2021-2022 11.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


11.Sınıf ait Coğrafya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 11.Sınıf Coğrafya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 11.Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

15 Ekim 2021  

Aliağa, İpraş, Orta Anadolu rafinerilerinin bulunduğu kentler aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzmir, İzmit, Kırıkkale         B) Batman, İstanbul , Mersin
C) İzmit, İzmir, Batman           D) İzmir, Kırıkkale, İzmit
E) Erzurum, İzmir, Batman

15 Ekim 2021  

Ülkemizde tarımda kullanılan modern araç ve tekniklerin her geçen yıl artmasına rağmen verimin yıldan yıla değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ürünlerin satış fiyatlarındaki dalgalanmalar 
B) Üretim alanlarının azalması 
C) Tarımın iklim koşullarına bağımlı olması 
D) Pazarlama olanaklarının değişmesi 
E) Nüfusun hızla artması 

15 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de madencilikte karşılaşılan sorunlardan biri değildir

A) Sermaye                    B) Kalifiye eleman 
C) Teknik donanım         D) Çevre kirliliği 
E) Rezerv (Maden miktarı)

15 Ekim 2021  

Bir tarım bölgesinde yetiştirilebilecek ürün çeşidi  fazla olsa bile çiftçiler, daha çok gelir getiren tarım  ürünlerine yönelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki  açıklamayı doğrulamaktadır?

A) Buğday tarımının Karadeniz kıyısında az olması
B) Sebze yetiştiriciliğinin Erzurum’da yapılmaması
C) Turunçgil tarımının Ege kıyılarında Akdeniz kıyılarından 
D) Konya Ovası’nda buğday ekim alanlarının geniş  olması
E) Antalya kıyılarında zeytin tarımının Ege kıyılarından  daha az olması

15 Ekim 2021  

Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinde doğa koşullarına bağımlılık en azdır?

A) Arıcılık                                B) Kümes hayvancılığı
C) Büyükbaş hayvancılık        D) Küçükbaş hayvancılık
E) İpek böcekçiliği

15 Ekim 2021  

Karabük ve Ereğli Demir Çelik Fabrikası Türkiye'nin  kuzeyinde yer alan önemli bir sanayi bölgesidir
Bu bölgede sanayinin gelişmesinde etkili olan başlıca faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim koşullarının elverişli olması
B) Yeryüzü şekillerinin sade olması
C) Taş kömürü yataklarının bulunması
D) Orman bitki örtüsünün bulunması
E) Pazar koşullarının gelişmiş olması

15 Ekim 2021  

Aşağıdaki tabloda verilen maden türleriyle bu madenlerin yaygın olarak görüldüğü yerleri   boş bırakılan yerlere yerleştiriniz.


15 Ekim 2021  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah, < Patlayıcı ve mühimmat üretimini sağlayan savunma  sanayisine ait tesislerin Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale gibi merkezlerde gelişmesinin  başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konumlarının korunaklı olması
B) Enerji kaynaklarının ucuz olması
C) Ucuz iş gücüne sahip olmaları
D) Ham madde kaynaklarının zengin olması
E) Sermaye birikimlerinin fazla olması

15 Ekim 2021  

Aşağıda yer alan uygulamaların hangi döneme ait olduğunu işaretleyiniz.
mebsinavlari.com coğrafya 11.sınıf sorusu

15 Ekim 2021  

Ülkemizde bazı sanayi tesisleri bulundukları yerde var olan hammaddeden dolayı belirli sanayi kollarıyla özdeşleşmiştir. Buna göre aşağıda verilen sanayi tesislerinin bulunduğu yerleri yazınız. 

a) Et ve Süt Üretimi :…………………………….

b) Unlu Mamuller :………………………………

c) Konserve :…………………………………….

d) İpekli dokuma :……………………………….

e) Tütün sanayisi:………………………………..

15 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimi artıran önlemlerden biri değildir?

A) Sulamalı tarımın yaygınlaştırılması
B) Tohum ıslahının yapılması
C) Toprağın nadasa bırakılması
D) Gübrelemenin yapılması
E) Makineleşme

15 Ekim 2021  

Ülkemizde yer alan petrol rafinerilerini ve bulundukları yerleri yazınız. 

a)………………………………… 

b) …………………………………

c)………………………………….

d)…………………………………

e)…………………………………

15 Ekim 2021  

- Rezervi fazla olduğu için Türkiye ihtiyacını karşılar.
- Termik santrallerde enerji kaynağı olarak kullanılır.
- Hemen her bölgede  çıkarılır.
Yukarıda özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşkömürü B) Demir C) Krom D) Linyit E) Bakır

15 Ekim 2021  

Aşağıda yazılan tarım ürünlerin en fazla yetiştikleri bölgeleri(şehirleri) yerleri yazınız. 

a) Buğday  :……………………………

b) Turunçgil : ………………………..

c) Pamuk  :……………………………

d) Çay:………………………

15 Ekim 2021  


mebsinavlari.com 11.sınıf coğrafya yazılı sorusu

Aşağıdaki soruları yukarıdaki şekle göre yanıtlayınız. 

a) …………….. numaralı yerde tarımda makineleşme azdır.
b) …………….. numara ile gösterilen yerde tarımda sulama problemi daha fazladır.
c) ……………..  numaralı yerde buğday hasadı diğer yerlerden daha erken başlar.
d) Fındık tarımı ……………… numaralı yerde daha yaygındır.
15 Ekim 2021  

Tarla tarımında aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için gerekli değildir?

A) Nöbetleşe ekim yapmak    B) Makineleşmeyi artırmak
C) Bilinçli gübre kullanmak    D) Sulamalı tarım yapmak
E) Nadasa bırakmak

15 Ekim 2021  

Türkiye’de aşağıdakilerden tuz üretiminde ilk sıradadır?

A) Deniz tuzu
B) Göl tuzu
C) Kaya tuzu
D) Kaynak sularından elde edilen tuz
E) Akarsulardan elde edilen tuz

15 Ekim 2021  


mebsinavlari.com 11.sınıf coğrafya sorusu

Aşağıdaki madenlerin  çıkarıldığı yerler haritada numaralandırılmıştır.

Eşleşmeyi yapınız. 

Boksit:……………..

Fosfat:……………..

Bakır :……………..

Bor Minerali:………

15 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisinde çıkarılan maden yanlış verilmiştir?

     Yöre                                       Maden

A )Seydişehir ………………………… Boksit
B) Murgul ……………………….. Bakır
C) Guleman ………………………. Krom
D) Divriği ……………………….. Uranyum
E) Afşin         ………………………. Linyit