11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Komünite ekolojisindeki "baskın tür" kavramını açıklayınız.


 2. Cevap: Baskın tür, bir komünitede en bol bulunan veya biyokütlesi en yüksek olan türdür. Açıklama:

  Baskın türler genellikle çevresel koşullara iyi adapte olmuş ve diğer türlere karşı rekabet avantajına sahiptir. 3. Komünite ekolojisindeki "kilit taşı tür" kavramını açıklayınız ve bir örnek veriniz.


 4. Cevap: Kilit taşı tür, varlığı veya yokluğu komünitenin yapısını ve işlevini önemli ölçüde etkileyen bir türdür. Açıklama:

  Kilit taşı türler, diğer türlerin bolluğunu, dağılımını veya davranışını kontrol ederek ekosistem üzerinde orantısız bir etkiye sahiptir. Örneğin, çayır köpekleri, yer altı tünelleri oluşturarak çayırlarda otlak kalitesini artırarak diğer otlayan türleri destekler. 5. Komünitedeki mutualizm nedir ve üç örneği yazın.


 6. Cevap: Mutualizm, iki türün de birbirinden yararlandığı bir simbiyotik ilişkidir. Örnekler: * Arılar ve çiçekler (arılar nektar alır, çiçekler tozlaşır) * Mantarlar ve ağaçlar (mantarlar besin alır, ağaçlar desteklenir) * Temizlik balıkları ve büyük balıklar (temizlik balıkları parazitleri yer, büyük balıklar temizlenir) Açıklama:

  Mutualizm, komünitedeki türler arasında karşılıklı faydalı etkileşimler sağlar. 7. Kriptobentik resif balıklarının ekosistemdeki rolünü açıklayın.


 8. Cevap: Kriptobentik resif balıklar, mercan resiflerindeki balık çeşitliliğinin önemli bir kaynağını oluşturan minik balıklardır. Açıklama:

  Mercan resiflerinde besin olarak tüketilen balıkların yaklaşık %60'ını oluştururlar. 9. Av-avcı ilişkisindeki artış ve azalış döngüsünü açıklayınız.


 10. Cevap: Komünitede av sayısı arttığında avcı sayısı da artar. Avcı sayısının artması av sayısını azaltır. Av sayısı azalınca avcı sayısı da azalır. Bu süreç, artış ve azalış döngüleri şeklinde devam eder. Açıklama:

  Av-avcı ilişkisi, komünitede dengeyi sağlayan önemli bir etkileşimdir. Bu döngü, her iki türün de hayatta kalmasını ve komünitenin işleyişini düzenler. 11. Komünitede üretici canlılar nelerdir?


 12. Cevap: Fotosentez veya kemosentez yoluyla inorganik maddelerden organik madde üreten canlılar. Açıklama:

  Üreticiler, besin ağının en temelini oluşturur ve diğer canlıların enerji ihtiyacını karşılar. 13. Likenler hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Likenler, alg ve mantarların bir arada oluşturduğu simbiyotik yaşam formlarıdır. Mantar, alge inorganik madde ve su sağlar enquanto alga fotosentez yoluyla organik moleküller üretir ve oksijen salgılar. Açıklama:

  Likenler, karasal ve tatlı su ekosistemlerinde yaygın olarak bulunurlar ve kayalar, ağaç kabukları ve toprak gibi çok çeşitli yüzeylerde büyürler. 15. Sıkı (zorunlu) mutualizm nedir?


 16. Cevap: Zorunlu mutualizm, iki türün birlikteliğinin her ikisi için de hayati olduğu bir simbiyotik ilişki türüdür. Eğer birliktelik biterse, en azından iki türden biri hayatta kalamaz. Açıklama:

  Baklagiller ve Rhizobium bakterileri arasındaki ilişki zorunlu mutualizme örnektir. Bakteriler, baklagillere atmosferik azotu sabitleyerek bitkilerin kullanabileceği forma dönüştürürken, bitkiler bakterilere besin ve barınak sağlar. 17. Popülasyonun dağılım tiplerini listeleyiniz.


 18. Cevap: * Kümeli dağılım * Düzenli dağılım * Rastgele dağılım Açıklama:

  Bu soru, popülasyon dağılımının üç ana tipini öğrencilerin belleğinde tazelemeyi amaçlamaktadır. 19. Popülasyonun büyüklüğünü belirlemek için kullanılan bir örnekleme tekniği veriniz.


 20. Cevap: İşaretleme-yeniden yakalama yöntemi Açıklama:

  Bu soru, popülasyon büyüklüğünü tahmin etmek için kullanılan örnek tekniklerden birini vurgular. 21. Popülasyon büyüklüğündeki değişimi etkileyen faktörler nelerdir?


 22. Cevap: * Doğum * İç göç * Ölüm * Dış göç Açıklama:

  Bu faktörler birlikte değerlendirilerek popülasyon büyüklüğü belirlenir. 23. Hayat tabloları hangi bilgileri sağlar?


 24. Cevap: * Doğuşta yaşam beklentisi * Her bir yaşta beklenen yaşam süresi * Her bir yaştaki hayatta kalanların sayısı Açıklama:

  Bu istatistikler, popülasyonun yaşam özellikleri hakkında bilgi verir. 25. Büyüyen bir popülasyonun yaş piramidi nasıl olur?


 26. Cevap: Genç bireylerin oranı yüksek, yaşlı bireylerin oranı düşük Açıklama:

  Genç bireylerin oranı yüksek olan popülasyonlar büyüme eğilimindedir. 27. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2080 yılında ne olacak?


 28. Cevap: %11,1 Açıklama:

  TÜİK verilerine göre Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2080 yılında %11,1'e düşeceği tahmin edilmektedir. 29. Türkiye'de yaşlı nüfusun sayısal olarak fazla olmasının nedenini belirtiniz.


 30. Cevap: Yaş piramitlerinin gösterdiği gibi, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı oransal olarak düşük olsa da sayısal olarak fazladır. Açıklama: 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Komünitelerin yapısını değiştiren etkenlerden biri abiyotik faktörlerdir.
  2. (.....) Biyotik faktörler arasında sadece bitkiler ve hayvanlar bulunur.
  3. (.....) Bozunum, komünite yapısında bir değişikliktir.
  4. (.....) Dış parazitler konağın üzerinde yaşar ve beslenirler.
  5. (.....) İsteğe bağlı mutualizmde birliktelik bitse de iki canlı da yaşayabilir.
  6. (.....) Likenler, alg ve mantarların zorunlu mutualizm oluşturduğu bir türüdür.
  7. (.....) Kommensalizmde bir tür yarar sağlarken, diğer tür etkilenmez.
  8. (.....) Yarı parazit bitkiler, besinlerini fotosentez yoluyla üretirler.
  9. (.....) İç parazitler genellikle konağın sindirim sistemi veya iç organlarında yaşarlar.
  10. (.....) Sülük, dış parazitlere örnek bir hayvandır.

 32. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  * Abiyotik faktörler arasında sıcaklık, ışık ve su gibi cansız unsurlar bulunur. * Biyotik faktörler arasında bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insan bulunur. * Bozunum, komünite yapısındaki bir değişikliği ifade eder. * Dış parazitler, konağın vücudu üzerinde yaşar ve beslenirler. * İsteğe bağlı mutualizm, birlikteliğin sona ermesinden sonra her iki türün de yaşamaya devam edebildiği bir mutualizm türüdür. * Likenler, alg ve mantarların oluşturduğu zorunlu mutualizm örnekleridir. * Kommensalizm, bir türün yarar sağlarken, diğer türün etkilenmediği bir ilişki türüdür. * Yarı parazit bitkiler, besinlerini kısmen fotosentez yoluyla üretirler. * İç parazitler, konağın vücudu içinde yaşarlar ve beslenirler. * Sülük, dış parazitlere örnek bir hayvandır. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) EKolojik dengenin korunması için biyolojik çeşitliliğin korunması gerekir.
  2. (.....) Toplumların etkisiyle dış etkenlerin etkileşmesi sonucu oluşan değişiklikler süksesiyon olarak adlandırılır.
  3. (.....) Klimaks komüniteler, ekosistemlerin en nihai ve dengeli evresidir.
  4. (.....) Süksesyon sürecinde meydana gelen değişiklikler çok hızlı gerçekleşir.
  5. (.....) Biyotik olmayan faktörler bir ekosistemdeki canlıları etkilemez.
  6. (.....) Bir popülasyonda birey sayısının zamanla değişmesine popülasyon dinamiği denir.
  7. (.....) Popülasyon yoğunluğu, birim alandaki birey sayısıdır.
  8. (.....) Rastgele dağılımda bireyler çevrelerinde eşit olarak bulunur.
  9. (.....) Kümeli dağılım, bireylerin gruplar halinde bulunmasıyla karakterize edilir.
  10. (.....) Düzenli dağılımda bireyler birbirinden belli bir mesafeyle ayrılır.

 34. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DAVRANIŞ
  1. Boşaltım sistemi
  2. Davranış
  3. Dolaşım Sistemleri
  4. Solunum sistemi

Ayrıca 11.sınıf biyoloji dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Baskın türlerin komünite yapısındaki rolünü kavrar.

Kilit taşı türlerin ekosistem işlevleri üzerindeki önemini anlar.

Mutualizmin tanımını ve örneklerini öğrenir.

Kriptobentik balıkların mercan resiflerindeki rolünün önemini anlar.

Komünitedeki av ve avcı popülasyonlarının dinamiklerini anlama.

Öğrenciler, komünitedeki üretici canlıların rolünü anlar.

Öğrenciler likenlerin yapısını, işlevlerini ve ekolojik önemlerini anlayacaklardır.

Öğrenciler mutualizmin farklı türlerini ayırt edebileceklerdir.

Öğrenciler, popülasyon dağılımının farklı tiplerini öğrenecektir.

Öğrenciler, popülasyon büyüklüğünü belirlemek için kullanılan bir örnekleme tekniğini bilecektir.

Popülasyon büyüklüğünü etkileyen faktörleri anlama.

Hayat tablolarının kullanımını anlama.

Öğrenci, yaş piramidi ile popülasyon büyüme eğilimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.

Öğrenci, nüfus projeksiyonlarını yorumlayabilir.

Türkiye'deki yaşlı nüfusun sayısal dağılımını anlama.

* Öğrenciler komünitelerin yapısını ve dinamiklerini anlayabilecekler. * Öğrenciler abiyotik ve biyotik faktörlerin komüniteler üzerindeki etkisini kavrayabilecekler. * Öğrenciler parazitizm, mutualizm ve kommensalizm gibi simbiyotik ilişkileri anlayabilecekler.

* Ekolojik dengenin önemi anlaşılır. * Süksesyon kavramı açıklığa kavuşturulur. * Klimaks komünitelerin özellikleri tanımlanır. * Süksesyon sürecinin hızı hakkında bilgi edinilir. * Biyotik ve abiyotik faktörlerin ekosistemdeki rolleri anlaşılır. * Popülasyon dinamiğinin amacı belirlenir. * Popülasyon yoğunluğunun hesaplanması öğrenilir. * Çeşitli dağılım modellerinin özellikleri açıklanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.