10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Cirit sporunun Osmanlı Devleti'ndeki önemini açıklayınız.


 2. Cevap: Binicilik becerilerini geliştirmek, savaş yeteneklerini güçlendirmek, formda kalmak Açıklama:

  Cirit sporu, Osmanlı Devleti'nde binicilik becerilerini geliştirmek, savaş yeteneklerini güçlendirmek ve formda kalmak için oynanırdı. 3. Osmanlı Devleti'nde hangi spor dalının sembolü olarak kullanılmıştır?


 4. Cevap: Ok ve yay Açıklama:

  Ok ve yay, Osmanlı Devleti'nde hâkimiyetin sembolü olarak kullanılmıştır. 5. Osmanlı Devleti'nde gençlere verilen spor eğitiminin içeriği nelerdi?


 6. Cevap: Ata binme, güreş, cirit atma, ok atma, ava gitme, kılıç kullanma, gürz kaldırma Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde gençler, dört yaşından itibaren sporla ilişkilendirilmiş ve ata binmekten silah kullanmaya kadar çeşitli spor dallarında eğitim almışlardır. 7. Cumhuriyet Dönemi'nde spor alanında gerçekleştirilen çalışmalardan bahsediniz.


 8. Cevap: Modern spor dallarının yaygınlaşması, beden eğitimi faaliyetleri, spor federasyonlarının kurulması, halk evlerinin rolü. Açıklama:

  Sporun kurumsallaşması ve toplumda yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar atılmıştır. 9. Minyatür sanatında önemli bir usta kimdi?


 10. Cevap: Levnî Açıklama:

  Levnî, minyatür sanatının en önemli ustalarından biriydi ve ölümüyle minyatür sanatı önemini kaybetti. 11. Osmanlı padişahları arasında ilk şiir yazan kişi hangisiydi?


 12. Cevap: Sultan II. Murad Açıklama:

  Sultan II. Murad, Osmanlı padişahları arasında ilk şiir yazan kişiydi ve döneminde şiir rağbet gördü. 13. Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraşlık sanatının gelişmesine katkı sağlayan faktörler nelerdir?


 14. Cevap: Almanya'dan Rudolf Belling'in getirilmesi, Güzel Sanatlar Akademisinde heykeltıraşlık eğitiminin verilmesi ve ülkemizde yetişen heykeltıraşların çok sayıda heykeltıraş yetiştirmesi. Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde alınan önlemler, heykeltıraşlık sanatının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 15. Pietro Canonica'nın Cumhuriyet Dönemi'nde yaptığı önemli heykellerden üç tanesini örneklendiriniz.


 16. Cevap: Ankara Etnografya Müzesi'ndeki atlı Atatürk heykeli, Ankara Zafer Alanı'ndaki Atatürk heykeli, İzmir Alsancak'taki atlı Atatürk Anıtı. Açıklama:

  Pietro Canonica, Cumhuriyet Dönemi'nde Türk heykeltıraşlığına önemli katkılarda bulunmuştur. 17. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılmış ve Cumhuriyet Dönemi'nde de devam eden bir okulun adını belirtiniz.


 18. Cevap: Mülkiye Mektebi Açıklama:

  Mülkiye Mektebi, Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılmış ve Cumhuriyet Dönemi'nde de devam eden bir eğitim kurumudur. 19. Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretime şekil vermek amacıyla kurulan kurumun adını yazınız.


 20. Cevap: Meclis-i Maarif-i Umumiye Açıklama:

  Meclis-i Maarif-i Umumiye, Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretime şekil vermek amacıyla kurulan bir kurumdur. 21. 1924 Anayasası'nda eğitimle ilgili olarak alınan kararı belirtiniz.


 22. Cevap: İlköğretimin zorunlu ve parasız olması. Açıklama:

  Zorunlu ve parasız ilköğretim, herkesin okuma yazma öğrenmesini sağlamıştır. 23. Cumhuriyet'in ilk yıllarında liselerin sayısını artırmak için yapılan çalışmalardan üç örnek veriniz.


 24. Cevap: * İdadî ve sultanilerin ortaokul ve liselere dönüştürülmesi. * Yeni liselerin açılması. * Karma eğitimin uygulanması. Açıklama:

  Atatürk Dönemi'nde lise sayısında %300'lük bir artış sağlanmıştır. 25. Behram Kurşunoğlu hangi bilim dalında çalışmalar yapmıştır?


 26. Cevap: Nükleer fizik Açıklama:

  Behram Kurşunoğlu, Türkiye'de nükleer fizik alanında öncülük etmiş bir bilim insanıdır. 27. Cumhuriyet Dönemi'nde tıp alanında çalışmış bilim insanlarından üç örnek veriniz.


 28. Cevap: Prof. Dr. Hulusi Behçet, Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Prof. Dr. Mazhar Osman Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde Türk tıbbı önemli gelişmeler göstermiştir ve bu alanda çalışan birçok değerli bilim insanı yetişmiştir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim-öğretim birliği sağlanmamıştır.
  2. (.....) Millet mektepleri, halkın okuma yazma oranını artırmak için açılmıştır.
  3. (.....) Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde mesleki ve teknik eğitim oldukça gelişmişti.
  4. (.....) İstanbul Üniversitesi, Atatürk Dönemi'nde açılmıştır.
  5. (.....) Halkevleri, Türk Ocakları'nın devamı niteliğindedir.
  6. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde, kadınlara eğitim konusunda kısıtlamalar getirilmiştir.
  7. (.....) Fatin Gökmen, Kandilli Gözlemevi'nin kurucusudur.
  8. (.....) Behram Kurşunoğlu, tıp alanında çalışmalar yapmıştır.
  9. (.....) Halil İnalcık, Osmanlı tarihine odaklanmıştır.
  10. (.....) Cumhuriyet Dönemi bilimsel çalışmalarında fizik öne çıkmamıştır.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Tevhid-i Tedrisat (Öğretim birliği) Kanunu ile tüm okullar Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. 2. Millet mektepleri, halkın okuma yazma oranını artırmak amacıyla açılmıştır. 3. Cumhuriyet'in ilk yıllarında mesleki ve teknik eğitim yetersizdi. 4. İstanbul Üniversitesi, 1827'de kurulmuştur ancak 1933'te üniversite reformuyla yeniden yapılandırılmıştır. 5. Halkevleri, Türk Ocakları'nın devamı değil, yeni bir halk eğitim kurumudur. 6. Cumhuriyet Dönemi'nde kadınlara karma eğitim sistemi uygulanarak eğitime erişim kolaylaştırılmıştır. 7. Fatin Gökmen, Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu ve ilk müdürüdür. 8. Behram Kurşunoğlu, nükleer fizik alanında çalışmalar yapmıştır. 9. Halil İnalcık, Osmanlı tarihi üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. 10. Cumhuriyet Dönemi'nde astronomi, matematik ve fizik gibi alanlarda önemli bilimsel çalışmalar yapılmıştır. 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Osmanlı Devleti'nde ilk Pro- testan mezhebine mensup misyoner okulu
  b. Osmanlı Devleti'nde ilk Cizvit rahibinin açtığı okul
  c. Osmanlı Devleti'nde ilk yabancı okul
  d. Osmanlı Devleti'nde kapitülasyon- ları bahane ederek okul açan ülke
  e. Osmanlı Devleti'nde en fazla yabancı okulu olan mezhep
  f. Osmanlı Devleti'nde yabancı okullara ayrıcalık tanıyan antlaşma
  g. Osmanlı Devleti'nde yabancı okulların Türk kanunlarına tabi olmasını sağlayan antlaşma
  1. Lozan Antlaşması
  2. Saint Benoit Kilisesi
  3. Katolik Mezhebi
  4. Beyrut
  5. Kapitülasyonlar
  6. Fransa
  7. Amerikalılar

 32. Cevap: 1. d - 6 2. b - 2 3. c - 5 4. a - 7 5. g - 1 6. f - 3 7. e - 3 Açıklama:

  * Osmanlı Devleti'nde ilk yabancı okul, Fransızların açtığı bir okuldu. * Osmanlı Devleti'nde ilk Cizvit rahibinin açtığı okul, Saint Benoit Kilisesi'ydi. * Osmanlı Devleti'nde en fazla yabancı okulu olan mezhep, Katolik Mezhebi'ydi. * Osmanlı Devleti'nde yabancı okullara ayrıcalık tanıyan antlaşma, Kapitülasyonlardı. * Osmanlı Devleti'nde yabancı okulların Türk kanunlarına tabi olmasını sağlayan antlaşma, Lozan Antlaşması'ydı. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Lim dokuma ve orta oyunu gibi sanat dallarının yanı sıra ................. de ilgi görmüş ve gelişmiştir.
  2. Divan Edebiyatı'nda şiirler ................. denilen kitaplarda toplanırdı.
  3. Divan Edebiyatı'nda Arapça ve Farsça kelimeler sıkça kullanıldığından ................. den uzaktır.
  4. Şeker Ahmet Paşa, ................. alanında çalışmıştır.
  5. Osmanlı'da şiir yazan padişahların ilki .................'dır.
  6. Halk ozanları, şiirlerini genellikle ................. eşliğinde söylerlerdi.
  7. Tasavvuf Edebiyatı, ................. geleneği üzerinde yükselmiştir.
  8. Lale Devri'nde Fransa'nın etkisiyle ................. rağbet görmeye başlamıştır.
  9. Minyatür sanatının yerini alan sanat .................'tır.
  10. Mehter müziği, ................. gibi Avrupa ülkelerini etkilemiştir.

 34. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 10.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Cirit sporunun Osmanlı Devleti'ndeki işlevini kavramak.

Osmanlı Devleti'nde spor ve sembolizm arasındaki ilişkiyi anlamak.

Osmanlı gençlerine verilen spor eğitiminin kapsamını öğrenmek

Cumhuriyet Dönemi'nde spor alanındaki gelişmeleri anlamak.

Osmanlı sanatında minyatür sanatının önemini anlama.

Osmanlı edebiyatında şiirin önemini kavrama.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraşlık sanatının gelişmesine katkı sağlayan faktörleri öğrenecekler.

Öğrenciler, Pietro Canonica'nın Cumhuriyet Dönemi'nde yaptığı önemli heykelleri öğrenecekler.

Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde açılan ve Cumhuriyet Dönemi'nde de devam eden eğitim kurumlarını öğrenmek.

Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretim sistemini düzenleyen kurumları öğrenmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretime verilen önemi kavrama.

Cumhuriyet Dönemi'nde lise eğitimindeki gelişmeleri bilme.

Behram Kurşunoğlu'nun bilimsel çalışmalarını öğrenmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde tıp alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak.

* Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan değişiklikleri anlamak. * Cumhuriyet Dönemi'nde bilimin desteklendiğini ve bu dönemde hangi bilim dallarında çalışmalar yapıldığını öğrenmek. * Cumhuriyet Dönemi'nin bilim ve eğitim alanındaki önemini kavramak.

* Osmanlı Devleti'ndeki yabancı okulların tarihsel gelişimini anlar.Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim Alanındaki Değişimlerin Önemi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri