10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde geleneksel Türk sporlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Voleybol    B) Basketbol    C) Güreş    D) Futbol    E) Atletizm    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metin, geleneksel Türk sporlarından bahseder ve güreşin bunlardan biri olduğunu belirtir. 3. Osmanlı Devleti'nde yarışlarda birinci gelenler ne alırdı?

  A) Madalya    B) Para    C) Ödül    D) Hiçbiri    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metin, yarışları kazananların padişahtan ödüller aldığını belirtir. 5. Osmanlı'da hangi spor dalında "Matrakçı" lakabıyla tanınan biri vardı?

  A) Cirit    B) Avcılık    C) Okçuluk    D) Güreş    E) Matrak    

 6. Cevap: E Açıklama:

  IV. Murad döneminde matematik, tarih ve minyatür ustası olan Matrakçı Nasuh, "Matrak" oyunundaki başarısıyla tanındı. 7. Osmanlı'da yapılan sporlardan biri olmayan hangisidir?

  A) Tomak            B) Tenis           
  C) Cirit            D) Gürz kullanma   
  E) Okçuluk                             

 8. Cevap: B Açıklama:

  Tenis, Osmanlı Dönemi'nde oynanan sporlar arasında yer almaz. 9. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde resim sanatını önem kazandıran önemli temsilcilerden biri kimdir?

  A) İbrahim Çallı         B) Şeker Ahmet Paşa     
  C) Osman Hamdi Bey       D) Selim Sırrı Tarcan   
  E) Rıza Tevfik                                   

 10. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Şeker Ahmet Paşa'nın XIX. yüzyılda Osmanlı resim sanatında önemli bir temsilci olduğu belirtilmektedir. 11. Metne göre, hangi ressam resimlerinde daha çok Doğulu insan figürlerini işlemiştir?

  A) İbrahim Çallı         B) Şeker Ahmet Paşa     
  C) Osman Hamdi Bey       D) Selim Sırrı Tarcan   
  E) Rıza Tevfik                                   

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Osman Hamdi Bey'in resimlerinde daha çok Doğulu insan figürlerini işlediği belirtilmektedir. 13. Modern sporların Türkiye'de yaygınlaşmasında önemli rol oynayan kurum hangisidir?

  A) İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi
  B) Terbiye-i Bedeniye Encümeni
  C) Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi
  D) Türkiye İdman Cemiyet İttifakı
  E) Halk evleri

 14. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, Türkiye İdman Cemiyet İttifakı'nın modern sporların Türkiye'de yaygınlaşmasında önemli rol oynadığı belirtilmektedir. 15. Osmanlı Divan Edebiyatı'nın ilk temsilcisi kimdir?

  A) Yunus Emre          B) Hoca Dehhâni       
  C) Pir Sultan Abdal    D) Karacaoğlan        
  E) Eşrefoğlu Rumî                            

 16. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Divan Edebiyatı'nın ilk temsilcisi Hoca Dehhâni'dir. 17. Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki kültürel etkileşimde hangi sanat dalı ön plana çıkmıştır?

  A) Mimari    B) Dokuma    C) Müzik    D) Edebiyat    E) Heykel    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki kültürel etkileşimde mehter müziği ön plana çıkmıştır. 19. Osmanlı mimarisinde XVIII. yüzyılda hakim olan üslup hangisidir?

  A) Türk-Barok         B) Türk-Rokoko       
  C) Türk-Ampir         D) Türk-Neo-klasik   
  E) Türk-Eklektik                           

 20. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı mimarisinde XVIII. yüzyılda Türk-Barok üslubu hakim olmuştur. 21. Cumhuriyet'in ilk yıllarında hangi sanat dalları Millî Mücadele'nin etkisinde kalmıştır?

  A) Sadece resim         B) Sadece heykel       
  C) Resim ve tiyatro     D) Resim ve heykel     
  E) Müzik ve edebiyat                           

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarında resim ve heykel sanatında Millî Mücadele temaları ağırlık kazanmıştır. 23. Türk resmine önemli katkılar yapan Fransız ressam kimdir?

  A) Max Ernst        B) Leopold Levy    
  C) Henri Matisse    D) Claude Monet    
  E) Pablo Picasso                       

 24. Cevap: B Açıklama:

  Leopold Levy, 1937'de Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü başkanlığına getirilmiş ve Türk resmine önemli katkılarda bulunmuştur. 25. Sultan II. Mahmut Dönemi'nde eğitim alanında yapılan en önemli yenilik neydi?

  A) Medreselerin modernleştirilmesi
  B) Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi
  C) İlköğretim sisteminin oluşturulması
  D) Üniversitelerin açılması
  E) Ortaöğretim sisteminin yeniden yapılandırılması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Sultan II. Mahmut Dönemi'nde, Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi önemli bir eğitim yeniliğiydi. 27. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile Osmanlı eğitim sistemi kaç kısma ayrıldı?

  A) İki    B) Üç    C) Dört    D) Beş    E) Altı    

 28. Cevap: B Açıklama:

  1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile eğitim sistemi ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere üç kısma ayrıldı. 29. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında yapılan yeniliklerden biri hangisidir?

  A) Kız idadîsinin açılması
  B) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
  C) Baytar mektebinin açılması
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 30. Cevap: D Açıklama:

  Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim alanında birçok yenilik yapılmıştır. 31. Osmanlı Devleti'nde azınlık okullarının açılmasıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  A) Türkler ve Müslümanlara tanınan serbestlik azınlıklara da tanınmıştır.
  B) Osmanlı Devleti, eğitim kurumlarının yönetiminde azınlıklara özerklik vermiştir.
  C) Azınlıklar, kendi dillerinde eğitim veren okullar açabilmişlerdir.
  D) Azınlık okulları, Türk eğitim sistemiyle aynı standartlara tabi tutulmuştur.
  E) Azınlık okullarının açılması, Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünü göstermektedir.

 32. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti, azınlık okullarına özerklik vermiş ve Türk eğitim sistemiyle aynı standartlara tabi tutmamıştır. 33. Cumhuriyet döneminde ilk karma eğitim hangi eğitim düzeyinde uygulanmıştır?

  A) İlköğretim    B) Ortaöğretim    C) Lise    D) Üniversite    E) Anaokulu    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Karma eğitim, Cumhuriyet döneminde ilk olarak ortaokullarda uygulanmaya başlanmıştır. 35. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışını en iyi yansıtan sözü hangisidir?

  A) "Bilim ve fenden uzaklaşan milletler geri kalırlar."
  B) "Eğitim, millî birlik ve bütünlüğün temelidir."
  C) "Okutmak bir sanat ve zordur; bu sanatta başarılı olmak için kişinin ilmini, hikmetini, ahlakını, kısaca bütün meziyetlerini toplaması gerekir."
  D) "Herkes bir şey bilen değil, her şeyden bihaber olanın ne olduğunu öğrenmelidir."
  E) "İlimsiz, fenni ve teknik bilgisiz bir milleti terakkiye ve refaha götürmek mümkün değildir."

 36. Cevap: A Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bilim ve fenden uzaklaşan milletler geri kalırlar." sözü, onun eğitime verdiği önemi ve bilimselliğin hayatın her alanında gerekliliğini vurgular. 37. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi eğitim reformlarından biri değildir?

  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Yeni Türk harflerinin kabulü
  C) Millet mekteplerinin açılması
  D) Medreselerin kapatılması
  E) Karma eğitim sisteminin uygulanması

 38. Cevap: C Açıklama:

  Millet mektepleri, Cumhuriyet'in ilanından önce, 1912 yılında açılmıştır. 39. Cumhuriyet Dönemi'nde nükleer fizik üzerine araştırmalar yapan bilim insanı kimdir?

  A) Fatin Gökmen         B) Cahit Arf           
  C) Behram Kurşunoğlu    D) Selim Süleyman      
  E) Hulusi Behçet                               

 40. Cevap: C Açıklama:

  Behram Kurşunoğlu, nükleer fizik alanında önemli çalışmalara imza atmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde Türk kültürünün devamlılığını anlama

Osmanlı Devleti'nde sporun teşviki yöntemlerini anlama

Osmanlı döneminde farklı spor dallarındaki önemli kişileri tanımak.

Osmanlı dönemindeki spor türlerini belirlemek.

Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda resim sanatındaki önemli temsilcileri belirlemek.

Osmanlı Devleti'nde resim sanatında farklı temalara odaklanan ressamları tanımak.

Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'de sporun kurumsallaşmasında etkili olan kurumları tanımlamak.

Osmanlı Divan Edebiyatı'nın ilk temsilcisini belirlemek.

Osmanlı ve Batı sanatı arasındaki etkileşimi anlamak.

Osmanlı mimarisinde farklı üslupları tanımak.

Cumhuriyet Dönemi sanatının gelişimini incelemek.

Cumhuriyet Dönemi sanatçılarını tanımak.

Tanzimat Dönemi'nde eğitimdeki yenilikleri bilmek

Osmanlı eğitim sisteminin yapısını anlamak

Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde yapılan eğitim reformlarını anlama.

Osmanlı Devleti'nde azınlık haklarının uygulanmasını kavrama.

Karma eğitim uygulamasının tarihçesini bilme.

Atatürk'ün eğitim felsefesini kavrama.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, 10. Sınıf, Cumhuriyet Dönemi'nde Eğitim

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, 10. Sınıf, Bilimsel ve Kültürel Gelişmeler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri