11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Tür çeşitliliği ölçerken dikkate alınan faktörler nelerdir?


 2. Cevap: * Tür zenginliği (komünitede bulunan tür sayısı) * Tür oranları (her türün komünite içindeki birey sayısına göre oranı) Açıklama:

  Tür çeşitliliği, bir komünitenin ekolojik sağlığı ve sürdürülebilirliği hakkında bilgi verir. 3. Sucul ekosistemleri sınıflandırınız.


 4. Cevap: * Deniz ekosistemleri * Tatlı su ekosistemleri (göl ve akarsu) Açıklama:

  Sucul ekosistemler, fiziksel ve kimyasal özellikleri, dinamik hareketleri ve tür çeşitliliği bakımından farklılık gösterir. 5. Bir ekotonun özelliklerini belirtiniz.


 6. Cevap: * İki farklı ekosistem arasındaki geçiş alanı * Her iki ekosisteme ait türlerin bulunması * Tür çeşitliliğinin genellikle komşu ekosistemlere göre daha düşük olması Açıklama:

  Ekotonlar, komünitelerdeki tür çeşitliliğinin ve yapısının anlaşılmasında önemlidir. 7. Tür içi rekabeti tanımlayınız.


 8. Cevap: Tür içi rekabet, bir türün bireyleri arasında sınırlı kaynaklar için girdikleri mücadeledir. Açıklama:

  Tür içi rekabet, ışık, besin, barınma ve eş bulma gibi kaynaklar üzerindeki yarışmaya neden olur. 9. Mutualizm nedir? Üç örnek veriniz.


 10. Cevap: Mutualizm, her iki türün de fayda sağladığı simbiyotik bir ilişki türüdür. Örnekler: * Otçul memeliler ve selülozu sindiren bakteriler * Bitkiler ve tozlayıcı hayvanlar * Rhizobium bakterileri ve baklagil bitkiler Açıklama:

  Mutualizm, komünitelerde türler arasındaki iş birliğini ve kaynakların paylaşımını destekler. 11. Allelopatiyi tanımlayınız.


 12. Cevap: Allelopati, bir türün salgıladığı alelokimyasal maddelerin diğer bir türün popülasyon büyümesini engellemesidir. Açıklama:

  Allelopati, türler arasındaki rekabeti etkiler ve bitki topluluklarının oluşumunu şekillendirir. 13. Üç tane iç parazit örneği veriniz.


 14. Cevap: Tenya, kıl kurdu, bağırsak solucanı Açıklama:

  İç parazitler, konağın sindirim kanalında, iç organlarında, dokularında veya kanında yaşayan hayvansal parazitlerdir. 15. Dış parazitlerin üç çeşidini yazınız.


 16. Cevap: Bit, pire, kene Açıklama:

  Dış parazitler, konağın üzerinde yaşayan ve kan emerek beslenen hayvansal parazitlerdir. 17. Popülasyonda zaman içindeki değişimleri inceleyen ekolojinin alt bilim dalı nedir?


 18. Cevap: Popülasyon ekolojisi Açıklama:

  Popülasyon ekolojisi, popülasyon büyüklüğü, dağılım ve yaş dağılımı gibi özelliklerin değişimiyle ilgilenir. 19. Doğal süksesyon ve insan kaynaklı süksesyon arasındaki farkı belirtiniz.


 20. Cevap: Doğal süksesyonlar yavaştır ve belirli bir bölge içinde gerçekleşir. İnsan kaynaklı süksesyonlar daha kısa süre içinde gerçekleşir ve ekosistemlerdeki etkileri daha büyüktür. Açıklama:

  Süksesyonlar, çevresel bozulmalardan sonra ekosistemlerin zaman içindeki değişimini ifade eder. 21. Bir popülasyonun büyüklüğünü etkileyen faktörleri üç örnek vererek açıklayınız.


 22. Cevap: * Doğum: Popülasyona yeni bireyler eklenmesi, popülasyon büyüklüğünü artırır. * Ölüm: Popülasyondaki bireylerin ölmesi, popülasyon büyüklüğünü azaltır. * Göç: Bireylerin popülasyona girip çıkması, popülasyon büyüklüğünü etkiler. Açıklama:

  Doğum, ölüm ve göç, popülasyon büyüklüğünü etkileyen temel faktörlerdir. Doğum, popülasyonu artırırken, ölüm ve dış göç popülasyonu azaltır. 23. Popülasyon büyüklüğünü belirleyen temel faktörler nelerdir?


 24. Cevap: Hayatta kalma ve üreme oranı Açıklama:

  Dışarıya göçün olmadığı popülasyonlarda, birey sayısını belirleyen en önemli unsurlar doğum ve ölüm oranlarıdır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara y koyunuz.

  1. (.....) Popülasyon büyüklüğü, belirli bir zaman aralığında popülasyonda bulunan birey sayısıdır.
  2. (.....) Düzenli dağılımda bireyler birbirlerine nispeten eşit uzaklıkta bulunur.
  3. (.....) Hayatta kalma eğrileri, hem üreme gücüne hem de habidata bağlıdır.
  4. (.....) J tipi büyüme eğrisi, ideal ve sınırsız bir habitatta popülasyonun geometrik bir artışla büyüdüğünü gösterir.
  5. (.....) Tip I hayatta kalma eğrisi, yavru bakımı görülen ve düşük üreme kapasitesine sahip türler için geçerlidir.
  6. (.....) Tip II hayatta kalma eğrisi, her yaşta bireyin hayatta kalma oranının yaklaşık aynı olduğunu gösterir.
  7. (.....) Tip III hayatta kalma eğrisi, yavru ve gençlik dönemlerinde hayatta kalma oranlarının düşük olduğu türler için çizilir.
  8. (.....) Türkiye'de 2013-2015 yılları ile 2017-2019 yıllarında doğuşta beklenen yaşam süresi arasında bir değişiklik gözlenmiştir.
  9. (.....) Hayat tabloları, popülasyonların doğum ve ölüm oranlarını özetler.
  10. (.....) Popülasyonların dağılımını etkileyen faktörler arasında zorlayıcı çevresel şartlar bulunur.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) Düzenli Dağılım
  2. (.....) Rastgele Dağılım
  3. (.....) Kümeli Dağılım
  4. (.....) Hayatta Kalma Eğrisi
  5. (.....) Yaşam Tabloları
  6. (.....) Popülasyon Büyüklüğü
  7. (.....) J Tipi Büyüme Eğrisi
  8. (.....) Üssel Büyüme Modeli
  9. (.....) Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi
  10. (.....) Hayat Süresi
  Önermeler:
  a. Popülasyonlarda bireylerin birbirlerini doğrudan etkiledikleri dağılım modeli.
  b. İdeal koşullarda popülasyonun hızlı bir şekilde yayılmasıyla oluşan büyüme eğrisi.
  c. Popülasyonun artması veya azalmasını belirleyen faktörler.
  d. Popülasyonun büyüklüğünü belirleyen faktörlerden biri.
  e. Bazı bitkilerin çimlenmesini engelleyen kimyasalların salgılanmasıyla oluşan dağılım modeli.
  f. Popülasyonun zaman içinde nasıl değiştiğini gösteren grafik.
  g. Bireyler arasında güçlü bir etkileşimin olmadığı durumlarda görülen dağılım modeli.
  h. Popülasyonun belirli bir zaman dilimindeki birey sayısı.
  ı. Popülasyondaki bireylerin yaş ve cinsiyete göre ölüm olasılıklarını gösteren tablolardır.
  i. Yaşlılık döneminde hayatta kalma oranının yüksek olduğu hayatta kalma eğrisi.

 28. Cevap: 1. a 2. g 3. c 4. f 5. ı 6. h 7. b 8. b 9. d 10. i Açıklama:

  Düzenli dağılım, bireylerin birbirlerini doğrudan etkiledikleri dağılım modelidir. Rastgele dağılım, bireylerin konumlarının diğerlerinden bağımsız olduğu dağılım modelidir. Kümeli dağılım, bireylerin gruplar halinde bir araya geldiği dağılım modelidir. Hayatta kalma eğrisi, popülasyonun yaşa göre hayatta kalma oranını gösteren grafiktir. Yaşam tabloları, popülasyondaki bireylerin yaş ve cinsiyete göre ölüm olasılıklarını gösteren tablolardır. Popülasyon büyüklüğü, popülasyonun belirli bir zaman dilimindeki birey sayısıdır. J tipi büyüme eğrisi, ideal koşullarda popülasyonun hızla yayılmasıyla oluşan büyüme eğrisidir. Üssel büyüme modeli, ideal koşullarda popülasyonun büyümesine uygulanan modeidir. Doğuşta beklenen yaşam süresi, popülasyondaki bireylerin doğumlarından itibaren beklenen yaşam süreleridir. Hayat süresi, bireyin doğduğu andan öldüğü ana kadar olan süredir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İNSAN FİZYOLOJİSİ
  1. Destek ve Hareket Sistemi
  2. Dokular
  3. Sinirler, hormonlar ve homeostazi

Ayrıca 11.sınıf biyoloji dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Tür çeşitliliği ölçme yöntemlerini öğrenir.

Sucul ekosistemlerin temel tiplerini bilir.

Öğrenciler ekotonların tanımını ve özelliklerini öğrenecektir.

Tür içi rekabetin türün popülasyon yoğunluğu, büyüme ve gelişme oranlarını etkilediğini anlayabilme.

Mutualizmin ekosistemlerde oynadığı önemi kavrar.

Allelopatinin bitki toplulukları üzerindeki etkilerini anlar.

İç parazitlerin farklı türlerini tanımak.

Dış parazitlerin farklı türlerini tanımak.

Popülasyon ekolojisi alanını anlar.

Doğal ve insan kaynaklı süksesyonlar arasındaki farkları ayırt eder.

Öğrenciler, bir popülasyonun büyüklüğünü etkileyen temel faktörleri anlayabileceklerdir.

Popülasyon büyümesini etkileyen temel faktörleri anlama.

1. Popülasyon büyüklüğü ve faktörlerinin anlaşılması. 2. Popülasyonların dağılım modellerinin kavranması. 3. Hayatta kalma eğrilerinin önemi ve türler arasındaki farklılıkların anlaşılması. 4. J tipi büyüme eğrisinin özellikleri ve öneminin kavranması. 5. Tip I hayatta kalma eğrisinin yavru bakımını içeren türler için geçerliliğinin anlaşılması. 6. Tip II hayatta kalma eğrisinin her yaştaki hayatta kalma oranlarının benzerliğini gösterdiğinin anlaşılması. 7. Tip III hayatta kalma eğrisinin yüksek üreme kapasitesine sahip türler için geçerli olduğunun anlaşılması. 8. Türkiye'deki yaşam süresi verilerinin zaman içindeki değişiminin incelenmesi. 9. Hayat tablolarının popülasyonların istatistiksel verilerini sağladığının anlaşılması. 10. Popülasyonların dağılımını etkileyen çevresel faktörlerin öneminin kavranması.

* Popülasyon dağılım modellerini anlar. * Hayatta kalma eğrilerini yorumlar. * Yaşam tablolarının önemini kavrar. * Popülasyon büyüklüğünü etkileyen faktörleri belirler. * Popülasyonun büyüme eğrilerini analiz eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.