2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06)

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) CEVAPLARI

 1. Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetinin önemi nedir?

  A) Sünnet, Kur'an'dan sonra dinin temelidir.
  B) Sünnet, Kur'an'ın anlaşılması için gereklidir.
  C) Sünnet, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını örnek almamızı sağlar.
  D) Sünnet, ibadetlerin nasıl yapılacağını gösterir.
  E) Tüm seçenekler doğrudur.

 2. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) sünneti, Kur'an'dan sonra dinin temelidir, Kur'an'ın anlaşılması için gereklidir, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını örnek almamızı sağlar ve ibadetlerin nasıl yapılacağını gösterir. 3. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halifeliği döneminde yaşanan en önemli olaylardan biri olan Ridde Olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Ridde Olayları, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halife seçilmesinden sonra meydana gelmiştir.
  B) Ridde Olayları, Hz. Ömer (r.a.)'in halife seçilmesinden sonra meydana gelmiştir.
  C) Ridde Olayları, Hz. Osman (r.a.)'ın halife seçilmesinden önce meydana gelmiştir.
  D) Ridde Olayları, Hz. Ali (r.a.)'in halife seçilmesinden sonra meydana gelmiştir.
  E) Ridde Olayları, Hz. Muaviye (r.a.)'nin halife seçilmesinden önce meydana gelmiştir.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Ridde Olayları, Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in halife seçilmesinden sonra, 632 yılında meydana gelmiştir. 5. Hz. Peygamber Medine'de Müslümanların toplum olarak güçlenmesi için ne yapmıştır?

  A) Medine sözleşmesini imzalamıştır.
  B) Dinî ibadetleri emretmiştir.
  C) Savaşmıştır.
  D) İslam'ı tebliğ etmiştir.
  E) İnsanlara yardım etmiştir.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber Müslümanların toplum olarak güçlenmesi için; Müslümanlar ve Yahudiler arasında birlikte yaşamanın ilkelerini içeren "Medine Sözleşmesi"ni imzalamıştır. 7. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatında dua, tevekkül ve zikir hangi anlamlara gelir?

  A) Dua, Allah'a yakarmak, tevekkül, Allah'a güvenmek, zikir ise Allah'ı anmaktır.
  B) Dua, Allah'a yalvarmak, tevekkül, Allah'a teslim olmak, zikir ise Allah'ı hatırlamaktır.
  C) Dua, Allah'a şükretmek, tevekkül, Allah'a itaat etmek, zikir ise Allah'ı övmektir.
  D) Dua, Allah'a yalvarmak, tevekkül, Allah'a dayanmak, zikir ise Allah'ı anlamaktır.
  E) Dua, Allah'a şükretmek, tevekkül, Allah'a itaat etmek, zikir ise Allah'ı hatırlamaktır.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) hayatında dua, tevekkül ve zikir kavramlarına büyük önem verirdi. Dua, Allah'a yakarmak ve O'ndan yardım istemektir. Tevekkül, Allah'a güvenmek ve işleri O'na teslim etmektir. Zikir ise Allah'ı anmak ve O'nu hatırlamaktır. 9. Peygamberimizin (s.a.v.) cihad anlayışı neydi?

  A) Cihad, sadece savaşmak ve düşmanla mücadele etmektir.
  B) Cihad, sadece kendi nefsiyle mücadele etmektir.
  C) Cihad, savaşmak, kendi nefsiyle mücadele etmek, ilmî, fikrî ve entelektüel çalışmalar yapmak, insanlara hizmet etmek ve haksızlıkla mücadele etmektir.
  D) Cihad, savaşmak ve insanlara hizmet etmektir.
  E) Cihad, kendi nefsiyle mücadele etmek ve ilmî, fikrî ve entelektüel çalışmalar yapmaktır.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) cihad anlayışı, sadece savaşmak ve düşmanla mücadele etmekten ibaret değildi. Cihad, aynı zamanda kendi nefsiyle mücadele etmek, ilmî, fikrî ve entelektüel çalışmalar yapmak, insanlara hizmet etmek ve haksızlıkla mücadele etmekti. 11. Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'ı kabul etmesi Müslümanlara ne kazandırmıştır?

  A) Askeri güç      B) Ekonomik güç   
  C) Siyasi güç      D) Kültürel güç   
  E) Tüm bunlar                        

 12. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'ı kabul etmesi, Müslümanlara askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel güç kazandırmıştır. 13. Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kılarken nasıl olurdu?

  A) Sanki dünyaya veda eder, ahiret âlemine dalardı.
  B) Sanki oyun oynuyor gibi olurdu.
  C) Sanki yemek yiyor gibi olurdu.
  D) Sanki uyuyormuş gibi olurdu.
  E) Sanki kitap okuyor gibi olurdu.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), namaz kılarken çok huzurlu ve dingin olurdu. Sanki dünyaya veda ediyor ve ahiret âlemine dalıyormuş gibi görünürdü. 15. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hangi ayda en çok nafile oruç tutardı?

  A) Şaban ayı         B) Ramazan ayı      
  C) Muharrem ayı      D) Zilhicce ayı     
  E) Rebiülahir ayı                        

 16. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en çok nafile oruçlarını Şaban ayında tutardı. Bunun sebebi, Şaban ayının recep ile ramazan arasında değerli bir ay olması ve insanların çoğunun bu ayın faziletinden habersiz olmasıdır. 17. Hz. Ömer (r.a.)'ın İslam'ı kabul etmesinin ardından Müslümanlar hangi kazanıma sahip olmuştur?

  A) Müslümanlar, Hz. Ömer'in (r.a.) güçlü savaşçılığı sayesinde savaşlarda daha başarılı olmuşlardır.
  B) Müslümanlar, Hz. Ömer'in (r.a.) iyi yöneticiliği sayesinde daha düzenli ve adil bir yönetim sistemine kavuşmuşlardır.
  C) Müslümanlar, Hz. Ömer'in (r.a.) etkili hatipliği sayesinde daha fazla kişiyi İslam'a davet edebilmişlerdir.
  D) Müslümanlar, Hz. Ömer'in (r.a.) zenginliği sayesinde daha çok yardım ve destek alabilmişlerdir.
  E) Müslümanlar, Hz. Ömer'in (r.a.) güzelliği sayesinde daha fazla saygı ve itibar kazanmışlardır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.)'ın İslam'ı kabul etmesinin ardından Müslümanlar, onun iyi yöneticiliği sayesinde daha düzenli ve adil bir yönetim sistemine kavuşmuşlardır. Hz. Ömer (r.a.), adaletli bir yönetici olarak tanınır ve onun döneminde Müslümanlar arasında huzur ve güven ortamı sağlanmıştır. 19. Peygamberimizin (s.a.v.) görevlerinden biri olan 'tezkiye' nedir?

  A) Toplumu savaşlara hazırlamak
  B) İnsanları temizlemek ve arındırmak
  C) İnsanları cezalandırmak
  D) İnsanları zenginleştirmek
  E) İnsanları korkutmak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Tezkiye, Yüce Allah'ın (c.c.) şirk, küfür, günah, ikiyüzlülük, cehalet gibi çirkin düşünce ve davranışlardan insanı temizleyip arındırmasına denir. Peygamberimizin (s.a.v.) görevlerinden biri de insanları bu kötü huylardan arındırmak ve temizlemekti.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca

Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetinin önemini açıklayabilme.

Öğrenciler, Ridde Olayları'nın tarihini ve Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in bu olaylar karşısındaki tutumunu öğrenirler.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in Medine'de yaptığı çalışmaları ve Müslümanların toplum olarak güçlenmesinde rolünü açıklar.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatında dua, tevekkül ve zikir kavramlarının önemini anlarlar.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) cihad anlayışının kapsamlı olduğunu ve sadece savaşmakla sınırlı olmadığını anlarlar.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'ı kabul etmesinin Müslümanlara kazandırdığı avantajları açıklayabilir.

Peygamberimizin (s.a.v.) namaz ibadetine verdiği önemi ve namaz kılarken yaşadığı huzur ve dinginliği öğrenmek.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ibadet hayatı hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, Hz. Ömer (r.a.)'ın İslam'ı kabul etmesinin ardından Müslümanların hangi kazanımlara sahip olduğunu anlayacaklardır.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) tezkiye görevinin ne olduğunu ve bu görevin önemini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2024-05-06) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri