10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Tercüme Odası'nın kuruluşu ve görevi nedir?


 2. Cevap: * Kuruluş: XIX. yüzyıl * Görev: Avrupa'da yayımlanan bilimsel eserlerin tercümesi Açıklama:

  Tercüme Odası, Osmanlı'da modern bilim literatürünün oluşmasına katkı sağlamıştır. 3. Humbaracı Ocağının kurulmasıyla ilgili bilgi açıklama yapınız.


 4. Cevap: 1731'de Bosna'dan getirilen 300 neferle Humbaracı Kışlası ve Ocağı kuruldu. Batı tarzı eğitim ve savaş teknolojileriyle donatıldı. Açıklama:

  Osmanlı ordusunda modernleşme süreci Humbaracı Ocağının kurulmasıyla başladı. 5. Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye adlı eserin yazarı kimdir?


 6. Cevap: İshak Efendi Açıklama:

  İshak Efendi, Osmanlı'da modern kimya ve matematik alanlarındaki çalışmalarıyla tanınır. Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye eseri, bu alanlarda temel bilgileri içerir. 7. Osmanlı'da kimya biliminin temellerini atmış olan bilim insanının adı nedir?


 8. Cevap: Derviş Paşa Açıklama:

  Derviş Paşa, Usul-i Kimya adlı eseri ile inorganik kimya alanında önemli çalışmalar yapmış ve Osmanlı'da kimya biliminin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 9. Uluğ Bey'in çalışmaları ve Zîc-i Gürganî eseri günümüzde hangi alanlarda kullanılmaktadır?


 10. Cevap: Hicri ve kamerî aybaşlarının hesaplanması, astronomi araştırmaları. Açıklama:

  Eser, hala astronomi alanında önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. 11. Usturlabın Müslüman denizcileri tarafından hangi işlevleri için kullanıldığını açıklayınız.


 12. Cevap: * Güneş'in ya da bir yıldızın yükseklik açılarını ölçmek * Enlemleri ve zamanı belirlemek Açıklama:

  Usturlap, deniz seferleri sırasında yön bulma ve rotayı çizmenin yanı sıra astronomik gözlemler için de kullanılmıştır. 13. El-Urdî'nin icat ettiği ve "mükemmel alet" olarak bilinen aleti hakkında bilgi açıklama yapınız.


 14. Cevap: Bu alet, bir yıldızın yüksekliğini ve azimutunu belirleme işine bağlı bir dizi astronomi probleminin çizimine yardımcı olan bir gözlem aletiydi. Açıklama:

  El-Urdî'nin aleti, yıldızların konumlarını ve hareketlerini doğru bir şekilde hesaplamak için geliştirilmiş son derece hassas bir cihazdı. 15. Tûsî'nin geliştirdiği gözlem aletlerinden birini belirtiniz ve açıklayınız.


 16. Cevap: Torquetum Açıklama:

  Torquetum, bir yerin yönünü ve yüksekliğini tespit etmek için kullanılan bir aletti. Gökyüzündeki bir cismin ufuktaki kuzey veya güney noktasına olan açı uzaklığını ölçmek için kullanıldı. 17. Hastane bulunmayan yerleşim yerlerinde hastalara yardım sağlamak için geliştirilen çözüm nedir?


 18. Cevap: Salgın hastalıklar ve doğal afetler sırasında hastaları tedavi etmek, yardım götürmek için oluşturulan mobil tıp ekipleri Açıklama:

  Hastane eksikliği, İslam dünyasında mobil tıp ekiplerinin oluşturulmasına yol açtı ve bu ekipler yardıma muhtaçlara ulaşmada etkili bir rol oynadı. 19. Abbasiler Dönemi'nde ilk modern hastanenin yanında ne yer almıştır?


 20. Cevap: Büyük bir kütüphane Açıklama:

  Bu kütüphane, öğrencilerin teorik tıp eğitimi almaları için kullanılırdı. 21. Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saatinin çalışma prensibini açıklayınız.


 22. Cevap: Mumun yanmasıyla şahinin gagasından kaideye top düşer. Çocuk, kılıcıyla fitilin yanan kısmını keserek bir saatin geçtiğini belirtir. Açıklama:

  Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati, mumun yanma süresini kullanarak gece saati olarak kullanılmıştır. 23. Hiçlik Kan Alma Teknesinin amacı nedir?


 24. Cevap: Kan alma Açıklama:

  Hiçlik Kan Alma Teknesi, Osmanlı tıbbında kan alma işlemi için kullanılan özel bir cihazdı. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Kayık su saati, pirinçten yapılmış kayık biçiminde bir kaptadır.
  (.....) 2. Kayık su saatinin ortasında bir hisar bulunur.
  (.....) 3. Kayık su saatinin hisarında bir pencere vardır.
  (.....) 4. Kayık su saatinde bir şahin başı ve göğsü görünür.
  (.....) 5. Kayık su saatinin kâtibinin kalemi üzerinde 10 işaret bulunur.
  (.....) 6. Kılıç tutan çocuğun mumlu saati, mumun gecenin bir saatinin geçtiğini gösterdiği bir şamdandır.
  (.....) 7. Hayvan gücünden yararlanarak suyu yukarı çıkaran araçta kepekler yukarı kaldırılır.
  (.....) 8. Kutbüddin eş-Şîrâzî, jeoloji konularında çalışmalar yapmıştır.
  (.....) 9. Abdest almak için düzenlenmiş otomat, suyu otomatik olarak sunar.
  (.....) 10. Hisarlı kan alma teknesi, kan almak için kullanılan bir araçtır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Kayık Su Saati
  b. Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati
  c. Hayvan Gücünden Yararlanarak Suyu Yukarı Çıkaran Araç
  d. Abdest Otomati
  e. Hisarlı Kan Alma Teknesi
  1. Suyu yukarı çıkarma
  2. Gecenin saatlerini belirleme
  3. Gündüzün saatlerini belirleme
  4. Kan alma
  5. Abdest alma

 28. Cevap: a.3, b.2, c.1, d.5, e.4 Açıklama:

  Metinde verilen bilgileri kullanarak eşleştirmeleri yapın.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 12 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 10.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Batı biliminden faydalanmak için aldığı tedbirleri öğrenirler.

Osmanlı ordusunun modernleşme sürecini anlamak.

Osmanlı dönemi bilim insanlarının çalışmalarını öğrenme

Osmanlı dönemi bilim insanlarının bilimsel katkıları hakkında bilgi edinme

Uluğ Bey'in çalışmalarının günümüzdeki önemini kavrama.

İslam dünyasında geliştirilen usturlabın denizcilik ve astronomideki önemini anlamak.

El-Urdî'nin astronomik aletlerdeki yeniliklerini ve katkıları anlama.

Tûsî'nin astronomik araçlar alanındaki çalışmalarını ve icatlarını öğrenme.

Öğrenciler, İslam dünyasında sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmasında kullanılan yenilikçi yöntemleri öğrenir.

İslam dünyasındaki tıp eğitimiyle ilgili bilgileri anlamak.

Orta çağ İslam teknolojisindeki yeniliklerin incelenmesi.

İslam dünyasında tıp alanındaki pratik uygulamaların tanınması.

* İslam dünyasında geliştirilen otomatları tanımlayabilmek * İslam dünyasında kullanılan kan alma tekniklerini açıklayabilmek * İslam dünyasında geliştirilen su saatlerini anlatabilmek * İslam dünyasında geliştirilen mumlu saatlerin prensibini açıklayabilmek * İslam dünyasında geliştirilen su çıkarma araçlarının çalışma prensibini açıklayabilmek * Kutbüddin eş-Şîrâzî'nin çalışmalarını sıralayabilmek

Öğrenciler, metindeki bilgileri çıkararak eşleştirme yapma becerilerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri