11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Hava kirliliğine neden olan başlıca faktörleri belirtiniz.


 2. Cevap: * Fosil yakıtların yakılması * Motorlu taşıt egzozları * Endüstriyel faaliyetler * Tarımsal faaliyetler * Yangınlar Açıklama:

  Hava kirliliği, insan sağlığına, bitki örtüsüne ve hava kalitesine zarar verebilir. Hava kirleticileri, astım ve kalp hastalığı gibi solunum sorunlarına neden olabilir. 3. Toprak kirliliğinin üç örneğini veriniz.


 4. Cevap: * Tarım ilaçları * Endüstriyel atıklar * Katı atıklar Açıklama:

  Toprak kirliliği, topraktaki canlı organizmaların zarar görmesine ve toprağın verimsizleşmesine neden olabilir. Toprak kirleticileri, besin zincirine girebilir ve insan sağlığına zarar verebilir. 5. Enerji kaynaklarının kullanımının çevresel etkilerini azaltmak için neler yapılabilir?


 6. Cevap: Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek, enerji verimliliğini artırmak ve fosil yakıtların kullanımını azaltmak Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, çevreye daha az zararlıdır ve iklim değişikliğine katkıda bulunmaz. Enerji verimliliği, enerji kullanımını azaltarak fosil yakıt talebini azaltmaya yardımcı olur. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak, çevresel etkilerini en aza indirmeye yardımcı olabilir. 7. Çevresel sorunlara neden olan nükleer santraller hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Nükleer santrallerde radyoaktif atıklar oluşur, su ekosistemlerini bozar ve nükleer kazalara neden olabilir. Açıklama:

  Nükleer santrallerin çevre üzerinde olumsuz etkileri arasında radyoaktif atıklar, su ekosistemlerindeki zararlar ve nükleer kazalar bulunur. 9. Yenilenebilir enerji kaynakları hangi özelliğe sahiptir?


 10. Cevap: Kısa sürede kendini yenileme. Açıklama:

  Yenilenebilir enerji kaynakları, güneş, rüzgar ve su gibi sürekli yenilenen doğal süreçlerden elde edilir. 11. Nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?


 12. Cevap: Avantajlar: Çevre kirliliğine neden olmayan gaz emisyonu, yüksek verimlilik. Dezavantajlar: Kazalara yol açma potansiyeli, radyoaktif atıkların bertarafı. Açıklama:

  Nükleer enerji, fisyon reaksiyonundan elde edilen bir enerji kaynağıdır. 13. Biyokütle enerjisinin kullanım alanlarından üç örnek veriniz.


 14. Cevap: 1. Isınma 2. Ulaşım 3. Elektrik üretimi Açıklama:

  Biyokütle enerjisi, organik atıkların fermente edilmesiyle elde edilen bir enerji kaynağıdır. 15. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin çevresel faktörlerin dikkate alınması üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 16. Cevap: Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, kaynak kullanımına yönelik çevresel faktörlerin dikkate alınmasına önemli ölçüde etki eder. Gelişmiş ülkeler genellikle daha gelişmiş teknolojilere, çevre düzenlemelerine ve çevre bilincine sahiptir, bu nedenle kaynakları daha sürdürülebilir kullanma eğilimindedirler. Açıklama:

  Gelişmiş ülkelerin kaynak kullanımında çevresel faktörleri göz önünde bulundurması, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. 17. Küresel çevre sorunlarından üç örnek veriniz.


 18. Cevap: Küresel iklim değişikliği, ozon seyrelmesi, asit yağışları Açıklama:

  Bu sorunlar, tüm dünya ülkelerini etkileyen ciddi çevresel sorunlardır. 19. Sera etkisine neden olan üç sera gazını yazınız.


 20. Cevap: Karbondioksit, metan, diazotoksit Açıklama:

  Fosil yakıtların yakılması ve diğer insan faaliyetleri, bu sera gazlarının atmosferde birikmesine neden olur. 21. Sera gazlarının etkisini artırdığına dair bilim insanlarının ulaştığı sonucu açıklayınız.


 22. Cevap: Antarktika'daki 750 bin yıllık buz örnekleri, metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının konsantrasyonunun günümüze göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermiştir. Açıklama:

  Bu bulgular, sera gazlarının artmasının küresel iklim değişikliğini hızlandırdığını göstermektedir. 23. E-atıklarda bulunan ağır metaller ve çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Kurşun, cıva ve kadmiyum gibi ağır metaller, e-atıklarda bulunur ve toprak ve suya karışarak çevre kirliliğine neden olur. Bu kimyasallar, sinir sistemi, kan dolaşımı ve böbrekler üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Açıklama:

  E-atıklar, çevre ve insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturur. Ağır metallerin çevreye salınması, ekosistemlere zarar verir ve insanları sağlık risklerine maruz bırakır. 25. Geri dönüşüm uygulamalarında bireylere düşen görevler nelerdir?


 26. Cevap: * Atıkları ayrı ayrı toplamak * Geri dönüşüm kutularını kullanmak * Geri dönüştürülebilir ürünleri tercih etmek Açıklama:

  Bireyler, geri dönüşümün etkili olması için evsel atıklarını doğru şekilde ayırmak, geri dönüşüm kutularını kullanmak ve geri dönüştürülebilir ürünler satın alarak rol oynamalıdır. 27. Çevrenizde geri dönüşümle ilgili yürütülen üç faaliyet örneği veriniz.


 28. Cevap: * Cam şişe toplama kutuları * Kağıt ve karton atık kutuları * Pil toplama noktaları Açıklama:

  Çevredeki geri dönüşüm faaliyetleri, bireylerin atıkları doğru şekilde atmalarına ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmalarına yardımcı olur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Geri dönüşüm çalışmaları, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına fayda sağlar mı?
  2. (.....) Cam ambalajlar, geri dönüşüm oranı en düşük ambalaj çeşididir.
  3. (.....) Kırık camların geri dönüşümü, enerji tasarrufu sağlar.
  4. (.....) Karton ambalajlar, sadece mobilya üretiminde kullanılır.
  5. (.....) Bir ton atık kâğıdın geri dönüştürülmesi, 10 ağacın kurtarılması anlamına gelir.
  6. (.....) Geri dönüşüm uygulamalarında bireylere düşen görevler yoktur.
  7. (.....) Cam tozu, cam atıkların yeniden değerlendirilmesinde kullanılmaz.
  8. (.....) Gazete kâğıtları, evsel atıkların önemli bir bölümünü oluşturur.
  9. (.....) Kâğıt ve karton ambalajların geri dönüştürülmesi, atık miktarını azaltmaz.
  10. (.....) Çevreyi korumak için geri dönüşüm faaliyetleri yürütmek önemlidir.

 30. Cevap: 1. Doğru 2. Yanlış 3. Doğru 4. Yanlış 5. Yanlış (17 ağaç) 6. Yanlış 7. Yanlış 8. Doğru 9. Yanlış 10. Doğru Açıklama: 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Bulaşık ve Çamaşır Makinesi
  2. Elektrik Süpürgesi
  3. Buzdolabı
  4. Klima
  5. Enerji Tasarrufu
  6. Ormancılık
  7. Aral Gölü
  8. Konya Ovası Projesi
  9. İsveç
  10. Endonezya
  a) Sürdürülebilir orman ürünleri üretimi
  b) Çevresel etkileri çoktur
  c) Torbasını sık boşaltın
  d) Enerji tasarrufu sağlar
  e) Çamaşırları kısa programlarda yıkayın
  f) Palm yağı üretimi için tahrip ediliyor
  g) Kurak bölgelere su sağlama amaçlı
  h) Kirliliğe karşı uluslararası düzenlemeler
  i) A Sınıfı ve elektrik tasarruflu tercih edin
  j) Obruk oluşumuna neden oluyor

 32. Cevap: Açıklama: 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Katı atıkların düzensiz depolanmasına __________ denir.
  2. __________ çevreyi kirletmeyecek şekilde arıtılmalıdır.
  3. Sıvı atıkların oluşturduğu kirliliğe __________ denir.
  4. __________ sanayi tesisleri, konutlar, taşıtlar ve çöp depolama alanlarından kaynaklanır.
  5. __________ ise organik atıkların etkisiyle suda oksijeni tüketen algler, bakteriler ve küflerin oluşmasıdır.
  6. Küresel iklim değişikliğine neden olan gaz atıklara __________ denir.
  7. Çin tarafından ithalatı yasaklanan katı atık çeşitlerine __________ denir.
  8. __________ plastik ambalaj atıklarından ikincil ürünler üretilir.
  9. __________ metal ambalaj atıklarının eritilmesiyle enerji ve ham madde tasarrufu sağlanır.
  10. Doğal kaynakların daha verimli kullanılması için __________ amaçlanmaktadır.

 34. Cevap: 1. Atık depolama 2. Atık sular 3. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilik 4. Gaz atıklar 5. Biyolojik kirlilik 6. Sera gazları 7. 24 katı atık çeşidi 8. Plastik geri dönüşüm 9. Metal geri dönüşüm 10. Geri dönüşüm Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, hava kirliliğinin nedenlerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, toprak kirliliğinin farklı türlerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, enerji kaynaklarının çevresel etkilerini azaltmak için alınan önlemleri anlayabilecektir.

Çevresel sorunlara neden olabilecek nükleer santraller hakkında bilgi edinir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini kavrama.

Nükleer enerjinin faydaları ve riskleri hakkında bilgi sahibi olma.

Biyokütle enerjisinin kullanım alanlarını öğrenmek.

Öğrenciler, gelişmişlik düzeyinin kaynak kullanımıyla çevresel etkileri arasındaki ilişkiyi anlayacaktır.

Öğrenciler, küresel çevre sorunları hakkında farkındalık kazanacaktır.

Öğrenciler, sera etkisine katkıda bulunan başlıca gazları belirleyecektir.

Öğrenciler, sera gazlarının küresel iklim değişikliğine olan etkisini anlayabilecektir.

Öğrenciler, e-atıkların çevresel etkilerini ve ağır metallerin insan sağlığı üzerindeki risklerini anlarlar.

Geri dönüşümde bireysel sorumluluğun önemi hakkında farkındalık geliştirme.

Çevredeki geri dönüşüm uygulamaları hakkında bilgi edinme.

* Geri dönüşümün çevre üzerindeki faydalarını anlamak * Geri dönüşüm uygulamalarının önemini kavramak * Bireylerin geri dönüşüme katkıda bulunabileceği yolları öğrenmek * Çeşitli geri dönüştürülebilir malzemeler hakkında bilgi edinmek * Geri dönüşümün çevresel sürdürülebilirlik için gerekliliğini fark etmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.