10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Kur'an'ın doğru bilgiye ulaşmak için emrettiği unsurlar nelerdir?


 2. Cevap: * Vahiy * Selim akıl * Salim duyular Açıklama:

  Vahiy, inanç ve ahlakla ilgili evrensel ölçütler ortaya koyarken, akıl ve duyular, doğal dünyayı anlamamıza yardımcı olur. 3. Kur'an'da doğru bilgiyle özdeşleştirilen kavramı belirtiniz.


 4. Cevap: Hikmet Açıklama:

  Hikmet, doğru inanca ulaştıran bilgi, salih amel ve ilim ve amelde doğruluktan şaşmamaktır. 5. Kur'an'a göre insanı doğru yola ulaştıran şey nedir?


 6. Cevap: Doğru davranışta bulunmayı alışkanlık hâline getirmek. Açıklama:

  Doğru bilgi üzerine inşa edilmiş bir inanç, iyi niyet ve güzel ahlaklı davranışlarla desteklenmelidir. 7. İnşirah suresinde, Peygamberimiz (s.a.v.) için söylenen "Senin şanını yüceltmedik mi?" ayetindeki "şanını yüceltme" ifadesiyle ne anlatılmak istenmektedir? Açıklayınız.


 8. Cevap: Allah tarafından gönderilen peygamber Açıklama:

  Peygamberlerin getirdiği vahiyler, Allah'ın kesin delilleridir. 9. Zilzâl suresinin ana fikri nedir?


 10. Cevap: Kıyamet sarsıntısının dehşetli bir olay olacağı ve insanların yaptıklarından hesaba çekilecekleri. Açıklama:

  Zilzâl suresi, kıyamet günü meydana gelecek sarsıntının büyüklüğünü ve insanların bu sarsıntı karşısında yaşayacağı dehşeti anlatmaktadır. 11. Kâria suresinde Hâviye nedir?


 12. Cevap: Cehennem ateşi. Açıklama:

  Kâria suresi, kıyamet günü insanların amellerine göre ya güzel ya da kötü bir akıbete uğrayacaklarını vurgular. Hâviye ise kötülük yapanların gireceği yakıcı bir ateş olarak tanımlanır. 13. Âl-i İmrân suresinin 189-194. ayetlerinde belirtilen doğa olaylarından üçünü örneklendiriniz.


 14. Cevap: Yeşil ağaçtan ateş meydana gelmesi, yağmurun indirilmesi, rüzgarın estirilmesi Açıklama:

  Ayetlerdeki doğa olayları arasında ayrıca göklerin ve yerin yaratılması da yer almaktadır. 15. Âl-i İmrân suresinin 190. ayetinde Allah'ın nasıl bir yaratıcı olduğu vurgulanmaktadır?


 16. Cevap: Onun, "Ol" dediği anda bir şeyi yaratabilen, kudreti sınırsız olan bir yaratıcı olduğu Açıklama:

  Ayet, Allah'ın kudretinin ve yaratıcı gücünün karşısında insanın acizliğini vurgulamaktadır. 17. Âl-i İmrân Suresi'nde, cehennem ateşine girenlerin yaşadığı üç sıkıntıyı belirtiniz.


 18. Cevap: Rezil olma, yardımcı bulunamama ve azap çekme. Açıklama:

  Bu ayet, cehennem ateşinin korkunçluğunu vurgulayarak insanları günahlardan kaçınmaya teşvik etmektedir. 19. Âl-i İmrân Suresi'nde, Peygamberlerin aracılığıyla vadedilen şeylerin neler olduğunu belirtiniz.


 20. Cevap: Günahların bağışlanması, kötülüklerin örtülmesi, iyilerle beraber alınma. Açıklama:

  Bu ayet, Müslümanların Peygamberlere uymanın önemini vurgular. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır.
  2. (.....) Gökyüzü ve yeryüzü geceleri ve gündüzleri hiç değişmeden durur.
  3. (.....) Allah'ı ananlar ayakta, otururken ve yanları üzerine yatarken anarlar.
  4. (.....) Allah'tan başka ilah yoktur.
  5. (.....) Günahlarımızı örtme duası yalnızca peygamberlere mahsustur.
  6. (.....) Kıyamet günü Allah hiçbir kulunu rezil etmez.
  7. (.....) Canımızı kötülerle birlikte alma duası doğru bir duadır.
  8. (.....) Allah'ın peygamberlere vaat ettiğine iman etmeliyiz.
  9. (.....) Rüzgârlar, Allah'ın gücünün delilidir.
  10. (.....) İnsanlar yaptıklarının hesabını vermeyecektir.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. İlkelerin tanımına göre ............... denir.
  2. Peygamberler, Allah tarafından ............... görevlendirilen elçilerdir.
  3. Allah'a kulluk etme esası ............... 'dir.
  4. Kâfirler, cehennem ateşinde ............... olacaktır.
  5. İman edip iyi ameller işleyenler, ............. olarak tanımlanır.
  6. Zilzâl suresinin ana fikri, kıyametin ............... bir olay olduğudur.
  7. Âdiyat suresi, ............. atlara yemin ederek başlar.
  8. Kâria suresi, kıyametin ............. ile ilgilidir.
  9. Ahiret hayatında insanlar, tartılarının ağırlığına göre ............... yerlere gideceklerdir.
  10. "Hâviye", ............. olarak tanımlanır.

 24. Cevap: 1. Sağlam din 2. Kesin delillerle 3. Sadece Allah'a ibadet etmek 4. Sürekli 5. Yaratılmışların en hayırlıları 6. Çok büyük 7. Nefes nefese koşan 8. Dehşetli kıyamet 9. Mutlu veya bedbaht 10. Kızgın ateş Açıklama:

  1. İlkeler, sağlam ve değişmez temel kurallardır. 2. Peygamberler, insanların doğru yolu bulmasına yardımcı olmak için Allah tarafından gönderilmiştir. 3. Allah'a kulluk etmek, sadece O'na ibadet etmek ve O'nun emirlerine uymak demektir. 4. Kâfirler, inanmadıkları ve Allah'ın emirlerine uymadıkları için cehenneme gideceklerdir. 5. İman eden ve iyi ameller işleyenler, cennette sonsuz bir nimete sahip olacaklar ve yaratılmışların en hayırlıları olarak kabul edileceklerdir. 6. Zilzâl suresinin ana fikri, kıyametin çok büyük ve yıkıcı bir olay olacağını vurgulamaktadır. 7. Âdiyat suresi, savaş atlarının gücüne ve hızına vurgu yaparak başlar. 8. Kâria suresi, kıyametin dehşet verici olaylarını ve ahiretin sonuçlarını anlatmaktadır. 9. Ahiret hayatında, insanların tartılarının ağırlığına göre cennete veya cehenneme gidecekleri belirlenir. 10. "Hâviye", kıyamette kâfirleri bekleyen korkunç bir ateştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • YÜZÜNDEN OKUNACAK SURELER VE ANLAMLARI

Ayrıca 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Kur'an'ın doğru bilgiye ulaşmak için sağladığı rehberliği anlama.

Hikmet kavramının Kur'an'daki önemini anlama.

Öğrenciler, doğru yola ulaşmanın yolu olduğunu anlar. Duhâ suresinden ilkeler çıkarınız.

Öğrenciler, Beyyine suresinde belirtilen kesin delillerin peygamberler olduğunu öğrenirler.

Kıyamet gününün önemi ve insan sorumluluğu hakkında farkındalık kazanmak.

Ahiretteki ceza ve mükafatın amellere göre belirlendiğini anlamak.

Öğrenci, Allah'ın evrendeki kudretini gösteren doğa olaylarını tanımlayabilir.

Öğrenci, Allah'ın sınırsız yaratıcı gücünü kavrar ve O'na olan hayranlığını artırır.

Öğrenciler, cehennem azabının ciddiyetini anlayacaktır.

Öğrenciler, Peygamberlere uymanın faydalarını anlayacaktır.

* Allah'ın yaratılıştaki kudretini ve mükemmelliğini anlamak. * İbadetin önemini ve Allah'ı her daim anmanın faziletini kavramak. * Duaların içeriğini ve Allah'tan ne istememiz gerektiğini öğrenmek. * Peygamberlere ve Allah'ın vaatlerine olan inancın şart olduğunu idrak etmek. * Doğru ve yanlış duaları ayırt edebilmek. * Hesap gününün gerçekliğini ve önemini hatırlamak.

* Öğrenciler, ilkelerin önemini anlayacaktır. * Peygamberlerin rolü ve görevleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. * Allah'a kulluk etmenin temel ilkelerini öğrenecektir. * Kâfirlerin ve iman edenlerin ahiret sonuçlarını kavrayacaktır. * Zilzâl, Âdiyat ve Kâria surelerinin ana fikirlerini anlayacaktır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi Ünite Özetleri