10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde düğünlerde yapılan eğlence amaçlı yarışmalar aşağıdakilerden hangisine benziyordu?

  A) Maraton            B) Halter kaldırma   
  C) Cirit atma         D) Güreş             
  E) Okçuluk                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metin, düğünlerde yapılan yarışmaların maratonu andırdığını ve yarışı bitirenlerin ödüllendirildiğini belirtir. 3. Osmanlı Devleti'nde sporu destekleyenlerden biri kimdi?

  A) Sadece halk                  B) Sadece padişahlar           
  C) Sadece askerler              D) Padişahlar ve halk          
  E) Sadece yabancı misafirler                                   

 4. Cevap: D Açıklama:

  Metin, padişahların yarışmaları seyrettiğini ve ödüllendirdiğini ve halkın da yarışmalara katıldığını belirtmektedir. 5. Osmanlı Devleti'nde spor, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?

  A) Sağlık              B) Eğlence            
  C) Toplumsal uyum      D) Bütün seçenekler   
                        

 6. Cevap: D Açıklama:

  Metin, sporun sağlık, eğlence ve toplumsal uyum açısından katkılarına değinmektedir. 7. Osmanlı Beylik Dönemi'nde sporun temel amacı neydi?

  A) Milli birlik ve beraberliği sağlamak
  B) Eğlence ve boş vakit değerlendirmek
  C) Savaş öncesi eğitim vermek
  D) Dini ibadetleri yerine getirmek
  E) Ekonomik kaynak sağlamak

 8. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Beylik Dönemi'nde spor, savaşta başarılı olmak için gerekli fiziksel ve zihinsel becerileri geliştirmeye yönelikti. 9. Osmanlı'da güreşin toplumsal önemi neydi?

  A) Kahramanlık duygularını güçlendirirdi.
  B) Sosyal statü kazandırırdı.
  C) Ekonomik fayda sağlardı.
  D) Dini törenlerde kullanılırdı.
  E) Sanatsal bir uğraştı.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı'da güreş, kahramanlık ve gücü temsil ederdi ve toplumsal saygı kazanmaya yardımcı olurdu. 11. Osmanlı'nın son dönemlerinde gençleri bedensel ve ruhsal açıdan eğitmek için kurulan kuruluş hangisidir?

  A) Zorhane                B) Ok meydanı            
  C) Keşşaflık ocakları     D) Pehlivan tekkeleri    
  E) Atıcılık dernekleri                             

 12. Cevap: C Açıklama:

  Keşşaflık ocakları, Osmanlı'nın son dönemlerinde gençleri askerlik ve vatanseverliğe hazırlamak için kuruldu. 13. Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini açan ressam kimdir?

  A) İbrahim Çallı         B) Şeker Ahmet Paşa     
  C) Osman Hamdi Bey       D) Selim Sırrı Tarcan   
  E) Rıza Tevfik                                   

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Şeker Ahmet Paşa'nın 1874 yılında ülkemizdeki ilk resim sergisini açtığı belirtilmektedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl Osmanlı resim sanatında görülen bir teknik değildir?

  A) Nakkaşlık       B) Tezhip         
  C) Halıcılık       D) Pastel resim   
  E) Ebru                              

 16. Cevap: D Açıklama:

  Metinde, pastel resmin XIX. yüzyıl Osmanlı resim sanatında kullanılan bir teknik olmadığı belirtilmektedir. 17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Halk Edebiyatı'na özgü bir üründür?

  A) Lirik şiir    B) Destan    C) Fıkara    D) Roman    E) Hikâye    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Destan, Osmanlı Halk Edebiyatı'na özgü bir üründür. 19. Osmanlı Devleti'ni yöneten padişahlardan ilki şiir yazan kişi kimdir?

  A) Fatih Sultan Mehmet    B) II. Selim             
  C) II. Murad              D) II. Bayezid           
  E) Yavuz Sultan Selim                              

 20. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı padişahları arasında ilk şiir yazan kişi II. Murad'dır. 21. Cumhuriyet Dönemi'nde sanat anlayışını belirleyen ilkelerden biri hangisidir?

  A) Ulusal ve muasır        B) Geleneksel ve soyut    
  C) Dini ve batı yanlısı    D) Kişisel ve özgür       
  E) Realist ve romantist                              

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi sanat anlayışının temel ilkeleri çağdaşlık ve ulusalcı olmaktır. 23. I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nde sık kullanılan bir mimari yöntem hangisidir?

  A) Taş kaplama          B) Cumba uygulaması    
  C) Neoklasik üslup      D) Art nouveau tarzı   
  E) Prefabrikasyon                              

 24. Cevap: B Açıklama:

  I. Ulusal Mimarlık Dönemi'nde yapıların dışa taşırılması ve cumba yönteminin kullanılması caracteristik özelliklerdir. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde kurulan ve Türk Ressamlar Birliği adını alan kurum hangisidir?

  A) Güzel Sanatlar Cemiyeti     B) Sanayi-i Nefise Mektebi    
  C) Halkevleri                  D) Türk Ocakları              
  E) Güzel Sanatlar Akademisi                                  

 26. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Ressamlar Cemiyeti 1921'de Türk Ressamlar Birliği adını almıştır. 27. Tanzimat Fermanı'ndan önce Osmanlı eğitim sisteminde hangi kurumlar önemli bir yere sahipti?

  A) Avrupa tarzı okullar    B) Medreseler             
  C) Askeri rüştiyeler       D) Fen okulları           
  E) Sanayi okulları                                   

 28. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'ndan önce Osmanlı eğitim sisteminde medreseler en önemli kurumlardandı. 29. Osmanlı Devleti'nde kız öğretmen okulu olarak hangisi açılmıştır?

  A) İptidaî Mektepler          B) Dârülfünûn                
  C) Darülmuallimât             D) Mekteb-i Hukuk            
  E) Sanayi-i Nefise Mektebi                                 

 30. Cevap: C Açıklama:

  Darülmuallimât, kız ilkokulları ve kız rüştiyelerine öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 31. Tanzimat Dönemi'nde açılan okullar arasında yer almayan kurum hangisidir?

  A) İdadî
  B) Dârülfünûn
  C) Sanayi-i Nefise Mektebi
  D) İbtidaî Mektep
  E) Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi

 32. Cevap: E Açıklama:

  Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi, Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılmıştır. 33. Atatürk'ün hangi eğitim ilkesi, eğitimin günlük hayata faydalı olması gerektiğini vurgular?

  A) Laiklik         B) Bilimsellik    
  C) Disiplin        D) Karma eğitim   
  E) İşe yararlık                      

 34. Cevap: E Açıklama:

  Atatürk'ün "işe yararlık" eğitim ilkesi, eğitimin bireylerin günlük yaşamlarında kullanabilecekleri bilgi ve becerilerle donatmalarını amaçlar. 35. 1924 Anayasası'nda hangi eğitim düzeyi zorunlu ve parasız olarak belirlenmiştir?

  A) Ortaöğretim           B) Üniversite eğitimi   
  C) İlköğretim            D) Anaokulu eğitimi     
  E) Mesleki eğitim                                

 36. Cevap: C Açıklama:

  1924 Anayasası, ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğunu hükme bağlamıştır. 37. Cumhuriyet döneminde hangi eğitim kurumu, Atatürk'ün ders verdiği yer olarak bilinir?

  A) Maarif Kongresi          B) Galatasaray Lisesi      
  C) Kabataş Erkek Lisesi     D) Atatürk Lisesi          
  E) İstanbul Erkek Lisesi                               

 38. Cevap: B Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Galatasaray Lisesi'nde ders vermiş ve öğrencileriyle doğrudan iletişime geçmiştir. 39. Cumhuriyet Dönemi'nde hangi bilim alanında öncü çalışmalar yapılmıştır?

  A) Astronomi    B) Biyoloji    C) Kimya    D) Coğrafya    E) Psikoloji    

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde astronomi, matematik ve fizik alanlarında önemli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. 41. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk sanat ve mimarisinin özgünlüğünü vurgulayan bilim insanı kimdir?

  A) Halil İnalcık          B) Doğan Kuban           
  C) Ahmed Yüksel Özemre    D) Mazhar Osman          
  E) Akil Muhtar Özden                               

 42. Cevap: B Açıklama:

  Doğan Kuban, Türk mimarisinin kendine özgü niteliklerine dikkat çekmiştir. 43. Cumhuriyet Dönemi'nde Behçet Hastalığı'nı keşfeden bilim insanı kimdir?

  A) Selim Süleyman       B) Hulusi Behçet       
  C) Mazhar Osman         D) Akil Muhtar Özden   
  E) Fatin Gökmen                                

 44. Cevap: B Açıklama:

  Behçet Hastalığı, Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından keşfedilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde geleneksel sporların toplumdaki yerini anlama

Osmanlı Devleti'nde sporun toplumsal yönlerini anlama

Osmanlı Devleti'nde sporun çok yönlü etkilerini anlama

Osmanlı döneminde sporun amaçlarını anlamak.

Osmanlı döneminde güreşin sosyokültürel önemini anlamak.

Osmanlı döneminde gençlerin eğitimi için alınan önlemleri bilmek.

Osmanlı Devleti'nde resim sanatının gelişimindeki önemli kilometre taşlarını belirlemek.

Osmanlı Devleti'nde resim sanatında kullanılan çeşitli teknikleri ayırt etmek.

Osmanlı Halk Edebiyatı'nın ürünlerini tanımak.

Osmanlı padişahlarının şiir ilgilerini bilmek.

Sanatta Cumhuriyet Dönemi anlayışını kavramak.

Cumhuriyet Dönemi mimarisinin özelliklerini bilmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde sanat kurumlarını bilmek.

Osmanlı eğitim sistemindeki değişimleri anlamak

Tanzimat Dönemi'nde açılan eğitim kurumlarını tanıma.

Tanzimat Dönemi'nde açılan eğitim kurumlarını ayırt etme.

Eğitim ilkelerini anlama.

Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarını öğrenme.

Atatürk'ün eğitimde rolünü anlama.

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, 10. Sınıf, Bilimsel ve Kültürel Gelişmeler

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, 10. Sınıf, Sanat ve Mimarlık

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi, 10. Sınıf, Bilimsel ve Kültürel Gelişmeler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri