10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. XVIII-XIX. Yüzyıl'da Osmanlı Devleti'nde açılan ilk maden mektebini ve kuruluş tarihini belirtiniz.


 2. Cevap: * Osmanlı Maden Mektebi * 1874 Açıklama:

  Bu mektep, Osmanlı Devleti'nin madencilik alanında modernleşmesine katkı sağlamıştır. 3. Lale Devri'nde Avrupa tekniğinin kullanılmaya başlandığı ve Osmanlı bilim hayatına katkılarından bahsediniz.


 4. Cevap: * Matbaanın kurulması * Avrupa tarzı mimarinin kullanılması * Batı usulü resim tekniklerinin benimsenmesi Açıklama:

  Lale Devri'nde Batı tekniği, Osmanlı fikir ve bilim hayatını derinden etkilemiştir. 5. Fen eğitimi alanında Osmanlı'da yapılan çalışmaları üç örnek vererek belirtiniz.


 6. Cevap: 1. Fen okulu, 2. Kandilli Rasathanesi, 3. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Açıklama:

  Fen eğitimi alanında yapılan çalışmalarla Osmanlı, bilimsel bilgi ve teknolojiyi geliştirmeyi hedefledi. 7. XVIII. yüzyılda Osmanlı ordusunun modernleşmesine katkıda bulunan Fransız uzmanı kimdir?


 8. Cevap: Lafitte-Clavé Açıklama:

  Lafitte-Clavé, Mühendishâne'de istihkâmcılık üzerine dersler vermiş ve Osmanlı ordusunun modernizasyonunda rol oynamıştır. 9. Semerkant Gözlemevinde kullanılan gözlem araçlarından üç tanesini belirtiniz.


 10. Cevap: Sudüs-ü Fahrî (sekstant), Rub-ı Daire (duvar kadranı), tahtalı kadran. Açıklama:

  Bu araçlar, gökyüzü cisimlerinin gözlemlenmesinde kullanılıyordu. 11. İslam astronomlarının Batı dünyasındaki astronomiyi nasıl etkilediğini açıklayınız.


 12. Cevap: Eserlerinin tercümesi, alternatif modellerin ortaya konması, "Yer Merkezli Evren" teorisinin eleştirilmesi. Açıklama:

  İslam astronomisi, Batı'daki astronomi çalışmalarının gelişmesine katkıda bulundu. 13. Müslüman denizcilerin kullandığı denizcilik aletlerinden üçünü örneklendiriniz.


 14. Cevap: * Usturlap * Pusula * Kadran Açıklama:

  Bu aletler, deniz seferleri sırasında yön bulma, mesafe ölçümü ve gök cisimlerinin konumlarını belirlemede kullanılmıştır. 15. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan gözlem aletlerinden üç tane örnek veriniz.


 16. Cevap: Çift kadranlı alet, çift bacaklı alet, yükseklik ve azimut ölçme aleti Açıklama:

  Bu aletler, yıldızların yüksekliğini, azimutunu ve diğer açısal ölçümleri tespit etmek için kullanılmıştır. 17. İslam dünyasındaki sağlık kurumlarının ulaştığı seviyeyi değerlendiriniz.


 18. Cevap: Hasta ayrımı yapılmadan ücretsiz tedavi, kütüphane, eczane ve eğitim salonlarına sahip, tam teşekküllü hastanelerin varlığıyla gelişmiş bir seviye. Açıklama:

  İslam dünyasında geliştirilen hastaneler, ırk, din ve mezhep ayrımı yapmadan hastaları tedavi ediyor, tam donanımlı ve eğitim odaklıydılar. 19. Doktor-hasta ilişkisinin günümüzdeki benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.


 20. Cevap: Benzer Yönler: * Hastanın durumu hakkında doktorla görüşme * Tedavi seçeneklerini tartışma * İlaçların düzenli kullanımı Farklı Yönler: * Reçetelerin şahitlerin huzurunda velisine teslim edilmesi * Tedavinin yanlış bulunması halinde doktorun sorumlu tutulması Açıklama:

  Doktor-hasta ilişkisi günümüzde de benzer prensiplerle yürütülmekte, ancak İslam dünyasında uygulanan ek düzenlemeler sayesinde doktorların sorumluluğu daha belirgindi. 21. El-Cezerî'nin eserinde yer alan 50 aletin üç örneğini veriniz.


 22. Cevap: Su saati, mumlu saat, ibrik Açıklama:

  El-Cezerî, hava, boşluk ve denge prensiplerini kullanarak çeşitli aletler tasarlamıştır. 23. Kayık Su Saatinde yer alan hayvanları yazınız.


 24. Cevap: Şahin, yılan Açıklama:

  Kayık Su Saatinde suyun saatin üzerinde akan bir zilin üstüne düşmesiyle zaman belirlenmektedir. Bu işlemi, şahin tarafından yılanın ağzına atılan bir top sonucunda yılanın aşağı doğru hareketiyle tetiklenmektedir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Abbasiler Dönemi'nde Bağdat'ta kurulan modern anlamdaki ilk hastanede bir kütüphane bulunmazdı.
  2. (.....) İslam dünyasında tıp eğitimi medreselerde verilmeye başlandığında, yalnızca tıp eğitimi veren medreseler kurulmuştur.
  3. (.....) Eczacılık, İslam dünyasında tıp bilimine bağlı olarak gelişme göstermemiştir.
  4. (.....) El-Cezerî, mühendislik ve teknolojiye yalnızca teorik bir yaklaşım sergilemiştir.
  5. (.....) El-Cezerî, eserinde 50 adet aracın tasarımını ayrıntılı olarak vermiştir.
  6. (.....) El-Cezerî'nin icad ettiği makinelerin hiçbirisi Avrupa mühendislik terminolojisine girmemiştir.
  7. (.....) El-Cezerî'nin abdest almak için düzenlediği otomat, bir çocuğun sağ elinde havlu tuttuğunu göstermektedir.
  8. (.....) El-Cezerî'nin hisarlı kan alma teknesi, hastanın kanının miktarını belirlemeye yardımcı olmazdı.
  9. (.....) İslam dünyasında hekimlik her zaman desteklenmiş ve hekimlerin eğitimine önem verilmemiştir.
  10. (.....) Bağdat'ta kurulan seyyar hastaneler, bir terzihaneye sahip değildi.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Abbasiler Dönemi'nde Bağdat'ta kurulan modern anlamdaki ilk hastanede büyük bir kütüphane bulunmaktaydı. 2. İslam dünyasında tıp eğitimi medreselerde verilmeye başlandığında, medreselerin içinde yalnızca tıp eğitimi veren bölümler kurulmuştur. 3. Eczacılık, İslam dünyasında tıp bilimine bağlı olarak önemli ölçüde gelişme göstermiştir. 4. El-Cezerî, mühendislik ve teknolojiye hem teorik hem de pratik bir yaklaşım sergilemiştir. 5. El-Cezerî, eserinde 50 adet aracın tasarımını ve çalışma prensiplerini ayrıntılı olarak vermiştir. 6. El-Cezerî'nin icat ettiği makinelerin çoğu, Avrupa mühendislik terminolojisine girmiştir. 7. El-Cezerî'nin abdest almak için düzenlediği otomat, bir çocuğun sağ elinde ibrik tuttuğunu göstermektedir. 8. El-Cezerî'nin hisarlı kan alma teknesi, hastanın kanının miktarını kalem ve levha yardımıyla belirlemeye yardımcı olmaktaydı. 9. İslam dünyasında hekimlik her zaman desteklenmiş ve hekimlerin eğitimine büyük önem verilmiştir. 10. Bağdat'ta kurulan seyyar hastaneler, bir terzihaneye de sahipti. 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Takiyüddin
  2. Kadızâde-i Rûmî
  3. Uluğ Bey
  4. Zîc-i Uluğ Bey
  5. Semerkant Gözlemevi
  a. Yıldız kataloğu
  b. İstanbul Rasathanesi'ni kuran kişi
  c. Sabit yıldızların konumları hakkında bilgi veren eser
  d. Semerkant'ta kurulan gözlemevi
  e. Uluğ Bey'in hocası

 28. Cevap: 1. b 2. e 3. d 4. a 5. c Açıklama:

  Takiyüddin, İstanbul Rasathanesi'ni kurmuştur. Kadızâde-i Rûmî, Uluğ Bey'in hocasıdır. Zîc-i Uluğ Bey, sabit yıldızların konumları hakkında bilgi veren bir eserdir. Semerkant Gözlemevi, Uluğ Bey tarafından kurulmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 10.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde Batı biliminin etkisiyle açılan eğitim ve bilim kurumları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Lale Devri'nde Batı'nın Osmanlı'ya bilim ve teknik alanında yaptığı katkıları anlarlar.

Osmanlı'nın fen eğitimi alanındaki girişimlerini öğrenmek.

Osmanlı ordusunun modernleşmesine katkı sağlayan kişileri tanıma

Semerkant Gözlemevi'nin önemini ve araçlarını kavrama.

İslam bilim insanlarının Batı medeniyetine etkilerini anlama.

Müslüman denizcilerin geliştirdikleri denizcilik araçlarının çeşitlerini tanımak.

İslam astronomisinin önemli gözlem aletlerini tanıma ve anlamaları.

Öğrenciler, İslam dünyasındaki sağlık kurumlarının ilerlemişliğini anlar.

Öğrenciler, doktor-hasta ilişkisinin tarihsel ve güncel boyutlarını karşılaştırır.

İslam dünyasındaki mühendislik başarılarını öğrenmek.

İslam dünyasında astronomi, tıp ve mühendislik alanındaki gelişmelerin anlaşılması.

* İslam dünyasında tıp ve mühendislik alanındaki gelişmeler hakkında bilgi edinmek. * İslam dünyasında eğitimin önemini kavramak. * İslam medeniyetinin bilim ve teknolojiye yaptığı katkıları öğrenmek. * El-Cezerî'nin mühendislik ve teknoloji konusundaki görüşlerini anlamak. * El-Cezerî'nin icat ettiği makinelerin önemini ve etkisini değerlendirmek.

İslam dünyasında yapılan astronomi çalışmaları ve bunların Avrupa'ya etkileri hakkında bilgi edinmek1.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri