11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türk kültürünün Orta Asya'da şekillenmesinde etkili olan unsurları açıklayınız.


 2. Cevap: * İklim ve bitki örtüsü * Göçebe yaşam tarzı ve hayvancılık * At ve demirin önemi Açıklama:

  Orta Asya'nın bozkır iklimi ve bitki örtüsü, Türklerin konargöçer yaşam tarzını ve hayvancılığı benimsemelerine yol açtı. At ve demir, göçebe yaşamda ulaşım ve savaş için vazgeçilmez hale geldi. 3. Anadolu'da kurulan ilk medeniyet hangisidir?


 4. Cevap: Hititler Açıklama:

  Hititler, Anadolu'da kurulan ilk medeniyettir ve Kızılırmak Nehri çevresinde yaşamışlardır. 5. Birleşmiş Milletler (BM) nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Birleşmiş Milletler (BM), İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin liderliğinde, savaş sonrası anlaşmazlıkları çözmek ve uluslararası barış ve güvenliği sağlamak amacıyla kurulan uluslararası bir örgüttür. Açıklama:

  BM, uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamayı ve insan haklarını korumayı amaçlar. Ana organları Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve BM Sekreterliği'dir. 7. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel amacını açıklayınız.


 8. Cevap: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın temel amacı, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak ve üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmektir. Açıklama:

  İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam ülkelerinin iş birliğini ve dayanışmasını arttırmayı amaçlayan uluslararası bir örgüttür. Teşkilat, üye ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını desteklemek için çalışmaktadır. 9. Türkiye'de şehirlerin oluşmasında ve gelişmesinde etkili olan işlevsel yapıları üç örnek vererek açıklayınız.


 10. Cevap: * Ticaret: İstanbul, Ankara, İzmir * Sanayi: Bursa, Gaziantep, Kocaeli * Turizm: Antalya, Muğla, Trabzon Açıklama:

  Türkiye'deki şehirler tek bir işlevle değil, birden fazla işlevle gelişmiştir. Örneğin İstanbul, ticaretin yanı sıra yönetim, sanayi ve turizm merkezi olmasıyla öne çıkar. 11. Türkiye'de görülen kırsal yerleşme tiplerini yazınız.


 12. Cevap: * Kasaba * Köy * Köyden küçük kırsal yerleşmeler Açıklama:

  Kırsal yerleşme tipleri, nüfus, ekonomik faaliyetler ve yaşam koşulları bakımından çeşitlilik gösterir. 13. Doğal kaynaklar açısından zengin olan ve az gelişmiş olan ülkelerden birini belirtiniz ve bu durumun nedenlerini açıklayınız.


 14. Cevap: Nijerya, sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynaklarına rağmen, sınırlı altyapı, eğitimsizlik ve siyasi istikrarsızlık gibi faktörler nedeniyle az gelişmiş bir ülkedir. Açıklama:

  Nijerya'nın ekonomik büyümesini engelleyen temel sorunlar arasında, yolsuzluk, etnik çatışmalar ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmaması yer almaktadır. Ayrıca, ülkenin insan gelişimi indeksi de düşüktür ve bu da eğitim ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimle sonuçlanmaktadır. 15. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarından üç örnek veriniz.


 16. Cevap: * 1923-1929 Dönemi: Liberal ekonomi politikası * 1930-1950 Dönemi: Devletçi ekonomi politikası * 1950-1960 Dönemi: Liberal ekonomi politikası Açıklama:

  Bu dönemde uygulanan ekonomi politikaları, ekonomik hedeflere ulaşmak için devlet tarafından alınan kararlar ve uygulamaları içerir. 17. Tarımsal üretimde yetiştirilen kanatlı hayvanları üç örnek vererek yazınız.


 18. Cevap: Tavuk, hindi, kaz Açıklama:

  Kanatlı hayvanlar yumurta ve etleri için yetiştirilen hayvanlardır. 19. Türkiye'nin sahip olduğu başlıca metalik madenleri belirtiniz.


 20. Cevap: Demir, krom, bakır Açıklama:

  Bu madenler, Türkiye'nin sahip olduğu başlıca metalik madenlerdir ve sanayi sektörünün önemli hammaddeleridir. 21. Türkiye'de faaliyet gösteren iki gübre fabrikası veriniz.


 22. Cevap: * Bandırma Gübre Fabrikası * Samsun Gübre Fabrikası Açıklama:

  Türkiye'de gübre üretimi, tarımın verimliliğini artırmak için önemli bir faaliyettir ve ülke genelinde çeşitli bölgelerde gübre fabrikaları bulunmaktadır. 23. Türkiye'de sanayi sektörünün gayrisafi milli hasıladaki payı hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Türkiye'de sanayi sektörünün gayrisafi milli hasıladaki payı sürekli artmıştır. 1950 yılında %14,6 olan pay, 2019 yılında yaklaşık %27,7 olmuştur. Açıklama:

  Sanayi sektörünün ülke ekonomisindeki önemi giderek artmaktadır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye'de termik santrallerle hidroelektrik santralleri enerji üretmek için kullanılmıştır.
  2. (.....) Sanayi sektörü Türkiye'de istihdamın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
  3. (.....) Türkiye'nin toplam dış ticaret gelirlerinde sanayi sektörünün payı %90'ın üzerindedir.
  4. (.....) Türkiye'de sanayi sektörü öncelikle otomotiv alanında ihracat yapmaktadır.
  5. (.....) Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatı 2019 yılında 0,2 milyar dolara ulaşmıştır.
  6. (.....) Sanayi sektöründeki işgücünün toplam işgücüne oranı yıllar içinde azalmıştır.
  7. (.....) Türkiye'de 2011 yılında sanayi sektörünün dış ticaret gelirleri %19,6'ydı.
  8. (.....) Hazır giyim, çelik ve tarıma dayalı işlenmiş ürünler, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerindendir.
  9. (.....) Türkiye'nin toplam ihracatı 2019 yılında 180 milyar doların altındadır.
  10. (.....) Sanayi sektörünün Türkiye ekonomisine katkısı giderek azalmaktadır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Eşleştirmeler:

  1. Kozlu Grizu patlaması
  2. Sorgun Grizu patlaması
  3. Küre Yangını
  4. Dursunbey Grizu patlaması
  5. Mustafakemalpaşa Grizu patlaması
  6. Zonguldak Grizu patlaması
  7. Kozlu Grizu patlaması
  8. Soma Metan gazı yanması ve tavan çökmesi
  9. Ermenek Su baskını
  Seçenekler:
  a) 263
  b) 37
  c) 19
  d) 17
  e) 19
  f) 30
  g) 8
  h) 301
  i) 18

 28. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. i Açıklama:

  Verilen tarihler ve yerler, Türkiye'de meydana gelen maden kazalarına aittir. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Enerji sağlanması için kurulan santrallere ........... denir.
  2. Türkiye'de istihdamda önemli yere sahip olan sektör ........... 'dir.
  3. 1955'te sanayinin iş gücü içindeki oranı ........... iken, 2019'da ........... oldu.
  4. Sanayi sektörünün elde ettiği gelirlerin çoğunluğu yapılan .......... dayalıdır.
  5. Türkiye'nin dış satım gelirlerinde sanayinin oranı ........... 'dır.
  6. 1965'te dış ticaret gelirlerinde sanayinin payı ........... iken, 2019'da ........... yükselmiştir.
  7. Türkiye'nin 2019 yılındaki toplam ihracatı yaklaşık ........... dolardı.
  8. Türkiye'nin 2019'daki savunma sanayisi ihracatı ........... oldu.
  9. Türkiye'nin 2019'daki ihracatında en üst sıralarda yer alan ürünler ........... ve ........... 'dir.
  10. Savunma sanayisi ihracatının 2011-2019 yılları arasındaki artış oranı ........... 'dır.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'DE MADENLER VE ENERJİ KAYNAKLARI
  1. DOĞAL AFETLER VE TÜRKİYE İÇİN RİSKLERİ
  2. DÜNYA'NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSSİ: TURİZM
  3. KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ
  4. KÜRESEL TİCARETİN EN ÖNEMLİ ELEMANI: HAMADDE, ÜRETİM, PAZAR
  5. TÜRKİYE'DE SANAYİ
  6. TÜRKİYE'DEKİ BÖLGE SINIFLANDIRILMASI
  7. ÜLKELER ARASI İLETİŞİM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı hazırlanmıştr

Öğrenciler, Türk kültürünün kökenleri ve Orta Asya'daki şekillenme sürecini anlarlar.

Öğrenciler, Anadolu'da kurulan ilk medeniyetin Hititler olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Birleşmiş Milletler'in amacını, yapısını ve önemini anlarlar.

Öğrenciler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam dünyası için önemini ve işlevlerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Türkiye'deki şehirlerin oluşumunda ve gelişiminde etkili olan işlevsel yapıları anlayabilecektir.

Öğrenciler, Türkiye'deki kırsal yerleşme tiplerini ve özelliklerini anlarlar.

Öğrenciler, doğal kaynak zenginliğinin tek başına ekonomik kalkınmayı garanti etmediğini, siyasi istikrar ve insan gelişimi gibi diğer faktörlerin de önemli olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının çeşitliliğini ve özelliklerini anlayabilirler.

Öğrenciler, Türkiye'de yetiştirilen kanatlı hayvan türlerini öğrenecektir.

Öğrenciler, Türkiye'nin sahip olduğu başlıca madenleri öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Türkiye'deki gübre sanayiinin önemini ve faaliyet gösterdiği bölgeleri öğrenirler.

Türkiye'deki sanayi sektörünün ekonomik büyüme üzerindeki etkisini anlama.

* Türkiye'nin enerji üretim kaynaklarını öğrenmek * Sanayi sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemini anlamak * Türkiye'nin dış ticaret gelirlerinin dağılımı hakkında bilgi edinmek * Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerini tanımak * Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki gelişimi izlemek * Sanayi sektöründeki istihdam trendlerini öğrenmek * Türkiye'nin dış ticaret gelirlerindeki tarihsel değişiklikleri anlamak * Türkiye'nin toplam ihracatının büyüklüğünü öğrenmek * Sanayi sektörünün ekonomik büyümeye katkısı hakkında bilgi edinmek

Öğrenciler, Türkiye'de meydana gelen önemli maden kazalarını ve bunların neden olduğu can kayıplarını öğrenecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.