk değildir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cenaze namazı, vefat eden kişinin ruhunu huzura kavuşturmak, ona dua etmek ve ölen kişiye yapılabilecek son görevlerden biridir. 9. Vefat eden bir Müslüman'ın cenaze namazını kimler kılabilir?

  A) Sadece din görevlileri.
  B) Sadece akrabaları.
  C) Müslüman topluluğundan herhangi biri.
  D) Yalnızca erkekler.
  E) Kimse cenaze namazını kılamaz.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cenaze namazını Müslüman topluluğundan herhangi bir yetişkin Müslüman birey kılabilir. 11. Cenaze namazının kılınmasının dinî ve insani birçok önemi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu önemlerden biri değildir?

  A) Ölünün ruhunu huzura kavuşturur.
  B) Ölen kişinin borçlarını öder.
  C) Ölen kişi için hayır duaları yapılır.
  D) Geride kalanlara destek ve teselli sağlar.
  E) Toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cenaze namazı, ölen kişinin borçlarını ödeme işlevini yerine getirmez, ancak cenazenin teçhiz ve tekfin masrafları borçlarından önce gelir. 13. Cenaze namazının nasıl kılınması gerektiğini belirten niyet nasıl yapılır?

  A) Yüksek sesle söylenir.
  B) Gizlice kalpten geçirilir.
  C) İmam tarafından okunur.
  D) Ölen kişinin ailesi tarafından yapılır.
  E) Tekbir alınmadan yapılır.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cenaze namazında niyet, gizlice kalpten geçirilir. 15. Cenaze namazı kaç tekbirden oluşur?

  A) 1 tekbir.    B) 2 tekbir.    C) 3 tekbir.    D) 4 tekbir.    E) 5 tekbir.    

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cenaze namazı 4 tekbirden oluşur. 17. Cenaze namazının sonunda ne yapılır?

  A) Dua edilir.
  B) Ayetler okunur.
  C) İmam tekrar tekbir alır.
  D) Eller havada beklenir.
  E) Sağa ve sola selam verilir.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Cenaze namazının sonunda sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır. 19. Cenaze mevlitlerinde hangi metinler genellikle okunur?

  A) Kuran-ı Kerim ve dua metinleri
  B) Romantik şiirler
  C) Hikayeler ve masallar
  D) Biyografiler ve otobiyografiler
  E) Tarihi metinler ve destanlar

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cenaze mevlitlerinde genellikle Kuran-ı Kerim ve dua metinleri okunur. 21. Cenaze uğurlama gelenekleri, ölen kişinin ardından hangi amaçla yapılır?

  A) Yemek pişirmek için
  B) Sevinç gösterisi yapmak için
  C) Sevap kazanmak ve ruhunun bağışlanmasını dilemek için
  D) Ölen kişinin hatırasını yaşatmak için
  E) Spor etkinlikleri düzenlemek için

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cenaze uğurlama gelenekleri, ölen kişinin ruhunun bağışlanması ve sevap kazanma amacıyla yapılır. 23. Bakara suresinin 154. ayetinde, Allah yolunda öldürülenlere hangi isim verilmiştir?

  A) Sehit    B) Melik    C) Fakir    D) Mümin    E) Âlim    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Ayette, Allah yolunda öldürülen kişilere "şehit" denildiği belirtilmiştir. 25. Bakara suresinin 155. ayetinde, insanların hayatta hangi amaçla imtihan edildiği vurgulanmıştır?

  A) Sadece dünya zevkleri için
  B) Sadece ahiret hayatı için
  C) Yalnızca mal ve mülk edinmek için
  D) Hayatın geçici ve imtihan amaçlı olduğunu anlamak için
  E) Bilinmez, ayette belirtilmemiştir.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Ayette, insanların hayatta imtihan edildiği ve dünya hayatının geçici olduğu vurgulanmıştır. 27. Ahirete imanın bir faydası nedir?

  A) İnsana iç huzuru sağlar.
  B) İnsana zenginlik kazandırır.
  C) İnsanı dünya zevklerine yönlendirir.
  D) İnsanın sorumluluk duygusunu zayıflatır.
  E) İnsanın yaşam amacını yok eder.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Ahirete iman, insanlara iç huzuru, anlamı ve umudu sağlayabilir. 29. Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının safhalarından biridir?

  A) İyiliklerin unutulması
  B) Cennetteki nimetlerin tadını çıkarma
  C) Cehennemdeki cezaların yaşanması
  D) Amel defterinin verilmesi
  E) Kıyametin kopması

 30. Cevap: D Açıklama:

  Ahiret hayatının safhalarından biri, insanların amel defterlerinin kendilerine verilmesidir. 31. Cenaze namazının hükmü nedir?

  A) Farz-ı ayn       B) Farz-ı kifâye   
  C) Vacip            D) Sünnet          
  E) Müstehap                            

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cenaze namazı, Farz-ı kifâye olarak kabul edilen toplu bir ibadettir ve bir grup Müslüman tarafından yerine getirilir. 33. Hz. Peygamber (s.a.v.) niçin insanlar için Allah'ın bir lütfudur?

  A) İnsanların ona tapan birer tanrı olarak görmeleri için
  B) İnsanlara ahlaki öğütler vermek ve rehberlik etmek için
  C) Siyasi bir lider olarak görev yapması için
  D) Sadece Müslümanlar arasında önemli bir figür olarak
  E) Sadece Arap toplumu için

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, insanlara ahlaki öğütler vermek ve onlara rehberlik etmek için gönderilen son peygamberdir. 35. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ahlaki özelliklerinin kaynağını gösteren hadis hangisidir?

  A) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."
  B) "Kur'an, ahlaki bir rehberdir."
  C) "Ben sıradan bir insanım, ahlakımı sizin gibi geliştirdim."
  D) "Allah'ım! Ahlakımı güzelleştir, kötü huylardan uzak tut beni."
  E) "Ahlak, insanın doğuştan sahip olduğu bir özelliktir."

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu hadiste Hz. Peygamber, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini ifade eder. 37. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerinden biri aşağıda doğru şekilde verilmemiştir. Hangisi yanlıştır?

  A) Müsamahalıydı.            B) Sabırlı ve kararlıydı.   
  C) Hakkı gözetirdi.          D) Danışarak iş yapmazdı.   
  E) Cömertti.                                             

 38. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber, önemli meselelerde danışarak iş yapma eğilimindeydi ve danışmayı teşvik ederdi. 39. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) adalet anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Adaleti sadece zenginlere uygulardı.
  B) Herkesin hakkını gözetir, haksızlığa müsaade etmezdi.
  C) Adalet anlayışı sadece erkekler için geçerliydi.
  D) Din ayrımı yaparak adalet uygulardı.
  E) Haksızlığı hoş görürdü.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.) adaleti herkes için önemli bir ilke olarak benimsemişti ve herkesin hakkını koruma konusunda titiz davranırdı. 41. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kolaylaştırıcı yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Her zaman en zor seçenekleri tercih ederdi.
  B) İslam'ı yaşamayı zorlaştırmaya çalışırdı.
  C) Dinî uygulamaları karmaşık hale getirirdi.
  D) İbadetlerde ve günlük yaşamda kolaylığı teşvik ederdi.
  E) Sadece kendi çıkarlarını düşünürdü.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), dinî uygulamalarda ve günlük yaşamda kolaylığı teşvik ederdi. İslam'ı yaşamayı mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalışırdı. 43. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) görevlerinden biri olan "tebyin" ne anlama gelir?

  A) Kur'an'ı insanlara tebliğ etmek.
  B) Peygamberin sadece dua etmesi.
  C) Peygamberin halka kendi düşüncelerini anlatması.
  D) Peygamberin kitap yazması.
  E) Peygamberin sadece namaz kılması.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Tebyin, peygamberin Allah'ın vahyini açıklayarak insanlara aktarması görevidir, özellikle Kur'an'ı açıklama anlamına gelir. 45. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hangi görevi Allah'ın elçisi olarak tanımlanmıştır?

  A) Doktorluk görevi.
  B) Allah'ın rahmeti olma görevi.
  C) İslam'ı yeryüzünde yayma görevi.
  D) Askerlik görevi.
  E) İnşaat işçiliği görevi.

 46. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, Allah'ın elçisi olarak İslam'ı insanlara tebliğ ve yayma görevini üstlenmiştir. 47. Hadis nedir?

  A) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözleri
  B) İslam'ın temel kaynakları
  C) Kur'an ayetleri
  D) Sahabe'nin anlatıları
  E) İslam'ın tarihi olayları

 48. Cevap: A Açıklama:

  Hadis, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözleri, fiilleri ve onaylarından oluşan İslam'ın önemli bir kaynağıdır. 49. Sünnet aşağıdaki hangi anlamı ifade eder?

  A) İslam'ın temel kaynakları
  B) Geleneksel uygulamalar
  C) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) örnek davranışları
  D) İslam'ın ilk dönemleri
  E) Kur'an'ın yorumları

 50. Cevap: C Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yaşamı, sözleri ve davranışlarına dayalı İslam'ın örnek uygulamalarını ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Detayları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İNANÇ İNSAN VE KADERİ
  1. Afet
  2. Başarı ve Başarısızlık
  3. Ecel ve Ömür
  4. Hayır ve Şer
  5. İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri
  6. Kader ve Kaza Kavramları
  7. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
  8. Rızık
  9. Sağlık ve Hastalık
  10. Tevekkül

Ayrıca 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi test soruları; mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Ahiret inancı olmayanlar için dünya hayatının değeri, onun kısa ve geçici oluşuyla bağlantılıdır.

Öğrenciler, İslam'ın iyi amellerin ölüm sonrası hayat için bir hazırlık olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, Yunus Emre'nin ölümü nasıl bir bakış açısıyla ele aldığını anlarlar.

Öğrenciler, cenaze namazının önemini ve işlevini anlarlar.

Öğrenciler, cenaze namazının kimler tarafından kılınabileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, cenaze namazının dinî ve insani önemlerini kavrarlar.

Öğrenciler, cenaze namazının niyetini nasıl yapacaklarını öğrenirler.

Öğrenciler, cenaze namazının tekbir sayısını bilirler.

Öğrenciler, cenaze namazının son aşamasını bilirler.

Öğrenciler, cenaze mevlitlerinde okunan metinleri öğrenirler.

Öğrenciler, cenaze uğurlama geleneklerinin amacını anlarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri