11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Baskın tür nedir?


 2. Cevap: Komünitede en çok bulunan veya biyokütlesi en yüksek olan tür. Açıklama:

  Baskın türler, komünitenin kaynaklarını en üst düzeyde kullanır ve diğer türlere göre daha iyi adapte olur. 3. Kilit taşı tür örnek veriniz.


 4. Cevap: Çayır köpekleri Açıklama:

  Kilit taşı türler, komünite üzerinde güçlü bir kontrol sağlayan ve ortadan kalkmaları halinde komünitenin yapısının ve işlevinin bozulmasına neden olan türlerdir. 5. Türler arası rekabetin özelliklerini yazınız.


 6. Cevap: * Aynı kaynağın kullanımı * Kaynağın sınırlı olması * Rakiplerin birbirine zarar vermesi * Tür farklılığı Açıklama:

  Türler arası rekabet, farklı türler arasındaki kaynak rekabetidir. 7. Rekabetin komüniteler üzerindeki etkilerini tartışınız.


 8. Cevap: Rekabet, tür çeşitliliğini azaltabilir, türlerin popülasyon büyüklüğünü sınırlandırabilir ve türlerin coğrafi dağılımını etkileyebilir. Açıklama:

  Rekabet, komüniteden bir veya daha fazla türün yok olmasına neden olabilir. 9. Avcıların avlarını yakalama adaptasyonlarına üç örnek veriniz.


 10. Cevap: * Keskin duyular ve kamuflaj yeteneği (örneğin, çıngıraklı yılan) * Güçlü pençeler ve dişler (örneğin, aslan) * Zehirli iğne (örneğin, akrep) Açıklama:

  Avcı adaptasyonları, avlarını tanımlamak, yakalamak ve etkisiz hâle getirmek için gereklidir. 11. Amensalizm nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Amensalizm, bir türe ait organizmanın herhangi bir fayda sağlamadan başka bir türün bireylerine zarar verdiği etkileşim biçimidir. Açıklama:

  Amensalizmde, zararı veren tür etkileşimden fayda sağlamazken, zarar gören tür herhangi bir fayda elde etmez. 13. Likenler hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Likenler, alg ve mantarların bir arada oluşturduğu simbiyotik birliktir. Mantar, alglere su ve inorganik madde sağlar; algler ise mantar için fotosentez yaparak organik molekül ve oksijen üretir. Açıklama:

  Likenler çok çeşitli ekosistemlerde yaşar ve diğer canlılar için önemli bir besin kaynağı oluşturur. 15. Mutualizm nedir?


 16. Cevap: Mutualizm, her iki türün de birbirine fayda sağladığı simbiyotik ilişkidir. Açıklama:

  Mutualizmde her bir tür, diğer tür olmadan yaşayamaz veya daha zor yaşar. 17. Popülasyon yoğunluğu nedir? Hesaplama yöntemlerinden birini yazınız.


 18. Cevap: Belirli bir zamanda birim alan ya da hacimdeki birey sayısı. Örnek bir hesaplama yöntemi: 100 x 100 m'lik bir alanda sayılan bireylerin ortalamasının tüm alana uygulanması. Açıklama:

  Popülasyon yoğunluğu, popülasyon büyüklüğünün ve kaynakların dağılımının bir göstergesidir. 19. Popülasyon dağılımı çeşitlerini yazınız.


 20. Cevap: Kümeli, düzenli ve rastgele dağılım Açıklama:

  Dağılım modelleri, çevresel faktörler ve bireyler arası ilişkilerle belirlenmektedir. 21. Üssel büyüme modelini tanımlayınız.


 22. Cevap: Popülasyonun büyüklüğünün geometrik bir artışla arttığı büyüme modeli Açıklama:

  Üssel büyüme modeli, kaynakların bol olduğu ideal koşullarda popülasyon büyümesini tanımlar. Popülasyon, zamanla üssel bir oranda artar. 23. 2017-2019 Türkiye hayat tablolarına göre, Türkiye'de 50 yaşında bir kişinin beklenen yaşam süresini belirtiniz.


 24. Cevap: 30,9 yıl Açıklama:

  2017-2019 Türkiye hayat tablolarına göre, 50 yaşında bir kişinin beklenen yaşam süresi 30,9 yıldır. 25. Yaş piramidi nedir?


 26. Cevap: Bir popülasyonun her yaş grubundaki birey sayılarının grafiksel gösterimi Açıklama:

  Yaş piramitleri, bir popülasyonun nüfus yapısı ve geleceği hakkında bilgi sağlar. 27. Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği ülkelerine göre durumunu açıklayınız.


 28. Cevap: Türkiye'nin genç nüfus oranı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin ortalamasının üzerindedir. Açıklama:

  Türkiye'de genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, Avrupa Birliği ülkelerine göre nispeten daha yüksektir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara y koyunuz.

  1. (.....) Türkiye'de yaşlı nüfus oranı, genç nüfus oranına göre daha hızlı artmaktadır.
  2. (.....) Türkiye'nin nüfus yapısı yaşlılara göre oransal olarak gençtir.
  3. (.....) Türkiye'de 2021 yılında genç nüfus oranı %11,8'dir.
  4. (.....) Nüfusun yaş yapısında değişiklikler, yaşam standartlarındaki düşüşe bağlıdır.
  5. (.....) Türkiye'nin yaş piramidi 1935 yılında 2021 yılına göre daha gençti.
  6. (.....) Türkiye, başlangıçta yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahipti.
  7. (.....) Artan nüfus, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların artmasına neden olmaz.
  8. (.....) Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi nüfusun gençleştiğinin bir göstergesidir.
  9. (.....) Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi azalmaktadır.
  10. (.....) Nüfus artış hızı, nüfus yoğunluğunun artmasına neden olur.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Türkiye'de doğurganlık ve ölüm hızındaki azalma
  b. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u geçmesi
  c. Grafik 2.8
  d. Nüfusun yaş yapısında değişiklikler meydana getirmektedir.
  e. TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-1990
  f. 1935 yılında genç nüfus oranı yüksek
  g. Grafik 2.9
  h. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2007-2020
  ı. Türkiye'nin genç ve yaşlı nüfusunun yıllara bağlı olarak değişimi ve projeksiyonu
  i. Türkiye'nin 1935 ve 2021 yıllarına ait yaş piramitleri
  1. Genç nüfus oranı yüksek olan dönem
  2. Nüfusun yaş yapısında değişikliklerin nedenlerinden biri
  3. Yaşlı nüfusun göstergesi
  4. Türkiye'nin yaşlı nüfusunu gösteren grafik
  5. Türkiye'nin nüfus verilerini sağlayan kuruluş
  6. Genç ve yaşlı nüfus verilerinin gösterimi
  7. Türkiye'nin 1935 ve 2021 yıllarının yaş piramitlerini gösteren grafik
  8. Türkiye'nin 2007-2020 yılları arasında nüfus verilerini sağlayan sistem
  9. Türkiye'nin nüfus tahminlerini gösteren grafik
  10. Türkiye'nin nüfus verilerini sağlayan kaynaklardan biri

 32. Cevap: 1. f 2. a 3. b 4. c 5. e 6. ı 7. g 8. h 9. ı 10. i Açıklama:

  Metinde verilen bilgilere göre eşleştirmeler yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İNSAN FİZYOLOJİSİ
  1. Destek ve Hareket Sistemi
  2. Dokular
  3. Sinirler, hormonlar ve homeostazi

Ayrıca 11.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Baskın türlerin komünitedeki rolünü kavrar.

Kilit taşı türlerin komünitelerdeki önemini anlar.

Öğrenciler türler arası rekabetin özelliklerini öğrenecektir.

Öğrenciler rekabetin komüniteler üzerindeki potansiyel etkilerini anlayacaktır.

Avcıların avlarını yakalama adaptasyonlarının evrimsel önemini anlayabilme.

Amensalizmin komünite ekolojisindeki rolünü anlar.

Likenlerin yapısı ve önemini anlamak.

Simbiyotik ilişkilerin farklı türleri arasındaki farkı anlamak.

Popülasyon yoğunluğu kavramını kavrar ve hesaplama yöntemlerini bilir.

Popülasyon dağılımı çeşitlerini tanımlayabilir.

Öğrenciler, üssel büyüme modelinin tanımını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, hayat tablolarından belirli bir yaşta beklenen yaşam süresini belirleyebileceklerdir.

Yaş piramitlerini yorumlayabilme ve bir popülasyonun yaş dağılımını analiz etme becerisi.

Türkiye'nin nüfus yapısı ve diğer ülkelerle karşılaştırılması hakkında bilgi edinme.

* Türkiye'nin nüfus yapısı ve değişimleri hakkında bilgi edinmek. * Nüfus piramidi ve yaşlanma kavramlarını anlamak. * Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğu arasındaki ilişkiyi kavramak. * Nüfus yapısının sosyo-ekonomik koşullar üzerindeki etkilerini fark etmek.

Öğrenciler Türkiye'nin nüfus yapısı hakkında bilgi edinirler ve demografik verileri yorumlayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.