2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06)

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) CEVAPLARI

 1. Takva kavramı Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette "hayırlardan en hayırlısı" olarak nitelendirilmiştir?

  A) Bakara suresi, 177. ayet
  B) Al-i İmran suresi, 76. ayet
  C) Tevbe suresi, 8. ayet
  D) Ra'd suresi, 35. ayet
  E) Hucurat suresi, 4. ayet

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bakara suresi 177. ayette "Takva ise hayırlardan en hayırlısıdır..." buyrulmaktadır. 3. Kehf suresinde salih amel işleyenlere vadedilen ödül nedir?

  A) Cehennemden kurtuluş
  B) Firdevs cennetleri
  C) Dünyada zenginlik
  D) Bütün isteklerin gerçekleşmesi
  E) Sonsuz mutluluk

 4. Cevap: B Açıklama:

  Kehf suresinin 107. ayetinde Allah'a (c.c.) iman edip salih amel işleyenler için Firdevs cennetleri vadedilmiştir. 5. Kehf suresinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e Allah (c.c.) tarafından ne vahyedilir?

  A) İlah'ın bir olduğu
  B) Kıyamet gününün tarihi
  C) Kur'an'ın en büyük mucize olduğu
  D) Hz. İsa (a.s.)'nın geleceği
  E) Meleklere ibadet edilmesi gerektiği

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kehf suresinin 110. ayetinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e Allah'ın (c.c.) tek ilah olduğu vahyedilmiştir. 7. Agnostisizmin temel iddiası nedir?

  A) Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bilinir.
  B) Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bilinemez.
  C) Tanrı'nın varlığı ispatlanabilir.
  D) Tanrı'nın yokluğu ispatlanabilir.
  E) Tanrı'nın varlığı kesindir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Agnostisizm, Tanrı'nın varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilginin mümkün olmadığını savunur. 9. Nihilizmin felsefi temeli nedir?

  A) Allah'ın varlığını reddetmek
  B) Hiçbir değerin gerçekliğinin bulunmadığını savunmak
  C) Evrenin kaotik bir şekilde oluştuğunu iddia etmek
  D) İnsanların hiçbir özgür iradesinin olmadığını kabul etmek
  E) Ahlakî kuralların göreceli olduğunu ileri sürmek

 10. Cevap: B Açıklama:

  Nihilizm, varlığın hiçbir gerçekliğinin bulunmadığını savunan bir akımdır. 11. New Age akımının Hristiyanlıkla ilgili en belirgin özelliği nedir?

  A) Sadece Hristiyan inançlarına dayanır.
  B) Hristiyanlıkla ilişkilendirilir ancak başka inanç sistemlerinden de etkilenir.
  C) Hristiyanlığın modern bir yorumudur.
  D) Hristiyanlığa tamamen karşıdır.
  E) Sadece Yahudilikten etkilenmiştir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  New Age akımları, Hristiyanlıkla ilişkili olsa da Budizm, Hinduizm ve Taoizm gibi diğer inanç sistemlerinden de unsurlar içerir. 13. Scientology hareketine göre, bireyler nasıl "ideal insan" hâline gelebilirler?

  A) Psikoanaliz yoluyla
  B) Zihinsel egzersizler yaparak
  C) Yoga ve meditasyon yoluyla
  D) Uygun ilaçları alarak
  E) Geleneksel dini ritüelleri yerine getirerek

 14. Cevap: B Açıklama:

  Scientology hareketi, zihinsel egzersizlerin bireylerin tüm potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve "ideal insan" hâline gelmelerine yardımcı olduğuna inanır. 15. Lokmân suresinin 27. ayetine göre, Allah'ın ilmi hakkında ne söylenir?

  A) Sınırsızdır, insan zihninin kuşatamayacağı derecededir.
  B) Sadece insanların görebildikleriyle sınırlıdır.
  C) Sadece peygamberlerin bildiğidir.
  D) Tek bir kitaba sığabilecek kadardır.
  E) Vahiy yoluyla bildirilenlerle sınırlıdır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Lokmân suresi 27. ayet, "yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez." benzetmesini kullanarak Allah'ın ilminin sınır tanımadığını ifade eder. 17. En'âm suresinin 59. ayetinde Allah'ın hangi sıfatından bahsedilir?

  A) Kudret    B) İlmi    C) Rahmeti    D) Adaleti    E) Rezzaklığı    

 18. Cevap: B Açıklama:

  En'âm suresi 59. ayet, "Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır." ifadesiyle Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını ve gayb âlemindeki bilgilerin sadece O'na ait olduğunu bildirir. 19. En'âm suresinde, müşriklerin Hz. Peygamber'e (s.a.v.) yönelttikleri istek nedir?

  A) Onlara bir mucize göstermesi.
  B) Başılarına azap ve bela getirmesi.
  C) Allah'tan kendileri için bağışlanma dilemesi.
  D) Kendilerine servet ve mal vermesi.
  E) Müslümanlarla savaşmaları için yardım etmesi.

 20. Cevap: B Açıklama:

  En'âm suresi 57 ve 58. ayetlerinde müşriklerin Hz. Peygamber'e (s.a.v.) kendilerine bir azap ve bela getirmesini istedikleri anlatılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca

Takva kavramının önemini ve Kur'an'da nasıl nitelendirildiğini öğrenmek.

Salih amel işleyenlere verilen ödülleri bilmek (D.K.A.B. 9.4.1.2)

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Allah'tan aldığı vahyileri bilmek (D.K.A.B. 9.1.1.2)

Temel felsefi kavramları anlar.

Felsefi akımlar hakkında bilgi edinme.

Yeni dinî hareketlerin Batı dışı kaynaklı olabileceğini ve farklı inanç sistemlerinden etkilenebileceğini anlar.

Yeni dinî hareketlerin insan doğası ve kurtuluşla ilgili inançlarını anlar.

Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenmek.

Allah'ın sıfatlarının anlamını ve önemini kavramak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hayatından önemli olayları ve söylemlerini öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri