2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02)

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) CEVAPLARI

 1. Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın doğumu hangi takvime göre kutlanır?

  A) Güneş takvimi    B) Ay takvimi    C) Miladi takvim
  D) Rumi takvim       E) Hijri takvim

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Miladi takvim. Ayrıca, Hz. İsa'nın doğumunun kutlandığı tarih, 25 Aralık olarak kabul edilir ve bu tarih, Hristiyanlıktaki en önemli bayramlardan biri olan Noel olarak kutlanır. Miladi takvim, günümüzde yaygın olarak kullanılan Güneş takvimidir ve Hz. İsa'nın doğumunu Hristiyanlıkta kutlamak için kullanılan takvimdir. 3. Yahudilikte, "Hasidim" kelimesi ne anlama gelir?

  A) Dindarlar                      B) Kutsal kitap yazarları        
  C) Ruhban sınıfı                  D) İnkarcılar                    
  E) Musevi toplumunun liderleri   

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Musevi toplumunun liderleri. Açıklama: "Hasidim" kelimesi, Musevilikteki bir dini hareketin adıdır ve kelime olarak "hakiki" veya "sadık" anlamına gelir. Bu hareketin takipçileri, Yahudiliği daha içsel ve mistik bir şekilde uygulamaya çalışır ve özellikle 18. yüzyılda Polonya ve Ukrayna'da popüler hale geldiler. Hasidik liderler, toplumun manevi liderleri olarak kabul edilirler ve birçok Hasidik tarikatının kendi rebbe (lider) geleneği vardır. 5. Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi neden önemlidir?

  A) Hz. İsa'nın ölümü insanlığın günahlarından kurtuluşu sağladığı için önemlidir.
  B) Hz. İsa'nın ölümü dünya barışının sağlanmasını sağladığı için önemlidir.
  C) Hz. İsa'nın ölümü insanlığın yararına yapılan fedakarlık için önemlidir.
  D) Hz. İsa'nın ölümü, Tanrı'nın insanlara verdiği bir sınavdır.
  E) Hz. İsa'nın ölümü hiçbir şekilde önemli değildir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Hz. İsa'nın ölümü insanlığın günahlarından kurtuluşu sağladığı için önemlidir. Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi, Hristiyanlığın temel inançlarından biridir. Hristiyanlar, Hz. İsa'nın insanların günahlarından kurtuluşu sağlamak için öldüğüne inanırlar. Bu nedenle, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi Hristiyanlar için büyük önem taşır. 7. Hristiyanlıkta Kutsal Kitap'ta hangi kitaplar yer alır?

  A) Eski Ahit ve Yeni Ahit    B) Sadece Yeni Ahit         
  C) Sadece Eski Ahit          D) Kuran ve Yeni Ahit       
  E) Kuran ve Eski Ahit       

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Eski Ahit ve Yeni Ahit'tir. Eski Ahit, Yahudilikteki Kutsal Kitap'ın da bir parçasıdır ve İbranice yazılmıştır. Yeni Ahit ise İsa'nın yaşamı ve öğretilerini anlatan metinleri içerir ve genellikle Yunanca yazılmıştır. 9. Lokmân Suresi 27. ayette ne vurgulanmaktadır?

  A) Zekatın verilmesi gerekliliği       B) Namaz kılmanın önemi               
  C) Anne-babanın saygıdeğerliği         D) Hırsızlık yapmamanın gerekliliği   
  E) İnançlı olmanın önemi              

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Anne-babanın saygıdeğerliği vurgulanmaktadır." Lokman Suresi 27. ayette, insanların anne ve babalarına karşı saygılı ve sevgi dolu olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Bu ayet, İslam dininde aile kurumunun önemini vurgulamakta ve insanların ailelerine karşı sorumluluklarını hatırlatmaktadır. 11. Yeni Dinî Hareketlerin ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

  A) Toplumsal çalkantılar ve ekonomik krizler
  B) Yenilikçi liderlerin etkisi
  C) Geleneksel dinlerin yetersiz kalması
  D) Medyanın etkisi
  E) Tüm bu seçenekler

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Tüm bu seçenekler" olarak verilmiştir. Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkışında birden fazla neden rol oynamıştır. Toplumsal çalkantılar, ekonomik krizler, geleneksel dinlerin yetersiz kalması, yenilikçi liderlerin etkisi ve medyanın etkisi gibi faktörler yeni dinî hareketlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 13. En'âm Suresi 59. ayette bahsedilen "ziyan veren" insanlar kimlerdir?

  A) İmanı olmayanlar    B) Kâfirler    C) Müşrikler
  D) Fâsıklar                   E) Münafıklar

 14. Cevap: D Açıklama:

  En'âm Suresi 59. ayette bahsedilen "ziyan veren" insanlar, Fâsıklar olarak tanımlanır. Fâsıklar, Allah'ın emirlerine karşı gelerek günah işleyen ve doğru yoldan sapmış insanlar olarak kabul edilirler. Ayette, "ziyan veren" insanlar olarak adlandırılmalarının nedeni, kötü davranışları ve günahları nedeniyle kendilerine ve topluma zarar vermeleridir. 15. Platon'un inançla ilgili felsefi yaklaşımı nedir?

  A) Agnostisizm
  B) İskenderiyeli Clement'in "Stromata" eserinde anlatılan Gnostisizm
  C) Fideizm
  D) Deizm
  E) Nihilizm

 16. Cevap: C Açıklama:

  Platon, inançla ilgili felsefi yaklaşımı olarak fideizmi benimsemiştir. Ona göre, gerçek bilgi sadece Tanrı'nın bilgisine dayanabilir ve bu nedenle, insanlar Tanrı'ya olan inançlarını güçlendirmek için akıl yürütme ve mantık yürütme yerine, inancın doğasına uygun olarak Tanrı'ya inanmaları gerekmektedir. Bu yaklaşımıyla, Platon'un felsefesi hem rasyonel hem de inanç temelli bir yaklaşımı birleştirmiştir. 17. Salih amel kavramı, dinlerin hangi ortak öğesini ifade eder?

  A) Ahlak    B) İbadet    C) İnanç    D) Dualar    E) Tevbe

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Ahlak"tır. Salih ameller, hem İslam dininde hem de diğer dinlerde önemli bir kavramdır ve genellikle kişinin ahlaklı davranışlarına ve iyiliğe katkı sağlamasına atıfta bulunur. Bu kavram, insanların dürüstlük, merhamet, adalet gibi ahlaki değerleri uygulamalarını ve insanlara yardım etmelerini teşvik etmektedir. 19. "İşte hidayet Allah'ındır. Kime hidayet verilirse, artık o sapmaz. Kime de sapıklık yazılırsa, artık onlar için yoldaşlar olarak sizleri göndermedik mi?" (Yunus Suresi, 10/35) Bu ayette hidayetin kaynağı belirtiliyor. Buna göre, hidayetin kaynağı nedir?

  A) İnsanların zekası      B) Doğru kitaplar        
  C) Şans                   D) Allah'ın lütfu        
  E) İnsanların deneyimi   

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Allah'ın lütfu" dur. Ayette belirtildiği gibi, hidayet Allah'a aittir ve Allah kime hidayet verirse o kişi doğru yolu bulur. Hidayet, Allah'ın lütfu ve rahmetiyle mümkün olur. İnsanlar, bu hidayete sadece Allah'ın izniyle ve lütfuyla erişebilirler. Bu ayet bize Allah'ın gücünü ve merhametini hatırlatırken, hidayetin kaynağının insan zekası, şans veya deneyimler değil, yalnızca Allah'ın lütfu olduğunu vurgular.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca

Miladi takvimin kullanım amacını ve önemini anlayabilme.

Kültürler arası anlamda farklı dinlerdeki liderlik yapılarını öğrenme ve kavrama.

Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve ölümünün önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

Farklı dinlerin kutsal kitapları hakkında temel bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İslam dininde aile kavramına ve aile bireylerine karşı sorumluluklarına dair bilgi ve farkındalıklarını ölçmektedir.

Dinî çeşitlilik konusundaki farkındalığı artırmak ve yeni dinî hareketlerin dinî ve sosyal açıdan önemini anlamaktır.

İslam dini ve Kuran-ı Kerim'deki kavramları anlama ve yorumlama kazanımını ölçmektedir.

Felsefi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak ve onların felsefi düşünceye nasıl katkı sağladığını anlamaktır.

Dinlerin ortak öğeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve farklı dinlerdeki benzerlikleri anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Hidayetin kaynağının sadece Allah olduğunu ve insanların sadece O'nun lütfu ve izniyle hidayete erişebileceklerini öğreniyoruz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 21 kere doğru, 48 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri