11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1

11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 CEVAPLARI

 1. Komünitenin yapısını en çok etkileyen faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Beslenme ilişkileri        B) Tür çeşitliliği           
  C) Yaşam alanı                D) Simbiyotik etkileşimler   
  E) Rekabet                                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Komünitenin yapısı, içinde yaşayan canlıların beslenme ilişkileri, barındırdığı tür çeşitliliği, yaşam alanı ve simbiyotik etkileşimleri gibi faktörlerle belirlenir. Beslenme ilişkileri ise bu faktörler arasında en baskın olanıdır. 3. Müsilajın sucul ekosistemlere verdiği zararlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güneş ışınlarının suyun derinliklerine ulaşmasını engeller.
  B) Sucul canlıların yaşama alanlarını yok eder.
  C) Sucul canlıların solunumunu zorlaştırır.
  D) Sucul bitkilerin fotosentez yapmasını engeller.
  E) Hepsi

 4. Cevap: E Açıklama:

  Müsilaj, sucul ekosistemlere çok sayıda zararlı etkisi olan bir maddedir. Güneş ışınlarının suyun derinliklerine ulaşmasını engelleyebilir, sucul canlıların yaşama alanlarını yok edebilir, solunumlarını zorlaştırabilir ve sucul bitkilerin fotosentez yapmasını engelleyebilir. 5. Aşağıdakilerden hangisi bir gösterge tür örneğidir?

  A) Çayır köpeği           B) Hypogymnia physodes   
  C) Katil yosun            D) Kriptobentik balık    
  E) Aslan balığı                                    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hypogymnia physodes, havadaki kükürtdioksit miktarına karşı çok hassastır ve varlığı havanın temizliğinin bir göstergesidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi besin ağındaki enerji akışı hakkında doğru bir ifadedir?

  A) Enerji, üreticilerden tüketicilere doğru azalır.
  B) Enerji, tüketicilerden üreticilere doğru artar.
  C) Enerji, her trofik düzeyde %50 oranında kaybolur.
  D) Enerji, ısı enerjisi olarak tamamen açığa çıkar.
  E) Enerji, sınırsız bir kaynaktır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Besin ağlarında, enerji üreticilerden tüketicilere doğru aktarıldıkça her trofik düzeyde %90 oranında ısı enerjisi olarak kaybolur. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir ekoton örneğidir?

  A) Orman    B) Göl    C) Mağara ağzı    D) Deniz suyu    E) Çöl    

 10. Cevap: C Açıklama:

  Ekotonlar, komşu ekosistemler arasındaki geçiş bölgeleridir. Mağara ağızları, kara ve su ekosistemleri arasındaki bir ekoton örneğidir. 11. Ekolojik niş, aşağıdaki tanımın hangisine karşılık gelir?

  A) Bir canlının beslendiği ve yaşadığı yer
  B) Bir canlının komünitedeki rolü
  C) Bir canlının genetik yapısı
  D) Bir canlının fizyolojik adaptasyonları
  E) Bir canlının yaşam döngüsü

 12. Cevap: B Açıklama:

  Ekolojik niş, bir canlının içinde bulunduğu komünitede oynadığı işlev ve statüyü ifade eder. 13. Avcıların uyum yeteneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Avlarını tüketmenin enerji maliyeti, onları takip etmenin enerji maliyetinden daha az olmalıdır.
  B) Avlarının büyüklüğü, avcıların boyutuyla orantılıdır.
  C) Avlanma adaptasyonları yalnızca avcıların gücüne dayanır.
  D) Avların sayısının fazla olması avcıları destekler.
  E) Avcılar genellikle avlarından daha küçüktür.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Avcılar, enerji maliyetlerini en aza indirmek için avlarının enerji içeriğinin, onları takip etmenin maliyetinden daha büyük olmasını gerektirir. 15. Aşağıdakilerden hangisi simbiyotik bir yaşam örneğidir?

  A) Bir aslanın bir zebrayı avlaması
  B) Bir baykuşun fareleri avlaması
  C) Bir sincabın bir ağaçta yaşaması
  D) Bir arının bir çiçeği tozlaştırması
  E) Bir karıncanın bir yaprak bitiyle yaşaması

 16. Cevap: D Açıklama:

  Simbiyotik yaşam, aynı komünitede bulunan farklı iki türün birlikte yaşamasıdır. Tozlaşma, bitki ve hayvanlar arasında karşılıklı fayda sağlayan bir mutualist ilişkidir. 17. Bir büyük karasal omurgalının otları ezerek küçük omurgasızların avcılara yem olmasına neden olması hangi simbiyotik ilişki türüdür?

  A) Mutualizm       B) Amensalizm     
  C) Kommensalizm    D) Parazitizm     
  E) Alelopati                         

 18. Cevap: B Açıklama:

  Amensalizm, bir türün diğer tür üzerinde olumsuz bir etki yaratırken kendi üzerinde olumlu veya nötr bir etki yarattığı simbiyotik bir ilişkidir. 19. likenlerde mantarın görevi nedir?

  A) Alglere organik moleküller sağlamak
  B) Alglere inorganik maddeler ve su sağlamak
  C) Alglere güneş ışığı sağlamak
  D) Alglere oksijen sağlamak
  E) Alglere karbon dioksit sağlamak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Likenlerde mantar, alglere inorganik maddeler ve su sağlar; algler ise organik molekülleri sentezler ve oksijen üretir. 21. İsteğe bağlı mutualizm ilişkisine örnek olarak hangisi verilebilir?

  A) Fil ile beyaz balıkçıl
  B) Akasya ağacı ile karınca
  C) Likenler
  D) Bağırsak solucanı ile insan
  E) Bit ile insan

 22. Cevap: B Açıklama:

  İsteğe bağlı mutualizmde türler birbirlerinden ayrıldıklarında da yaşayabilirler. Akasya ağacı, karıncaya besin sağlarken karınca ağacı zararlı böceklerden korur. 23. Komünitelerin değişmesine neden olan abiyotik bir faktör hangisidir?

  A) Bitki örtüsü          B) Hayvan çeşitliliği   
  C) Sıcaklık              D) İnsan faaliyetleri   
  E) Mikroorganizmalar                             

 24. Cevap: C Açıklama:

  Abiyotik faktörler, sıcaklık gibi cansız unsurlardır. Sıcaklıktaki değişimler komünitelerin yapısını etkileyebilir. 25. Popülasyonun büyüklüğünü doğrudan sayıma göre belirleme yöntemi hangisidir?

  A) Örnekleme
  B) Belirteç kullanımı
  C) İşaretleme-yeniden yakalama
  D) Not alma
  E) Haritalama

 26. Cevap: C Açıklama:

  İşaretleme-yeniden yakalama yöntemi, bireylerin işaretlenmesi ve daha sonra tekrar yakalanarak popülasyon büyüklüğünün hesaplanması için kullanılır. 27. Birincil süksesyonun gerçekleştiği alan neresidir?

  A) Yanardağların lav akışlarıyla örtülen alanlar
  B) Tarlaların terk edildiği alanlar
  C) Ormanların kesildiği alanlar
  D) Kıyı kumulları
  E) Bataklıklar

 28. Cevap: A Açıklama:

  Birincil süksesyon, daha önce yaşam barındırmayan veya çok fazla bozulmuş alanlarda meydana gelir ve lav akışlarıyla örtülen alanlar bu tür alanlara örnektir. 29. Popülasyon büyüklüğünün değişmesindeki aşağıdakilerden hangisi bir faktör değildir?

  A) Doğum    B) Ölüm    C) Göç    D) Mutasyon    E) İç göç    

 30. Cevap: D Açıklama:

  Mutasyon, popülasyon büyüklüğünü etkileyen bir faktör değildir. 31. Aşağıdakilerden hangisi üssel büyüme modelinin bir özelliği değildir?

  A) Geometrik bir artış
  B) Kaynakların bol olduğu koşullar
  C) Sınırlı büyüme
  D) Popülasyonun hızlı yayılması
  E) Fazla üreme potansiyeli

 32. Cevap: C Açıklama:

  Üssel büyüme modelinde popülasyon hızlı bir şekilde yayılır ve sınırlı büyüme göstermez. 33. Türkiye'de 40 yaşında bir kişinin kalan yaşam süresinin ortalama kaç yıl olduğu, 2013-2019 yılları arasındaki yaşam süreleri tablosunda verilmiştir?

  A) 37,9    B) 40,3    C) 47,6    D) 50,0    E) 57,2    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Verilen tabloya göre Türkiye'de 40 yaşında bir kişinin kalan yaşam süresinin ortalama 40,3 yıldır. 35. Çevresel direnç, popülasyon büyümesini sınırlayan faktörlerin toplamıdır. Aşağıdakilerden hangisi çevresel direnç değildir?

  A) Besin eksikliği            B) Hastalıkların yayılması   
  C) Aşırı iklim koşulları      D) Doğal seçilim             
  E) Tür içi rekabet                                         

 36. Cevap: D Açıklama:

  Doğal seçilim, çevreyi popülasyona uyacak şekilde değiştirirken, çevresel direnç, popülasyon büyümesini kısıtlar. 37. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içinde %10'u aşması hangi ifadeyi destekler?

  A) Nüfus gençleşmektedir.
  B) Nüfusun yaş yapısında değişiklik meydana gelmektedir.
  C) Nüfusun yaş ortalaması azalmaktadır.
  D) Nüfus artış hızı yüksektir.
  E) Doğum oranı ölüm oranını aşmaktadır.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Yaşlı nüfus oranının yüksek olması, nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. 39. Grafik 2.8'e göre, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ne zaman %9'u aşmıştır?

  A) 1985    B) 1990    C) 2000    D) 2010    E) 2015    

 40. Cevap: B Açıklama:

  Grafikte verilen verilere göre, Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı 1990 yılında %9'u aşmıştır. 41. Türkiye'nin yaş piramitleri incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Nüfus artış hızı giderek artmaktadır.
  B) Yaşlı nüfus sayısı genç nüfus sayısından daha fazladır.
  C) Yaş ortalaması giderek düşmektedir.
  D) Nüfusun büyük bir kısmı genç yaşlardadır.
  E) Yaş piramitleri zamanla genişlemektedir.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Türkiye'nin yaş piramitlerinde genç nüfus oranının azaldığı, yaşlı nüfus oranının arttığı belirtilmektedir. Bu, yaşlı nüfus sayısının genç nüfus sayısından daha fazla olduğu anlamına gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 Detayları

11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İNSAN FİZYOLOJİSİ
  1. Destek ve Hareket Sistemi
  2. Dokular
  3. Sinirler, hormonlar ve homeostazi

Ayrıca 11.sınıf biyoloji dersi II. ünite komünite ve popülasyon ekolojisi konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Komünitenin yapısını belirleyen faktörleri anlamak

Sucul ekosistemlere müsilajın zararlı etkilerini anlamak

Komünitelerdeki tür çeşitliliği ve türlerin yoğunluğu

Komünitelerdeki besin ağları

Komünitelerdeki ekotonlar

Komünite ekolojisi: Ekolojik nişin tanımı

Komünite ekolojisi: Avcı adaptasyonları

Canlılar arasındaki simbiyotik ilişkileri açıklar.

Canlılar arasındaki amensalist ilişkileri açıklar.

Komünitelerde mutualizm ilişkisini anlamak.

Komünitelerde mutualizm ilişkisini anlamak.

Komünitelerde değişim faktörlerini anlamak.

Popülasyon dinamiğinin yöntemlerini anlamak

Süksesyon türlerini anlamak

Popülasyon büyüklüğünü etkileyen faktörleri anlama

Popülasyon büyüme modellerini tanımlama

Popülasyonun yaşam istatistiklerini anlama

Çevresel direncin bileşenlerini anlamak.

Nüfusun yaş yapısındaki değişiklikleri anlamak

Grafikleri yorumlamak ve yaşlı nüfus oranı değişimlerini belirlemek

Yaş piramitlerini yorumlamak ve nüfusun yaş yapısını analiz etmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji II. Ünite - Komünite ve Popülasyon Ekolojisi - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.