10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Hicretten önce ve sonra indirilen ayetler arasındaki farklılıklar neler olabilir ve bu farklılıklar Kur'an'ın anlamına nasıl katkıda bulunabilir? Düşüncelerinizi açıklayınız.


 2. Cevap: Hicret öncesi ayetler, Müslümanların Mekke'deki zorlu şartlar altında inandıkları değerlere olan bağlılıklarını yücelten ve onları sabırla hareket etmeye teşvik eden mesajlar içerebilir. Hicret sonrası ayetler ise Müslümanların Medine'deki yeni toplumsal düzene uyum sağlamalarını ve toplumlarını inşa etmelerini destekleyen mesajlar içerebilir. Açıklama: 3. Kevser suresinin, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ve İslam'a yönelik düşmanlıkla nasıl başa çıktığını göstermesi bakımından neden önemlidir?


 4. Cevap: Kevser suresinin, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ve İslam'a yönelik düşmanlıkla nasıl başa çıktığını göstermesi bakımından neden önemlidir?r suresinin, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) ve İslam'a yönelik düşmanlıkla nasıl başa çıktığını göstermesi bakımından neden önemlidir? Açıklama:

  Kevser suresi, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) düşmanlarına karşı moral ve güç kazanmasına yardımcı olur. Bu sure, ona ve Müslümanlara Allah'ın nimetlerini hatırlatarak düşmanların olumsuz söylemlerine karşı bir cevap sunar. 5. Sahabe ve tâbiîn gibi ilk İslam topluluğu üyelerinin, Kur'an'ın Mekkî ve Medenî ayrımını yapmada önemli bir rol oynamalarının nedeni nedir ve bu bilgi Kur'an'ın anlaşılmasına nasıl katkı sağlar?


 6. Cevap: Sahabe ve tâbiîn, Kur'an'ın indiği dönemde yaşadıkları için o dönemin şartlarını ve bağlamını daha iyi anlarlar. Bu nedenle, Mekkî ve Medenî ayrımını yapmada bu bilgileri kullanabilirler. Bu bilgi, Kur'an'ın tarihî ve toplumsal bağlamını anlamamıza yardımcı olur. Açıklama: 7. Mekkî surelerin çoğu kısa ve vurgulu ifadeler içerir. Bu kısa ifadelerin anlamı nasıl derinleştirir ve neden Mekke Dönemi'nde tercih edilmiş olabilir?


 8. Cevap: Kısa ve vurgulu ifadeler, mesajın net ve etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur. Mekkî Dönemi'nde Müslümanlar sık sık kısa ve öz mesajlara ihtiyaç duyduğu için bu tarz ifadeler tercih edilmiş olabilir. Açıklama: 9. Mekkî surelerin genellikle "Ey İnsanlar!" hitabıyla başladığını görüyoruz. Bu hitap biçimi neden tercih edilmiş olabilir ve hangi etkiyi yaratır?


 10. Cevap: "Ey İnsanlar!" hitabı, Kur'an'ın herkesi kapsayacak şekilde hitap ettiğini gösterir. Bu, insanların dikkatini çeker ve onları mesajı dinlemeye teşvik eder. Açıklama: 11. "Ey inananlar!" hitabının Medine Dönemi'nde sıkça kullanılması hangi etkiyi yaratmış olabilir ve Müslüman toplum içindeki dayanışmayı nasıl güçlendirmiştir?


 12. Cevap: "Ey inananlar!" hitabı, Müslüman toplumunun bir araya gelmesini, dayanışmayı ve birbirine yardım etmeyi teşvik eder. Bu hitap, toplumun bir bütün olarak İslam'ı yaşama sorumluluğunu hatırlatır. Açıklama: 13. Medine Dönemi'nde indirilen ayetlerde oruç, zekât, ve hac gibi ibadetlerle ilgili hükümler ele alınırken, bu ibadetlerin toplumsal ve bireysel önemini açıklayınız.


 14. Cevap: Medine Dönemi'nde indirilen ayetler, ibadetlerin sadece bireysel bir ibadet olmadığını, aynı zamanda toplumun refahına ve dayanışmasına katkı sağladığını vurgular. Örneğin, zekât toplumun fakirlerine yardım etmeyi amaçlar ve toplumsal adaleti destekler. Açıklama: 15. Bakara Suresi, Kur'an'ın en uzun surelerinden biridir ve çeşitli konuları ele almaktadır. Bu sure, Müslüman toplumunun nasıl bir yapısını ve davranışını şekillendirmeye yöneliktir. Sizce bu uzunluktaki bir surenin detaylı olması neden önemlidir?


 16. Cevap: Bakara Suresi'nin uzunluğu, İslam toplumuna pek çok farklı konuda rehberlik etme amacını taşır. İnanç, ibadet, ahlak, hukuk, ticaret gibi birçok yönü ele alarak Müslümanların her yönüyle donanımlı olmasına katkıda bulunur. Açıklama: 17. Bakara Suresi'nin 282. ayeti alışveriş ve borç hukukunu ele almaktadır. Bu ayetin insanlar arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl düzenlediğini açıklayınız.


 18. Cevap: Bakara Suresi'nin 282. ayeti, alışveriş ve borç ilişkilerini düzenler. Bu ayet, iki tanığın huzurunda yapılan sözleşmelerin ve borçların yazılı olarak kaydedilmesini gerektirir. Bu, dürüstlük ve adaletin ekonomik ilişkilerde sağlanmasına yardımcı olur. Açıklama: 19. Bakara Suresi, faizin haramlığını ele alır. Faizin neden haram olduğunu ve insanlar arasındaki ekonomik adaleti nasıl etkilediğini açıklayınız.


 20. Cevap: Bakara Suresi, faizin ekonomik adaleti bozduğunu ve insanların haklarını ihlal ettiğini belirtir. Faiz, toplumda ekonomik eşitsizliğe yol açar ve insanları sömürmeye teşvik eder. Bu nedenle faiz, İslam'a göre haramdır. Açıklama: 21. İslam inancına göre insanın değeri ve onuru İsrâ Suresi'nde vurgulanmaktadır. İnsanın bu değeri neye dayanmaktadır ve nasıl bir sorumluluğu beraberinde getirir?


 22. Cevap: İslam'a göre insan, Allah tarafından yaratılmıştır ve değeri bu yaratılışa dayanır. İnsan, akıl, irade ve vicdana sahip bir varlık olarak yaratılmıştır ve Allah'ın kulları arasında en değerli olanı, ona en çok itaat eden ve korkanıdır. Bu, insanın Allah'a karşı sorumlulukları olduğu anlamına gelir. Açıklama: 23. İslam'a göre günah işlemek, imanı zayıflatan bir etki yapabilir. Ancak tövbe etmek, günahları telafi etmek için nasıl bir yol sunar?


 24. Cevap: İslam'a göre günah işlemek, imanı zayıflatabilir, ancak tövbe etmek ve samimi bir şekilde pişmanlık duymak, günahları affettirmek için bir yol sunar. Tövbe, Allah'a yönelmek, hatayı kabul etmek ve aynı hatayı tekrarlamamak anlamına gelir. İslam, tövbenin kabul edileceğini ve insanların hatadan dönebileceğini öğretir. Açıklama: 25. İslam'a göre ideal insanlar, dürüstlük, ilim sahibi olma ve iyi işlerde yarışma gibi özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin neden insanlar için önemli olduğunu açıklayınız.


 26. Cevap: İslam'a göre ideal insanlar, Allah'ın emirlerine uyarlar, dürüst ve adil davranırlar, ilim sahibi olurlar ve iyi işlerde yarışırlar. Bu özellikler, insanların Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine, toplumlarının iyiliği için çalışmalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu artırabilir. Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  [....]  İdeal bir insan, sadece Allah'a kulluk eder.
  [....]  İdeal bir insan, Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilir ve O'na daima şükreder.
  [....] İdeal bir insan, Allah'a güvenip dayanır ve dualarıyla O'na gönülden bağlanır.
  [....] İdeal bir insan, günahlardan sakınır. Günah işlediğinde de pişman olur ve hemen tövbe eder.
  [....]  İdeal bir insan, dinini, vatanını, namusunu ve tüm kutsal değerlerini koruma için mücadele eder.
  [....]  İdeal bir insan, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için malını harcamaktan çekinmez, hayırda yarışır.
  [....] İdeal bir insan, iyiliği emreder, kötülüğe engel olmaya çalışır.
  [....]  İdeal bir insan, boş şeylerle ilgilenmez, alçakgönüllü ve sabırlıdır.İnsanlar mükemmel değildir, ancak imanla kendilerini geliştirebilirler.
  [....] İdeal bir insan her zaman başkalarından üstün olmalıdır.

 28. Cevap:

  [D] İdeal bir insan, sadece Allah'a kulluk eder. (Doğru) - Bu özelliğe sahip olmak, bir insanın imanının temelidir.
  [D] İdeal bir insan, Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilir ve O'na daima şükreder. (Doğru) - Şükür, imanın bir ifadesidir.
  [D] İdeal bir insan, Allah'a güvenip dayanır ve dualarıyla O'na gönülden bağlanır. (Doğru) - İman, Allah'a olan güveni içerir.
  [D] İdeal bir insan, günahlardan sakınır. Günah işlediğinde de pişman olur ve hemen tövbe eder. (Doğru) - Tövbe, imanın bir gereğidir.
  [D] İdeal bir insan, dinini, vatanını, namusunu ve tüm kutsal değerlerini koruma için mücadele eder. (Doğru) - İman, değerlere sahip çıkmayı içerir.
  [D] İdeal bir insan, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için malını harcamaktan çekinmez, hayırda yarışır. (Doğru) - İman, cömertliği teşvik eder.
  [D] İdeal bir insan, iyiliği emreder, kötülüğe engel olmaya çalışır. (Doğru) - İman, toplumsal adaleti savunmayı içerir.
  [D] İdeal bir insan, boş şeylerle ilgilenmez, alçakgönüllü ve sabırlıdır. (Doğru) - İman, iç huzur ve sabır getirir.
  [Y] İdeal bir insan her zaman mükemmel olmak zorundadır. (Yanlış) - İnsanlar mükemmel değildir, ancak imanla kendilerini geliştirebilirler.
  [Y] İdeal bir insan her zaman başkalarından üstün olmalıdır. (Yanlış) - İman, insanların eşit olduğunu öğretir.

  Açıklama:

 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurunuz.

  Furkân suresi, Mushaf'taki sıralamada yirmi beşinci, iniş sırasına göre kırk ikinci suredir. Yâsîn suresinden sonra, Fâtır suresinden önce _______'de indirilmiştir.
  Furkân suresinin ilk kelimesi olan "Tebârake", diğer dillerde tek kelimeyle karşılanması zor, anlam yoğunluğuna sahip kapsamlı bir fiildir. Bu kelimenin sadece _______ hakkında düşünülebilecek üstünlükleri kapsadığı belirtilir.
  İlk ayette geçen "kul"dan maksat, _______'dir. O, biz inananlar gibi bir insandır ve seçkin bir kuldur.
  Furkân suresi, Allah'ı (c.c.) tanıtarak başlar ve bize O'na _______ öğütler.
  Sure, Allah Teâlâ'nın yüceliğini, evrendeki hükümranlığının _______ olduğunu ifade eder.
  Kur'an'ın ilahî kaynaklı oluşunu belirten ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hak peygamber olduğu hususundaki kuşkuları reddeden _______ yapar.
  Ortaya konan delillere rağmen bu gerçekleri inkâr edenlerin, inat ve inkârları yüzünden _______ karşılaşacakları tutumlar hakkında bilgiler verilerek uyarılarda bulunulur.
  Surede özellikle Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini inkâr edenlerin, onun beşerî sıfatlara sahip olduğunu ileri sürerek bu durumu kendisi için _______ gibi değerlendirmeleri eleştirilir.
  Surede Hz. Peygamber için bir teselli olması maksadıyla geçmiş peygamberlerin de bu tür düşmanca davranışlara _______ örnekler verilir.
  Allah'ın (c.c.) yaratıcılığı ve evren üzerindeki hâkimiyetini konu alan ayetlerin ardından, Allah'ın (c.c.) has kullarının iman, ibadet ve ahlaka dair _______ örnekler verilir. Onların ahirette elde edecekleri mutluluktan söz edilir.

 30. Cevap:

  1. Furkân suresi, Mushaf'taki sıralamada yirmi beşinci, iniş sırasına göre kırk ikinci suredir. Yâsîn suresinden sonra, Fâtır suresinden önce **Mekke'de** indirilmiştir.
  Açıklama: Furkân suresinin Mushaf'taki sıralaması ve iniş yeri hakkında bilgi veriyoruz. Bu sure Mekke döneminde inmiştir.
  2. Furkân suresinin ilk kelimesi olan "Tebârake", diğer dillerde tek kelimeyle karşılanması zor, anlam yoğunluğuna sahip kapsamlı bir fiildir. Bu kelimenin sadece **Allah (c.c.)** hakkında düşünülebilecek üstünlükleri kapsadığı belirtilir.
  Açıklama: "Tebârake" kelimesinin anlamı ve bu kelimenin sadece Allah'a ait olan üstünlükleri ifade ettiği vurgulanmıştır.
  3. İlk ayette geçen "kul"dan maksat, **Hz. Peygamber (s.a.v.)**'dir. O, biz inananlar gibi bir insandır ve seçkin bir kuldur.
  Açıklama: "Kul" kelimesiyle Hz. Peygamber'in insanlığı ve peygamberliği vurgulanmaktadır.
  4. Furkân suresi, Allah'ı (c.c.) tanıtarak başlar ve bize O'na **şükretmeyi** öğütler.
  Açıklama: Surenin başlangıcında, Allah'ın yüceliği ve insanların O'na şükretmesi gerektiği vurgulanmıştır.
  5. Sure, Allah Teâlâ'nın yüceliğini, evrendeki hükümranlığının **mutlak** olduğunu ifade eder.
  Açıklama: Sure, Allah'ın yüceliğini ve egemenliğinin sınırsız olduğunu vurgulamaktadır.
  6. Kur'an'ın ilahî kaynaklı oluşunu belirten ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hak peygamber olduğu hususundaki kuşkuları reddeden **açıklamalar** yapar.
  Açıklama: Furkân suresi, Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini ve Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu açıklayan ayetler içerir.
  7. Ortaya konan delillere rağmen bu gerçekleri inkâr edenlerin, inat ve inkârları yüzünden **ahirette** karşılaşacakları tutumlar hakkında bilgiler verilerek uyarılarda bulunulur.
  Açıklama: Bu bölümde inkâr edenlerin ahiretteki durumu ve tutumları hakkında bilgi verilir.
  8. Surede özellikle Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini inkâr edenlerin, onun beşerî sıfatlara sahip olduğunu ileri sürerek bu durumu kendisi için **bir kusurmuş gibi** değerlendirmeleri eleştirilir.
  Açıklama: Surenin bazı ayetlerinde Hz. Muhammed'in insan oluşu ve bu durumun O'na bir kusur getirmediği vurgulanır.
  9. Surede Hz. Peygamber için bir teselli olması maksadıyla geçmiş peygamberlerin de bu tür düşmanca davranışlara **maruz kaldıklarına** dair örnekler verilir.
  Açıklama: Hz. Peygamber'e verilen örneklerle ona moral ve destek sağlanır.
  10. Allah'ın (c.c.) yaratıcılığı ve evren üzerindeki hâkimiyetini konu alan ayetlerin ardından, Allah'ın (c.c.) has kullarının iman, ibadet ve ahlaka dair **güzel hasletlerinden** örnekler verilir. Onların ahirette elde edecekleri mutluluktan söz edilir.
  Açıklama: Surenin sonunda, Allah'a iman edenlerin güzel ahlaki özelliklerinden ve ahiretteki mutluluklarından bahsedilir.

  Açıklama:

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 04 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’İ DOĞRU VE GÜZEL OKUMA: TECVİD

Ayrıca 10.sınıf Kuran-ı Kerim dersi 1.dönem 1.yazılı soruları; klasik türde cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Ayetlerin Mekkî veya Medenî oluşu, onların içeriğini ve bağlamını anlamamıza yardımcı olabilir ve bu da Kur'an'ın mesajlarını daha iyi kavramamıza olanak sağlar.

Kevser suresi, zorlu zamanlarda bile inancını koruyan ve Allah'ın nimetlerine şükreden bir Müslümanın örneğini gösterir. Bu, Müslümanlar için ilham kaynağı olabilir.

Sahabe ve tâbiîn'den gelen bilgiler, Kur'an'ı daha derinlemesine anlamamıza ve yorumlamamıza katkıda bulunur. Bu nedenle, Kur'an'ın anlaşılmasına ve yorumlanmasına yardımcı olan önemli bir kaynaktı

Kısa ifadeler, insanların mesajı hızlıca anlamalarına ve hatırlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, Kur'an'ın evrensel mesajını daha da derinleştirir.

Bu hitap biçimi, Kur'an'ın evrensel bir mesaj taşıdığını vurgular ve insanları düşünmeye çağırır. Aynı zamanda, herkesin bu mesajdan faydalanabileceğini anlatır.

Bu hitap, İslam toplumunun birlik ve beraberlik içinde olmasını ve dini değerlere daha sıkı bağlılığını sağlar. Müslümanlar arasındaki dayanışma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirir.

Bu ayetler, İslam'ın sadece kişisel ibadetlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir boyutu olduğunu öğretir. Toplumun refahı için yapılan ibadetlerin değerini vurgular.

Bu sure, Müslümanlar için çok yönlü bir rehberlik kaynağıdır ve İslam'ı her yönüyle anlamalarına yardımcı olur.

Bu ayet, ekonomik ilişkilerde şeffaflığı ve adaleti teşvik eder. İnsanlar arasındaki finansal anlaşmaların doğru ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Bu sure, ekonomik adaletin ve dürüst ticaretin önemini vurgular. Faizin insanlar arasındaki ekonomik adaletsizliği nasıl artırabileceğini öğretir.

İslam'a göre insanın değeri, onun yaratılışı ve inançlarına dayanır ve bu değer, Allah'a itaat ve kullukla yüceltilir.

İslam'a göre tövbe, insanların hatalarını telafi etmeleri için bir fırsattır. Samimi bir tövbe, Allah'ın rahmetini kazanma yoludur.

İslam, insanların dürüstlük, ilim sahibi olma ve iyi işlerde yarışma gibi erdemleri benimsemelerini teşvik eder ve bu özelliklerin insanların yaşamlarını nasıl zenginleştirebileceğini öğretir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kur’an-ı Kerim alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kuran-ı Kerim 1.Dönem 1.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.