11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik)

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Bir ülkenin, bölgenin ya da uluslararası bir kuruluşun yönetim merkezinin bulunduğu şehirlere ne ad verilir?


 2. Cevap: İdari şehirler Açıklama:

  İdari şehirler, bir ülkenin, bölgenin ya da uluslararası bir kuruluşun yönetim merkezinin bulunduğu şehirlerdir. Bu şehirlerde hükümet binaları, parlamentolar, mahkemeler, belediye binaları gibi kamu binaları yoğun olarak yer alır. İdari şehirler, genellikle bir ülkenin ya da bölgenin siyasi ve ekonomik merkezi olma özelliğini taşır. 3. Bir veya birden fazla dinî inancın merkezi ya da kutsal değerlere ve mekânlara sahip olan şehirlere ne ad verilir?


 4. Cevap: Dinî şehirler Açıklama:

  Dinî şehirler, bir veya birden fazla dinî inancın merkezi ya da kutsal değerlere ve mekânlara sahip olan şehirlerdir. Bu şehirlerde cami, kilise, sinagog, tapınak gibi dini yapılar yoğun olarak yer alır. Dinî şehirler, genellikle bir dinî inancın önemli bir yeri olması nedeniyle önemli bir turizm merkezi olma özelliğini taşır. 5. Şehirlerin etki alanları, sahip oldukları işlevsel özellikler ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda, aşağıdakilerden hangisi şehirlerin etki alanını en çok etkileyen faktördür?


 6. Cevap: Ticaret Açıklama:

  Ticaret, şehirlerin en önemli işlevlerinden biridir. Şehirler arasındaki ticaret, şehirlerin ekonomik ve sosyal ilişkilerini güçlendirir. Bu durum, şehirlerin etki alanını genişletmeye yardımcı olur. 7. Şehirlerin etki alanları, zaman içerisinde değişebilir. Bu değişimde aşağıdakilerden hangisi en önemli rolü oynar?


 8. Cevap: Şehrin sahip olduğu işlevsel özelliklerin değişmesi Açıklama:

  Şehirlerin işlevsel özellikleri, zaman içerisinde değişebilir. Örneğin, bir şehirde yeni bir sanayi tesisi kurulabilir veya bir üniversite açılabilir. Bu durum, şehrin etki alanını genişletmeye veya daraltmaya neden olabilir. 9. Türkiye'de şehirlerin etki alanlarına göre sınıflandırılmasında hangi faktörler etkilidir?


 10. Cevap: Türkiye'de şehirlerin etki alanlarına göre sınıflandırılmasında etkili olan faktörler şunlardır: * Şehirlerin sahip olduğu fonksiyonlar * Şehirlerin nüfusu * Şehirlerin coğrafi konumu Açıklama:

  Şehirlerin sahip olduğu fonksiyonlar, şehirlerin etki alanını belirlemede en önemli faktördür. Örneğin, ticaret, sanayi, turizm gibi fonksiyonlara sahip olan şehirlerin etki alanı daha geniş olur. Şehirlerin nüfusu da etki alanını etkileyen bir faktördür. Nüfusu fazla olan şehirler, daha fazla insanla etkileşim içinde olduğundan etki alanı da daha geniştir. Şehirlerin coğrafi konumu da etki alanını etkileyen bir faktördür. Karayolu, denizyolu ve havayolu gibi ulaşım ağlarına yakın olan şehirler, daha geniş bir etki alanına sahiptir. 11. Sakin Şehir nedir?


 12. Cevap: Sakin Şehir, bir şehirdeki yaşam kalitesinin iyileştirilerek kalkınmanın, şehrin kendi özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerinin ve tarihi kimliğinin korunmasıyla mümkün olacağını öngören bir felsefedir. Açıklama:

  Sakin Şehir felsefesine göre, şehirlerin hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda zayıf olduklarını analiz etmeleri ve sahip oldukları imkânlar çerçevesinde bir strateji geliştirmeleri gerekir. Bir şehrin Sakin Şehir olması; o şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve hikâyesinin uyum içinde olmasının yanı sıra; şehrin sakinleri ile şehri ziyaret edenlerin buradaki yaşamdan zevk alabilecek bir hâle gelmesi demektir. 13. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlar nelerdir?


 14. Cevap: Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlar nelerdir? Cevap İklim koşulları * Yeryüzü şekilleri * Toprağın yapısı ve humus miktarı * Su kaynaklarım, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlar nelerdir? Cevap İklim koşulları * Yeryüzü şekilleri * Toprağın yapısı ve humus miktarı * Su kaynakları Açıklama:

  İklim koşulları, üretim, dağıtım ve tüketimi doğrudan etkileyen doğal unsurlardandır. Örneğin, tropikal iklimlerde yetişen ürünler, soğuk iklimlerde yetişemez. Bu da üretimde çeşitliliği etkiler. Ayrıca, olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden olarak dağıtımı zorlaştırır. * Yeryüzü şekilleri, özellikle tarım ve ulaşım faaliyetlerini doğrudan etkiler. Eğimli arazilerde tarım faaliyetleri zordur. Ayrıca, dağlık arazilerde ulaşım zordur ve maliyeti artar. * Toprağın yapısı ve humus miktarı, tarım faaliyetlerini doğrudan etkiler. Verimli topraklarda tarım faaliyetleri daha verimli olur. * Su kaynakları, tarım, sanayi ve ulaşım faaliyetlerini doğrudan etkiler. Su kaynakları olmayan yerlerde tarım ve sanayi faaliyetleri yapılamaz. Ayrıca, su kaynakları üzerinde gerçekleştirilen ulaşım faaliyetleri, dağıtımı kolaylaştırır. 15. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşerî unsurlar nelerdir?


 16. Cevap: * Tarımsal faaliyetler * Sermaye * İş gücü ve eğitimi * Teknolojik gelişmeler * Sanayi * Ulaşım * Modern pazarlama teknikleri * İletişim * İhtiyaçlar * Gelir düzeyi * Teknolojik gelişmeler * Reklam * Moda Açıklama:

  * Tarımsal faaliyetler, üretimin temelini oluşturur. Tarımsal üretimdeki dalgalanmalar, tarıma dayalı sanayi kollarını da etkiler. * Sermaye, üretim için gerekli olan tesislerin yapılması, araç ve gereçlerin alınması, üretimde ham madde ve enerji ihtiyacını karşılayan kaynakların çıkarılmasında son derece önemlidir. * İş gücü ve eğitimi, üretimin en önemli unsurlarındandır. Eğitimli iş gücü, üretimde verimliliği artırır. * Teknolojik gelişmeler, üretimin hızlı ve kolay olmasını sağlar. * Sanayi, üretimin temelini oluşturan sektörlerden biridir. Sanayide yaşanan gelişmeler, üretimin artmasına ve çeşitlenmesine neden olur. * Ulaşım, ürünlerin tüketiciye ulaştırılması için gereklidir. Ulaşım sistemlerinin gelişmiş olması, dağıtımı kolaylaştırır. * Modern pazarlama teknikleri, ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasında önemli rol oynar. * İletişim, ticari ilişkilerin daha kolay ve hızlı gerçekleşmesini sağlar. * İhtiyaçlar, tüketimin temelini oluşturur. İnsanların ihtiyaçları, tüketim eğilimlerini belirler. * Gelir düzeyi, tüketim miktarını ve türünü belirler. Gelir düzeyi yüksek olan insanların tüketim miktarı ve türü de yüksek olur. * Teknolojik gelişmeler, tüketimin artmasına neden olur. Teknolojik gelişmelerle ürünlerin çeşitlenmesi ve kalitesinin artması, tüketimin artmasına neden olur. * Reklam, tüketimi artıran önemli bir unsurdur. Reklamlar, insanların tüketim eğilimlerini etkiler. * Moda, tüketimi etkileyen önemli bir unsurdur. Modaya uygun ürünler, daha fazla tüketilir. 17. Türkiye, doğal kaynak çeşitliliği açısından önemli bir ülkedir. Bu kaynaklardan hangileri ekonomiye en fazla katkı sağlamaktadır?


 18. Cevap: Türkiye'de ekonomiye en fazla katkı sağlayan doğal kaynaklar, tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerine olanak tanıyan toprak, su ve bitki örtüsüdür. Bu kaynaklar sayesinde ülke, tarımsal üretimde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca ormancılık faaliyetleri, hayvancılık ve turizm gibi sektörlerin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Açıklama:

  Türkiye'de tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleri, ekonominin temelini oluşturmaktadır. Bu faaliyetler, ülke nüfusunun önemli bir kısmının geçimini sağlamaktadır. Ayrıca bu faaliyetler, ihracat gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 19. Türkiye'nin ekonomi politikaları, hangi dönemlerde nasıl değişimler göstermiştir?


 20. Cevap: Türkiye'nin ekonomi politikaları, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar, toplumsal, siyasi ve iktisadi değişimlere bağlı olarak farklı dönemlerde değişimler göstermiştir. Açıklama:

  1923-1929 yılları arasında liberal ekonomi politikaları uygulanmış, 1930-1950 yılları arasında devletçi ekonomi politikaları uygulanmış, 1950-1980 yılları arasında karma ekonomi politikaları uygulanmış, 1980'den günümüze kadar ise serbest piyasa ekonomi politikaları uygulanmaktadır. 21. Türkiye'de en çok yetiştirilen tahıl ürünü hangisidir?


 22. Cevap: Buğday Açıklama:

  Buğday, Türkiye'de en çok yetiştirilen tahıl ürünü olup, 2019 yılında 25,3 milyon ton üretilmiştir. 23. Türkiye'de tütün üretimi en fazla hangi illerde yapılır?


 24. Cevap: Manisa, Denizli, Adıyaman, Uşak ve Samsun Açıklama:

  2019 yılında Türkiye'de üretilen tütünün yaklaşık 55 bin tonu bu beş ilde üretilmiştir. 25. Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın en önemli olduğu bölge hangisidir?


 26. Cevap: İç Anadolu ve Doğu Anadolu Açıklama:

  Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın en önemli olduğu bölgeler, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dur. Bu bölgelerde, yarı kurak iklim koşulları ve bozkır bitki örtüsünün yaygın olması, koyun yetiştiriciliğine uygundur. Ayrıca, bu bölgelerde yaşayan halkın geçim kaynağının büyük bir kısmı hayvancılıktır. 27. Türkiye'de kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payı son yıllarda nasıl bir değişim göstermiştir?


 28. Cevap: Türkiye'de kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payı, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren sürekli azalmaktadır. 1927 yılında %75,8 olan bu oran, 2019 yılında %7,2'ye düşmüştür. Açıklama:

  Bu durum, sanayileşmenin ve kentleşmenin artması, tarım sektörünün öneminin azalmasına neden olmuştur. 29. Türkiye'nin en önemli enerji kaynaklarından biri doğal gazdır. Doğal gazın Türkiye'de üretimi azdır. Bunun nedeni nedir?


 30. Cevap: Doğal gazın Türkiye'de üretimi azdır çünkü Türkiye'de doğal gaz yatakları azdır. Açıklama:

  Doğal gaz, yer kabuğunun derinliklerinde oluşan bir fosil yakıttır. Türkiye'de doğal gaz yatakları az olduğu için doğal gaz üretimi de azdır. 31. Türkiye'de 2014 yılında yaşanan Soma ve Ermenek maden kazaları hangi faktörlerin etkisiyle meydana gelmiştir?


 32. Cevap: Soma ve Ermenek maden kazaları, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yetersizliği, madencilik faaliyetlerinin denetimsizliği ve madencilerin çalışma koşullarının kötü olması gibi faktörlerin etkisiyle meydana gelmiştir. Açıklama:

  Soma ve Ermenek maden kazalarında, madenlerde bulunan metan gazı ve grizu gibi yanıcı gazların yanması ve patlaması sonucu işçiler hayatını kaybetmiştir. Bu kazaların meydana gelmesinde, madenlerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması, madencilik faaliyetlerinin denetimsizliği ve madencilerin çalışma koşullarının kötü olması gibi faktörlerin etkili olduğu belirlenmiştir. 33. Türkiye'de dokuma sanayisi, hangi faktörlerin etkisiyle kıyı kesimlerde gelişmiştir?


 34. Cevap: Dokuma sanayisi, ham madde, enerji ve pazar faktörlerinin etkisiyle kıyı kesimlerde gelişmiştir. Ham madde bakımından pamuk ve yün, kıyı kesimlerde daha yaygın olarak üretilmektedir. Enerji bakımından ise kıyı kesimlerde doğalgaz, elektrik ve ulaşım olanakları daha iyidir. Pazar bakımından ise kıyı kesimler, iç kesimlere göre daha büyük bir nüfusa ve daha gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Bu faktörlerin etkisiyle dokuma sanayisi, kıyı kesimlerde gelişmiştir. Açıklama:

  Dokuma sanayisi, ham madde, enerji ve pazar faktörlerinin etkisiyle gelişen bir sanayi koludur. Ham madde bakımından pamuk ve yün, kıyı kesimlerde daha yaygın olarak üretilmektedir. Enerji bakımından ise kıyı kesimlerde doğalgaz, elektrik ve ulaşım olanakları daha iyidir. Pazar bakımından ise kıyı kesimler, iç kesimlere göre daha büyük bir nüfusa ve daha gelişmiş bir ekonomiye sahiptir. Bu faktörlerin etkisiyle dokuma sanayisi, kıyı kesimlerde gelişmiştir. 35. Türkiye'de savunma sanayisinin gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?


 36. Cevap: * Jeopolitik konum * Milli güvenlik ihtiyacı * Devlet desteği * Özel sektörün katılımı Açıklama:

  Türkiye'nin jeopolitik konumu, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye, Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar gibi stratejik bölgelerin kesiştiği bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak için güçlü bir savunma sanayisine ihtiyaç duyulmaktadır. Milli güvenlik ihtiyacı da savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir etkendir. Türkiye, son yıllarda yaşanan terör saldırıları ve uluslararası krizler nedeniyle güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu tehditlere karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmek için Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesi gerekmektedir. Devlet desteği, savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye, savunma sanayisini geliştirmek için çeşitli teşvikler ve destekler sunmaktadır. Bu destekler, savunma sanayi şirketlerinin yatırım yapmalarına ve yeni teknolojiler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Son yıllarda özel sektörün savunma sanayisine katılımı artmıştır. Özel sektör, savunma sanayinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özel sektör şirketleri, savunma sanayisinde yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeye öncülük etmektedir. 37. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Türkiye'nin ilk kalkınma planı 1923 yılında uygulanmıştır.
  (.....) 1980'den sonra Türkiye ekonomisi serbest ekonomi modeline geçmiştir.
  (.....) Türkiye'de tarım sektörü her zaman ekonominin en önemli sektörü olmuştur.
  (.....) Sanayinin gelişmesi için dışa kapalı ekonomi modeli uygulanmalıdır.
  (.....) Türkiye'nin ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksektir.
  (.....) Türkiye'de bölgesel gelişmişlik farklılıkları yoktur.
  (.....) Türkiye'de özel sektör ekonominin en önemli aktörüdür.
  (.....) Türkiye'de ekonominin temel amacı refahın artırılmasıdır.
  (.....) Türkiye'de ekonominin temel sorunlarından biri işsizliktir.
  (.....) Türkiye'de ekonominin temel sorunlarından biri enflasyondur.

 38. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Cevaplar, sorunun doğru veya yanlış olduğunu belirtmektedir. 39. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Tarım, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin tümüdür.
  2. ( ) Tarım, insanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan üretim faaliyetleridir.
  3. ( ) Hayvancılık, bitkisel üretimden daha az önemlidir.
  4. ( ) Tarım, sanayi sektörüne ham madde sağlar.
  5. ( ) Tarım, dış ticaret gelirlerinde önemli bir yere sahiptir.
  6. ( ) Türkiye'de tarım, sanayi sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır.
  7. ( ) Türkiye'de tarım alanları giderek azalmaktadır.
  8. ( ) Türkiye'de tarım iş gücü oranı, gelişmiş ülkelere göre yüksektir.
  9. ( ) Türkiye'de tarım, istihdam sağlayan en önemli sektördür.
  10. ( ) Türkiye'de tarım, dış ticaret açığını kapatmaya yardımcı olmaktadır.

 40. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Cümle, tarım ve hayvancılığın tanımını içerdiği için doğrudur. 2. Cümle, tarım ve hayvancılığın önemini vurguladığı için doğrudur. 3. Cümle, hayvancılığın bitkisel üretimden daha az önemli olmadığını, aksine önemli bir yeri olduğunu vurguladığı için yanlıştır. 4. Cümle, tarım ve sanayinin birbirini tamamlayan sektörler olduğunu vurguladığı için doğrudur. 5. Cümle, tarım ve dış ticaretin birbirini etkileyen sektörler olduğunu vurguladığı için doğrudur. 6. Cümle, Türkiye'de sanayileşmenin artmasıyla birlikte tarım sektörünün öneminin azaldığı için yanlıştır. 7. Cümle, Türkiye'de tarım alanlarının azalması, artan nüfus ve sanayileşmenin bir sonucu olduğu için doğrudur. 8. Cümle, Türkiye'de tarım iş gücü oranının gelişmiş ülkelere göre yüksek olduğu için doğrudur. 9. Cümle, tarım ve istihdamın birbirini etkileyen sektörler olduğunu vurguladığı için doğrudur. 10. Cümle, tarım ve dış ticaretin birbirini etkileyen sektörler olduğunu vurguladığı için doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI
  1. DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLAIN EKONOMİYE ETKİSİ
  2. EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
  3. EKONOMİYE YÖN VEREN GÜÇ: DOĞAL KAYNAKLAR
  4. MEDENİYETLERİN MERKEZİ TÜRKİYE
  5. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI
  6. TÜRKİYE'DE ARAZİ KULLANIMI
  7. TÜRKİYE'Yİ TANIYALIM

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi yazılı soruları; açık uçlu sorulardan mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İdari şehirlerin, bir ülkenin ya da bölgenin siyasi ve ekonomik merkezi olma özelliğini taşıdığını kavrar.

Dinî şehirlerin, bir dinî inancın önemli bir yeri olması nedeniyle önemli bir turizm merkezi olma özelliğini taşıdığını kavrar.

Şehirlerin etki alanı, sahip oldukları işlevsel özellikler ile doğru orantılıdır.

Şehirlerin etki alanı, zaman içerisinde değişebilir.

11.2.1.2. Türkiye'de şehirlerin fonksiyonlarını ve etki alanlarını açıklar.

11.2.1.3. Sakin Şehir kavramını açıklar.

Öğrenciler, üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurları açıklar.

Öğrenciler, üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşerî unsurları açıklar.

Türkiye'nin doğal kaynakları, tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Türkiye'nin ekonomi politikaları, toplumsal, siyasi ve iktisadi değişimlere göre şekillenmektedir.

Türkiye'de en çok yetiştirilen tahıl ürününün buğday olduğunu kavrar.

Türkiye'de tütün üretiminin en fazla yapıldığı illeri kavrar.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın en önemli olduğu bölgeyi açıklar.

Türkiye'de kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki payının azalma eğiliminde olduğunu kavrar.

Türkiye'deki enerji kaynaklarının dağılımı ve önemini açıklar.

Türkiye'de meydana gelen maden kazalarının nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.

11.4.2. Türkiye'de sanayinin dağılış nedenlerini açıklar.

Öğrenciler, Türkiye'de savunma sanayisinin gelişmesinde etkili olan faktörleri açıklar.

Kazanımlar, sorunun hangi kazanımı ölçtüğünü belirtmektedir.

* Tarım ve hayvancılığın tanımını öğreneceksiniz. * Tarım ve hayvancılığın önemini kavrayacaksınız. * Tarım ve sanayinin ilişkisini anlayacaksınız. * Tarım ve dış ticaretin ilişkisini kavrayacaksınız. * Türkiye'de tarımın önemini ve gelişimini değerlendireceksiniz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11. Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.