11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi iklim değişikliği sorunlarına örnek verilebilir?

  A) Orman tahribatı               B) Kirlilik                     
  C) Su kaynaklarının tükenmesi    D) Ozon deliği                  
  E) Toprak erozyonu              

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Ozon deliği. İklim değişikliği, atmosferdeki sera gazlarının artması nedeniyle dünya genelinde ortalama sıcaklıkların artması ve iklim koşullarının değişmesi olarak tanımlanabilir. Ozon tabakasındaki delik ise, ozonun atmosferdeki seviyesinin azalmasına neden olarak, dünya genelindeki iklim koşullarını etkileyebilir. Bu nedenle, ozon deliği iklim değişikliği sorunlarına örnek olarak verilebilir. 3. Tarım sektöründeki verimliliği artırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?

  A) Modern tarım makinelerinin kullanımı
  B) Yüksek kaliteli tohumların kullanımı
  C) Doğal kaynakların etkin kullanımı
  D) Çiftlik hayvanlarının serbest bırakılması
  E) İklim koşullarının dikkate alınması

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Çiftlik hayvanlarının serbest bırakılması. Çiftlik hayvanlarının serbest bırakılması verimliliği artırmak için kullanılan bir yöntem değildir. Modern tarım makineleri, yüksek kaliteli tohumlar ve doğal kaynakların etkin kullanımı verimliliği artırmak için kullanılan yaygın yöntemlerdir. İklim koşullarının dikkate alınması da tarımda verimliliği artırmak için önemli bir faktördür. 5. Almanya'nın sahip olduğu en büyük liman hangisidir?

  A) Kiel Limanı             B) Hamburg Limanı         
  C) Bremerhaven Limanı      D) Rostock Limanı         
  E) Wilhelmshaven Limanı   

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Hamburg Limanı'dır. Hamburg Limanı, Almanya'nın en büyük ve en işlek limanıdır. Bu liman, ülkenin kuzeyinde yer almaktadır ve Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biridir. Almanya'nın ihracatının yaklaşık üçte biri bu limandan gerçekleştirilmektedir. 7. Almanya'da en çok tüketilen yiyecekler arasında hangisi yer almaktadır?

  A) Bratwurst    B) Döner kebabı    C) Currywurst
  D) Pizza          E) Schnitzel

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Currywurst'tur. Currywurst, Almanya'nın en popüler fast food yiyeceklerinden biridir ve sosisin üzerine curry tozu, ketçap ve Worcestershire sosu gibi malzemeler eklenerek yapılır. Almanya'nın yerel lezzetlerinden biri olarak kabul edilir. B 9. Tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler neden önemlidir?

  A) Verimliliği arttırdığı için
  B) Tarım ürünlerinin kalitesini yükselttiği için
  C) İş gücü gereksinimini azalttığı için
  D) Maliyetleri düşürdüğü için
  E) Tüm seçenekler doğru

 10. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tüm seçenekler doğru. Tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler, tarım ürünlerinin daha verimli ve kaliteli bir şekilde üretilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda iş gücü gereksinimini azaltır ve maliyetleri düşürür. Bu nedenle, tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler oldukça önemlidir. 11. Tarım sektöründe en yaygın kullanılan üretim şekli hangisidir?

  A) İntansif tarım          B) Ekstansif tarım        
  C) Organik tarım           D) Biyoteknolojik tarım   
  E) Hiçbiri değil          

 12. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B'dir, yani tarım sektöründe en yaygın kullanılan üretim şekli ekstansif tarımdır. Ekstansif tarım, daha geniş arazi kullanımı ve daha az işgücü gerektiren bir yöntemdir ve genellikle düşük verimlilikle ilişkilendirilir. Ancak, doğru yönetildiğinde, sürdürülebilir bir tarım yöntemi olabilir. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılması nedeniyle, ekstansif tarımın etkileri, toprak erozyonu, çölleşme ve biyoçeşitlilik kaybı gibi çevresel sorunları da beraberinde getirir. 13. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) amacı nedir?

  A) Ülkeler arasındaki ticareti engellemek
  B) Ülkeler arasındaki ticareti serbestleştirmek
  C) Yerel üreticileri korumak
  D) İhracatı azaltmak
  E) Ticareti tamamen durdurmak

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani Dünya Ticaret Örgütü'nün amacı ülkeler arasındaki ticareti serbestleştirmektir. Bu serbestleştirme, ticari engellerin kaldırılması, gümrük vergilerinin azaltılması ve adil ticaret koşullarının sağlanması yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılır. WTO'nun diğer amaçları arasında üye ülkeler arasında anlaşmazlıkların çözülmesi ve ticaret politikalarının uygun şekilde uygulanmasının sağlanması yer alır. 15. Küreselleşmenin etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Uluslararası ticaretin artması
  B) Kültürler arasındaki etkileşimin artması
  C) Ulusal egemenliğin güçlenmesi
  D) Teknolojik gelişmenin hızlanması
  E) Ulaşım ve haberleşme olanaklarının gelişmesi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Ulusal egemenliğin güçlenmesi" şeklindedir. Küreselleşme, dünya çapındaki ekonomik, kültürel ve teknolojik etkileşimlerin artması ile karakterize edilen bir süreçtir. Bu süreç, uluslararası ticareti artırır, kültürler arasındaki etkileşimi artırır, teknolojik gelişmeyi hızlandırır ve ulaşım ile haberleşme olanaklarını geliştirir. Ancak, ulusal egemenliği zayıflatabileceği ve ulusal kimliği etkileyebileceği iddia edilmektedir. Dolayısıyla, cevap anahtarı verilen seçenekten farklı olarak "C) Ulusal egemenliğin güçlenmesi" şeklindedir. 17. Uluslararası ticarette hangi faktörler ülkelerin ticaret hacmini etkiler?

  A) Üretim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ekonomik ve siyasi istikrar, kurumsal yapı
  B) Rekabet koşulları, ülkelerin yargı sistemleri, siyasi partilerin ideolojileri, ithalat ve ihracat politikaları
  C) Uluslararası finansal kuruluşlar, sınır ötesi işbirliği, ülkelerin dış ticaret politikaları, vergi sistemleri
  D) Dünya nüfusunun büyüklüğü, çevre sorunları, ülkelerin eğitim seviyesi, enerji kaynakları
  E) Ülkelerin coğrafi konumu, doğal kaynaklar, hammadde arzı, ticari anlaşmalar

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Uluslararası ticarette ülkelerin ticaret hacmini etkileyen faktörler arasında üretim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ekonomik ve siyasi istikrar, ve kurumsal yapı gibi faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler ülkelerin üretim kabiliyetleri, rekabetçi konumları, ve ihracat potansiyelleri üzerinde etkilidir. 19. Uluslararası ticarette korumacılık politikalarının etkileri nelerdir?

  A) Ülkeler arasındaki ticareti arttırır.
  B) Ülkeler arasındaki ticareti azaltır.
  C) Üretici ülkelerin ekonomisini zayıflatır.
  D) İthalat yapan ülkelerde fiyatların düşmesine neden olur.
  E) İthalat yapan ülkelerdeki rekabet koşullarını arttırır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B şıkkı olan "Ülkeler arasındaki ticareti azaltır" doğru cevaptır. Korumacılık politikaları, ithalatı kısıtlayarak yerli üretim ve ihracatı desteklemeyi amaçlar. Ancak bu politikalar diğer ülkelerle ticarette kısıtlamalara ve engellemelere neden olabilir. Bu da ticaret hacmini azaltabilir ve dünya ticaretindeki dengesizlikleri artırabilir. Korumacılık politikalarının diğer olası etkileri arasında yüksek fiyatlar, düşük verimlilik, düşük rekabet ve küresel ekonomik büyümeye zarar verme gibi faktörler yer alabilir. 21. Dünya turizminin gelişmesi için en önemli faktörlerden biri olan ulaşım araçlarının gelişmesi, aynı zamanda doğal ve kültürel çevrenin korunmasında da birçok problemi beraberinde getirmiştir. Bu problemler nelerdir?

  A) Turizm faaliyetleri için gerekli altyapıyı sağlamakta zorlanma
  B) Yerel halkın kültürlerinin turizmle bozulması
  C) Doğal kaynakların aşırı tüketimi ve çevre kirliliği
  D) Turistlerin sık sık gittiği bölgelerde kalıcı yerleşimlerin artması
  E) Tüm seçenekler doğru

 22. Cevap: C Açıklama:

  C) Ulaşım araçlarının gelişmesi, turizmin büyümesine katkıda bulunmasına rağmen, aynı zamanda doğal kaynakların aşırı tüketimine ve çevre kirliliğine neden olur. Turizm faaliyetlerinin artması, çevreye olan etkisini arttırır ve yerel ekosistemin zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, turizmin sürdürülebilirliği için çevresel sürdürülebilirlik de göz önünde bulundurulmalıdır. 23. Anadolu'nun tarihi boyunca, birçok uygarlık Anadolu'da varlık göstermiştir. Bu uygarlıkların birçoğu ticaret ve tarım faaliyetleriyle de uğraşmıştır. Ancak hangi uygarlık, Anadolu'da ilk defa sikke bastırmıştır ve bu sayede ticareti kolaylaştırmıştır?

  A) Hititler    B) Lidyalılar    C) Urartular    D) Frigler    E) İyonlar

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan Lidyalılar olarak verilmiştir. Lidyalılar, MÖ 7. yüzyılda Anadolu'da ilk kez sikke basımına başlamışlardır. Bu sayede ticaretin kolaylaşması sağlanmıştır. Lidyalılar ayrıca altın, gümüş ve bakır madenlerinin işlenmesinde de başarılıydılar. 25. Anadolu'da varlığını sürdüren bazı uygarlıkların etkileri, dünya tarihi açısından da oldukça önemlidir. Ancak hangi uygarlık, matematik ve geometri alanında yaptığı çalışmalarla dünya tarihine adını yazdırmıştır?

  A) Hititler    B) Lidyalılar    C) Urartular    D) Frigler    E) İyonlar

 26. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "İyonlar" olarak verilmiştir. İyonlar, Anadolu'da matematik ve geometri alanında yaptığı çalışmalarla dünya tarihine adını yazdırmıştır. İyonlar'ın geometri alanında yaptığı çalışmalar, özellikle matematiksel keşifleri ve ispatları ile tarihteki diğer uygarlıklara da büyük etki yapmıştır. 27. Türk kültürü, hangi dönemlerde ve hangi coğrafyalarda oluşmuştur?

  A) Orta Asya'da ve 7.-10. yüzyıllar arasında
  B) Anadolu'da ve 11.-13. yüzyıllar arasında
  C) Orta Asya'da ve 11.-13. yüzyıllar arasında
  D) Anadolu'da ve 7.-10. yüzyıllar arasında
  E) Kafkaslar'da ve 11.-13. yüzyıllar arasında

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Orta Asya'da ve 11.-13. yüzyıllar arasında. Türk kültürü, kökleri Orta Asya'ya dayanan ve özellikle 11.-13. yüzyıllar arasında İslam kültürü ile etkileşim sonucu şekillenen bir kültürdür. Bu dönemde Türkler, İslam dünyası ile temas halinde oldukları için İslam kültüründen de etkilenmişlerdir. Türk kültürü, sonrasında Anadolu'da ve diğer coğrafyalarda da etkisini göstermiştir. 29. Türk kültüründe hangi unsurlar daha öne çıkmaktadır?

  A) İslam ve Türkmenistan kültürü       B) Eski Türk kültürü ve Şamanizm      
  C) Osmanlı ve Selçuklu kültürü         D) Türk halk müziği ve edebiyatı      
  E) Yeni Türk kültürü ve batı etkisi   

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Eski Türk kültürü ve Şamanizm"dir. Türk kültürü, tarihi boyunca farklı etkiler altında kalmıştır ancak daha çok Orta Asya'daki Türk boylarının gelenekleri ve Şamanizm etkileri öne çıkmaktadır. 31. Kültürel çeşitlilik, insanların farklı kültürler arasında neyi paylaştıklarından daha çok neyi yansıtır?

  A) Dil    B) Yemek    C) Giyim    D) Sanat    E) Din

 32. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Sanat"tır. Kültürel çeşitlilik, insanların farklı kültürler arasında sanatsal ifade biçimlerini ve sanatsal etkileşimleri paylaştıklarından daha çok sanatı yansıtır. Sanat, bir kültürün görsel, işitsel ve performans sanatlarındaki ifade biçimleri, müzik, dans, tiyatro, heykel, resim ve edebiyat gibi alanlardaki eserler ve etkileşimlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir kültürün ifade ettiği özelliklerin önemli bir göstergesidir. 33. Kültürler arası iletişimde, hangi etken kültürel çatışmaların azalmasına yardımcı olabilir?

  A) Dil    B) Tarih    C) Ekonomi    D) Sanat    E) Din

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Dil" olan bu soruda, farklı kültürler arasındaki iletişimin daha iyi anlaşılmasına ve kültürel çatışmaların azaltılmasına yardımcı olabilecek en önemli etken dil olarak belirtilmiştir. Dil, insanların düşüncelerini, inançlarını, değerlerini ve kültürlerini ifade etmek için kullandıkları önemli bir araçtır. Dolayısıyla, kültürler arası iletişimde farklı dilleri anlama ve kullanma becerisi, kültürel çatışmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. 35. Anadolu, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklardan hangisi, Hititler döneminde Anadolu’da hüküm sürmüştür?

  A) Roma İmparatorluğu     B) Pers İmparatorluğu    
  C) Mısır İmparatorluğu    D) Yunan İmparatorluğu   
  E) Asur İmparatorluğu    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı (B) Pers İmparatorluğu'dur. Hitit İmparatorluğu, MÖ 1600-1180 yılları arasında Anadolu'da hüküm sürmüştür. Bu sorunun çözümü için tarihi bilgi gerekmektedir. 37. Anadolu’da kurulan ilk devletlerden biri olan Hattiler, hangi bölgede yaşamışlardır?

  A) Ege Bölgesi                  B) Güneydoğu Anadolu Bölgesi   
  C) Karadeniz Bölgesi            D) İç Anadolu Bölgesi          
  E) Akdeniz Bölgesi             

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) İç Anadolu Bölgesi" şeklindedir. Hattiler, tarihte Anadolu'da yaşamış olan eski bir halktır. İlk yerleşim yerleri, Konya'nın güneybatısındaki Alacahöyük'tür. Daha sonra çevre illere yayılmışlar ve İç Anadolu Bölgesi'nde önemli bir devlet kurmuşlardır. 39. İlk uygarlıklar döneminde kullanılan yazı sistemi hangisidir?

  A) Çin alfabesi         B) Yunan alfabesi      
  C) Fars alfabesi        D) Latince alfabesi    
  E) Hiyeroglif yazısı   

 40. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Hiyeroglif yazısıdır. İlk uygarlıklar döneminde, Mısır uygarlığı tarafından kullanılan hiyeroglif yazısı, resimlerden oluşan bir sembol sistemiydi. Bu yazı sistemi, Mısır'ın tarihi boyunca kullanıldı ve çeşitli gelişmeler geçirdi. Hiyeroglif yazısı, Mısır'ın günlük yaşamını, tarihi ve kültürünü kaydeden önemli bir araçtı. 41. İlk uygarlıklar döneminde hangi mesleklerin ortaya çıktığı bilinmektedir?

  A) Dokumacılık ve çömlekçilik    B) Berberlik ve kuaförlük       
  C) Hırsızlık ve soygunculuk      D) Sanatçılık ve müzisyenlik    
  E) Mühendislik ve mimarlık      

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. İlk uygarlıklar döneminde özellikle çömlekçilik, dokumacılık gibi zanaatlar ortaya çıkmıştır. Bu zanaatlar, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek için gelişmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, çevre sorunlarının çeşitli türleri arasındaki farkları ve bunların doğal sistemlere ve insan faaliyetlerine etkilerini anlayabilirler.

Tarım sektöründe verimliliği artırmak için kullanılan yöntemleri fark edebilme ve değerlendirebilme.

Ülkelerin ekonomik gücü ve ticaret potansiyelleri hakkında bilgi edinebilirler.

Almanya'nın geleneksel yemek kültürü hakkında bilgi edinirler.

Tarım sektöründeki teknolojik gelişmelerin önemini açıklamak.

Tarım sektöründe kullanılan üretim yöntemlerini ve bu yöntemlerin etkilerini anlamak.

Dünya Ticaret Örgütü'nün amacını anlayacak ve küresel ticaretin serbestleştirilmesi ve ekonomik büyümeyle ilgili temel kavramları öğreneceklerdir.

Küreselleşmenin tanımını yapar ve küreselleşmenin etkilerini açıklar.

Uluslararası ticarette etkili faktörleri tanımlama.

Öğrencilerin uluslararası ticarette korumacılık politikalarının ne olduğunu ve etkilerini anlamalarını sağlamak.

Ulaşım araçlarının gelişmesinin turizm sektörüne etkilerini ve turizmin çevresel sürdürülebilirliğini açıklayabilirim.

Anadolu'da ilk sikke basan uygarlığın Lidyalılar olduğudur.

Anadolu uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olmak ve tarihteki matematiksel gelişmeleri anlamak olarak özetlenebilir.

Öğrenci, Türk kültürünün kökenlerinin Orta Asya'ya dayandığını, özellikle 11.-13. yüzyıllar arasında İslam kültürü ile etkileşim sonucu şekillendiğini ve sonrasında Anadolu'da ve diğer coğrafyalarda da etkisini gösterdiğini anlar.

Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve farklı kültürlerin etkilerini anlamalarını sağlar.

Kültürel çeşitliliği ve sanatın kültürün ifadesindeki rolünü anlamaktır.

Kültürler arası iletişimde dilin önemini ve farklı dilleri anlama ve kullanma becerisinin kültürel çatışmaların azaltılmasına yardımcı olabileceğini anlamaktır.

Ttarih bilgisini ve tarihi olaylar hakkındaki genel bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır.

Tarihte yaşamış olan Anadolu halklarının coğrafi konumlarını bilmek ve tarihi olaylara dair genel bir bakış açısı geliştirmektir.

"İlk uygarlıklar döneminde kullanılan yazı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak" şeklinde ifade edilebilir.

Tarihsel süreçte insanların ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkan mesleklerin neler olduğunu bilmektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.