10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi endüstride enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biridir?

  A) Daha verimli ısıtıcılar kullanmak
  B) Isı kaybını azaltmak için yalıtım malzemeleri kullanmak
  C) Daha büyük makineler kullanmak
  D) Daha fazla yakıt kullanmak
  E) Enerji verimliliğine dikkat etmemek

 2. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Isı kaybını azaltmak için yalıtım malzemeleri kullanmak" şeklindedir. Enerji tasarrufu sağlamak için endüstride kullanılan yöntemlerden biri, ısı kaybını azaltmak amacıyla yalıtım malzemelerinin kullanılmasıdır. Bu yöntemle enerji harcaması azaltılarak verimlilik artırılır. Endüstride enerji tasarrufu sağlamak için tercih edilen yöntemlerden biri, ısı kaybını azaltmak için yalıtım malzemelerinin kullanılmasıdır. Yalıtım malzemeleri, ısı transferini engelleyerek ısı kaybını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar. Bu yöntem, tesislerde ısıtma ve soğutma sistemlerinin daha verimli çalışmasını sağlar, enerji maliyetlerini düşürür ve çevresel etkileri azaltır. 3. Canlı organizmaların metabolizmalarında kullanılan ana enerji kaynağı nedir?

  A) Karbonhidratlar        B) Proteinler        C) Yağlar
  D) Mineraller                  E) Vitaminler

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Karbonhidratlar" seçeneğidir. Canlı organizmaların metabolizmalarında kullanılan ana enerji kaynağı karbonhidratlardır. Karbonhidratlar, sindirim süreciyle glukoz gibi basit şekerlere dönüştürülerek hücrelerde enerji üretimi için kullanılır. Glukoz, hücre solunumu yoluyla ATP (adenozin trifosfat) adı verilen enerji birimine dönüşerek hücrelerin işlevlerini yerine getirmesini sağlar. Canlı organizmaların enerji ihtiyacını karşılamak için karbonhidratları kullandığını belirtmektedir. Karbonhidratlar, besinlerin sindirimi sonucu elde edilen temel enerji kaynağıdır ve hücrelerin enerji gereksinimini karşılamak için kullanılır. Karbonhidratlar, vücutta enerji depolamak, hücre yapılarını oluşturmak ve metabolik süreçlerde rol almak için önemlidir. 5. Canlı organizmaların enerji üretiminde hangi anahtar enzim görev yapar?

  A) Laktaz        B) Lipaz                    C) Amilaz
  D) Pepsin        E) Sitrat sentaz

 6. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Sitrat sentaz" şeklindedir. Sitrat sentaz enzimi, canlı organizmaların enerji üretimi sürecinde önemli bir görev üstlenir. Bu enzim, sitrik asit siklusunda bulunur ve hücrelerin mitokondride ATP (adenozin trifosfat) üretmek için besin moleküllerini parçalamasına yardımcı olur. Sitrat sentaz enzimi, hücrelerin enerji üretimi için gerekli olan sitrik asit siklusunda önemli bir rol oynar. Sitrat sentaz, siklusun bir adımında sitrat molekülünü parçalayarak enerji açığa çıkarır ve ATP üretimine katkıda bulunur. Bu süreç, canlı organizmaların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için temel bir mekanizmadır. 7. Endüstride enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan teknolojilerden biri olan geri kazanım, hangi tür enerji kaynaklarının yeniden kullanımını sağlar?

  A) Sıcak su ve buhar        B) Elektrik enerjisi
  C) Radyoaktif enerji          D) Güneş enerjisi
  E) Mekanik enerji

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Sıcak su ve buhar" seçeneğidir. Geri kazanım teknolojisi, endüstride enerji tasarrufu sağlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu teknoloji, özellikle endüstriyel süreçlerde kullanılan sıcak su ve buhar gibi enerji kaynaklarının yeniden kullanımını sağlar. Geri kazanım işlemleri, kullanılan sıcak su ve buharın atık ısısının geri kazanılması ve tekrar kullanılabilir hale getirilmesi anlamına gelir. Geri kazanımın, endüstriyel tesislerde enerji tasarrufu sağlamak için sıcak su ve buhar gibi ısı kaynaklarının geri kazanılmasını amaçladığını belirtir. Bu sayede, bu enerji kaynakları tekrar kullanılarak enerji tüketimi azaltılır ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması sağlanır. 9. Fosil yakıtların oluşumu ne şekilde gerçekleşir?

  A) Organik maddelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında parçalanmasıyla
  B) Yüksek ısı ve basınç altında minerallerin bir araya gelmesiyle
  C) Yavaş yavaş organik maddelerin çürümesiyle
  D) Rüzgar ve suyun etkisiyle minerallerin bir araya gelmesiyle
  E) Bitkilerin toprak altında kalmasıyla

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Organik maddelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında parçalanmasıyla" seçeneğidir. Fosil yakıtların oluşumu, milyonlarca yıl süren bir süreçte organik maddelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında parçalanmasıyla gerçekleşir. Bu organik maddeler genellikle deniz ve bitki kalıntılarıdır. Yüksek basınç ve sıcaklık altında, bu kalıntılar zamanla fosil yakıtlar olarak bilinen petrol, doğal gaz ve kömür haline dönüşür. Fosil yakıtların oluşum sürecini organik maddelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında parçalanmasıyla açıklar. Bu süreç milyonlarca yıl alır ve organik maddelerin kimyasal ve fiziksel dönüşümüyle sonuçlanır. Yüksek basınç ve sıcaklık, organik maddelerin karbon ve hidrojen içeren bileşiklerini dönüştürerek fosil yakıtların oluşumunu sağlar. 11. Hangisi fosil yakıtların dezavantajlarından biri değildir?

  A) Atmosfere karbondioksit salarlar
  B) Sınırlı kaynaklardır
  C) Doğal afetlerde kullanımı zorlaşabilir
  D) Yanma sonucu hava kirliliği yaratırlar
  E) Güvenli bir enerji kaynağıdır

 12. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Güvenli bir enerji kaynağıdır" şeklindedir. Fosil yakıtların dezavantajları arasında güvenli bir enerji kaynağı olmamaları bulunmaktadır. Atmosfere karbondioksit salarlar: Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere büyük miktarda karbondioksit salınır ve sera etkisine katkıda bulunur. Sınırlı kaynaklardır: Fosil yakıtların doğal oluşumu uzun zaman alır ve tükenme riski vardır. Bu nedenle sınırlı bir enerji kaynağıdırlar. Yanma sonucu hava kirliliği yaratırlar: Fosil yakıtların yanmasıyla birlikte hava kirliliği oluşur ve çevresel etkilere neden olabilir. 13. Hangisi rüzgar enerjisi sistemlerinin dezavantajlarından biri değildir?

  A) Temiz bir enerji kaynağıdır
  B) Sınırsız kaynağı vardır
  C) Bakım ve işletme maliyetleri yüksektir
  D) Estetik olarak hoş görünmeyebilirler
  E) Rüzgar hızı düşük olduğunda enerji üretimi azalır

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Temiz bir enerji kaynağıdır" seçeneğidir. Rüzgar enerjisi, temiz bir enerji kaynağı olarak kabul edilir ve çevre dostudur. Diğer seçeneklerin rüzgar enerjisi sistemlerinin dezavantajlarına odaklandığını görüyoruz. Bunlar şunlardır: B) Rüzgar enerjisinin sınırsız bir kaynağı olmasına rağmen, rüzgarın her zaman güçlü olmadığı ve enerji üretiminin rüzgar hızına bağlı olduğu durumlar mevcuttur. C) Rüzgar enerjisi sistemlerinin bakım ve işletme maliyetleri yüksek olabilir. Rüzgar türbinlerinin düzenli bakım gerektirdiği ve bu nedenle maliyetli olabileceği bilinmektedir. D) Rüzgar türbinleri bazı kişilere göre estetik olarak hoş görünmeyebilir ve çevresel etki yaratabilir. 15. Hidroelektrik santralleri hangi enerji kaynağından yararlanır?

  A) Su enerjisinden                 B) Güneş enerjisinden
  C) Rüzgar enerjisinden         D) Biyokütleden
  E) Petrol ve doğalgazdan

 16. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Su enerjisinden" şeklindedir. Hidroelektrik santralleri su enerjisinden yararlanır. 1. Su enerjisi kullanımı: Hidroelektrik santralleri, suyun doğal akış enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretir. Bu santraller, genellikle büyük barajlarla biriktirilen suyu kullanır. 2. Su gücü ile elektrik üretimi: Su, baraj gölünde yüksek bir potansiyel enerjiye sahip olduğunda, bu enerji büyük türbinlerin dönmesini sağlar. Dönen türbinler, elektrik jeneratörleri aracılığıyla mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. 3. Sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı: Hidroelektrik enerji, su kaynaklarından elde edildiği için yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Ayrıca, çevreye zararlı emisyonlar veya atıklar yaymaz. 17. Hangisi bir elementin atom numarasını gösterir?

  A) 20Ca    B) 35Br    C) 26Fe    D) 29Cu    E) 16S

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 20Ca" seçeneğidir. Atom numarası bir elementin tanımlayıcı özelliğidir ve elementin atom çekirdeğinde bulunan proton sayısını gösterir. Atom numarası, elementin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen önemli bir parametredir. Verilen seçenekler arasında "20Ca" ifadesi, kalsiyum elementinin atom numarasını temsil eder. 19. Bir hidrokarbonun adı "pentan" ise, kaç karbon atomu içerdiği nedir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 5    E) 7

 20. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) 5" şeklindedir. "Pentan" adlı hidrokarbon beş karbon atomu içerir. , "pentan" kelimesi "penta-" ve "-an" olmak üzere iki kısımdan oluşur. "Penta-" ön eki, beş karbon atomunu temsil eder. "-an" ise bir alkan olduğunu gösterir. Alkanlar, yalnızca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan hidrokarbon bileşikleridir. Dolayısıyla, "pentan" beş karbon atomunu içerir. 21. Aşağıdakilerden hangisi elektrokimyasal hücreye örnek verilebilir?

  A) Çinko karbon pil
  B) Kuru hücre pil
  C) Akümülatör
  D) Alkali pil
  E) Yenilenebilir enerji kaynakları

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) Akümülatör" olarak verilmiştir. Elektrokimyasal hücreler, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aygıtlardır. Akümülatörler, kimyasal reaksiyonlar aracılığıyla depolanan enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren ve geri dönüşümlü olarak yeniden şarj edilebilen bir tür elektrokimyasal hücredir. Diğer seçeneklerde ise çinko karbon pil, kuru hücre pil ve alkali pil gibi çeşitli piller bulunurken, yenilenebilir enerji kaynakları genel bir terimdir ve elektrokimyasal hücreye direkt olarak örnek olarak verilemez. 23. Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkandır?

  A) Gümüş        B) Bakır        C) Demir
  D) Elmas          E) Altın

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Elmas" seçeneğidir. Elmas yalıtkan bir madde olarak bilinir. Elmasın yapısında, tamamı karbon atomlarından oluşan sıkı bir kristal yapısı bulunur. Bu yapısı, elektriği iyi iletemez ve yalıtkan özellik gösterir. Diğer yandan, gümüş, bakır, demir ve altın gibi maddeler ise iletken özellik gösterirler ve elektriği kolaylıkla iletebilirler. 25. Atom numarası 17 olan bir elementin elektron dizilimi nasıldır?

  A) 2, 8, 7        B) 2, 7, 8        C) 7, 2, 8
  D) 8, 2, 7        E) 8, 7, 2

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 2, 8, 7" seçeneğidir. Atom numarası 17 olan bir elementin elektron dizilimi 2, 8, 7 olarak yazılır. Atom numarası, bir elementin çekirdeğinde bulunan proton sayısını temsil eder. Elektron dizilimi, bir elementin elektronlarının enerji seviyelerine göre nasıl düzenlendiğini gösterir. İlk enerji seviyesinde 2 elektron, ikinci enerji seviyesinde 8 elektron ve üçüncü enerji seviyesinde 7 elektron bulunan bir elementin atom yapısıyla ilgili bilgi verir. 27. Aşağıdakilerden hangisi elementlerin periyodik tablosundaki sıralanma ölçütüdür?

  A) Atom ağırlığı              B) Elektron sayısı
  C) Elektronegatiflik         D) İyonlaşma enerjisi
  E) Yarıçap

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Atom ağırlığı" olarak verilmiştir. Periyodik tabloda elementler, atom ağırlığına göre sıralanır. Atom ağırlığı, bir elementin atomunda bulunan proton ve nötronların kütlesinin toplamını ifade eder. Periyodik tabloda elementler sol üstten sağ alta doğru artan atom ağırlığına göre sıralanır. Bu sıralama, elementlerin benzer özelliklerini ve düzenliliklerini gösterir. 29. Kimyasal bağlarda en yüksek bağ enerjisi hangi bağda bulunur?

  A) İyonik Bağ               B) Kovarant Bağ
  C) Metalik Bağ             D) Hidrojen Bağı
  E) Dipol-Dipol Bağı

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) İyonik Bağ. Kimyasal bağlarda en yüksek bağ enerjisi, iyonik bağda bulunur. İyonik bağ, bir metal ve bir ametal arasındaki elektron transferiyle oluşan bir bağdır. Metal atomu, valans elektronlarını ametal atomuna aktarır ve böylece pozitif bir iyon (katyon) ve negatif bir iyon (anyon) oluşur. Bu iyonlar arasındaki elektrostatik çekim, çok yüksek bağ enerjisi sağlar. 31. Bir gazın basıncı, hacmi sabit tutulduğunda sıcaklığı ile nasıl değişir?

  A) Doğru orantılı
  B) Ters orantılı
  C) Etkileşimlidir
  D) Hiçbir değişim olmaz
  E) Bazen doğru orantılı, bazen ters orantılıdır

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Ters orantılı. Bir gazın basıncı, hacmi sabit tutulduğunda sıcaklığı ile ters orantılı olarak değişir. Charles'ın Gaz Yasası'na göre, eğer gazın hacmi sabit tutuluyorsa (V sabit), gazın mutlak sıcaklığı arttıkça (T arttıkça) basıncı azalır. Tersine, sıcaklık azaldıkça basınç artar. 33. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hidrokarbonlara örnek değildir?

  A) Metanol        B) Propan        C) Etan
  D) Metan          E) Bütan

 34. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir, yani "Metanol" hidrokarbonlara örnek değildir. Hidrokarbonlar, karbon ve hidrojen atomlarından oluşan organik bileşiklerdir. - Seçenekleri incelediğimizde, hangi bileşiğin hidrokarbonlara örnek olmadığını belirlememiz gerekmektedir. - A seçeneği olan "Metanol", hidrokarbon olmayan bir bileşiktir çünkü metanol, bir karbon atomu ve bir hidrojen atomu ile birlikte bir oksijen atomunu içerir. - B, C, D ve E seçenekleri olan "Propan, Etan, Metan ve Bütan", hidrokarbonlara örnek olan bileşiklerdir. - Dolayısıyla, doğru cevap A) Metanol'dur. 35. Hangi elementte elektron sayısı, proton sayısına eşittir?

  A) Neon          B) Fosfor        C) Klor
  D) Kalsiyum    E) Hidrojen

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Neon. Elektron sayısı, proton sayısına eşit olan elementlere nötr elementler denir. Neon (Ne) elementinde elektron sayısı 10'dur ve proton sayısı da 10'dur. Dolayısıyla, neon elementi elektron sayısıyla proton sayısı arasında eşitliği sağlayan bir örnektir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test Detayları

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ
  1. Canlılarda Enerji
  2. Fosil Yakıtlar
  3. Temiz Enerji Kaynakları

Ayrıca 10.sınıf kimya dersi 2.dönem 1.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Endüstride enerji tasarrufu yöntemlerini ve ısı kaybını azaltmak için yalıtım malzemelerinin kullanımını anlamak.

Kazanım olarak, öğrencilerin canlı organizmaların enerji eldesi ve kullanımı konusunda temel bir anlayış geliştirmelerini sağlar.

Canlı organizmaların enerji üretiminde sitrat sentaz enziminin görev yaptığını anlamak.

Geri kazanım teknolojisinin sıcak su ve buhar gibi enerji kaynaklarının yeniden kullanımını hedeflediğini anlamalarını sağlar.

Fosil yakıtların oluşum sürecini ve organik maddelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında parçalanmasıyla nasıl oluştuğunu anlamalarını sağlar.

Fosil yakıtların güvenli bir enerji kaynağı olmadığını bilmek.

Rüzgar enerjisi sistemlerinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verir.

Hidroelektrik santrallerinin su enerjisini kullanarak elektrik ürettiğini ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olduğunu bilmek.

Elementlerin atom numaralarının ne olduğunu ve elementlerin kimliklerini belirleyen önemli bir özellik olduğunu öğretir.

Bir hidrokarbonun isminden kaç karbon atomu içerdiğini anlama yeteneği.

Elektrokimyasal hücrelerin çalışma prensiplerini ve akümülatörlerin elektrokimyasal bir hücre örneği olduğunu anlama.

Maddelerin iletkenlik özellikleri hakkında bilgi verir. Elmasın yalıtkan özelliğini vurgular ve öğrencilerin farklı maddelerin farklı iletkanlık yeteneklerini anlamalarını sağlar.

Atom numarası ve elektron dizilimi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Elementlerin periyodik tablodaki sıralanma ölçütünün atom ağırlığı olduğunu anlama.

Bu soruyu çözerken, iyonik bağın bağ enerjisi açısından diğer bağ türlerinden daha yüksek olduğunu anlayabiliyorum.

Bu soruyu çözerken, bir gazın basıncı ve sıcaklığı arasındaki ters orantılı ilişkiyi anlayabiliyorum.

Öğrenci, hidrokarbonların karbon ve hidrojen atomlarından oluştuğunu ve "Metanol"ün bir hidrokarbon olmadığını anlar.

Bu soruyu çözerken, nötr element kavramını anlayabiliyorum ve neonun bir nötr element olduğunu biliyorum.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.