2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11)

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber'e (s.a.v.) dayandırılan söz, fiil ve takrirler hadis kaynaklarında toplanmıştır. Bugün elimizde olan başlıca hadis kaynakları hicri 3. asırda yazılmıştır. Bu kaynaklardan hangisi içerisine aldıkları hadisleri toplamada gösterilen özen, kullanılabilirlikleri vb. açılardan ön plana çıkmıştır?

  A) Sahih-i Müslim              B) Sahih-i Buhari             
  C) Müsned-i Ahmed b. Hanbel    D) Camiu's-Sahih              
  E) Sunenu İbn Mace                                           

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sahih-i Müslim, Sahih-i Buhari ile birlikte hadis literatüründe en güvenilir iki hadis kaynağı olarak kabul edilmektedir. Sahih-i Müslim'de yer alan hadislerin tamamı, sahih hadis kabul edilmiştir. 3. Hadis ilminin her bakımdan yükseldiği ve teşvik gördüğü bir dönem hangisidir?

  A) Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi
  B) Emeviler Dönemi
  C) Abbasiler Dönemi
  D) Selçuklu ve Nureddin Zengi ile Eyyubiler Devirleri
  E) Osmanlı Devleti Dönemi

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hadis ilminin her bakımdan yükseldiği ve teşvik gördüğü dönem, Abbasiler Dönemi'dir. Bu dönemde hadis ilminin temel kavramları ve ilkeleri belirlenmiş, hadislerin tasnifi ve derlenmesine dair çalışmalar yapılmış, hadislerin şerhi ve tefsiri gibi çalışmalara başlanmıştır. 5. Hidayet kavramı, aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlama gelmez?

  A) Doğru yol    B) Kurtuluş    C) Rahmet    D) İrşat    E) Rehberlik    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hidayet, doğru yolu bulmak, kurtuluş, rahmet, irşat ve rehberlik gibi kavramlarla ilişkilidir. Ancak hidayet, kurtuluş kavramından farklı olarak sadece dünya hayatını değil, ahiret hayatını da kapsar. 7. İhsan kavramının en güzel örneği nedir?

  A) Bir ihtiyaç sahibine yardım etmek.
  B) Bir hata yapanı affetmektir.
  C) Bir fakire sadaka vermek.
  D) Bir hastayı ziyaret etmek.
  E) Bir şehidin ailesine yardım etmek.

 8. Cevap: B Açıklama:

  İhsan kavramı, Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak için yapılan davranıştır. Bu davranışın en güzel örneği ise, bir hata yapanı affetmektir. Çünkü affetme, Allah'ın (c.c.) sevdiği bir davranıştır. 9. Takva sahibi kimselerin özellikleri nelerdir?

  A) Allah'a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederler.
  B) İyilik ve güzelliği yayarlar.
  C) Kötülük ve günahtan kaçınırlar.
  D) Adaletli ve merhametli olurlar.
  E) Hepsi

 10. Cevap: E Açıklama:

  Takva sahibi kimseler, Allah'a (c.c.) karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden, iyilik ve güzelliği yayan, kötülük ve günahtan kaçınan, adaletli ve merhametli olan kimselerdir. 11. Sırat-ı müstakimden ayrılmaktan Allah'a (c.c.) sığınmak için hangi dua edilir?

  A) İhlas suresi     B) Fatiha suresi   
  C) Nas suresi       D) Felak suresi    
  E) Ayetel Kürsi                        

 12. Cevap: C Açıklama:

  Sırat-ı müstakimden ayrılmaktan Allah'a (c.c.) sığınmak için "Allahümme inni eûzü bike minel-hemmi vel-huzni, vel-acel vel-keseli, vel-buhli vel-cübni, ve dal-dîni vel-ğaleb-betı vel-kürubi vel-belâi vel-meyiti vel-ğammi ve şerril-mesâkîni ve şerril-ebâil vel-emâneti vel-mesûmîne ve şerril-cinni vel-insâni ve minel-fitneti vel-meşâmiâti fil-leyli ven-nehâri ve min fitneti ehlil-kibrit-il-ahmar." duası edilir. Bu dua, "Allah'ım! Kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, borçtan, zilletten, zulümden, belalardan, ölümden, kederden, fakirlikten, kötü komşudan, kötü yöneticiden, defolup giden eşekten ve cinlerden ve insanların fitnesinden, gece ve gündüz fitnesinden ve kızıl ateşin fitnesinden sana sığınırım." anlamına gelir. 13. İslam dini, çalışmayı ve bilgi üretmeyi cihat olarak kabul eder. Bu cihat şeklinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düşmanlara karşı mücadele etmek
  B) Toplumdaki yanlışları düzeltmek
  C) İslâm'ı yaymak
  D) İnsanlığın refahını sağlamak
  E) Allah'a (c.c.) kulluğa yönelmek

 14. Cevap: E Açıklama:

  İslam dini, çalışmayı ve bilgi üretmeyi cihat olarak kabul eder. Bu cihat şeklinin amacı, insanın kendi nefsi ile mücadelesinde başarılı olması ve Allah'a (c.c.) kulluğa yönelmesidir. Çalışma ve bilgi üretimi, kişinin kendini geliştirmesine, yeteneklerini ortaya çıkarmasına ve Allah'a (c.c.) daha yakın bir kul olmasına yardımcı olur. 15. Kur'an-ı Kerim'de, "(Resulüm!) Sen, Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!.." (Nahl suresi, 125. ayet) ayetinde cihat kavramının hangi boyutuna vurgu yapılmaktadır?

  A) Nefsi terbiye etmeye
  B) İslâm'ı yaymaya
  C) Düşmanlarla mücadele etmeye
  D) Toplumdaki yanlışları düzeltmeye
  E) İnsanlığın refahını sağlamaya

 16. Cevap: B Açıklama:

  Nahl suresi 125. ayette cihat kavramının "İslâm'ı yaymak" boyutuna vurgu yapılmaktadır. Bu ayette Hz. Peygamber'e (s.a.v.), İslâm'ı yaymak için hikmet ve güzel öğütle insanları davet etmesi ve onlarla en güzel şekilde mücadele etmesi emredilmektedir. 17. İslam dininde cihat kavramının aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmadığı söylenebilir?

  A) Orta yol    B) Doğruluk    C) Adalet    D) Ölçülülük    E) Aşırılık    

 18. Cevap: E Açıklama:

  İslam dininde cihat kavramı, her türlü yanlışlığın ve aşırılığın ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânları kullanarak gayret sarf etmek demektir. Cihat kavramının temel özelliği, orta yol, doğruluk, adalet ve ölçülülüktür. Aşırılık ise cihat kavramının temel özelliklerinden biri değildir. 19. Kur'an-ı Kerim'de salih amel, "iman ile birlikte zikredilir. Bu, iman ile salih amel arasındaki ilişkiyi nasıl açıklar?

  A) İman, salih amel işlemeye vesile olur.
  B) Salih amel, imanı güçlendirir.
  C) İman ve salih amel, birbirini tamamlar.
  D) İman olmadan salih amel olmaz.
  E) Salih amel olmadan iman olmaz.

 20. Cevap: C Açıklama:

  İman, insanın Allah'a ve onun emirlerine inanmasıdır. Salih amel ise, kişinin imanını güçlendirmek için niyetli olarak yaptığı tüm güzel davranışlardır. Bu bağlamda, iman ile salih amel birbirini tamamlar. İman, salih amel işlemeye vesile olur. Salih amel ise, imanı güçlendirir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Detayları

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI
  1. İbadetler Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkıda Bulunur.
  2. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  3. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  4. İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir.
  5. İbadetlerin Bireysel Faydaları
  6. İbadetlerin Bireysel Faydaları
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ
  1. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
  2. Hz. Muhammed'in Güvenilirliği
  3. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  4. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  5. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
  6. Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

Ayrıca

* Temel hadis kaynaklarını bilir. * Temel hadis kaynaklarının özelliklerini bilir.

Hadis ilminin en çok geliştiği dönemi bilir. Bu sorular, yukarıda verdiğim içerikten hazırlanmıştır. Sorular, 5 seçenekli, cevap, açıklama ve kazanım içermektedir. Soru, seçenek, cevap, açıklama ve kazanımlar içerisine alınmamıştır.

11.3.1.2. Hidayet kavramını, yukarıdaki kavramlarla ilişkilendirerek açıklar.

İhsan kavramının en güzel örneğini kavrar.

11.3.1. Kur'an'da bazı kavramları yorumlar.

11.3.2. Kur'an-ı Kerim'de geçen temel kavramları ayetlerden örneklerle açıklar.

11.3.1. Kur'an'da geçen bazı kavramları yorumlar.

11.3.1. Kur'an'da geçen bazı kavramları yorumlar.

11.3.1. Kur'an'da geçen bazı kavramları yorumlar.

İman ile salih amel arasındaki ilişkiyi açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri