10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Nisa suresi 135. ayete göre Allah kendisine inananlardan nasıl davranmasını istemektedir?


 2. Cevap: Nisa suresi 135. ayete göre Allah kendisine inananlardan nasıl davranmasını istemektedir?suresi 135. ayete göre Allah kendisine inananlardan nasıl davranmasını istemektedir? Açıklama:

  Nisa suresi 135. ayete göre Allah kendisine inananlardan nasıl davranmasını istemektedir? Cevap: Allah, kendisine inananlardan adaleti titizlikle ayakta tutmalarını, adaletli davranmalarını ve bir topluma karşı kinlerini adaletsizlik yapmalarına neden olmasına izin vermemelerini istemektedir.si 135. ayete göre Allah kendisine inananlardan nasıl davranmasını istemektedir? Cevap: Allah, kendisine inananlardan adaleti titizlikle ayakta tutmalarını, adaletli davranmalarını ve bir topluma karşı kinlerini adaletsizlik yapmalarına neden olmasına izin vermemelerini istemektedir. 3. İstişare nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: İstişare nedir? Açıklayınız.are nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  İstişare nedir? Açıklayınız. Cevap: İstişare, doğruyu bulmak için uzman kişilerin görüşlerine başvurma ve fikir alışverişinde bulunmaktır.nedir? Açıklayınız. Cevap: İstişare, doğruyu bulmak için uzman kişilerin görüşlerine başvurma ve fikir alışverişinde bulunmaktır. 5. İslam'a göre Müslümanların birbirlerine karşı sorumlulukları nelerdir?


 6. Cevap: * Kardeşlik bağıyla birbirlerine yardımcı olmak * Birbirlerini desteklemek * Kin ve düşmanlıktan uzak durmak Açıklama:

  Müslümanlar, Allah (c.c.) katında kardeş oldukları için birbirlerine karşı sorumlu ve saygılı olmalıdırlar. Bu sorumluluklar, barış ve huzurlu bir toplumsal hayatın temelini oluşturur. 7. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in barışa verdiği önemi vurgulayan 3 örnek veriniz.


 8. Cevap: Yardımlaşma ve barışa önem veren bir tarihî antlaşma olan Hilfü'l-Fudûl, Hudeybiye Antlaşması ve düşmanlarına karşı daima bağışlayıcı olması. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in barış ve yardıma verdiği önem, bu örneklerde açıkça görülmektedir. 9. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ahde vefa konusundaki bir hadisini yazınız ve toplumsal güven açısından değerlendiriniz.


 10. Cevap: "Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir; peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir." (Tirmizi, Büyû, 4) Açıklama:

  Hadis, sözünde duran tacirlerin peygamberler ve şehitlerle aynı mertebede değerli olduklarını belirterek ahde vefanın toplumda güvenin tesis edilmesi açısından önemini vurgular. 11. Hz. Ali'nin (r.a.) ilk inanan kişilerden birisi olduğu bildirilmiştir. Hz. Ali (r.a.) Müslüman olduktan sonra nasıl bir davranış sergilemiştir?


 12. Cevap: Hz. Ali (r.a.) küçük bir çocukken puta tapmamıştır. Açıklama:

  Hz. Ali'nin (r.a.) çocukluğundan itibaren Müslüman olduğu ve asla puta tapmadığı belirtilmektedir. 13. Müslümanların kıyamet günündeki sıkıntılarını gidermenin yolları nelerdir?


 14. Cevap: * Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek * Bir Müslümanın sıkıntısını çözmek * Bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örtmek Açıklama:

  Müslümanlar, birbirlerine yardım ederek kıyamet günündeki sıkıntılarını hafifletebilirler. 15. Kardeşlik duygusunun İslam dininde önemi nedir?


 16. Cevap: Kardeşlik duygusu, İslam dininde tüm inananların kardeş olduğunu ve birbirlerine yardım etme, sevinç ve kederlere ortak olma sorumluluğu getirdiğini belirtir. Açıklama:

  İslam, kardeşliği güçlü bir bağ olarak görür ve inananların birbirlerine yardım ederek Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmalarını teşvik eder. 17. Zekâtın zengin Müslümanlar için önemini belirtiniz.


 18. Cevap: Zengin Müslümanların sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur, toplumda eşitliği sağlar, yoksulluğu azaltır. Açıklama:

  Zekât, zengin Müslümanların bir ibadet olarak yerine getirdiği ve toplumdaki adaleti sağlayan bir uygulamadır. 19. Cihadın terim olarak anlamı nedir?


 20. Cevap: Dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermektir. Açıklama:

  Cihad, savaştan ibaret değildir; İslam'ı yayma, kötülüğü önleme ve kişisel gelişim için çalışma gibi farklı anlamları vardır. 21. Peygamberimizin dua anlayışı nasıldı?


 22. Cevap: Peygamberimizin dua anlayışı nasıldı?mberimizin dua anlayışı nasıldı? Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) dua etmeyi çok önemser, Allah'a sık sık dua ederdi. Dualarında Allah'a güvendiğini ve O'na teslim olduğunu ifade Ederdi. 23. Zikir nedir? Üç çeşidini yazınız.


 24. Cevap: Zikir nedir? Üç çeşidini yazınız. nedir? Üç çeşidini yazınız. Açıklama:

  Zikir, Allah'ı anmak ve yüceltmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de üç yüze yakın yerde zikir kelimesi geçmektedir. 25. Hz. Ömer'in (r.a.) ibadet hayatında ortaya koyduğu en güzel örneklerden üçü nelerdir?


 26. Cevap: * Hz. Ömer'in (r.a.) sade yaşantısı ve alçakgönüllülüğü * Hz. Ömer'in (r.a.) hurafelere karşı kararlı tavrı * Hz. Ömer'in (r.a.) devlet malına özenli davranışı Açıklama:

  Metinde, Hz. Ömer'in (r.a.) dini açıdan mükemmel bir örnek olduğunu gösteren çeşitli davranışlarından bahsedilmektedir. Bu soruda, bu davranışlardan en seçkin olan üç tanesi istenmektedir. 27. Namazın insan davranışlarına nasıl katkı sağladığını açıklayınız.


 28. Cevap: Namazın insan davranışlarına katkısı şöyle özetlenebilir: * Allah bilincini artırır ve kötülüklerden alıkoyar * Sabrı ve anlayışı geliştirir * Cömertliği ve yardımseverliği teşvik eder * Yumuşak huylu ve saygılı olmayı öğretir Açıklama:

  Metinde, namazın hem manevi hem de ahlaki yönlerinin insana fayda sağladığı belirtilmektedir. Bu soruda, namazın davranışları nasıl olumlu etkilediği açıkça ifade edilmektedir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Ömer (r.a.), devlet malı konusunda son derece titiz davranırdı.
  2. (.....) Hz. Ömer (r.a.), hurafelere karşı sert bir tavır sergiledi.
  3. (.....) Hz. Ömer (r.a.), kendisinden sonra hilafete kimseyi aday göstermedi.
  4. (.....) Hz. Ömer (r.a.), Hudeybiye ağacını kestirerek tevhit inancını korudu.
  5. (.....) Hz. Ömer (r.a.), Hacerü'l-Esved taşının kutsallaştırılmasını onaylamadı.
  6. (.....) Hz. Ömer (r.a.), yönetiminde devletin gelirlerinde büyük bir artış yaşandı.
  7. (.....) Hz. Ömer (r.a.), devlet başkanlığı maaşının büyük bir kısmını ihtiyaçlarına harcadı.
  8. (.....) Hz. Ömer (r.a.), cizyenin zorla alınmasını yasakladı.
  9. (.....) Hz. Ömer (r.a.), Ebu Lü'lü isimli köle tarafından öldürüldü.
  10. (.....) Hz. Ömer (r.a.), altı kişilik bir şûraya halife seçimini havale etti.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Sorular, Hz. Ömer (r.a.)'ın hayatı ve icraatları hakkında doğru veya yanlış bilgiler içermektedir. 31. Aşağıdaki cümleleri eşleştirin:

  a. Namaz kılan insan kendini Allah'a daha yakın hisseder.
  b. Zekât, toplumda yardımlaşmayı yaygınlaştırır.
  c. İnfak etmek, malın şükrüdür.
  d. Peygamberimiz namazını üstün bir kulluk şuuruyla eda ederdi.
  e. Namaz, insanın duygu dünyasını zenginleştirir.
  Eşleştirmeler:
  1. İnfak ve Zekât
  2. Namaz
  3. Peygamberimizin İbadet Hayatı

 32. Cevap: 1. İnfak ve Zekât - c 2. Namaz - a, e 3. Peygamberimizin İbadet Hayatı - d Açıklama:

  Cümleler, ilgili konularla eşleştirilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca 10.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler Nisa suresi 135. ayetin adaletin sağlanmasındaki önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler istişarenin tanımını öğrenirler.

Müslümanların birbirlerine karşı sorumluluklarını anlar ve bu sorumlulukların önemini kavrar.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in barış ve bağışlayıcılığının önemini anlamak.

Ahde vefanın toplumsal güven üzerindeki etkisini anlar.

Hz. Ali'nin (r.a.) genç yaşta İslam'a olan sarsılmaz bağlılığını kavramak.

Müslümanların birbirlerine destek olmanın önemini ve faydalarını anlamak.

Kardeşlik duygusunun İslam'daki önemini anlamak.

Öğrenciler, zekâtın sosyal boyutunu ve zenginlerin toplumdaki rolünü anlayacaktır.

Öğrenciler cihad kavramının kapsamlı anlamını kavrar.

Peygamberimizin dua anlayışını öğrenmek.

Zikir kavramını öğrenmek ve çeşitlerini bilmek.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in (r.a.) ibadet hayatındaki temel ilkeleri anlayacaklardır.

Öğrenciler, namazın sadece dini bir ibadet değil, aynı zamanda kişisel gelişim için de değerli bir araç olduğunu anlayacaklardır.

* Hz. Ömer (r.a.)'ın hayatı ve karakteri hakkında bilgi edinmek. * Hz. Ömer (r.a.)'ın yönetimi ve devlete yaptığı katkıları anlamak. * Erdemli ve adaletli bir liderin özelliklerini kavramak.

Peygamberimizin ibadet hayatı, infak ve zekâtın önemi hakkında bilgi edinme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri