11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kilit taşı türlerin komünite üzerindeki etkisi nedir?

  A) Sayısal güçleriyle komüniteyi kontrol etme
  B) Biyokütlesiyle diğer türleri bastırma
  C) Ekosistem hizmetleri sağlayarak komüniteyi destekleme
  D) Ekolojik rolleri sayesinde komünitenin yapısını ve işlevini koruma
  E) Komüniteden yok olarak diğer türlerin çoğalmasına neden olma

 2. Cevap: D Açıklama:

  Kilit taşı türler, sayısal güçlerinden çok, ekosistemdeki rolleriyle komüniteyi etkiler. 3. Sucul ekosistemlerde tür çeşitliliğini olumsuz etkileyen bir faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Güneş ışığının yetersizliği
  B) Suyun temizliği
  C) Suyun derinliği
  D) Suyun sıcaklığı
  E) Kıyıdan uzaklık

 4. Cevap: A Açıklama:

  Güneş ışığı, fotosentez yapan canlılar için hayati önem taşır ve yetersizliği tür çeşitliliğini azaltır. 5. Aşağıdakilerden hangisi kilit taşı tür örneğidir?

  A) Karınca         B) Denizanası     
  C) Çayır köpeği    D) Eşek arısı     
  E) Ördek                             

 6. Cevap: C Açıklama:

  Çayır köpekleri, birçok başka türün besin kaynağı ve barınağı olduğu için kilit taşı türlerdir. 7. Bir besin ağında, enerjinin iletimi aşağıdaki yollardan hangisinden gerçekleşir?

  A) Üreticilerden tüketicilere
  B) Tüketicilerden üreticilere
  C) Her iki yönde de
  D) Enerji aktarımı yoktur
  E) Sadece üreticilerden birbirine

 8. Cevap: A Açıklama:

  Enerji, üreticiler tarafından sentezlenir ve besin zinciri boyunca tüketicilere aktarılır. 9. Avcıların avlanma yetenekleri hangi faktöre bağlıdır?

  A) Avlarının büyüklüğü
  B) Avlarının biyokütlesi
  C) Avlamak için gereken enerji ile elde edilen enerji arasındaki denge
  D) Avın hız ve çevikliği
  E) Avcının boyut ve gücü

 10. Cevap: C Açıklama:

  Avcıların avlanma yetenekleri, avlamak için harcayacakları enerji ile elde edecekleri enerji arasındaki dengeye bağlıdır. 11. Avcı-av ilişkisinin dengede kalabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Av sayısının avcı sayısından çok olması
  B) Avcı sayısının av sayısından çok olması
  C) Av ve avcının aynı hız ve çevikliğe sahip olması
  D) Avcının yüksek bir üreme hızına sahip olması
  E) Avın düşük bir üreme hızına sahip olması

 12. Cevap: A Açıklama:

  Avcı-av ilişkisinin dengede kalabilmesi için, av sayısının avcı sayısından fazla olması gerekir. Böylece avcılar yeterli besine sahip olurken, avlar da tükenmez. 13. Aşağıdaki beslenme ilişkilerinden hangisi mutualist bir ilişkidir?

  A) Aslanın zebrayı avlaması
  B) Karıncanın yaprak bitiyle karşılıklı yarar ilişkisi
  C) Mantarın ağaçlara zarar vermesi
  D) Otların topraktan su alması
  E) Bakterilerin insan bağırsağında yaşayıp insanlar için vitamin üretmesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Mutualizm, her iki türün de fayda sağladığı bir ilişkidir. Karınca ve yaprakbiti arasındaki ilişki, her iki türün de besin sağlaması ve korunması yönünden karşılıklı yarar sağlar. 15. Amensalizmde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir türün diğerine zarar vermesiyle sonuçlanır.
  B) Etkilenen tür fayda görmez.
  C) Etkileyen tür fayda görür.
  D) İki tür arasındaki rekabetin asimetrik bir biçimidir.
  E) Amensalizm ʽʽ0 / -ʼʼ şeklinde ifade edilir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Amensalizmde etkileyen tür herhangi bir fayda sağlamaz. 17. Hangi canlı türü parazit bir organizmaya örnektir?

  A) Ökse otu         B) Remora balığı   
  C) Biaz balıkçıl    D) Sülük           
  E) Bit                                 

 18. Cevap: D Açıklama:

  Sülükler, kan emerek beslenen dış parazitlerdir. 19. Bitkisel parazitlerin hangi grubu, üzerinde bulundukları bitkiden fotosentez için gerekli besinleri de alır?

  A) Tam parazitler               B) Yarı parazitler             
  C) İsteğe bağlı mutualistler    D) Zorunlu mutualistler        
  E) Kommensalistler                                             

 20. Cevap: B Açıklama:

  Yarı parazitler, emeçlerini konak bitkinin odun borularına kadar uzatarak su ve mineralleri alırken, fotosentez yoluyla kendi besinlerini üretirler. 21. Karasal bir ekosistemde birincil süksesyon hangi durumlarda meydana gelir?

  A) Var olan tüm organizmaların ortadan kalkması ve çıplak bir zemin oluşması
  B) Besin zincirinde bozulmalar oluşması
  C) Nüfus artışı
  D) Küresel ısınma
  E) Endüstriyel gelişim

 22. Cevap: A Açıklama:

  Birincil süksesyon, bir alanda tüm organizmaların ortadan kalkarak çıplak bir zemin oluştuğunda meydana gelir. 23. Klimaks komüniteyi aşağıdakilerden hangisi karakterize eder?

  A) Tür çeşitliliğinin düşük olması
  B) Ölü ve doğum oranlarının dengesiz olması
  C) En yüksek gelişim düzeyine erişilmiş olması
  D) Türlerin aşamalı olarak birbirinin yerini alması
  E) Yaş dağılımının düzenli olmaması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Klimaks komünite, dengeli bir yapıya sahiptir ve en yüksek gelişim düzeyine erişilmiştir. 25. Popülasyonun zaman içindeki değişimlerini inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekolojik genetik        B) Popülasyon ekolojisi   
  C) Davranışsal ekoloji     D) Evrimsel ekoloji       
  E) Topluluk ekolojisi                                

 26. Cevap: B Açıklama:

  Popülasyon ekolojisi, popülasyonun yoğunluğu, dağılımı, büyüklüğü ve yaş dağılımı gibi özelliklerindeki zaman içindeki değişimleri inceler. 27. Bir popülasyonun bireylerinin eşit uzaklıkta bulunduğu dağılım modeline ne ad verilir?

  A) Rastgele dağılım         B) Düzenli dağılım         
  C) Kümeli dağılım           D) Ekonomik dağılım        
  E) İstatistiksel dağılım                               

 28. Cevap: B Açıklama:

  Düzenli dağılımda, bireyler kaynaklar için rekabet eder ve birbirlerini etkilerler. 29. Tip III hayatta kalma eğrisi hangi canlı grupları için tipiktir?

  A) Memeler                B) Kuşlar                
  C) Tek yıllık bitkiler    D) Omurgasızlar          
  E) Kemirgenler                                     

 30. Cevap: C Açıklama:

  Tip III hayatta kalma eğrisinde, yavruluk döneminde yüksek ölüm oranları ve erginlik döneminde düşük ölüm oranları görülür ve bu özellikle tek yıllık bitkilerde görülür. 31. Popülasyonun demografik özelliklerinin incelenmesine ne ad verilir?

  A) Popülasyon ekolojisi    B) Demografi              
  C) Sosyoloji               D) Nüfus dinamiği         
  E) Biyoistatistik                                    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Demografi, doğum, ölüm ve göç gibi popülasyonun demografik özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. 33. Yaş piramidi tabanında genç bireylerin oranının yüksek olduğu popülasyonlar hangi tür popülasyonlardır?

  A) Büyüyen    B) Dengelenmiş    C) Azalan    D) Sabit    E) Kararlı    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Genç birey oranının yüksek olduğu popülasyonlar nüfus bakımından büyümekte olan popülasyonlardır. 35. Türkiye'de nüfusun yaşlanmasının en temel nedeni hangisidir?

  A) Doğurganlık ve ölüm hızlarındaki azalma
  B) Sağlık alanındaki gelişmeler
  C) Yaşam standartlarının yükselmesi
  D) Doğuşta beklenen yaşam süresinin artması
  E) Hepsi

 36. Cevap: E Açıklama:

  Metinde nüfusun yaşlanmasına neden olan faktörlerin hepsine yer verilmektedir. 37. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus artış hızının azalmasına neden olan bir faktördür?

  A) Beslenme ve barınma ihtiyaçlarının artması
  B) Sağlık alanındaki gelişmeler
  C) Doğuşta beklenen yaşam süresinin artması
  D) Genç nüfus oranının yüksekliği
  E) Hiçbiri

 38. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, artan nüfusa bağlı olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarının artmasının nüfus artış hızının azalmasına yol açtığı belirtilmektedir. 39. 1935 ve 2021 yıllarında Türkiye'nin yaş piramitleri karşılaştırıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi görülür?

  A) Hem genç hem yaşlı nüfus oranları azalmıştır.
  B) Genç nüfus oranı artmış, yaşlı nüfus oranı azalmıştır.
  C) Yaşlı nüfus oranı artmış, genç nüfus oranı azalmıştır.
  D) Genç ve yaşlı nüfus oranları sabit kalmıştır.
  E) Yaşlı nüfus oranı azalmış, genç nüfus oranı artmıştır.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, 2021 yılında genç nüfus oranının azaldığı, yaşlı nüfus oranının arttığı belirtilmektedir. Yani yaş piramidinin tabanı daralmış, üst kısmı genişlemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DAVRANIŞ
  1. Boşaltım sistemi
  2. Davranış
  3. Dolaşım Sistemleri
  4. Solunum sistemi

Ayrıca 11.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kilit taşı türlerin önemini anlamak

Sucul ekosistemlerin özelliklerini anlamak

Kilit taşı türleri ve onların önemini anlar.

Besin ağlarındaki enerji akışını anlar.

Avcı-av ilişkileri

Ekosistemlerin dinamiği

Komünite ekolojisindeki mutualist beslenme ilişkilerini anlar.

Amensalist simbiyotik ilişkileri anlar.

Parazitizmi tanımlayabilme

Bitkisel parazitleri sınıflandırabilme

Popülasyon Ekolojisi, Süksesyon Türleri

Popülasyon Ekolojisi, Süksesyon Süreci

Popülasyon Ekolojisi, Popülasyon Dinamiği

Popülasyon dağılım modellerini anlama

Hayatta kalma eğrilerini anlama

Popülasyon demografisini anlama

Yaş dağılımı ve popülasyon dinamikleri

Nüfusta yaşlanmanın sebeplerini belirleme

Nüfus artış hızını etkileyen faktörleri belirleme

Yaş piramitlerini yorumlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.