10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.) istişareye neden önem verirdi?


 2. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.) istişareye neden önem verirdi?eygamber (s.a.v.) istişareye neden önem verirdi? Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.) istişareye neden önem verirdi? Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah'ın emrine uymak, hatalardan korunmak ve Müslümanlara istişarenin önemini öğretmek için istişareye önem verirdi.mber (s.a.v.) istişareye neden önem verirdi? Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), Allah'ın emrine uymak, hatalardan korunmak ve Müslümanlara istişarenin önemini öğretmek için istişareye önem verirdi. 3. İstişare etmenin toplum üzerindeki olumlu etkilerinden üçünü yazınız.


 4. Cevap: İstişare etmenin toplum üzerindeki olumlu etkilerinden üçünü yazınız.are etmenin toplum üzerindeki olumlu etkilerinden üçünü yazınız. Açıklama:

  İstişare etmenin toplum üzerindeki olumlu etkilerinden üçünü yazınız. Cevap: * Başkalarının görüşlerine değer verilir ve sevgi ile dayanışma artar. * Güvene dayalı dostluklar oluşur. * Fikir alışverişinde bulunmak insanı hataya düşmekten korur.etmenin toplum üzerindeki olumlu etkilerinden üçünü yazınız. Cevap: * Başkalarının görüşlerine değer verilir ve sevgi ile dayanışma artar. * Güvene dayalı dostluklar oluşur. * Fikir alışverişinde bulunmak insanı hataya düşmekten korur. 5. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ticarete verdiği değeri gösteren 2 uygulama belirtiniz.


 6. Cevap: Medine'de ticaret merkezi kurması ve ölçü ve tartı aletlerini kontrol etmesi. Açıklama:

  Bu uygulamalar, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ticaretin düzgün bir şekilde yürütülmesine verdiği önemi göstermektedir. 7. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yasakladığı 2 ticari uygulamayı yazınız.


 8. Cevap: Faiz ve ihtikâr (mal stoklama). Açıklama:

  Bu uygulamaların yasaklanması, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adalet ve dürüst ticaretin önemine verdiği değeri göstermektedir. 9. Hz. Ali (r.a.)'nın çeşitli künye ve unvanları bulunmaktadır. Bu unvanlardan üç tanesini yazınız.


 10. Cevap: * Haydar (aslan) * Esedullahi'l-Gâlib (Allah'ın güçlü aslanı) * El-Murtazâ (Allah'ın rızasını kazanmış) Açıklama:

  Bu unvanlar, Hz. Ali'nin (r.a.) cesaretini, gücünü ve Allah katındaki üstünlüğünü simgelemektedir. 11. Hz. Peygamber (s.a.v.), hicret etmek üzere Mekke'den ayrılırken Hz. Ali'yi (r.a.) ne amaçla geride bırakmıştır?


 12. Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak ve emanetleri teslim etmek için Hz. Ali'yi (r.a.) Mekke'de bırakmıştır. Açıklama:

  Bu olay, Hz. Ali'nin (r.a.) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) olan sadakatini ve cesaretini göstermektedir. 13. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ibadet hayatında namazın yeri nedir?


 14. Cevap: Namaz, Peygamberimizin (s.a.v.) en sevdiği ibadetti ve onu amellerin en üstünü olarak görürdü. Farz namazlarının yanı sıra teheccüd ve nafile namazlar da kılardı. Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) namazı büyük bir huşu içinde kıldığı ve bunun hayatının ayrılmaz bir parçası olduğu bilinmektedir. 15. Peygamberimizin (s.a.v.) ibadet hayatındaki bir diğer önemli unsur nedir?


 16. Cevap: Gece ibadeti (teheccüd) Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), gece ibadetine büyük önem verirdi ve Müslümanları da buna teşvik ederdi. Gece boyunca ibadet ederek Allah'ı (c.c.) zikreder, dua ve istiğfar ederdi. 17. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hangi şartlarda cihadın savaş anlamına geldiğini açıklamıştır?


 18. Cevap: Dini savunma, saldırılara karşı koyma veya kendine zarar vermek isteyenlere karşı zorunlu savunma hallerinde. Açıklama:

  Cihadın temel amacı iyiliktir; ancak bazı durumlarda savunma amaçlı savaş kaçınılmaz olabilir. 19. Cihadın üç temel türünü yazınız.


 20. Cevap: * Nefse karşı cihad (nefisle mücadele) * Şeytana karşı cihad (şeytani dürtülere karşı mücadele) * Dış düşmanlara karşı cihad (İslam'ın korunması ve yayılması için yapılan mücadele) Açıklama:

  Cihad, tek bir kavram değil, farklı mücadele alanlarını kapsayan kapsamlı bir kavramdır. 21. Hz. Ömer (r.a.)'nın Müslüman olmasında etkili olan olayı açıklayınız.


 22. Cevap: Hz. Ömer (r.a.)'nın Müslüman olmasında etkili olan olayı açıklayınız.mer (r.a.)'nın Müslüman olmasında etkili olan olayı açıklayınız. Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.), Hz. Peygamber'in (s.a.v.) bulunduğu Dâru'l-Erkâm'a gelerek Müslüman olmuştur. Hz. Ömer'in Müslüman olmasında, kız kardeşi ile eniştesinin Müslüman olması etkili olmuştur. 23. Hz. Ömer'in (r.a.) farklı dinlerden kişilere yaklaşımını ele alan örnek bir olay veriniz.


 24. Cevap: Hz. Ömer (r.a.), Eyle halkıyla yaptığı antlaşmada, farklı dinlere sahip kişilerin can, mal ve kilise gibi kutsal mekanlarının güvenliğini garanti etmiştir. Açıklama:

  Bu olay, Hz. Ömer'in (r.a.) farklı dinlere saygılı ve adil yaklaşımını göstermektedir. 25. İslami ibadet çeşitlerini yazınız.


 26. Cevap: İslami ibadet çeşitleri şunlardır: * Namaz * Oruç * Zekât * Hac * Fitre Açıklama:

  Metinde, İslami ibadetlerin temel esasları hakkında bilgi verilmektedir. Bu soruda, bu ibadetlerin farklı türleri listelenmektedir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Oruç, insanın kötü söz söylemesini engeller.
  2. (.....) Hac, ekonomik durumu iyi olan her Müslümana farzdır.
  3. (.....) Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı boyunca hiç umre yapmamıştır.
  4. (.....) Cihat, İslam'ı tebliğ etmektir.
  5. (.....) Telbiye, hac ve umrede sadece hac mevsiminde söylenir.
  6. (.....) Peygamberimizin Veda Haccı, hicretin altıncı yılında yapılmıştır.
  7. (.....) Umre, Arafat'ta vakfeye durmayı içerir.
  8. (.....) Emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
  9. (.....) Peygamberimiz (s.a.v.), cihadın yalnızca savaş anlamına geldiğini söylemiştir.
  10. (.....) Hac ve umre ibadetlerinde, insan sadece aç kalır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Oruç, açlığa dayanmaktır ve insanın sinirlenmesini önler. 2. Hac, ekonomik ve sağlık şartları uygun olan her Müslümana farzdır. 3. Peygamberimiz (s.a.v.) dört defa umre yapmıştır. 4. Cihat, İslam'ı tebliğ etmenin yanı sıra nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele etmeyi de içerir. 5. Telbiye, hac ve umrede her zaman söylenir. 6. Peygamberimizin Veda Haccı, hicretin onuncu yılında yapılmıştır. 7. Umre, Arafat'ta vakfeye durmayı içermez. 8. Emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münker, kötülüğü engellemeyi de içerir. 9. Peygamberimiz (s.a.v.), cihadın savaş dışında başka anlamları olduğunu da belirtmiştir. 10. Hac ve umre ibadetlerinde, insan sadece aç kalmaz, aynı zamanda el, dil ve gönlünün de oruç tutması sağlanır. 29. Aşağıda verilenleri eşleştirin:

  1. Ahd
  2. İzzet-i nefis
  3. Sulh
  4. Köleliğin kaldırılması
  5. Kadın ve erkek eşitliği
  6. Eşyanın hukuku
  7. Peygamberimizin kölelere bakışı
  8. Hz. Üsame bin Zeyd'in ordu komutanlığı
  9. Kıyamet günü hayvanların haklarını ihlal edenlerin durumu
  10. Hz. Peygamber'in secdeye bakışı
  a) Herhangi bir grubun, cemaatin veya devletin, başka bir grup, cemaat veya devletle yaptığı anlaşma
  b) Kendine saygı duyma
  c) Barış
  d) Peygamberimizin (s.a.v.) eşyanın korunması, hayvanların korunması gibi uygulamaları
  e) Peygamberimizin (s.a.v.) bir kölenin oğlu olan Üsame bin Zeyd'i ordu komutanlığına getirmesi
  f) Peygamberimizin (s.a.v.) köleleri ikinci sınıf insan sayan anlayışı yıkarak köle ile efendiyi eşit sayan bir düşünceyi savunması
  g) Peygamberimizin (s.a.v.) kadını ve erkeğin eşit olduğuna işaret etmesi
  h) Peygamberimizin (s.a.v.) hayvanlara yaptığı iyiliklerin mükâfatı olacağını söylemesi
  ı) Kıyamet günü hayvanların haklarını ihlal edenlerin hesap verecekleri
  i) Peygamberimizin (s.a.v.) secdenin sırrının, sırlara ermek olduğunu ifade etmesi

 30. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. f 5. g 6. d 7. f 8. e 9. ı 10. i Açıklama:

  Eşleştirmede verilen kavramlar ve bilgiler, metinde belirtilen konularla ilgilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca Lise siyer - peygamberimizin hayatı - dersi sene sonu yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler Hz. Peygamber'in (s.a.v.) istişareye önem vermesinin nedenlerini öğrenirler.

Öğrenciler istişare etmenin toplum üzerindeki olumlu etkilerini öğrenirler.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ticarete ve dürüstlüğe verdiği önemi kavramak.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in yasakladığı ticari uygulamaların zararlarını anlamak.

Hz. Ali'nin (r.a.) sahip olduğu üstün meziyetleri öğrenmek.

Hz. Ali'nin (r.a.) Hz. Peygamber'e (s.a.v.) olan sarsılmaz bağlılığını ve fedakarlığını anlamak.

Peygamberimizin (s.a.v.) namaz ibadetine verdiği önemi kavramak.

Gece ibadetinin Peygamberimizin (s.a.v.) hayatındaki yerini anlamak.

Öğrenciler cihadın barışçıl ve savaşçı yönleri arasındaki dengeyi anlar.

Öğrenciler cihadın çeşitliliğinin farkına varır.

Hz. Ömer (r.a.)'nın Müslüman olmasını sağlayan olayları öğrenmek.

Hz. Ömer'in (r.a.) farklı dinlerden kişilere karşı hoşgörülü ve adil davrandığını anlamak.

Öğrenciler, İslam'daki ibadetlerin çeşitliliğini anlayacaklardır.

1. Orucun insanın nefsini kontrol etmesini sağladığını kavramak. 2. Hac ibadetinin ekonomik ve sağlık şartlarına bağlı olduğunu bilmek. 3. Peygamberimizin (s.a.v.) hem hac hem de umre ibadetlerini yaptığını öğrenmek. 4. Cihadın kapsamlı bir kavram olduğunu anlayabilmek. 5. Telbiyenin hac ve umre ibadetlerinde önemini kavramak. 6. Peygamberimizin Veda Haccı'nın önemini kavramak. 7. Umre ve hac ibadetleri arasındaki farkı bilmek. 8. Emr-i bi'l-ma'ruf nehy-i ani'l-münkerin sosyal sorumluluk olduğunu kavramak. 9. Cihadın savaştan çok daha geniş bir anlamı içerdiğini bilmek. 10. Hac ve umre ibadetlerinin yalnızca aç kalmaktan ibaret olmadığını anlamak.

Metinde verilen bilgileri anlama ve yorumlama becerisini geliştirmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Siyer Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri