10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Gıda Katkı Maddeleri ve E Kodları hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Gıda Katkı Maddeleri ve E Kodları Açıklama:

  Gıda katkı maddeleri, gıdaların raf ömrünü uzatmak, lezzetini artırmak veya görünümünü iyileştirmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. E Kodları, Avrupa Birliği'nde kullanımına izin verilen gıda katkı maddelerine verilen Uluslararası Numaralandırma Sistemi'ne (INS) ait kodlardır. 3. Satın alınan gıda maddelerinin etiketlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar nelerdir?


 4. Cevap: Etiketteki hususlar Açıklama:

  Satın alınan gıda maddelerinin etiketlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar şunlardır: * Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onay vermesi * Son kullanma tarihi 5. Asit ve bazların günlük hayattaki önemini üç örnekle açıklayınız.


 6. Cevap: * Asitler: * Limon suyu, meyvelerde bulunan sitrik asit içerir ve C vitamini açısından zengindir. * Sirke, asetik asit içerir ve salatalarda, turşularda ve soslarda kullanılır. * Pil sıvısı, sülfürik asit içerir ve elektronik cihazlarda kullanılır. * Bazlar: * Kabartma tozu, sodyum bikarbonat içerir ve hamur işlerinde kabarıklık sağlar. * Sabun, sodyum stearat içerir ve temizlik için kullanılır. * Çamaşır suyu, sodyum hipoklorit içerir ve dezenfektan olarak kullanılır. Açıklama:

  Asitler ve bazlar, günlük hayatta çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılır ve özelliklerinden dolayı önemlidir. 7. Asitleri tanımlayınız ve günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bazı asit örnekleri veriniz.


 8. Cevap: Asitler, suda çözündüklerinde H+ iyonu derişimini artıran maddelerdir. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bazı asit örnekleri arasında hidroklorik asit (kireç çözücü), sülfürik asit (akü), fosforik asit (kola) ve karbonik asit (gazoz) sayılabilir. Açıklama:

  Asitler, temel özellikleri, yapıları ve yaygın kullanım alanları hakkında bilgi sağlar. 9. Sülfürik asidin su ile reaksiyonunda oluşan tehlikeyi açıklayınız.


 10. Cevap: Yüksek miktarda ısı açığa çıkar ve suyun aniden kaynamasına neden olur. Bu, sıçrama ve patlamaya yol açabilir. Açıklama:

  Sülfürik asidin su ile reaksiyonu ekzotermiktir, yani ısı açığa çıkarır. 11. Amfoter metallerin tepkime özelliklerini özetleyiniz.


 12. Cevap: Hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verirler. Tuz ve H2 gazı oluştururlar. Açıklama:

  Amfoter metaller, zayıf bazlarla tepkime vermezler. 13. Klor gazının zehirlenme belirtilerini açıklayınız.


 14. Cevap: Gözlerde yanma, burun ve boğazda tahriş, hapşırma, huzursuzluk, şiddetli öksürük, nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı Açıklama:

  Klor gazı solunum yollarını tahriş ederek bu belirtilere neden olur. 15. Asitler ve bazlar depolanırken alınması gereken önlemler nelerdir?


 16. Cevap: * Güneş ışığından uzak, serin, kuru ve havalandırılan yerlerde saklamak * Metal raflarda saklamamak * Cam veya plastik kaplarda saklamak * Etiketlenmiş ve kapalı tutmak Açıklama:

  Bu önlemler, asit ve bazların bozulmasını, tepkimeye girerek tehlikeli gazlar oluşturmasını önler. 17. Kalsiyum karbonatın üç tane kullanım alanını veriniz.


 18. Cevap: * Çimento üretimi * Demir cevherinden demir üretimi * Sert suların yumuşatılması Açıklama:

  Kalsiyum karbonat, inşaat, metalurji ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir tuzdur. 19. Tuz çeşitlerinden bazılarını yazınız.


 20. Cevap: * Sodyum klorür (sofra tuzu) * Kalsiyum karbonat (kireç taşı, mermer) * Sodyum karbonat (çamaşır sodası) * Magnezyum sülfat (Epsom tuzu) Açıklama:

  Tuzlar, yapıları ve kullanım alanlarına göre farklı çeşitlere ayrılırlar. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kireç ve kostik, saç ve deriye zarar verebilirler.
  2. (.....) Tuz ruhu ve çamaşır suyu karıştırılmamalıdır.
  3. (.....) Asitler, metallerle tepkime verir.
  4. (.....) Asit ve bazlar güneş ışığından uzak depolanmalıdır.
  5. (.....) Asit ve bazların buharları tahriş edicidir.
  6. (.....) Sud kostik, aşırı kullanım durumunda binalara zarar verebilir.
  7. (.....) Asit ve bazlar cildi tahriş etmezler.
  8. (.....) Asit ve bazlara çıplak elle temas edilebilir.
  9. (.....) Sodyum hidroksit çözeltisi suyla temas ettiğinde ekzotermiktir.
  10. (.....) Asitler, plastik kaplarda saklanmamalıdır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Etkin madde
  b. Farmasötik şekil
  c. Akılcı ilaç kullanımı
  d. Koruyucu
  e. Raf ömrü
  1. Gıdaların bozulmasını engelleyen madde
  2. Hastaya uygulanan tedavinin başarısı için doğru teşhis yanında doğru tedavi ve uygun dozda ilaç kullanımı
  3. İlacın vücutta kullanıldığı bölgeye göre hazırlanma şekli
  4. Bir veya birkaç kimyasal maddeden oluşan karışım
  5. Gıda maddelerinin üretim tarihinden itibaren uygun koşullarda muhafaza edilebildiği süre

 24. Cevap: Açıklama: 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Cu
  b. K
  c. Ag
  d. Al
  e. Zn
  1. HCI ile H2 gazı açığa çıkarır.
  2. H2SO4 ile NO2 gazı açığa çıkarır.
  3. NaOH ile H2 gazı açığa çıkarır.
  4. Suyla tepkime verir.

 26. Cevap: 1. b 2. c 3. a 4. d Açıklama:

  Aktif metaller (a) HCl ile H2 gazı açığa çıkarır. Yarı soy metaller (c) H2SO4 ile NO2 gazı açığa çıkarır. Amfoter metaller (a, d) NaOH ile H2 gazı açığa çıkarır. Suyla tepkime veren metaller (d) amfoter metallerdir. 27. Aşağıdaki tepkimelerden hangilerinde doğru ürünler verilmiştir?

  a. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2
  b. Ag + HCl → AgCl + H2
  c. Al + NaOH → Al(OH)3 + H2
  d. Zn + KOH → Zn(OH)2 + H2

 28. Cevap: a, c, d Açıklama:

  Cu yarı soy metal olduğundan H2SO4 ile tepkime vermez. Ag yarı soy metal olduğundan HCl ile tepkime vermez. Al ve Zn amfoter metal olduğundan hem asitlerle hem de bazlarla tepkime vererek H2 gazı açığa çıkarır. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Sofra tuzu
  b. Kireç taşı
  c. Çamaşır sodası
  d. Sönmemiş kireç
  e. Sönmüş kireç
  1. NaCl
  2. CaCO3
  3. Na2CO3
  4. CaO
  5. Ca(OH)

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Evde Kimya
  3. Okulda Kimya
  4. Sanayide Kimya
  5. Su ve Hayat

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi sene sonu yazılı soruları, yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Gıda katkı maddeleri ve E Kodları hakkında bilgi sahibi olur.

Gıda maddelerinin etiketlerini doğru okuma becerisi geliştirir.

Asit ve bazların günlük hayattaki önemini ve çeşitli kullanım alanlarını anlar.

Asitlerin tanımını ve günlük hayattaki örneklerini öğrenmek.

Sülfürik asidin su ile reaksiyonunun tehlikelerini fark etme.

Amfoter metallerin tepkime özelliklerini anlama.

Asit ve bazların karıştırılması sonucu açığa çıkan gazların zehirlenme belirtilerini anlamak.

Asit ve bazların güvenli depolanma koşullarını bilmek.

Kalsiyum karbonatın kullanım alanlarını öğrenmek.

Tuz çeşitlerini tanımak ve sınıflandırmak.

* Asit ve bazların özelliklerinden doğan tehlikeleri anlar. * Asit ve bazlarla çalışılırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerinin önemini vurgular. * Tuz ruhu ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerinin karıştırılmasının sonucunu açıklar. * Asitlerin metallerle reaksiyonunu vurgular. * Asit ve bazların uygun şekilde depolanmasının nedenlerini belirtir. * Kimyasal temizlik malzemelerinin aşırı kullanımının zararlarını açıklar.

* Asitlerle ve bazlarla tepkimeye giren metallerin sınıflandırılması.

* Metallerin asitlerle ve bazlarla verdiği tepkimelerin tahmin edilmesi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.