11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Yerel yıldız zamanı kavramını açıklayınız ve yıldız günü ile güneş günü arasındaki fark nedir?


 2. Cevap: Yerel yıldız zamanı, bir gözlem yerinin öğlen çemberinden ardışık iki üst geçişi arasındaki süredir. Yıldız günü, ilkbahar noktasının üst geçişleri arasındaki süredir, güneş günü ise güneşin üst geçişleri arasındaki süredir. Açıklama:

  Yıldız günü, güneş gününden yaklaşık 3 dakika 56 saniye daha kısadır. Bu fark, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinin elips şeklinde ve hızının sabit olmamasından kaynaklanır. 3. Saat boylamları nedir ve saat dilimleri ile ilişkilerini açıklayınız?


 4. Cevap: Saat boylamları, 15° aralıklarla tanımlanan ve başlangıç boylamından itibaren doğu ve batıya doğru uzanan boylam çemberleridir. Saat dilimleri, aynı saat boylamına sahip bölgelerin kullandığı zaman dilimleridir. Açıklama:

  Saat dilimleri, saat boylamlarına dayanır. Aynı saat dilimindeki bölgeler, aynı saat boylamına sahiptir ve aynı ortalama güneş zamanını kullanır. 5. Ay'ın Dünya'nın uydusu olduğunu ve Dünya çevresindeki tam dolanımı için gereken süreyi belirtiniz.


 6. Cevap: 27,5 gün Açıklama:

  Ay, sadece Dünya çevresinde dolanım hareketi yapmaz, aynı zamanda kendi ekseni etrafında da döner. Bu dönüş hızı, dolanım hızına eşittir. 7. Kavuşul Ay süresi nedir ve neden oluşur?


 8. Cevap: Ay'ın aynı evresinden art arda iki geçişi arasındaki süredir. Açıklama:

  Kavuşul Ay süresi, Ay'ın evrelerinin oluşumundan kaynaklanır. Ay, dolanımını 27,321661 günde tamamlarken, evreleri arasındaki süre 29,53058912 gündür. 9. Ay'ın GRAIL uydularıyla görüntülenen yüzü hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Ay'ın arka yüzü, 2012 yılında GRAIL uyduları tarafından görüntülenmiştir. Açıklama:

  Bu görüntüleme, Ay'ın arka yüzünün daha detaylı incelenmesini ve yeni bilgiler elde edilmesini sağlamıştır. 11. Ay tutulması hangi koşullarda oluşur?


 12. Cevap: Ay'ın dolunay evresinde, Dünya ve Güneş arasında bulunması ve Dünya'nın gölgesine girmesi şartıyla Ay tutulması oluşur. Açıklama:

  Ay, Dünya'nın yarı gölgesine veya tam gölgesine girdiğinde ışık alamaz ve bu nedenle tutulur. 13. Güneş'in görünen büyüklüğü ve Ay'ın görünen büyüklüğü arasındaki ilişkinin tutulmalarla olan ilgisi nedir?


 14. Cevap: Güneş'in görünen büyüklüğü Ay'ın görünen büyüklüğüne eşit veya daha küçük olduğunda tam Güneş tutulması, Ay'ın görünen büyüklüğü Güneş'in görünen büyüklüğünden büyük olduğunda ise halkalı Güneş tutulması oluşur. Açıklama:

  Bu büyüklükler arasındaki ilişki, tutulmaların türünü belirler. 15. Ay'ın kızılötesi görselleri kullanılarak elde edilen ısı haritalarının önemi nedir?


 16. Cevap: Ay yüzeyindeki maddelerin niteliklerini belirlemeye yarar. Açıklama:

  Bu haritalar, Ay'ın farklı bölgelerindeki sıcaklık değişimlerini göstererek bileşimleri ve yapıları hakkında bilgi sağlar. 17. Çevren kon düzeneğindeki azimut açısının tanımını yapınız.


 18. Cevap: Azimut açısı, çevren üzerinde gözlemcinin güney noktasından düşey çemberin çevreni kestiği noktaya kadar olan yayı gören merkez açıdır. Açıklama:

  Azimut açısı, gök cisminin ufuk çizgisindeki konumunu belirler. 19. Eşlek kon düzeneğinin gözlemciden bağımsız olmasının önemini vurgulayınız.


 20. Cevap: Eşlek kon düzeneği, gök cisimlerinin konumlarının gözlemcinin konumundan ve zamandan bağımsız olarak belirlenmesini sağlar. Bu, gök cisimlerinin konumlarının farklı gözlemciler tarafından karşılaştırılmasını ve zaman içindeki hareketlerinin izlenmesini mümkün kılar. Açıklama:

  Gözlemciden bağımsız bir koordinat sistemi, bilimsel araştırmalar için çok önemlidir. 21. Eşlek kon düzeneğinde dik açıklık nasıl belirlenir?


 22. Cevap: X' noktasından başlayıp X noktasına kadar saat yönünün tersindeki yayı gören merkez açı. Açıklama:

  Dik açıklık, gök cisminin eşleğe olan açısal uzaklığını derecelerle belirtir. 23. Genel doğma-batma koşulunu açıklayınız.


 24. Cevap: Bir yıldız için dik açıklığın, 90 derecenin gözlemcinin enlem açısının mutlak değerinden büyük veya küçük olması durumudur. Açıklama:

  Bu koşul, bir yıldızın gözlemci için doğup doğmayacağını veya batıp batmayacağını belirler. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Ağaçların boyu ile gözlemci arasındaki mesafe ters orantılıdır.
  (.....) 2. Uçak güneşten daha büyüktür.
  (.....) 3. Görünür büyüklük, bir cismin gözlemciye göre açısal boyutudur.
  (.....) 4. Gözlemciye yakın olan cisimler daha büyük görünür.
  (.....) 5. Gökyüzündeki kuşlar arasındaki mesafeyi tahmin etmek kolaydır.
  (.....) 6. Gök küresi, Dünya'yı merkez alan hayalî bir küredir.
  (.....) 7. Gözlemciye uzak olan cisimler küçülür.
  (.....) 8. Gökyüzü iki boyutlu bir yüzey gibi görünür.
  (.....) 9. Güneşin gerçek sıcaklığı, görünen sıcaklığından daha düşüktür.
  (.....) 10. Ay tutulmaları, Ay'ın Dünya'nın gölgesinde kalmasıyla oluşur.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Eşlek kon düzeneği
  b. Çevren kon düzeneği
  c. Yatay açı
  d. Boylam
  e. Başlangıç meridyeni
  f. Başlangıç yarı çemberi
  g. Coğrafi koordinatlar
  h. Ekvator
  i. Gök küresini iki yarı küreye ayırır
  j. Gözlemciden bağımsız bir koordinat sistemidir
  1. Greenwich
  2. Boylam ve enlem
  3. Kutuplardan geçen düzlem
  4. Temel düzlem
  5. Temel çember
  6. Uçlaklardan geçen yarım çember
  7. Zenit ve nadir noktalarından geçen düşey çember
  8. Dünya'nın şekli küre olarak kabul edilir
  9. Gözlemcinin konumuna ve zamana göre değişir
  10. Gök cisimlerinin konumlarını tanımlamak için kullanılır

 28. Cevap: 1. j 2. g 3. c 4. e 5. a 6. f 7. b 8. d 9. i 10. h Açıklama:

  Eşlek kon düzeneği, gözlemciden bağımsız bir koordinat sistemidir ve gök cisimlerinin konumlarını tanımlamak için kullanılır. Çevren kon düzeneği ise gözlemcinin konumuna ve zamana göre değişen açı değerlerini kullanır. Yatay açı, boylam ve boylamın sıfır meridyeni olan başlangıç meridyeni coğrafi koordinatlardır. Başlangıç yarı çemberi, kutuplardan geçen düzlemdir ve ekvator temel düzlemdir. Başlangıç çember ise uçlaklardan geçen yarım çemberdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.sınıf Astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, yerel yıldız zamanı kavramını anlar ve yıldız günü ile güneş günü arasındaki farkı açıklar.

Öğrenciler, saat boylamlarının ve saat dilimlerinin kavramlarını anlar ve ilişkilerini açıklar.

Ay'ın Dünya'nın uydusu olduğunu ve hareket periyodlarını kavramak.

Ay'ın evrelerini ve Kavuşul Ay süresini anlamak.

Teknolojik gelişmelerin astronomik keşiflerdeki önemini kavramak. Güneş tutulması hangi koşullarda oluşur? Cevap: Ay, Dünya ve Güneş'in şekil üzerinde gösterilen koşulları sağladığı durumda Güneş tutulması gerçekleşir. Açıklama: Ay'ın yeni ay evresinde, Dünya ve Güneş arasında bulunması ve Dünya'dan görünen boyutunun Güneş'ten daha büyük olması şarttır. Kazanım: Öğrenciler, Güneş tutulmasının oluşum koşullarını öğrenirler.

Öğrenciler, Ay tutulmasının oluşum koşullarını öğrenirler.

Öğrenciler, tutulmaların türleri ile Güneş ve Ay'ın görünen büyüklükleri arasındaki ilişkiyi kavrarlar.

Öğrenciler, Ay'ın kızılötesi görsellerinin bilimsel araştırmadaki önemini anlarlar. Gök küresinin temel ögelerini yazınız. Gök cisimlerinin konumlarını belirlemek için kullanılan farklı astronomi kon düzeneklerini sıralayınız. Cevap: * Gözlemci merkezli kon düzenekleri (toposantrik) * Yer merkezli kon düzenekleri (geosantrik) Açıklama: Farklı astronomi düzeneklerine, gözlemcinin konumuna ve gök cisimlerinin uzaklıklarına bağlı olarak ihtiyaç duyulur. Kazanım: Astronomi kon düzenekleri arasındaki farkları ve kullanım amaçlarını anlama.

Çevren kon düzeneğindeki azimut açısı kavramını anlama.

Eşlek kon düzeneğinin önemini ve uygulamalarını anlama.

Eşlek kon düzeneğindeki dik açıklık kavramını anlar.

Genel doğma-batma koşulunu bilir.

* Gözlemci ile cisimler arasındaki mesafenin cismin görünür boyutu üzerindeki etkisi. * Görünür büyüklük kavramı. * Gök cisimlerinin uzaklıklarındaki değişimlerin görünür boyutları üzerindeki etkisi. * Gökyüzü algımızın gök küresi kavramı ile ilişkisi. * Ay ve Güneş tutulmalarının oluşum mekanizması.

* Öğrenciler, eşlek ve çevren kon düzenekleri arasındaki farkı anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, coğrafi koordinatları yorumlayabileceklerdir. * Öğrenciler, gök küresindeki temel ögeleri tanımlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri