11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Uzay bilimlerinin alt alanlarından biri olan yıldız bilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Yıldızların yapısını, yaşam süreçlerini ve konumlarını inceler.
  B) Gezegenler arası ortamı konu edinir.
  C) Samanyolu gök adasını araştırır.
  D) Ekstragalaktik galaksileri inceler.
  E) Evreni bir bütün olarak inceler.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Yıldız bilimi, yıldızların yapısı, yaşam süreçleri ve konumları ile ilgilenir. 3. Uzay çalışmalarının amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilimsel araştırmalar yapmak
  B) Ülke ekonomisine katkı sağlamak
  C) Uzayda koloniler kurmak
  D) Uzayı savunmak
  E) Hepsi

 4. Cevap: E Açıklama:

  Uzay çalışmalarının amaçları arasında bilimsel araştırmalar yapmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak, uzayda koloniler kurmak ve uzayı savunmak da bulunmaktadır. 5. Uzay çalışmalarının yaşamımıza etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kondens sütünün icadı
  B) Kontakt lenslerin geliştirilmesi
  C) Pusulanın icadı
  D) Radyo yayınlarının başlaması
  E) Tekerleğin icadı

 6. Cevap: B Açıklama:

  Kontak lensler, astronotların başlıklarında kullanılan teknolojiden yararlanılarak geliştirilmiştir. 7. Uzay çalışmalarının ilk döneminde geliştirilen ve uzay araçlarının geliştirilmesinde temel olan roket türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ariane roketi      B) V-2 roketi        
  C) Saturn V roketi    D) Soyuz roketi      
  E) Sputnik roketi                          

 8. Cevap: B Açıklama:

  V-2 roketi, Almanlar tarafından geliştirilen ve uzay araçlarının geliştirilmesinde temel olan ilk roket türüdür. 9. Roketlerin hareket etmesini sağlayan güç kaynağı nedir?

  A) Elektrik           B) Güneş enerjisi    
  C) Yakıtın yanması    D) Nükleer enerji    
  E) Rüzgar                                  

 10. Cevap: C Açıklama:

  Roketlerde yakıt ve yanmasını sağlayacak gaz bulunur. Yakıtın yanması, itici güç oluşturarak roketin hareket etmesine neden olur. 11. Uzay mekiklerinin roketlere göre avantajı nedir?

  A) Daha yüksek hızlara ulaşabilirler.
  B) Daha kalıcıdırlar.
  C) Daha az yakıt tüketirler.
  D) Yeniden kullanılabilirler.
  E) Daha geniş bir alan kaplayabilirler.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Uzay mekikleri, roketlerin aksine tekrar kullanılabilirler, bu da onları daha uygun maliyetli hale getirir. 13. Su saatlerinde zamanı ölçmek için kullanılan olay nedir?

  A) Suyun akış hızı    B) Suyun hacmi       
  C) Suyun basıncı      D) Suyun yoğunluğu   
  E) Suyun ısısı                             

 14. Cevap: A Açıklama:

  Su saatlerinde zaman, suyun düzenli akış hızına göre ölçülür. 15. Kum saatlerinde zamanı ölçmek için kullanılan olay nedir?

  A) Kum tanelerinin düşme hızı    B) Kum tanelerinin şekli        
  C) Kum tanelerinin rengi         D) Kum tanelerinin yoğunluğu    
  E) Kum tanelerinin ısısı                                         

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kum saatlerinde zaman, kum tanelerinin üstteki hazneden alttaki hazneye düşme hızına göre ölçülür. 17. Yıldız gününün uzunluğu nedir?

  A) 24 saat              B) 24 saat 36 dakika   
  C) 24 saat 56 dakika    D) 25 saat             
  E) 26 saat                                     

 18. Cevap: B Açıklama:

  Yıldız günü, Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüş yaptığı süredir ve yaklaşık 24 saat 36 dakikadır. 19. Bir yıldız günü ile bir ortalama güneş günü arasındaki fark nedir?

  A) 3 dakika 56 saniye    B) 4 dakika 7 saniye    
  C) 5 dakika 10 saniye    D) 6 dakika 15 saniye   
  E) 7 dakika 20 saniye                            

 20. Cevap: A Açıklama:

  1 yıldız günü = 23 saat 56 dakika 4 saniye, 1 ortalama güneş günü = 24 saat 21. Aşağıdakilerden hangisi ayın bir evresi değildir?

  A) Yeni ay    B) Dolunay    C) Hilal    D) Yarım ay    E) Tam hilal    

 22. Cevap: E Açıklama:

  Ayın böyle bir evresi yoktur. 23. Bir ay yılı kaç gündür?

  A) 30 gün    B) 354 gün    C) 365 gün    D) 375 gün    E) 385 gün    

 24. Cevap: B Açıklama:

  1 ay yılı = 12 Kavuşul Ay = 354 gün 25. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörünge hareketinin bir sonucu olarak, yıldızlar gök küresinde aşağıdakilerden hangisini yapar?

  A) Doğuya doğru kayarlar
  B) Batıya doğru kayarlar
  C) Hem doğuya hem de batıya doğru kayarlar
  D) Yerlerinde kalırlar
  E) Güneş'in etrafında dönerler

 26. Cevap: B Açıklama:

  Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi nedeniyle, yıldızlar her gün 1 derece batıya doğru kayarlar. 27. Güneş'in tutulum çemberi üzerinde bir yıl boyunca izlediği açısal kayıp aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 30 derece    B) 90 derece    C) 180 derece    D) 360 derece    E) 45 derece    

 28. Cevap: D Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi boyunca gerçekleştirdiği bir tam dolanım, 360 derecelik açısal kayıpla sonuçlanır. 29. Ay'ın Dünya çevresindeki dolanım süresi yaklaşık olarak kaç gündür?

  A) 24    B) 27,5    C) 29,5    D) 31    E) 365    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın Dünya çevresindeki dolanım süresi yaklaşık 27,5 gündür. 31. Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dairesel          B) Elips şeklinde   
  C) Hiperbolik        D) Parabolik        
  E) Spiralli                              

 32. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngesi elips şeklindedir. 33. Ay'ın yıldızıl ayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ay'ın art arda iki dolunay geçişi arasındaki süre
  B) Ay'ın Dünya'ya göre yaptığı dolanma süresi
  C) Ay'ın art arda iki yeni ay geçişi arasındaki süre
  D) Ay'ın art arda iki perige geçişi arasındaki süre
  E) Ay'ın art arda iki apoje geçişi arasındaki süre

 34. Cevap: B Açıklama:

  Yıldızıl ay, Ay'ın Dünya'ya göre yaptığı dolanma süresidir. 35. Ay'ın günlük hareketi sırasında gerçekleştirdiği hareketler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğuş ve batış                B) Dolunay ve yeni ay oluşumu   
  C) Tutulma                       D) Mevsimsel değişiklikler      
  E) Gezegen konjonksiyonları                                      

 36. Cevap: A Açıklama:

  Ay'ın günlük hareketi sırasında gerçekleştirdiği hareketler, doğuş ve batıştır. 37. Ay tutulmasının meydana gelmesi için hangi koşulların sağlanması gerekir?

  A) Ay'ın yarı gölge konisinden geçmesi
  B) Ay'ın tam gölge konisinden geçmesi
  C) Ay'ın düğüm noktalarında bulunması ve dolunay evresinde olması
  D) Ay'ın ve Güneş'in birbirine çok yakın olması
  E) Ay'ın Dünya'ya en yakın noktasında olması

 38. Cevap: C Açıklama:

  Ay tutulması, Ay'ın düğüm noktalarında bulunduğu ve dolunay evresinde olduğu zaman meydana gelir. Bu koşullar sağlandığında, Dünya Güneş ışığını engeller ve Ay'ın tamamı veya bir kısmı gölgeye girer. 39. Tam Güneş tutulması ile halkalı Güneş tutulması arasındaki temel fark nedir?

  A) Ay'ın Güneş'e göre konumu
  B) Ay'ın Dünya'ya göre konumu
  C) Güneş'in ve Ay'ın görünen büyüklüklerinin eşitliği veya farklılığı
  D) Tutulmanın süresi
  E) Tutulmanın gözlemlendiği yer

 40. Cevap: C Açıklama:

  Tam Güneş tutulmasında, Ay'ın görünen büyüklüğü Güneş'in görünen büyüklüğünden büyüktür ve Ay Güneş'i tamamen kapatır. Halkalı Güneş tutulmasında ise, Ay'ın görünen büyüklüğü Güneş'in görünen büyüklüğünden küçüktür ve Ay Güneş'i tam olarak kapatmaz, bu da bir "halka" efekti yaratır. 41. Güneş'te meydana gelen patlamaların adı nedir?

  A) Spots    B) Flare    C) Prominans    D) Korona    E) Fotoğraf    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Güneş'te meydana gelen büyük enerji açığa çıkaran patlamalara flare adı verilir. 43. 1919 yılında Güneş'in arkasındaki yıldızların ışıklarının sapmaya uğradığını gözlemleyen kişi kimdir?

  A) Isaac Newton        B) Albert Einstein    
  C) Sir A. Eddington    D) Galileo Galilei    
  E) Johannes Kepler                           

 44. Cevap: C Açıklama:

  1919 yılında gerçekleşen tam Güneş tutulması sırasında Sir A. Eddington, Güneş'in arkasındaki yıldızlardan gelen ışığın sapmaya uğradığını gözlemleyerek Einstein'ın görelilik kuramını kanıtlamıştır. 45. Literatürde elmas yüzük olarak adlandırılan gök cismi hangisidir?

  A) Ay    B) Güneş    C) Merkür    D) Venüs    E) Mars    

 46. Cevap: B Açıklama:

  Tam Güneş tutulması sırasında Güneş'in etrafında görülen parlak halka şeklindeki yapıya literatürde elmas yüzük olarak adlandırılır. 47. Aşağıdakilerden hangisi Güneş patlamalarının neden olduğu etkilerden biri değildir?

  A) Manyetik fırtınalar
  B) Kutup ışıklarının oluşumu
  C) Uydulardaki arızalar
  D) Deniz seviyesinde yükselme
  E) Radyo dalgalarının engellenmesi

 48. Cevap: D Açıklama:

  Güneş patlamaları manyetik fırtınalara, kutup ışıklarına, uydulardaki arızalara ve radyo dalgalarının engellenmesine neden olabilir. Deniz seviyesinde yükselme, güneş patlamalarının neden olduğu bir etki değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Uzay bilimlerinin alt alanlarını bilir.

Uzay çalışmalarının amaçlarını bilir.

Uzay çalışmalarının yaşamımıza etkilerini bilir.

Uzay çalışmalarının ilk dönemindeki önemli teknolojik gelişmeleri bilir.

Roketlerin çalışma prensiplerini kavrama.

Uzay mekiklerinin ve roketlerin karşılaştırılması.

Su saatlerinin çalışma prensibini anlamak

Kum saatlerinin çalışma prensibini anlamak

Yıldız gününün uzunluğunu anlamak

Yerel yıldız zamanı ve bölge zamanı arasındaki farkı kavrama

Ayın evrelerini ve oluşum nedenlerini kavrama

Ay yılında ve güneş yılında süre farkını kavrama

Güneş'in tutulum hareketi ve yıldızların gök küresindeki görünümü arasındaki ilişkiyi anlama

Güneş'in tutulum hareketinin açısal ölçüsünü hesaplama

Ay'ın Dünya çevresindeki dolanımının süresini belirleme.

Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngesinin şeklini belirleme.

Ay'ın yıldızıl ayının süresini belirleme.

Ay'ın günlük hareketinin özelliklerini belirleme.

Fen Bilimleri 11. sınıf, Ay Tutulması

Fen Bilimleri 11. sınıf, Güneş Tutulması

Fen Bilimleri Dersi Cevap:ı - Güneş Sistemi ve Uzay Çalışmaları

Fen Bilimleri Dersi Cevap:ı - Genel Görelilik Teorisi

Fen Bilimleri Dersi Cevap:ı - Güneş Tutulmaları

Fen Bilimleri Dersi Cevap:ı - Güneş Patlamaları

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri