10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Akılcı ilaç kullanımının temel ilkeleri nelerdir?


 2. Cevap: Doğru tedavi yöntemi, uygun dozda ilaç, yeterli süre ve düşük maliyet. Açıklama:

  Akılcı ilaç kullanımı, ilaçların etkili ve güvenli şekilde kullanılması için önemlidir. 3. Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin bazı olumsuz sağlık etkileri nelerdir?


 4. Cevap: Büyüme hormonunun baskılanması, diyabet, baş ağrısı, kalp rahatsızlıkları ve sinirlilik. Açıklama:

  Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddeleri, kısa veya uzun vadede insan sağlığına zararlı olabilir. 5. Bazların sulu çözeltisindeki iyon dengesini açıklayınız.


 6. Cevap: Bazların sulu çözeltisinde OH- iyonlarının sayısı H+ iyonlarından fazladır. Açıklama:

  Bazlar sudaki iyon derişimini etkileyerek OH- iyonlarının sayısını artırırlar. 7. pH kâğıdının işlevini ve kullanımını belirtiniz.


 8. Cevap: pH kâğıdı, bir maddenin asitlik veya bazlık derecesini ölçen bir ölçüm kâğıdıdır. Maddenin pH değeri, kâğıt üzerindeki renk değişimleri ile belirlenir. Açıklama:

  pH kâğıdı, farklı renklerde indikatörler içerir ve maddenin pH'ına göre farklı renkler alır. 9. Asitlerin metallerle tepkimelerine göre metallerin sınıflandırılmasını açıklayınız.


 10. Cevap: * Aktif Metaller: H2 gazı oluştururlar. * Yarı Soy Metaller: Tuz, ametal oksit ve su oluştururlar. * Soy Metaller: Asit ya da bazla tepkime vermezler. * Amfoter Metaller: Hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verir, H2 gazı oluştururlar. Açıklama:

  Metallerin tepkime verme özellikleri, periyodik tabloda konumları ile ilişkilidir. 11. Hidroflorik asidin kullanım alanlarından iki tane örnek veriniz.


 12. Cevap: * Dekoratif cam işlemeciliği * Porselen yüzeylerinin tutuculuk kazanması Açıklama:

  Hidroflorik asit, cam ve porseleni aşındırabilen bir akışkandır. 13. Sodyum hidroksidin kullanım alanlarını belirtiniz.


 14. Cevap: Sabun üretimi, tıkanan lavaboların açılması, nem çekici özelliğiyle. Açıklama:

  Sodyum hidroksit, aşındırıcı özelliği nedeniyle dikkatli kullanılmalıdır. 15. Asit yağmurlarının toprak üzerindeki olumsuz etkilerini sıralayınız.


 16. Cevap: Toprağın asitleşmesi, kalitesi düşmesi, zirai verim düşmesi, çoraklaşma. Açıklama:

  Asit yağmurları toprağın besin maddelerini yıkar ve bitkilerin gelişimi için uygun koşulları ortadan kaldırır. 17. Tuzların özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: * Asidik, bazik veya nötr olabilirler. * Kristal yapıya sahiptirler ve birim hücrelerden oluşurlar. * Oda sıcaklığında katıdırlar ve kırılgandırlar. * Erime ve kaynama noktaları yüksektir. * İyonik yapıları vardır. * Suda iyonlarına ayrılarak çözünürler. * Katı halde elektriği iletmezler, ancak sıvı ve sulu çözeltileri iyonlarıyla elektriği iletirler. Açıklama:

  Tuzlar, asit-baz tepkimelerinin sonucunda oluşan iyonik bileşiklerdir ve çeşitli özelliklere sahiptirler. 19. Sodyum klorür nedir? Açıklayınız.


 20. Cevap: Sofra tuzu veya yemek tuzu olarak da bilinen sodyum klorür, NaCl kimyasal formülüne sahip bir tuzdur. Beyaz renkli, suda iyi çözünen, kristal yapılı nötr bir bileşiktir. Canlılar için önemli bir besin kaynağıdır. Açıklama:

  Sodyum klorür, hem doğada hem de kimyasal yollarla elde edilen temel bir tuzdur. 21. Sodyum bikarbonatın üretiminde kullanılan kimyasal tepkiyi açıklayınız.


 22. Cevap: Saflaştırılmış sodyum karbonat veya NaOH çözeltisinin içerisinden CO2 geçirilerek üretilir. Açıklama:

  Bu tepkimede karbon dioksit, sodyum karbonat ile reaksiyona girerek sodyum bikarbonat oluşturur. 23. Amonyum klorürün iki özelliğini belirtiniz.


 24. Cevap: * Sudaki çözünürlüğü oldukça yüksektir. * Sulu çözeltisi hafif asit özelliği gösterir. Açıklama:

  Amonyum klorürün ayırt edici özellikleri arasında yüksek çözünürlüğü ve asidik özelliği bulunur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Sodyum bikarbonat, halk arasında kabartma tozu olarak bilinir.
  2. (.....) Amonyum klorür, sudaki çözünürlüğü oldukça düşüktür.
  3. (.....) Sodyum bikarbonat sert suları yumuşatır.
  4. (.....) Amonyum klorür kimyasal olarak klor ve amonyağın tepkimesiyle elde edilir.
  5. (.....) Sodyum karbonatın saflaştırılmasıyla sodyum bikarbonat elde edilir.
  6. (.....) Sodyum bikarbonat, antiasit özelliği gösterir.
  7. (.....) Amonyum klorür kozmetik ürünlerinde kullanılır.
  8. (.....) Sodyum bikarbonat havuzların temizlenmesinde kullanılır.
  9. (.....) Amonyum klorür beyaz renkli kristal yapılıdır.
  10. (.....) Sodyum bikarbonat kumaşın beyazlamasına yardımcı olur.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Boşlukları Doldurun

  a. Sofra tuzunun kimyasal formülü __________.
  b. Kireç taşının diğer bir adı __________.
  c. Asit-baz tepkimelerinde tuzla birlikte __________ oluşur.
  d. Tuzların genel özelliklerinden biri __________'dir.

 28. Cevap: Açıklama: 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  a. Beyaz renkte kristal yapılıdır.
  b. Asidik özellik gösterir.
  c. Hidrojen klorür ve amonyağın tepkimesinden elde edilir.
  d. Gıda endüstrisinde kullanılır.
  Kullanım Alanları:
  1. Sodyum Bikarbonat
  2. Amonyum Klorür

 30. Cevap: 2.a, 2.b, 2.c, 2.d Açıklama: 31. Aşağıdaki bileşiklerin kimyasal formüllerini yazın.

  a. Sodyum Bikarbonat
  b. Amonyum Klorür

 32. Cevap: a. NaHCO3 b. NH4Cl Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Evde Kimya
  3. Okulda Kimya
  4. Sanayide Kimya
  5. Su ve Hayat

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Akılcı ilaç kullanımının ilkelerini anlayabilir.

Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin olumsuz sağlık etkilerini anlayabilir.

Bazların suda çözünme özelliğini ve bazik çözeltinin iyon dengesini anlar.

pH kâğıdının kullanımını ve asitlik veya bazlık derecesini ölçmedeki önemini anlar.

Asitlerin metallerle tepkimelerine göre metallerin sınıflandırılmasını anlama.

Hidroflorik asidin kullanım alanlarını bilme.

Sodyum hidroksidin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenmek.

Asit yağmurlarının çevre üzerindeki etkilerini kavramak.

Tuzların özellikleri hakkında bilgi edinmek.

Sodyum klorürün tanımı ve özellikleri hakkında bilgi edinmek.

Sodyum bikarbonatın kimyasal üretim sürecini anlamak.

Amonyum klorürün temel özelliklerini öğrenmek.

* Sodyum bikarbonat ve amonyum klorürün kimyasal özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi edinmek. * Kimyasal tepkimeler ve bunların günlük hayattaki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak. * Metin okuma ve anlama becerilerini geliştirmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.