11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır.



 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Komüniteyi tanımlayınız.






 2. Cevap: Belirli sınırlar içinde birbiriyle etkileşime girecek kadar yakın yaşayan, farklı türlerin oluşturduğu biyolojik yapıya komünite denir. Açıklama:

  Komüniteler belirli bir yaşam alanında yaşar ve tür çeşitliliği, beslenme ilişkileri ve simbiyotik etkileşimler gibi faktörlerle karakterize edilir.



 3. Komünite yapısını etkileyen faktörlerden üçünü yazınız.






 4. Cevap: Simbiyotik etkileşimler, beslenme ilişkileri ve tür çeşitliliği Açıklama:

  Bu faktörler komünite içindeki türlerin etkileşimlerini, kaynak kullanımını ve tür zenginliğini belirler.



 5. Türler arası rekabetin üç örneğini verin.






 6. Cevap: * Aslanlar ve kaplanlar arasındaki av rekabeti * Su birikintileri için kurbağalar ve semenderler arasındaki rekabet * Işık için ağaçlar arasındaki rekabet Açıklama:

  Farklı türler aynı kaynaklar için rekabet edebilir.



 7. Komünitedeki trofik düzeyler nelerdir? Açıklayın.






 8. Cevap: Trofik düzeyler, besin ağındaki besin enerjisi aktarım basamaklarından oluşan hiyerarşidir. Açıklama:

  Üreticiler, birinci düzey tüketiciler, ikinci düzey tüketiciler vb. şeklinde sıralanırlar.



 9. Karakter değişimini tanımlayınız.






 10. Cevap: Karakter değişimi, canlıların kaynak paylaşımı için yaptıkları morfolojik ve davranışsal değişikliklerdir. Açıklama:

  Karakter değişimi, ekolojik niş farklılaşmasına yol açarak aynı komünitede farklı alanların işgal edilmesini sağlar.



 11. Avcıların avlanma adaptasyonlarını üç örnek vererek açıklayınız.






 12. Cevap: * Keskin duyular (avları tanımak ve bulmak için) * Kamuflaj yeteneği (avlara yaklaşmak için) * Pençeler, dişler, iğne veya zehir (avları etkisiz hale getirmek için) Açıklama:

  Avcılar, avlarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek için güç, çeviklik, kamuflaj ve özel silahlar gibi çeşitli adaptasyonlar geliştirirler.



 13. Amensalizm ilişkisine örnek veriniz.






 14. Cevap: Büyük karasal omurgalıların otları ezerek zarar vermesi ve omurgasızların açığa çıkmasına neden olması. Açıklama:

  Amensalizmde bir tür diğerine zarar verirken kendisi fayda sağlamaz.



 15. Mutualizm ilişkisine üç örnek yazınız.






 16. Cevap: * Otçul memelilerin rumenlerindeki selüloz sindiren bakteriler * Baklagillerin köklerindeki azot bağlayıcı bakteriler * Bitkilerin tozlaşması ve tohumlarının yayılması Açıklama:

  Mutualizmde her iki tür de birbirine fayda sağlar.



 17. Kommensalizm çeşitlerini yazınız.






 18. Cevap: * İnquilinizm (Bir türün diğerinin barınağından faydalanması) * Forezi (Bir türün diğerini ulaşım aracı olarak kullanması) * Tanatokrezi (Bir türün diğerinin ölü kalıntılarından faydalanması) Açıklama:

  Kommensalizm, bir türün fayda sağlarken diğerinin etkilenmediği simbiyotik bir ilişki türüdür.



 19. Popülasyonun yoğunluğunu tanımlayınız.






 20. Cevap: Popülasyonun yoğunluğu, belirli bir zamanda birim alan ya da hacimdeki birey sayısıdır. Açıklama:

  Bu soru, popülasyonun yoğunluğunun temel tanımını test etmektedir.



 21. Üssel büyüme modeli nedir? Açıklayınız.






 22. Cevap: Üssel büyüme modeli, ideal ve sınırsız bir habitatta kaynaklar bol olduğu müddetçe popülasyon büyüklüğünün geometrik olarak arttığı büyüme eğrisidir. Açıklama:

  Bu koşullarda bireyler üzerinde üreme, büyüme ve enerji elde etme özellikleri üzerine sınırlayıcı bir dış güç yoktur.



 23. Hayatta kalma eğrilerini üç türe ayırınız.






 24. Cevap: * Tip I hayatta kalma eğrisi (fizyolojik hayatta kalma eğrisi) * Tip II hayatta kalma eğrisi (ekolojik hayatta kalma eğrisi) * Tip III hayatta kalma eğrisi Açıklama:

  Bu eğriler, bireylerin farklı yaş gruplarındaki hayatta kalma oranlarını gösterir.



 25. Popülasyon büyümesini sınırlayan faktörlere çevresel direnç denir. Çevresel direncin iki örneğini veriniz.






 26. Cevap: * Kaynakların sınırlı olması * Mevsimsel değişimler Açıklama:

  Çevresel direnç, popülasyon büyümesini sınırlayan canlı ve cansız faktörlerin tamamıdır.



 27. Bir popülasyonun yaş dağılımını gösteren grafiğe ne ad verilir?






 28. Cevap: Yaş piramidi Açıklama:

  Yaş piramidi, bir popülasyonun her yaştaki birey sayısını gösterir ve popülasyonun geleceğini tahmin etmek için kullanılır.



 29. Yaş piramitlerinin amacını belirtiniz.






 30. Cevap: Bir toplumun o anki yaş ve cinsiyet yapısını görsel bir şekilde göstermek. Açıklama:



 31. Türkiye'nin ve benzer ülkelerin nüfus yoğunluğundaki değişimleri açıklayınız.






 32. Cevap: Başlangıçta düşük olan nüfus yoğunluğu, yaşlı nüfusun artmasıyla hızla artar. Ancak artan nüfus ihtiyaçlarıyla birlikte nüfus artış hızı azalır. Açıklama:



 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi nüfusun gençleşmesinin bir göstergesidir.
  2. (.....) Türkiye'deki yaşlı nüfus artış hızı, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha düşüktür.
  3. (.....) Doğum hızındaki artış, yaşam standartlarının düşmesi ve sağlık alanındaki gelişmeler nüfusun yaş yapısında değişikliklere neden olur.
  4. (.....) Türkiye'de 1935 yılında genç nüfus oranı düşük, yaşlı nüfus oranı yüksekti.
  5. (.....) Türkiye'nin nüfus yoğunluğu, oransal olarak genç nüfus yapısına sahip ülkelere göre daha azdır.
  6. (.....) Grafik 2.8'de Türkiye'nin genç ve yaşlı nüfusunun yıllara bağlı olarak değişimleri gösterilmektedir.
  7. (.....) Grafik 2.9'da Türkiye'nin 1935 ve 2021 yıllarına ait yaş piramitleri yer almaktadır.
  8. (.....) Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı, dünyada benzer değişim gösteren ülkeler arasında en yükseklerden biridir.
  9. (.....) Artan nüfusa bağlı olarak beslenme ihtiyacı azalmaktadır.
  10. (.....) Türkiye'de yaşlı nüfus sayısı, genç nüfus sayısından fazladır.

 34. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:



 35. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız:

  1. Kuruluş evresi
  2. Negatif artış evresi
  3. Logaritmik artış evresi
  4. Denge evresi
  5. Yaş gruplarının oranlarının birbirine yakın olduğu popülasyon
  6. Azalan yaşlı nüfus oranına sahip ülke
  7. Geniş yaş dağılımı piramidi gösteren popülasyon
  8. Çevresel direnç faktörleri
  9. Bir popülasyonun maksimum büyüklüğü
  10. Nüfusun geleceğinin tahmin edilebilmesi için kullanılan grafik
  Önermeler:
  a. Dengeli popülasyon
  b. Taşıma kapasitesi
  c. Yüksek genç nüfus oranı
  d. Ren geyiği popülasyonu
  e. Besin kıtlığı
  f. Yaş piramidi
  g. Azalan popülasyon
  h. Birey sayısının geometrik dizi halinde arttığı evre
  ı. Büyüme hızı yavaşlayan evre
  i. Alaska'da likenlerle dolu bir adaya bırakılan 29 Ren geyiğinin zaman içindeki birey sayısı artışı

 36. Cevap: 1. h 2. ı 3. g 4. a 5. a 6. d 7. i 8. e 9. b 10. f Açıklama:

  Yaş piramidi, bir popülasyonun her yaştaki birey sayısını göstererek popülasyonun geleceğini tahmin etmemizi sağlar. Çevresel direnç faktörleri, bir popülasyonun üssel büyümesine engel olan sınırlayıcı faktörlerdir.



 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi ___________ olarak bilinir.
  2. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla __________ göstermektedir.
  3. Tükiye'de yaşlı nüfusun artmasındaki faktörlerden biri __________ 'dır.
  4. Türkiye'de çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı ___________ göstermiştir.
  5. Türkiye'de yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı __________ göstermiştir.
  6. Türkiye, diğer bazı ülkeler gibi __________ bir nüfus yapısına sahiptir.
  7. Türkiye'nin oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre daha __________ bir nüfus yapısı vardır.
  8. Nüfus bakımından benzer değişim gösteren ülkelerde başlangıçta düşük olan nüfus yoğunluğu __________ gösterir.
  9. Artan nüfusa bağlı olarak __________ ihtiyaçlarında artış olur.
  10. Türkiye'de yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça __________ 'dır.

 38. Cevap: Açıklama:



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DAVRANIŞ
  1. Boşaltım sistemi
  2. Davranış
  3. Dolaşım Sistemleri
  4. Solunum sistemi

Ayrıca 11.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Komünitenin tanımını ve özelliklerini anlar.

Komünite yapısını etkileyen önemli faktörleri öğrenir.

Türler arası rekabetin çeşitli örneklerini anlar.

Trofik düzeylerin organizasyonu ve işlevi hakkında bilgi edinir.

Canlıların rekabetten korunmak için evrimsel adaptasyonlarını anlama.

Avcıların hayatta kalma stratejilerini anlama.

Öğrenciler, amensalizm ilişkisini somut bir örnekle kavrar.

Öğrenciler, mutualizm ilişkisinin farklı örneklerini öğrenir.

Öğrenciler kommensalizmin farklı türlerini ayırt edebileceklerdir.

Öğrenciler, popülasyonun yoğunluğunun anlamını anlayacaktır.

Üssel büyüme modelinin kavramını anlama.

Hayatta kalma eğrilerinin çeşitlerini öğrenme.

Öğrenci, çevresel direnç faktörlerini tanımlayabilir.

Öğrenci, yaş piramidi kavramını anlayabilir.

Yaş piramitlerinin işlevini anlama.

Nüfus yoğunluğunun yaş yapısıyla ilişkisini kavrama.

* Nüfusta yaşlanma kavramını anlama. * Türkiye'nin nüfus yapısındaki değişimler hakkında bilgi edinme. * Grafikleri kullanarak nüfus verilerini yorumlama. * Yaşlı nüfusun toplum üzerindeki etkilerini kavrama. * Nüfus artış hızının nedenlerini ve sonuçlarını anlama.

* Popülasyonların büyüme modelleri * Yaş piramidi ve popülasyon tahminleri * Çevresel direncin popülasyon büyümesi üzerindeki etkiler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.