10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen soruları kısaca cevaplayınız.

  1. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanın yazarı kimdir?
  2. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı roman hangi dönemde yazılmıştır?
  3. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanın konusu nedir?
  4. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanın teması nedir?
  5. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanın başkahramanları kimlerdir?
  6. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanda hangi toplumsal sorun işlenmiştir?
  7. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanda Felâtun Bey nasıl bir kişidir?
  8. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanda Râkım Efendi nasıl bir kişidir?
  9. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanda Felâtun Bey’in başına neler gelir?
  10. (.....) Felâtun Bey ve Râkım Efendi adlı romanda Râkım Efendi’nin başına neler gelir?

 2. Cevap: 1. Ahmet Mithat Efendi 2. Tanzimat Dönemi 3. Roman, Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımızda sıkça görülen yanlış Batılılaşma sorununu işlemektedir. 4. Yanlış Batılılaşma 5. Felâtun Bey ve Râkım Efendi 6. Yanlış Batılılaşma 7. Felâtun Bey, mirasyedi, tembel, savurgan, yarı bilgili ve Batılılaşmayı yanlış anlayıp Batı’yı yalnız şeklen ve yüzeysel olarak taklit eden bir kişidir. 8. Râkım Efendi, çalışkan, tutumlu, kendi toplumunun değerlerine saygılı ve Batı’yı daha yüksek bir bilinç düzeyinde kavrayan bir kişidir. 9. Felâtun Bey, babasının ölümünden sonra mirasını büyük bir savurganlıkla tüketir, bir aktris olan Polini’ye aşık olur ve sonunda yüklü miktarda borca girer. Bu nedenle memuriyetten uzaklaştırılıp Cezayir’e sürülür. 10. Râkım Efendi, Hariciye Nezaretindeki yazı işleri dairesindeki memuriyetinin yanı sıra çalışkanlığı ve zekâsıyla giriştiği her işte başarılı olur; zenginleşir. Canan’a Türkçe ve Fransızca öğretir. Ona piyano dersi aldırır. Canan her bakımdan eğitimini tamamlayınca Râkım onunla evlenir. Açıklama: 3. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat Anıları adlı eserinde bahsettiği Maarif Bakanlığı yazı işleri dairesindeki protokol anlaşmazlıkları hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Maarif Bakanlığı yazı işleri dairesinde, kâtiplerin masalarının yeri, onların kıdemlerine göre belirlenirdi. Yeni gelen bir kâtip, en alt sıradaki masaya oturur, kıdemi arttıkça masası daha yukarı doğru, müdür yönünde ilerlerdi. Bu kural, dairede büyük bir olay olarak kabul edilirdi ve masaların yeri değiştiğinde, kâtipler arasında yakınmalar ve tutkular uyanırdı. Açıklama:

  Hüseyin Cahit Yalçın, Edebiyat Anıları adlı eserinde, Maarif Bakanlığı yazı işleri dairesindeki protokol anlaşmazlıklarını ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Yazar, bu anlaşmazlıkların, kâtiplerin maaşlarının çok düşük olması ve terfi imkânlarının sınırlı olması gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtmektedir. 5. Atatürk hangi madalyalara sahipti?


 6. Cevap: Atatürk, İstiklal Madalyası ve Çanakkale Savaşları'nda kazandığı Osmanlı Altın Madalyası'na sahipti. Açıklama:

  Atatürk, madalyaları kendisine verilmiş bir şey olarak görmezdi. Onun için madalyalar, şerefinin göğsünde kendiliğinden doğan bir şeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda âdeta zorla vazife almıştı ve rütbelerini kıskançlıkların pençesinden çekerek ve sökerek kurtarmıştı. Osmanlı Altın Madalyası, yalnızca siper savaşlarının değil, karakter ve irade çatışmalarının da sembolüydü. 7. Macbeth ve Lady Macbeth nasıl bir ikilidir?


 8. Cevap: Macbeth ve Lady Macbeth, Shakespeare'in aynı adlı oyununda yer alan kurgusal karakterlerdir. İkisi de çok hırslı ve iktidar düşkünüdür. Macbeth, İskoçya kralı olmak için elinden geleni yaparken, Lady Macbeth ise onun en büyük destekçisidir. İkisi de cinayeti göze alarak hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Açıklama:

  Macbeth ve Lady Macbeth, Shakespeare'in en ikonik karakterlerinden ikisidir. Oyun boyunca ikisinin de hırslarının ve iktidar tutkularının nasıl onları yok ettiğini görürüz. Macbeth, kral olmak için elinden geleni yaparken, Lady Macbeth ise onun en büyük destekçisidir. İkisi de cinayeti göze alarak hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Ancak sonunda ikisi de yaptıklarının bedelini öderler. 9. Sefiller adlı metindeki temel çatışmanın temel nedenleri açıklayınız?


 10. Cevap: Sefiller adlı metindeki temel çatışmanın temel nedenleri şunlardır: * Jean Valjean'ın yoksulluğu ve toplum tarafından dışlanması. * Jean Valjean'ın piskopostan çaldığı gümüş eşyaları nedeniyle hapse girmesi. * Jean Valjean'ın hapse girdikten sonra yaşadığı zorluklar ve maruz kaldığı kötü muamele. * Jean Valjean'ın hapisten çıktıktan sonra toplum tarafından dışlanması ve iş bulamaması. Açıklama:

  Sefiller adlı metinde temel çatışma, Jean Valjean'ın yoksulluğu ve toplum tarafından dışlanması ile başlar. Jean Valjean, yoksulluğu nedeniyle piskopostan çaldığı gümüş eşyaları nedeniyle hapse girer. Hapisten çıktıktan sonra toplum tarafından dışlanır ve iş bulamaz. Bu durum Jean Valjean'ın tekrar suça yönelmesine neden olur. Jean Valjean, sonunda piskoposun yardımıyla doğru yolu bulur ve toplum tarafından kabul edilir. 11. İlyada destanında anlatılan olayların özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: İlyada destanında anlatılan olaylar, şunlardır: - Troya Savaşı'nın son günlerinde geçen olaylar - Akhilleus'un öfkesi ve savaşa katılmaması - Patroklos'un ölümü ve Akhilleus'un tekrar savaşa girmesi - Akhilleus'un Hektor'u öldürmesi ve Troya'nın düşmesi Açıklama:

  İlyada destanında anlatılan olaylar, mitolojik unsurlarla süslenmiştir. Homeros, destanda tanrıların ve tanrıçaların savaşta nasıl yer aldığını ve kahramanların kaderlerini nasıl belirlediğini anlatmıştır. 13. Oğuz Han'ın doğuşunu anlatan kısmı açıklayınız.


 14. Cevap: Oğuz Han'ın doğumu, gökten bir ışık şeklinde gerçekleşmiştir. Bu ışık, Ay Kağan'ın evine düşmüş ve Ay Kağan'ın bir oğlu olmuştur. Oğlanın yüzü gök mavisi, ağzı ateş gibi kırmızı, gözleri al al, saçları kapkara ve kaşları da çok güzeldir. Açıklama:

  Oğuz Han'ın doğuşu, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Oğuz Han, Türklerin atası olarak kabul edilir ve onun doğuşu, Türklerin kökenini açıklayan bir anlatıdır. 15. Ağrı Efsanesi'nde anlatılan iki kızın isimleri nelerdir?


 16. Cevap: Ağrı Efsanesi'nde anlatılan iki kızın isimlerine dair bilgi verilmemiştir. Açıklama:

  Bu soruya verilebilecek net bir cevap bulunmamaktadır. Çünkü metinde kızların isimleri ile ilgili bir bilgi verilmemiştir. 17. Balkiye'nin Şahmaran ile tanışma hikayesini anlatınız.


 18. Cevap: Balkiye, Şahmaran'ın yaylasına çıktı ve Şahmaran onu tahtının sağ tarafına oturttu. Şahmaran, Balkiye'ye "Hoş geldin kaatilim" dedi. Balkiye, Şahmaran'ın bu sözünden ne anladığını sordu. Şahmaran, Balkiye'yi kendisinin öldüreceğini söyledi ve bunun için zamanı gelmesini beklediğini söyledi. Balkiye, Şahmaran'ın yanında yedi yıl kaldı ve bu süre zarfında Şahmaran ve yılanlar ona her türlü saygıyı ve yakınlığı gösterdiler. Sonunda Balkiye, Şahmaran'dan ayrılıp Tarsus'a döndü. Açıklama:

  Balkiye, Şahmaran'ın yaylasına düştü ve Şahmaran onu öldürmek istedi. Ancak, zamanı geldiğinde Balkiye'yi öldüreceğini söyledi ve bu süre zarfında ona her türlü saygıyı ve yakınlığı gösterdi. Balkiye, Şahmaran'ın yanında yedi yıl kaldı ve bu süre zarfında Şahmaran'dan çok şey öğrendi. Sonunda Balkiye, Şahmaran'dan ayrılıp Tarsus'a döndü ve Lokman Hekim oldu. 19. Aşağıdaki cümlelerin metindeki sırasını belirleyin.

  a. Müştak Bey, Kumru Hanım yerine Sakine Hanım'la nikâh edilir.
  b. Müştak Bey, Kumru Hanım'a aşık olur.
  c. Ebullaklaka, Müştak Bey'i Sakine Hanım'la nikâh kıyar.
  d. Müştak Bey, Kumru Hanım'ın ablası Sakine Hanım'la tanışır.
  e. Müştak Bey, Kumru Hanım'la evleneceğini zanneder.

 20. Cevap: 1. b 2. d 3. c 4. a 5. e Açıklama:

  Soruda verilen cümleler, "Şair Evlenmesi" metninde geçen olaylardır. Sıra, metindeki olayların gelişme sırasına göre belirlenmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Eşleştirme


10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Anı

Ayrıca 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Öğrenciler, Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey ile Râkım Efendi adlı romanını tanır. * Öğrenciler, romanın konusunu ve temasını kavrar. * Öğrenciler, romandaki başkahramanların özelliklerini öğrenir. * Öğrenciler, romanda işlenen toplumsal sorunu kavrar. * Öğrenciler, romandaki olayların kahramanların hayatlarını nasıl etkilediğini anlar. * Öğrenciler, romanın yazarının dili ve anlatım tekniklerini inceler. * Öğrenciler, romanı eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.

Öğrenciler, Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyat Anıları adlı eserinde bahsettiği Maarif Bakanlığı yazı işleri dairesindeki protokol anlaşmazlıkları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Atatürk'ün madalyaları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Macbeth ve Lady Macbeth'in karakterlerini ve iktidar tutkularının onları nasıl yok ettiğini anlayacaklardır. Öğrenciler ayrıca, Shakespeare'in oyunlarında sıklıkla işlediği hırs ve iktidar temalarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, Sefiller adlı metindeki temel çatışmanın nedenlerini anlayabilir ve bu çatışmanın metin boyunca nasıl çözüldüğünü görebilirler.

Öğrenciler, İlyada destanında anlatılan olayların özelliklerini ve mitolojik unsurların kullanımını anlayabileceklerdir.

Türk mitolojisinin temel unsurlarından biri olan Oğuz Kağan Destanı'nı ve Oğuz Han'ın doğuşunu öğrenmiş oldular.

Öğrenciler, metinde verilen bilgileri dikkatli bir şekilde okuyarak çıkarımda bulunmanın önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Balkiye'nin Şahmaran ile tanışma hikayesini öğrenecekler. Ayrıca, Şahmaran'ın Balkiye'ye karşı olan tutumunu anlayacaklar ve Balkiye'nin Şahmaran'dan neler öğrendiğini kavrayacaklar.

Öğrenciler, "Şair Evlenmesi" metninde geçen olayların sırasını belirleyebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Türk Dili Edebiyatı 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri