10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Anı metinleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Anı metinleri gerçek yaşanmışlıkları anlatır
  B) Anı metinleri genellikle birinci şahıs bakış açısıyla yazılır
  C) Anı metinleri yazarın hayal gücüne dayalıdır
  D) Anı metinleri okuyuculara duygusal bir içerik sunar
  E) Anı metinleri yazarın kişisel deneyimlerini anlatır

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Anı metinleri gerçek yaşanmışlıkları anlatır ve genellikle birinci şahıs bakış açısıyla yazılır. Ancak anı metinleri yazarın hayal gücüne dayanmaz, gerçek deneyimlere ve hatıralara dayanır. Anı metinleri okuyuculara gerçek bir içerik sunar ve yazarın kişisel deneyimlerini anlatır. 3. Geleneksel tiyatroda kullanılan karakterlerin özellikleri nelerdir?

  A) Tek kişiliktirler ve genellikle toplumda belirli bir yere sahiptirler.
  B) Çok kişiliktirler ve sıradan insanları yansıtırlar.
  C) Çoğunlukla yabancı kökenli karakterlerdir.
  D) Modern tiyatrodaki karakterlere benzer şekilde psikolojik özelliklere sahiptirler.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Geleneksel tiyatrolarda kullanılan karakterler genellikle çok kişiliktir ve sıradan insanları yansıtırlar. Bu karakterler, genellikle toplumda belirli bir yere sahip olup, belirli sosyal veya mesleki grupları temsil edebilirler. 5. Modern tiyatroda kullanılan karakterlerin özellikleri nelerdir?

  A) Çoğunlukla toplumda belirli bir yere sahiptirler ve tek kişiliktirler.
  B) Sıradan insanları yansıtmazlar ve genellikle yabancı kökenlidirler.
  C) Psikolojik özelliklere sahiptirler ve çoğunlukla çok boyutludurlar.
  D) Geleneksel tiyatrodaki karakterlere benzer şekilde sadece belirli özelliklere sahiptirler.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Modern tiyatroda kullanılan karakterler, genellikle çok boyutludur ve psikolojik özelliklere sahiptirler. Bu karakterlerin geleneksel tiyatrodaki karakterlerden farkı, daha karmaşık ve gerçekçi olmalarıdır. Bu karakterler, seyircinin duygusal bir bağ kurmasına ve karakterin iç dünyasını anlamasına yardımcı olur. 7. Geleneksel tiyatroda kullanılan müzik öğeleri nelerdir?

  A) Sadece müzikli sahneler     B) Ritim ve melodi öğeleri
  C) Sadece melodi öğeleri        D) Doğal ses efektleri
  E) Hiçbiri doğru değil.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan "Ritim ve melodi öğeleri"dir. Geleneksel tiyatroda kullanılan müzik öğeleri arasında şarkı, dans, müzik aletleri ve ritimler yer alır. Bu öğeler, tiyatro eseri için uygun bir atmosfer yaratmak ve karakterlerin duygularını vurgulamak için kullanılır. 9. Modern Türk Tiyatrosu'nda kullanılan oyunculuk teknikleri nelerdir?

  A) Doğal oyunculuk                B) Kukla tiyatrosu               
  C) Maske tiyatrosu                D) Karagöz-Hacivat gölge oyunu   
  E) Pandomim                      

 10. Cevap: A Açıklama:

  Modern Türk Tiyatrosu'nda kullanılan oyunculuk teknikleri arasında doğal oyunculuk, yani karakterin gerçekçi bir şekilde canlandırılması, en yaygın olanıdır. Bunun yanı sıra, bazı oyunlarda maske, kukla ve pandomim gibi teknikler de kullanılabilmektedir. 11. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Ortaoyunu              B) Karagöz           
  C) Meddah                  D) Köy Tiyatrosu     
  E) Şehir Tiyatrosu   

 12. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Şehir Tiyatrosu" şeklindedir. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun türleri arasında Ortaoyunu, Karagöz, Meddah ve Köy Tiyatrosu yer almaktadır. Şehir Tiyatrosu ise modern Türk tiyatrosunun bir türüdür ve geleneksel Türk Tiyatrosu'nun bir parçası değildir. 13. Tiyatroda sahne tasarımının önemi nedir?

  A) Sahnenin dekorasyonunun güzelliği, oyuncuların performansını arttırır
  B) Sahne tasarımı, oyuncuların rolünü anlamasını sağlar
  C) Sahne tasarımı, oyunun mesajını doğru bir şekilde iletmek için gereklidir
  D) Sahne tasarımı, seyirciyi oyunun atmosferine sokar
  E) Tüm seçenekler doğru

 14. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Sahne tasarımı, seyirciyi oyunun atmosferine sokar. Sahne tasarımı, tiyatroda oyunun atmosferini yaratan önemli bir unsurdur. Doğru tasarım, seyircileri oyunun dünyasına sokarak, oyuna daha fazla odaklanmalarını sağlar. Sahne tasarımı, dekor, ışıklandırma, kostüm, sahne yerleşimi gibi birçok unsuru içerir ve her unsuru doğru kullanarak oyunun mesajını doğru bir şekilde iletebilir. 15. Millî Edebiyat Dönemi'nde hangi roman, yazarı tarafından köyünü ve insanlarını anlatması bakımından öne çıkmıştır?

  A) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
  B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  C) Efsuncu Baba - Ömer Seyfettin
  D) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  E) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Millî Edebiyat Dönemi, 1911-1923 yılları arasında Türk edebiyatında ortaya çıkan ve milli duyguların öne çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde Türk yazarlar, köy ve kent hayatı gibi konulara ağırlık vererek, toplumun gerçeklerini yansıtmaya çalışmışlardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Ankara" romanı da bu dönemde yazılmış ve köy yaşamını ve halkın hayatını anlatması bakımından öne çıkmıştır. 17. Aşağıdaki yazarlardan hangisi, Millî Edebiyat Dönemi'nde roman türünde eserler vermemiştir?

  A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu   B) Halide Edip Adıvar
  C) Ömer Seyfettin                         D) Refik Halit Karay
  E) Reşat Nuri Güntekin

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Ömer Seyfettin'dir. Ömer Seyfettin, Millî Edebiyat Dönemi'nde öykü türünde önemli eserler vermiştir ancak roman türünde eser vermemiştir. Millî Edebiyat Dönemi, Türk edebiyatında roman türünün geliştiği bir dönemdir ve diğer yazarlar arasında önemli romanlar yazmışlardır. 19. Hangi tiyatro türü genellikle ciddi bir konuyu ele alır?

  A) Tragedya    B) Komedi    C) Dram    D) Müzikal    E) Kabare

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "dram"dır. Dram türü tiyatro eserleri genellikle ciddi konuları ele alır ve bir karşıtlık, çatışma veya kriz içindeki karakterleri ve olayları tasvir eder. Dramlar, trajediler ve trajikomik eserler gibi alt türleri de içerebilir. Tiyatro tarihinin en önemli ve en ünlü oyunları dram türüne aittir. 21. Servetifünun Dönemi'nde Roman türü, hangi konulara yoğunlaşmıştır?

  A) Sosyal konular                 B) Politik konular
  C) Dinî konular                     D) Tarihi konular
  E) Kırsal yaşam konuları

 22. Cevap: A Açıklama:

  Servet-i Fünun Dönemi'nde Roman türü, genellikle Batılı edebiyat anlayışı doğrultusunda yazılmış olup, toplumsal konulara yoğunlaşmıştır. Bu dönemdeki yazarlar, romanlarında genellikle Osmanlı toplumundaki modernleşme çabalarını, batılılaşmayı, aşk ve aile hayatını ele almışlardır. 23. Servetifünun Dönemi'nde romanların dil ve üslup özellikleri nelerdir?

  A) Yalın ve sade dil kullanımı, duygusal vurguların azlığı
  B) Ağdalı ve ağır dil kullanımı, duygusal vurguların fazlalığı
  C) Özgür ve akıcı dil kullanımı, duygusal vurguların belirginliği
  D) Şiirsel dil kullanımı, duygusal vurguların yüksekliği
  E) Anlatımın yalın olmasına rağmen, duygusal vurguların belirgin olduğu dil kullanımı

 24. Cevap: B Açıklama:

  Servetifünun Dönemi'nde romanların dil ve üslup özellikleri genellikle B seçeneğinde belirtildiği gibi ağdalı ve ağır değildi, daha özgür ve akıcıydı. Ancak duygusal vurguların fazla olduğu ve anlatımın yer yer şiirsel olduğu görülmüştür. Bu dönemdeki romanlar, dili güçlü bir şekilde kullanarak, okuyucuyu etkilemek için yoğun bir duygusal çaba gösterirler. 25. Tanzimat Dönemi'nde romanın özellikleri nelerdir?

  A) Olay örgüsü ve karakterler önemlidir, üslup daha sade ve anlaşılırdır.
  B) Doğa betimlemeleri ve lirik öğeler ağırlıklıdır, üslup daha sanatsaldır.
  C) Romanda toplumsal konular yer almaz, sadece aşk ve macera konuları işlenir.
  D) Romanın dilinde Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanımı artar.
  E) Romanın ana konusu genellikle dini veya mistik konulara odaklanır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde romanın özellikleri arasında olay örgüsü ve karakterlerin önem kazanması, üslubun daha sade ve anlaşılır olması, toplumsal konuların işlenmesi, Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanımının artması ve dinî veya mistik konuların ana konu olarak ele alınması yer alır. 27. Tanzimat Dönemi'nde romanın toplumsal sorunlara odaklanması hangi yazarların eserlerinde daha belirgindir?

  A) Şinasi ve Namık Kemal
  B) Ahmet Mithat Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem
  C) Halit Ziya Uşaklıgil ve Ömer Seyfettin
  D) Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim
  E) Peyami Safa ve Sabahattin Ali

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Şinasi ve Namık Kemal. Tanzimat Dönemi'nde roman, toplumsal sorunları dile getirme ve halkı bilinçlendirme işleviyle ön plana çıkmıştır. Bu dönemde romanı bu yönde kullanan yazarlar arasında Şinasi ve Namık Kemal öne çıkmaktadır. İkisi de toplumsal sorunlara dikkat çeken eserler vermişlerdir. Ahmet Mithat Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem gibi yazarlar ise daha çok eğlenceye yönelik eserler vermişlerdir. 29. Servetifünun Dönemi'nde romanın özellikleri nelerdir?

  A) Duygusal öğelerin yoğun olduğu, mizahın yer almadığı, gerçekçi anlatımın benimsendiği
  B) Dini motiflerin öne çıktığı, sade bir dilin kullanıldığı, karakterlerin bireyselliğinin önemsendiği
  C) Felsefi düşüncelerin işlendiği, psikolojik tahlillerin yapıldığı, aşkın doğaüstü boyutlarının anlatıldığı
  D) Toplumsal eleştirinin yapıldığı, yabancı edebiyat etkisinin hissedildiği, natüralist anlatımın kullanıldığı
  E) Geleneksel edebiyat tekniklerinin benimsendiği, tasavvufi düşüncelerin işlendiği, milliyetçi bir anlayışın hakim olduğu

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır. Servetifünun Dönemi romanlarında toplumsal eleştiri önemlidir ve yabancı edebiyat etkisi hissedilir. Natüralist anlatım kullanılır ve karakterlerin iç dünyaları psikolojik tahlillerle anlatılır. 31. Dünya edebiyatında romanın ortaya çıkışı ne zaman ve hangi ülkede gerçekleşmiştir?

  A) 19. yüzyılda İngiltere'de     B) 18. yüzyılda Fransa'da
  C) 20. yüzyılda Almanya'da    D) 17. yüzyılda İtalya'da
  E) Hiçbiri

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir. Romanın ortaya çıkışı 17. yüzyılda İtalya'da gerçekleşmiştir. Bu dönemde, daha önceki edebi türlerin birleşimi olarak doğan roman, daha sonra dünya edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. 33. Dünya edebiyatında romanın özellikleri arasında hangisi bulunmaz?

  A) Daha uzun bir anlatı     B) Kişisel bakış açısı
  C) Karakter gelişimi          D) İletişim ve etkileşim eksikliği
  E) Toplumsal eleştiri

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) İletişim ve etkileşim eksikliği. Romanlar genellikle daha uzun bir anlatıya sahip olup, bir karakterin kişisel bakış açısı ile anlatılırlar ve karakter gelişimine odaklanırlar. Ayrıca, toplumsal eleştiri de romanların sık kullanılan özelliklerinden biridir. Ancak, iletişim ve etkileşim eksikliği romanların özellikleri arasında yer almaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı 10 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Haber
 • Haber
 • Deneme

Ayrıca 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Anı metinleri ile ilgili doğru bilgi kazanımı, anı metinlerinin gerçek yaşanmışlıkları anlattığı ve genellikle birinci şahıs bakış açısıyla yazıldığıdır.

Geleneksel tiyatroda kullanılan karakterlerin özelliklerini tanımlayabilme becerisini kazanmalarını sağlamaktadır.

Modern tiyatroda kullanılan karakterlerin özelliklerini tanımlayabilme.

Geleneksel tiyatroda kullanılan müzik öğelerini tanımlayabilme.

Modern Türk Tiyatrosu'nda kullanılan oyunculuk tekniklerinin farklılıklarını ve özelliklerini anlamaktır.

Türk Tiyatrosu'nun türlerini tanımlayabilme ve karşılaştırabilme becerileri geliştirilir.

Tiyatroda sahne tasarımının önemini açıklayarak, tiyatro sanatıyla ilgilenen kişilerin oyunu daha bütünsel bir şekilde anlamalarına yardımcı olabilirsiniz.

Millî Edebiyat Dönemi'ni ve bu dönemin öne çıkan romanlarını tanıma.

Millî Edebiyat Dönemi yazarlarının eserlerini ve dönem özelliklerini tanıma becerisini ölçmek olabilir.

Farklı tiyatro türlerini tanıyarak ve özelliklerini ayırt ederek tiyatro sanatına dair bilgi sahibi olmak olarak ifade edilebilir.

Servet-i Fünun Dönemi Türk edebiyatının özelliklerini ve roman türünün gelişimini anlayabilme.

"Servetifünun Dönemi'ndeki romanların dil ve üslup özelliklerini anlamak" olabilir.

Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının roman türüne dair özelliklerini tanımlamaktır.

Tanzimat Dönemi edebiyatının özelliklerini ve yazarlarını tanımak.

Edebiyat tarihi bilgisini anlama ve Servetifünun Dönemi'nde romanın özelliklerini öğrenme şeklinde ifade edilebilir.

Dünya edebiyatındaki önemli edebi türler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Dünya edebiyatındaki roman türü hakkında bilgi sahibi olmak ve romanın özelliklerini tanımak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 125 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 551 kere doğru, 1005 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri