10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2

10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 CEVAPLARI

 1. Jean Valjean kimdir?

  A) Eski bir mahkuma yardımseverlik gösteren bir piskopos
  B) Kötülüğün sembolü olan ve iyiliği reddeden bir karakter
  C) On dokuz yıl kürek cezası çekmiş, acımasız ve duyarsız bir adam
  D) Piskopos'un evine gelerek onu aldatan bir dolandırıcı
  E) Jean Valjean, bir rahiptir.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Jean Valjean, on dokuz yıl boyunca kürek cezası çekmiş, acımasız ve duyarsız bir adamdır. 3. Piskoposun Jean Valjean'a karşı tavrı nasıldır?

  A) Ona yardım etmek ve onu kabul etmek ister.
  B) Ondan korkar ve onu evinden uzaklaştırmaya çalışır.
  C) Ona karşı kayıtsız kalır ve onu görmezden gelir.
  D) Onu evine alır ancak ona kötü davranır.
  E) Onu polis çağırıp ihbar eder.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Piskopos, Jean Valjean'a karşı yardımseverdir ve onu evine kabul etmek ister. 5. ean Valjean, piskoposun evinde ne gibi değişiklikler yaşar?

  A) Daha iyi bir insan olur ve kötülüklerden uzaklaşır.
  B) Piskoposun iyiliğini suistimal eder ve onun güvenini kırar.
  C) Piskoposla çatışır ve onun evinden ayrılmak zorunda kalır.
  D) Piskoposun evinde rahat edemez ve başka bir yere taşınır.
  E) Piskoposun evinde çalışmaya başlar.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Jean Valjean, piskoposun evinde daha iyi bir insan olur ve kötülüklerden uzaklaşır. 7. Aşağıdakilerden hangisi Sefiller adlı romanın ana karakteri değildir?

  A) Jean Valjean    B) Fantine        
  C) Cosette         D) Marius         
  E) Javert                            

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cosette, Jean Valjean'ın himayesine aldığı ve büyüttüğü genç bir kızdır. Romanın ana karakterleri arasında yer alsa da, başrolde değildir. 9. Sefiller adlı roman hangi edebî akıma aittir?

  A) Romantizm       B) Gerçekçilik    
  C) Natüralizm      D) Sembolizm      
  E) Empresyonizm                      

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sefiller, Victor Hugo'nun romantik akımın önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu akım, duygu ve hayal gücüne dayalı bir anlatım tarzına dayanır. 11. Mustafa Merakî Efendi'nin oğlunun adı nedir?

  A) Rasim    B) Felâtun    C) Rıdvan    D) Rıza    E) Rahmi    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Mustafa Merakî Efendi'nin oğlunun adı Felâtun'dur. 13. Mustafa Merakî Efendi'nin kızının adı nedir?

  A) Emine    B) Feride    C) Mihriban    D) Hatice    E) Ayşe    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Merakî Efendi'nin kızının adı Mihriban'dır. 15. Mustafa Merakî Efendi, çocuklarının eğitimine ne kadar önem vermektedir?

  A) Çok önem verir.         B) Ortalama önem verir.   
  C) Az önem verir.          D) Hiç önem vermez.       
  E) Hiçbir önem vermez.                               

 16. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Merakî Efendi, çocuklarının eğitimine az önem verir. 17. Râkım Efendi'nin Canan'a hangi konularda eğitim verdiği romanda açıklanmıştır?

  A) Matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler
  B) Türkçe, Fransızca ve piyano
  C) Spor, sanat ve müzik
  D) Tarih, coğrafya ve edebiyat
  E) Felsefe, psikoloji ve sosyoloji

 18. Cevap: B Açıklama:

  Râkım Efendi, Canan'a Türkçe, Fransızca ve piyano dersleri verdiği romanda açıklanmıştır. 19. Felâtun Bey'in Cezayir'e mutasarrıf olarak atanmasının nedeni nedir?

  A) Babasının ölümünden sonra mirasını savurganlıkla tüketmesi
  B) Râkım Efendi ile olan rekabetinden dolayı
  C) Siyasi görüşleri nedeniyle
  D) Sağlığı bozulduğu için
  E) Emekli olduğu için

 20. Cevap: A Açıklama:

  Felâtun Bey, babasının ölümünden sonra mirasını savurganlıkla tükettiği için Cezayir'e mutasarrıf olarak atanmıştır. 21. Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil'in eserini tanıtırken hangi özelliklerine vurgu yapmıştır?

  A) Şiirlerindeki yenilikçilik ve özgünlük
  B) Şiirlerindeki geleneksellik ve uyumluluk
  C) Şiirlerindeki sadelik ve anlaşılırlık
  D) Şiirlerindeki karmaşıklık ve anlaşılmazlık
  E) Şiirlerindeki duygusallık ve romantiklik

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hüseyin Nazmi, Ahmet Cemil'in şiirlerindeki yenilikçilik ve özgünlüğe vurgu yapmıştır. 23. Raci, Hüseyin Nazmi'nin konuşması sırasında ne yapmıştır?

  A) Çatalını ve bıçağını masaya koymuştur.
  B) Kadehini kaldırarak alkışlamıştır.
  C) İlhami Efendi'ye övgüler yağdırmıştır.
  D) Masadan kalkıp dışarı çıkmıştır.
  E) Hüseyin Nazmi'yi eleştirmiştir.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Raci, Hüseyin Nazmi'nin konuşması sırasında İlhami Efendi'ye övgüler yağdırmıştır. 25. Hasan Latif Bey, Hüseyin Nazmi'nin konuşması sırasında nasıl bir tavır sergilemiştir?

  A) Konuşmayı dikkatle dinlemiştir.
  B) Yutkunarak sessizliğini sürdürmüştür.
  C) Konuşmaya katılmış ve yorumlarda bulunmuştur.
  D) Konuşmayı eleştirmiş ve itirazlarda bulunmuştur.
  E) Konuşmayı dinlemeden uyuklamıştır.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hasan Latif Bey, Hüseyin Nazmi'nin konuşması sırasında yutkunarak sessizliğini sürdürmüştür. 27. Siyah adlı romanın konusu nedir?

  A) İstanbul'da yaşayan genç bir aydının hayatı ve iç dünyası
  B) Bir aşk hikayesi
  C) Bir suç hikayesi
  D) Bir tarihi roman
  E) Bir savaş hikayesi

 28. Cevap: A Açıklama:

  Mai ve Siyah, İstanbul'da yaşayan genç bir aydının hayatını ve iç dünyasını anlatan bir romandır. Roman, Ahmet Cemil adlı gencin hayallerinin gerçekleşmemesi ve sonunda İstanbul'u terk etmesiyle sona erer. 29. Mai ve Siyah romanında Ahmet Cemil'in yaşadığı başlıca çatışma nedir?

  A) Aşk çatışması         B) Aile çatışması       
  C) Toplumsal çatışma     D) Ekonomik çatışma     
  E) Psikolojik çatışma                            

 30. Cevap: E Açıklama:

  Mai ve Siyah romanında Ahmet Cemil'in yaşadığı başlıca çatışma, psikolojik çatışmadır. Ahmet Cemil, hayallerinin gerçekleşmemesi ve içinde bulunduğu toplumsal koşullar nedeniyle psikolojik olarak bunalıma girer ve sonunda İstanbul'u terk etmek zorunda kalır. 31. Mai ve Siyah romanında yazarın kullandığı anlatım tekniği nedir?

  A) Gerçekçi anlatım           B) Romantik anlatım          
  C) Dışavurumcu anlatım        D) İç monolog anlatım        
  E) Akışkan bilinç anlatımı                                 

 32. Cevap: D Açıklama:

  Mai ve Siyah romanında yazarın kullandığı anlatım tekniği, iç monolog anlatımdır. İç monolog anlatımı, kahramanın iç dünyasını, düşüncelerini ve duygularını doğrudan okuyucuya aktarma tekniğidir. Bu teknik, Ahmet Cemil'in yaşadığı psikolojik bunalımı okuyucuya daha iyi hissettirmek için kullanılır. 33. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanında anlatılan İzmir'in işgali hangi tarihte gerçekleşmiştir?

  A) 15 Mayıs 1919    B) 19 Mayıs 1919   
  C) 23 Nisan 1920    D) 9 Eylül 1922    
  E) 29 Ekim 1923                        

 34. Cevap: A Açıklama:

  İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleşmiştir. 35. Ayşe, Ateşten Gömlek romanında hangi mesleği icra etmektedir?

  A) Öğretmen    B) Hemşire    C) Doktor    D) Avukat    E) Mühendis    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Ayşe, Ateşten Gömlek romanında hemşirelik mesleğini icra etmektedir. 37. Ateşten Gömlek romanında anlatılan Millî Mücadele'nin sonucu ne olmuştur?

  A) Türklerin zaferiyle sonuçlanmıştır.
  B) Yunanların zaferiyle sonuçlanmıştır.
  C) İngilizlerin zaferiyle sonuçlanmıştır.
  D) Fransızların zaferiyle sonuçlanmıştır.
  E) İtalyanların zaferiyle sonuçlanmıştır.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Ateşten Gömlek romanında anlatılan Millî Mücadele, Türklerin zaferiyle sonuçlanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 Detayları

10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Tiyatro
 • Anı

Ayrıca 10.sınıf TDE V. ünite roman konusu test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Jean Valjean'ın karakterini ve geçmişini anlayabilirler.

Öğrenciler, piskoposun Jean Valjean'a karşı olan tavrını ve bu tavrın nedenlerini anlayabilirler.

Öğrenciler, Jean Valjean'ın piskoposun evinde yaşadığı değişiklikleri ve bu değişikliklerin nedenlerini anlayabilirler.

Romanın ana karakterlerini belirleme.

Romanın ait olduğu edebî akımı belirleme.

Öğrencilerin metindeki karakterleri ve ilişkilerini anlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin metindeki karakterleri ve ilişkilerini anlamalarını sağlamak.

Öğrencilerin metindeki karakterlerin özelliklerini anlamalarını sağlamak.

Öğrenci, Râkım Efendi'nin Canan'a verdiği eğitimi açıklayabilir.

Öğrenci, Felâtun Bey'in Cezayir'e atanmasının nedenini açıklayabilir.

Öğrenci, Ahmet Mithat'ın Maî ve Siyah adlı romanındaki olayları ve kişileri anlayıp yorumlayabilir.

Öğrenci, Ahmet Mithat'ın Maî ve Siyah adlı romanındaki olayları ve kişileri anlayıp yorumlayabilir.

Öğrenci, Ahmet Mithat'ın Maî ve Siyah adlı romanındaki olayları ve kişileri anlayıp yorumlayabilir.1. Mai ve

Öğrenciler, Mai ve Siyah romanının konusunu açıklayabilecekler.

Öğrenciler, Mai ve Siyah romanında Ahmet Cemil'in yaşadığı başlıca çatışmayı açıklayabilecekler.

Öğrenciler, Mai ve Siyah romanında yazarın kullandığı anlatım tekniğini açıklayabilecekler.

Öğrenciler, Ateşten Gömlek romanında anlatılan olayların tarihsel arka planını kavrayabilir.

Öğrenciler, Ateşten Gömlek romanındaki karakterlerin mesleklerini ve rollerini anlayabilir.

Öğrenciler, Ateşten Gömlek romanında anlatılan Millî Mücadele'nin sonucunu öğrenebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 5 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDE V. Ünite - Roman - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri