10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber (s.a.v.), sosyal ilişkilerde hangi iki özelliği birbirine bağlamıştır?

  A) Merhamet ve saygı            B) Adalet ve eşitlik           
  C) Dürüstlük ve güvenilirlik    D) Çalışkanlık ve azim         
  E) Hoşgörü ve anlayış                                          

 2. Cevap: A Açıklama:

  "Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir." 3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adalet anlayışına aykırıdır?

  A) Herkesin haklarının korunması
  B) Zayıfların ve güçsüzlerin korunması
  C) Soylu kişilerin ceza almaması
  D) Kul hakkına dikkat edilmesi
  E) Müslümanların birbiriyle yardımlaşması

 4. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), adaletin uygulanmasında herkesin eşit olduğunu vurgulamıştır. 5. Nisa suresi 135. ayette inananlardan ne yapmalarını istenmektedir?

  A) Adaletsizliğe karşı mücadele etmeleri
  B) Hakkı söylemeleri ve adaleti tesis etmeleri
  C) Zulme boyun eğmeleri
  D) Kendi çıkarlarını düşünmeleri
  E) Güçlü olanları desteklemeleri

 6. Cevap: B Açıklama:

  Nisa suresi 135. ayette Yüce Allah, müminlere adaletli olmalarını ve haksızlığa karşı durmalarını emreder. 7. İslam'da barış kelimesinin karşılığı nedir?

  A) Selam    B) Silm    C) Sulh    D) İlah    E) Tevhid    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, İslam'da barış kelimesinin karşılığının "silm" olduğu belirtilmiştir. 9. Hz. Muhammed'in (s.a.v.), Taif'te yaşadığı olaydan sonra nasıl tepki verdiği metinde nasıl anlatılmıştır?

  A) Halkına kin besleyip beddua etti.
  B) Allah'a (c.c.) yalvardı ve kimseye kin tutmadı.
  C) Kendisine yapılanlara misilleme yapmaya karar verdi.
  D) Taif halkını İslam'a zorla davet etmeye çalıştı.
  E) Savaş hazırlıklarına başladı.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Hz. Muhammed'in (s.a.v.), Taif'te yaşadığı olaydan sonra Allah'a (c.c.) yalvardığı ve kimseye kin tutmadığı belirtilmiştir. 11. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kurduğu pazarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmamıştır?

  A) Sabit mekânların olmaması
  B) Vergi alınması
  C) Esnafın görevlendirilmesi
  D) Alışverişin kontrolü
  E) Piyasa fiyatlarının belirlenmesi

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Muhammed'in kurduğu pazarda vergi alınmazdı. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ticarette yasakladığı davranışlardan biri hangisidir?

  A) Malı çok ucuza satmak
  B) Köylüyü şehir dışında karşılamak
  C) Malı pahalı satmak için stoklamak
  D) Malları toptan satın almak
  E) Sermaye biriktirmek

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını suni olarak yükseltmek için malların stoklanmasını yasaklamıştır. 15. Hz. Ali'nin Hz. Peygamber'e ilk inanan sahabilerden olma özelliğinin nedeni nedir?

  A) Hz. Peygamber'in dayısı olması
  B) Çocukluğunda puta tapmaması
  C) Mekke'de Hz. Peygamber'i korumak istemesi
  D) Hz. Muhammed'e vahiy kâtipliği yapması
  E) Muhacir-ensar kardeşliği yapması

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ali, çocukluğunda hiçbir zaman puta tapmadığı için "Kerremallahuveche" (Allah yüzünü şereflendirsin) lakabıyla anılmıştır. 17. Hz. Peygamber'in hicret etmeden önce Hz. Ali'yi Mekke'de bıraktığı amacı neydi?

  A) Hz. Ali'nin müşriklerle savaşmasını sağlamak
  B) Hz. Ali'nin emanetleri sahiplerine teslim etmesini sağlamak
  C) Müşriklerin Hz. Ali'yi öldürmesini önlemek
  D) Hz. Ali'nin Mekke'de İslam'ı yaymasını sağlamak
  E) Hz. Ali'nin Medine'ye haber götürmesini sağlamak

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, Hz. Ali'yi Mekke'de bırakırken emanet eşyaları sahiplerine teslim etmesini istemiştir. 19. Peygamberimiz (s.a.v.) için namazın önemini vurgulayan hadis hangisidir?

  A) Namaz, benim gözümün nurudur.
  B) Namaz, Müminler için vakitleri belli bir farzdır.
  C) Sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz.
  D) Müminlerin mümine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.
  E) Hepsi

 20. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) namazın önemini "Namaz, benim gözümün nurudur." hadisiyle vurgulamıştır. 21. Zekât ibadetinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Zenginlerin mallarını fakirlere bölmek
  B) Toplumda yardımlaşmayı arttırmak
  C) Devletin sosyal politikalarına destek olmak
  D) Kişilerin ahiretlerini kurtarmak
  E) İslam'ı yaymak

 22. Cevap: B Açıklama:

  Zekât ibadeti, toplumda yardımlaşmayı, yoksulları korumayı ve sosyal dengeyi sağlamayı amaçlar. 23. Zilhicce ayında oruç tutulmasının tavsiye edilme süresi nedir?

  A) İlk 7 gün    B) İlk 10 gün    C) İlk 15 gün    D) Son 10 gün    E) Son 15 gün    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (SAV), zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. 25. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından ömür boyu kaç kez haccedilmiştir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı boyunca sadece bir kez hac yapmıştır. 27. Hz. Ömer'in İslam'da bilinen lakabı nedir?

  A) Faruk    B) Sıddık    C) Ebu Bekir    D) Ali    E) Osman    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ömer, İslam'da "Faruk" (hak ile batılı ayıran) lakabıyla anılmıştır. 29. Hz. Ömer'in (r.a.), Müslümanlara verdiği tavsiyelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlar hakkında kötü zanda bulunmaktan sakının.
  B) Açgözlülükten uzak durun çünkü yoksulluktur.
  C) Zenginlerin elinde bulunana göz dikmeyin çünkü zenginliktir.
  D) İnsanların mevkilerine veya zenginliklerine itibar edin.
  E) Muhakkak cizye vergisi alınmalıdır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.), Müslümanları kötü zandan uzak durmaya teşvik etmiştir. 31. Hz. Ömer (r.a.)'nın devlet malına karşı tutumu nasıldı?

  A) Harcamaları halkın yararına kullanmaya özen gösterirdi.
  B) Kendisi için lüks saraylar inşa ettirirdi.
  C) Zenginlerle iş birliği yaparak servetini artırırdı.
  D) Devlet hazinesini kişisel amaçları için kullanırdı.
  E) Yoksullara yardım etmekten kaçınırdı.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.), devlet malının millet yararına kullanılması gerektiğine inanırdı ve bu doğrultuda harcamalar yapardı. 33. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer (r.a.)'nın hurafelere karşı aldığı bir tedbirdir?

  A) Hudeybiye'deki ağacın kesilmesi
  B) Hacerü'l-Esved taşının kutsal kabul edilmesi
  C) Putlara ibadet etmenin serbest bırakılması
  D) Sihir ve büyü yapmanın teşvik edilmesi
  E) Kabirlere tapınmanın yaygınlaştırılması

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.), tevhit inancını korumak için halkın kutsallaştırdığı Hudeybiye'deki ağacı kestirmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca 10.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanıştır

Peygamberimizin (s.a.v.) saygı ve merhamet üzerinde durması

Hz. Muhammed'in adalet anlayışını kavrama

Kuran-ı Kerim'deki adalet kavramını anlama

İslam'da barış kavramının temelini anlama

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) affediciliğini ve barışçıl yaklaşımını anlama

Hz. Muhammed'in ticaret politikalarını anlama

Hz. Muhammed'in ticaret yasaklarını anlama

Hz. Ali'nin Peygamberimize ilk inanan sahabilerden olmasının sebebini anlamak.

Hz. Peygamber'in hicret etmeden önce Hz. Ali'yi Mekke'de bırakmasının nedenini anlamak.

Peygamberimizin namaz ibadetine verdiği önemi anlama

Zekât ibadetinin toplumu düzenleme ve yardımlaşma konusundaki önemini kavrar.

Peygamberimizin oruç ibadeti hakkındaki bilgileri anlama

Peygamberimizin hayatındaki önemli ibadetleri öğrenme.

Sahabelerin önemlilerini ve lakaplarının anlamlarını öğrenme.

Hz. Ömer'in (r.a.) öğütlerini anlama

Hz. Ömer'in (r.a.) devlet yönetimindeki ilkelerini anlamak.

Hz. Ömer'in (r.a.) tevhit inancını korumadaki çabalarını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 51 kere doğru, 107 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri