10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. A'râf Suresinde Hz. Âdem'in kıssası anlatılırken hangi amaçla vurgulanmıştır?


 2. Cevap: İnsanoğlunu şeytanın tuzaklarına karşı uyarmak. Açıklama:

  Hz. Âdem'in kıssasında, şeytanın tuzaklarına karşı dikkatli olunması gerektiği ve şeytanın talimatlarının ilahi talimatlara aykırı olduğu vurgulanır. 3. A'râf Suresi'nde hangi peygamberlerin hayatlarından kesitler sunularak inkârın sonuçları gözler önüne serilir?


 4. Cevap: Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Musa (a.s.) Açıklama: 5. Kur'an'ın insanları doğru bilgiye yönlendirmek için kullandığı üç yöntemi örneklendiriniz.


 6. Cevap: * Ana ilkeler koyma * İdeal insan ve toplumlardan örnekler verme * İnsanları bu ilkelere ve örneklere uymaya teşvik etme Açıklama:

  Kur'an, temel ilkelerle genel bir çerçeve çizer ve insanlara bu ilkeleri somutlaştıran modeller sunarak onların doğru yolu anlamalarına yardımcı olur. 7. Kur'an-ı Kerim'in İslam dinindeki önemini belirtiniz.


 8. Cevap: İslam dininin iki temel kaynağından biridir ve dinin öğrenilmesi ve öğretilmesi için temel alınır. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasıyla İslam dininin doğru bir şekilde öğrenimi ve öğretimi sağlanır. 9. Beyyine suresinde bahsedilen tertemiz sayfalar neyi temsil eder?


 10. Cevap: Peygamberlere indirilen kitaplar Açıklama:

  Kitaplar, Allah'ın tertemiz sayfalarıdır ve en doğru hükümleri içerirler. 11. Beyyine suresinde belirtilen en doğru hükümlere üç örnek verin.


 12. Cevap: 1. Namaz kılmak 2. Oruç tutmak 3. Zekât vermek Açıklama:

  Bu hükümler, Allah tarafından belirlenmiş ve tüm insanlar için bağlayıcıdır. 13. Âdiyat suresinde atlara yemin edilmesinin amacı nedir?


 14. Cevap: İnsanın Allah'a karşı nankörlüğünü vurgulamak. Açıklama:

  Âdiyat suresi, atların koşma ve savaşma gücüne yemin ederek insanın Rabbine karşı nankörlüğünü ve bencil tutumunu eleştirir. 15. Yüce Allah'ın âlemlerin Rabb'i oluşu ne anlama gelir?


 16. Cevap: Kâinattaki her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi olduğunu gösterir. Açıklama: 17. Âl-i İmrân suresinin 192. ayetinde bahsedilen "şeytanın vesvesesi"nden korunma yöntemlerinden birini açıklayınız.


 18. Cevap: Allah'ı sürekli zikretmek ve O'na sığınmak Açıklama:

  Vesvese, şeytanın kalbe kötü düşünceler ve şüpheler atmasıdır. Ayet, Allah'ın zikrinin bu vesveselerden korunmada etkili bir silah olduğunu belirtmektedir. 19. Âl-i İmrân suresinin 194. ayetinde müminlerin amel defterlerinin hangi melekler tarafından tutulduğu belirtilmektedir?


 20. Cevap: Kiramen kâtibin melekleri Açıklama:

  Kiramen kâtibin melekleri, insanların iyi ve kötü bütün amellerini yazmakla görevli meleklerdir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Fâtır suresinde Allah'ın (c.c.) varlığına, birliğine ve kudretine işaret eden kozmik deliller sunulur.
  (.....) 2. Lokman suresi, büyük oranda ahlaki öğretiler içerir.
  (.....) 3. Tevbe suresinin ilk ayeti besmeleyle başlar.
  (.....) 4. Enfal suresinde, savaş ganimetlerinin paylaşımı hakkında hükümler yer alır.
  (.....) 5. A'râf suresinde, bazı peygamberlerin hayatlarından kesitler anlatılır.
  (.....) 6. Fâtır suresinin adı, surenin ilk ayetindeki "rızık vermek" anlamına gelen kelimeden gelir.
  (.....) 7. Lokman suresinin ana teması hikmettir.
  (.....) 8. Tevbe suresinde, yapılan antlaşmalara bağlı kalmayanlarla ilişkilerin kesilmesi emredilir.
  (.....) 9. Enfal suresinin mesajı, sayı çokluğundan ziyade inanç, azim ve ilahi yardımın zafer için önemli olduğudur.
  (.....) 10. A'râf suresinin adını veren "a'râf" kelimesi, ahirette müminler ile kâfirler arasında bulunan yeri ifade eder.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Peygamberler, kendilerine Allah tarafından kesin deliller verilen elçilerdir.
  2. (.....) Peygamberlere kitap verildikten sonra insanlar dine ayrılmıştır.
  3. (.....) Müşrikler, ehl-i kitaplardan daha iyi insanlardır.
  4. (.....) İman edip salih ameller işleyenler, yaratılmışların en hayırlı olanlarıdır.
  5. (.....) Kâfirler, cehennemde kalıcı olarak yaşayacaklardır.
  6. (.....) Zilzâl suresinde, kıyamet gününün dehşetinden bahsedilir.
  7. (.....) Âdiyat suresinde, atların koşuşundan yola çıkarak insanın Allah'a karşı nankör olduğu vurgulanır.
  8. (.....) Kâria suresinde, Hâviye'den kasıt cennettir.
  9. (.....) Kıyamet, yeryüzünün sarsılmasıyla başlayacaktır.
  10. (.....) İnsanlar, kıyamet gününde yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kuran'ı Kerim, Allah'ın (c.c.) son ve değişmeyen kitabıdır.
  2. (.....) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın (c.c.) elçisidir.
  3. (.....) İbadet, yalnızca namaz kılmak anlamına gelir.
  4. (.....) Ahiret, Dünya hayatının ardından gelecek olan ebedi hayattır.
  5. (.....) Allah (c.c.), kullarına karşı adil ve merhametlidir.
  6. (.....) Günahlarımızı affettirmenin tek yolu tövbe etmektir.
  7. (.....) Müminler, Allah'ın (c.c.) varlığını ve birliğini kabul ederler.
  8. (.....) Kur'an-ı Kerim'in dili Arapçadır.
  9. (.....) Hz. İbrahim (a.s.), Allah'ın (c.c.) dostu olarak bilinir.
  10. (.....) Allah'ın (c.c.) صفاتی (sifatları), O'nun mükemmelliğini ifade eder.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kur'an'ın doğru bilgiyi yayma stratejilerinin çeşitliliğini anlama.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in İslam dinindeki yeri ve önemi kavrar.

Öğrenciler, Beyyine suresinde tertemiz sayfaların peygamberlere indirilen kitapları temsil ettiğini anlarlar.

Öğrenciler, Beyyine suresinde en doğru hükümlerden bazılarını öğrenirler.

Allah'a karşı minnettarlık ve şükür sahibi olmanın önemini kavramak.

Yüce Allah'ın sonsuz gücünü ve her şeyi kapsayan otoritesini anlama.

Öğrenci, şeytanın vesveselerine karşı korunmanın önemini kavrar ve Allah'a sığınmanın gücünü öğrenir.

Öğrenci, amellerin kayıt altına alınması ve ahirette hesap verileceği konusundaki bilincinin artmasını sağlar.

* Fâtır suresinin ana temasının Allah'ın (c.c.) varlığı, birliği ve kudreti olduğunu kavramak. * Lokman suresinin ahlaki öğretilerin önemini vurguladığını anlamak. * Tevbe suresinin besmeleyle başlamadığını bilmek. * Enfal suresinin savaş ganimetleri konusundaki hükümlerini öğrenmek. * A'râf suresinde peygamber kıssalarının yer aldığını bilmek. * Fâtır suresinin adının "rızık" kelimesinden gelmediğini anlamak. * Lokman suresinin hikmet konusunu işlediğini kavramak. * Tevbe suresinde antlaşmaları bozanlarla ilişkilerin kesilmesi gerektiğini bilmek. * Enfal suresinde zaferin anahtarının inanç, azim ve ilahi yardım olduğunu öğrenmek. * A'râf suresindeki "a'râf" kavramının ahirette müminler ve kâfirler arasında bir yer olduğunu anlamak.

* Peygamberlerin önemini kavramak * Ehl-i kitap ve müşrikler arasındaki farkı öğrenmek * İman ve salih amellerin önemini anlamak * Kâfirlerin cehennemde kalıcı olarak yaşayacaklarını bilmek * Zilzâl, Âdiyat ve Kâria surelerinin ana mesajlarını öğrenmek * Kıyametin dehşetini ve insanların yaptıklarından hesaba çekileceklerini kavramak

* İslam'ın temel inanç ilkelerini kavramak. * Peygamberimizin (s.a.v.) Allah'ın (c.c.) elçisi olduğunu ve sünnetinin önemini anlamak. * İbadetin kapsamının geniş olduğunu ve yalnızca namaz kılmaktan ibaret olmadığını bilmek. * Ahiretin Dünya hayatından farklı olduğunu ve ebedi olduğunu kabul etmek. * Allah'ın (c.c.) kullarına karşı adil ve merhametli olduğunu kavramak. * Günahlardan kurtulmanın tövbe yoluyla olduğunu anlamak. * Müminlerin Allah'ın (c.c.) varlığını ve birliğini inandıklarını bilmek. * Kur'an-ı Kerim'in Arapça indirildiğini öğrenmek. * Hz. İbrahim'in (a.s.) Allah'ın (c.c.) dostu olduğunun önemini kavramak. * Allah'ın (c.c.) صفاتی'nin (sifatlarının) O'nun mükemmelliğini ifade ettiğini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri