11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Toprak kirliliğine neden olan amaç dışı kullanım nedir?

  A) Toprağın aşırı sulanması
  B) Toprağın rüzgara maruz kalması
  C) Sanayi tesisleri ve yerleşim alanlarının tarım topraklarına yapılması
  D) Tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı
  E) Erozyon

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi tesisleri ve yerleşim alanları genellikle maliyeti düşürmek için verimli tarım topraklarına yapılır. 3. Işık kirliliğinin çevresel etkilerinden biri hangisidir?

  A) Toprağın verimliliğinin azalması
  B) Su kaynaklarının kirlenmesi
  C) Göçmen kuşların yön bulma yeteneklerinin bozulması
  D) Ormanların tahrip edilmesi
  E) Ses kirliliğinin artması

 4. Cevap: C Açıklama:

  Işık kirliliği, göçmen kuşların gökdelen vb. yüksek yapılardan yayılan ışıklar nedeniyle yön bulma yeteneklerini bozar. 5. Amoco Cadiz tanker kazasında ne kadar petrol denize dökülmüştür?

  A) 120 bin ton    B) 223 bin ton    C) 290 bin ton    D) 95 bin ton    E) 42 bin ton    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Amoco Cadiz tanker kazasında ne kadar petrol denize dökülmüştür? A) 120 bin ton B) 223 bin ton C) 290 bin ton D) 95 bin ton E) 42 bin ton Cevap: B) 223 bin toniz tanker kazasında ne kadar petrol denize dökülmüştür? A) 120 bin ton B) 223 bin ton C) 290 bin ton D) 95 bin ton E) 42 bin ton Cevap: B) 223 bin ton 7. Exxon Valdez tanker kazası hangi canlılara en büyük zararı vermiştir?

  A) Kuşlar            B) Balıklar         
  C) Denizanaları      D) Yunuslar         
  E) Köpekbalıkları                        

 8. Cevap: A Açıklama:

  Exxon Valdez tanker kazası hangi canlılara en büyük zararı vermiştir? A) Kuşlar B) Balıklar C) Denizanaları D) Yunuslar E) Köpekbalıkları Cevap: A) Kuşlardez tanker kazası hangi canlılara en büyük zararı vermiştir? A) Kuşlar B) Balıklar C) Denizanaları D) Yunuslar E) Köpekbalıkları Cevap: A) Kuşlar 9. Hidroelektrik santrallerin doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinden biri hangisidir?

  A) Sera gazı salınımı
  B) Ekosistem dengesinin bozulması
  C) Toprak erozyonu
  D) Su kaynaklarının tükenmesi
  E) Havuzların buharlaşması

 10. Cevap: B Açıklama:

  Hidroelektrik santraller, barajların inşasıyla doğal yaşam alanlarını su altında bırakır ve ekosistemleri tehlikeye atar. 11. Jeotermal enerji kaynaklarının başlıca kullanım alanları arasında hangisi yer almaz?

  A) Elektrik üretimi    B) Isıtma             
  C) Sanayi              D) Tarım              
  E) Sağlık turizmi                            

 12. Cevap: D Açıklama:

  Jeotermal enerji, tarım sektöründe kullanılmaz. 13. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli özelliği nedir?

  A) Kısa sürede tükenirler
  B) Kullanımları çevreye zarar verir
  C) Rezervleri sınırlıdır
  D) Kendi kendini yenileyebilirler
  E) Fosil yakıtlardan daha pahalıdırlar

 14. Cevap: E Açıklama: 15. Dünyada jeotermal enerji potansiyeli bakımından sekizinci sırada yer alan ülke hangisidir?

  A) ABD    B) Türkiye    C) Filipinler    D) Endonezya    E) Meksika    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Ulusal Enerji Ajansı'na göre, Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyada sekizinci sırada yer almaktadır. 17. Hidrolik enerji üretimi için hangi yöntem en yaygın olarak kullanılır?

  A) Barajlar inşa etmek
  B) Rüzgar türbinleri kullanmak
  C) Güneş panelleri kurmak
  D) Dalga enerjisini kullanmak
  E) Akıntıdan enerji elde etmek

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hidrolik enerji, genellikle nehirler üzerine barajlar inşa edilerek elde edilir. 19. Aşağıdakilerden hangisi İsveç'in ormancılık politikalarının bir özelliği DEĞİLDİR?

  A) Sürdürülebilir üretim
  B) Biyoçeşitliliğin korunması
  C) Ağaçların kesilmeden önce yeniden dikilmesi
  D) Geniş yapraklı değerli ağaçların korunması
  E) Orman yangınlarının kontrol edilmesi

 20. Cevap: E Açıklama:

  İsveç'in ormancılık politikaları, sürdürülebilir üretim, biyoçeşitliliğin korunması, ağaçların yeniden dikilmesi ve geniş yapraklı değerli ağaçların korunmasını içerir. Orman yangınlarının kontrolü ise bu politikaların bir parçası değildir. 21. Endonezya'daki ormanlık alanların tahrip edilmesine neden olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Madencilik faaliyetleri
  B) Doğal afetler
  C) Palm yağı tarlalarının genişlemesi
  D) Biyoçeşitliliğin artması
  E) Tarım arazilerinin azalması

 22. Cevap: C Açıklama:

  Endonezya'daki ormanlık alanların büyük bir kısmı, palm yağı tarlalarının genişlemesi nedeniyle tahrip edilmiştir. 23. Sera etkisi hangi faaliyetler sonucu artmaktadır?

  A) Ormanların tahribi
  B) Fosil yakıtların aşırı kullanımı
  C) nüfus artışı
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 24. Cevap: D Açıklama:

  Sera etkisi, ormanların tahribi, fosil yakıtların aşırı kullanımı ve nüfus artışı gibi birçok faaliyet sonucu artmaktadır. 25. Sera gazlarının atmosferdeki oranlarını azaltmak için yapılması gerekenlerden biri hangisidir?

  A) Ormanların korunması
  B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
  C) Toplu taşımanın teşvik edilmesi
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 26. Cevap: D Açıklama:

  Ormanların korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi, sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli önlemlerden bazılarıdır. 27. Kutup bölgelerindeki donmuş toprakların çözülmesi sonucu atmosfere salınan gaz hangisidir?

  A) Karbondioksit    B) Metan           
  C) Argon            D) Oksijen         
  E) Helyum                              

 28. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, donmuş toprakların çözülmesi sonucu binlerce yıldır bünyesinde bulunan metan gazının atmosfere bırakıldığı belirtilmektedir. 29. Asit yağışlarına neden olan kimyasal maddeler nelerdir?

  A) Sülfür ve azot oksitler       B) Karbonmonoksit ve metan      
  C) Hidrojen ve helyum            D) Hidrojen sülfür ve amonyak   
  E) Freon ve klor                                                 

 30. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, asit yağışlarının sülfür ve azot oksitlerin su buharıyla birleşmesi sonucu oluştuğu belirtilmektedir. 31. Hangi atık türü radyoaktif maddeler ve tehlikeli endüstriyel atıkları içerir?

  A) Evsel atıklar          B) Endüstriyel atıklar   
  C) Tehlikeli atıklar      D) Tıbbi atıklar         
  E) Tarım atıkları                                  

 32. Cevap: C Açıklama:

  Tehlikeli atıklar, radyoaktif atıklar, piller ve diğer benzer maddeleri içerir. 33. Elektromanyetik dalgaların yaydığı cihazlar hangileridir?

  A) Baz istasyonu           B) Televizyon             
  C) Bilgisayar              D) Yüksek gerilim hattı   
  E) Hepsi                                             

 34. Cevap: E Açıklama:

  Elektromanyetik dalgalar, baz istasyonları, televizyonlar, bilgisayarlar, cep telefonları ve yüksek gerilim hatları gibi çeşitli elektrikli ve elektronik cihazlardan yayılır. 35. Aşağıdakilerden hangisi plastik ambalajların geri dönüşümünden elde edilen bir üründür?

  A) Kağıt            B) Cam             
  C) Plastik torba    D) Metal           
  E) Pil                                 

 36. Cevap: C Açıklama:

  Plastik ambalajların geri dönüşümünden elde edilen ürünler arasında plastik torba da bulunur. 37. E-atıkların çevreye verdiği olumsuz etkilerden biri hangisidir?

  A) Su kirliliği        B) Hava kirliliği     
  C) Toprak kirliliği    D) Hepsi              
  E) Hiçbiri                                   

 38. Cevap: D Açıklama:

  E-atıklar, kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller içerir ve bunlar çevrede su, hava ve toprak kirliliğine yol açabilir. 39. Kâğıt atıkların geri dönüştürülmesi aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamaz?

  A) Enerji tasarrufu
  B) Atık miktarının azaltılması
  C) Su kirliliğinin artması
  D) Ağaçların korunması
  E) Çevre dostu ürünlerin üretimi

 40. Cevap: C Açıklama:

  Kâğıt atıkların geri dönüştürülmesi aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamaz? A) Enerji tasarrufu B) Atık miktarının azaltılması C) Su kirliliğinin artması D) Ağaçların korunması E) Çevre dostu ürünlerin üretimi Cevap: C)kların geri dönüştürülmesi aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlamaz? A) Enerji tasarrufu B) Atık miktarının azaltılması C) Su kirliliğinin artması D) Ağaçların korunması E) Çevre dostu ürünlerin üretimi Cevap: C) 41. Çevresel sürdürülebilirlik açısından hangi ambalaj çeşidi en avantajlıdır?

  A) Plastik    B) Karton    C) Metal    D) Cam    E) Kağıt    

 42. Cevap: D Açıklama:

  Çevresel sürdürülebilirlik açısından hangi ambalaj çeşidi en avantajlıdır? A) Plastik B) Karton C) Metal D) Cam E) Kağıt Cevap: D)sürdürülebilirlik açısından hangi ambalaj çeşidi en avantajlıdır? A) Plastik B) Karton C) Metal D) Cam E) Kağıt Cevap: D)Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Toprak kirliliği ve nedenleri

Işık kirliliği ve etkileri

Hidroelektrik santrallerin çevresel etkileri

Jeotermal enerjinin özellikleri ve kullanım alanları

Dünya ülkelerinin enerji kaynaklarını karşılaştırma

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarını belirleme

Orman yönetimi ve çevre koruma.

İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri.

İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Çevre sorunlarını çözmek için sürdürülebilir uygulamalar önerir.

Küresel ısınmanın kutup bölgelerine etkileri

Asit yağmurları ve çevresel etkileri

Atık türlerini sınıflandırma ve özelliklerini anlama (Coğrafya 11. Sınıf Dersi Kazanımı 2.1.2.3)

Teknolojik gelişmelerin çevresel etkilerini değerlendirme (Coğrafya 11. Sınıf Dersi Kazanımı 2.1.2.5)

Plastik ambalajların geri dönüşümü ve ürünleri

E-atıkların çevreye olan etkileri

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.