10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Uluğ Bey Semerkant Gözlemevini yönetirken hangi bilim insanları ile çalışmıştır?

  A) Kadızâde-i Rûmî, Gıyâseddin Cemşid el-Kâşî, Âli Kuşçu
  B) Batlamyus, Aristo, Eratosthenes
  C) Tûsî, Şâtır, Ali Kuşçu
  D) Kopernik, Tycho Brahe, Johannes Kepler
  E) Regiomontanus, Regiomontanus, Tycho Brahe

 2. Cevap: A Açıklama:

  Uluğ Bey, Semerkant Gözlemevini yönetirken Kadızâde-i Rûmî, Gıyâseddin Cemşid el-Kâşî ve Âli Kuşçu gibi bilim insanları ile çalışmıştır. 3. Semerkant Gözlemevinde yapılan gözlem ve hesaplamalar günümüz astronomi değerlerine göre ne kadar yakındır?

  A) 1 dakikadan az    B) 1 saatten az     
  C) 1 günden az       D) 1 haftadan az    
  E) 1 aydan az                            

 4. Cevap: A Açıklama:

  Semerkant Gözlemevinde yapılan gözlem ve hesaplamalar günümüz astronomi değerlerine göre 1 dakikadan az farklılık göstermektedir. 5. Vasco da Gama'nın Hindistan'a yaptığı ilk keşif seyahatinden sonra hangi harita çizilmiştir?

  A) Pîrî Reis'in dünya haritası
  B) el-İdrîsî'nin dünya haritası
  C) Kristof Kolomb'un Amerika haritası
  D) Marco Polo'nun Çin haritası
  E) İskenderiyeli Batlamyus'un dünya haritası

 6. Cevap: A Açıklama:

  Vasco da Gama, 1498 yılında Hindistan'a ulaşmıştır. Pîrî Reis, 1513 yılında ilk dünya haritasını çizmiştir. Bu harita, Vasco da Gama'nın Hindistan seyahatinden sonra çizilmiştir. 7. Aşağıdaki haritalardan hangisi en eski haritadır?

  A) el-İdrîsî'nin dünya haritası
  B) Pîrî Reis'in dünya haritası
  C) Kristof Kolomb'un Amerika haritası
  D) Marco Polo'nun Çin haritası
  E) İskenderiyeli Batlamyus'un dünya haritası

 8. Cevap: E Açıklama:

  İskenderiyeli Batlamyus'un dünya haritası, M.S. 150 yılında çizilmiştir. el-İdrîsî'nin dünya haritası, XII. yüzyılda, Pîrî Reis'in dünya haritası 1513 yılında, Kristof Kolomb'un Amerika haritası 1502 yılında ve Marco Polo'nun Çin haritası 1295 yılında çizilmiştir. 9. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan gözlem aletlerinden biri olan duvar kadranının amacı nedir?

  A) Güneşin hareketlerini gözlemlemek
  B) Ay'ın hareketlerini gözlemlemek
  C) Yıldızların hareketlerini gözlemlemek
  D) Gezegenlerin hareketlerini gözlemlemek
  E) Takvim hazırlamak

 10. Cevap: A Açıklama:

  Duvar kadranının amacı, Güneş'in hareketlerini gözlemlemektir. 11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam dünyasında hastanelere verilen isimlerden biri değildir?

  A) Bimaristan    B) Darüşşifa    C) Hastane    D) Darülafiye    E) Şifaiyye    

 12. Cevap: C Açıklama:

  İslam coğrafyasında hastanelere bimaristan, darüşşifa, darülafiye, darülmerda, şifaiyye, bimarhane, şifahane ve tımarhane gibi isimler verilirdi. Hastane kelimesi ise günümüzde kullanılan hastane kelimesinin kökenidir ve ilk defa Batı dillerinde kullanılmıştır. 13. İbn Nefis'in tedavi ettiği hastanın şikayeti neydi?

  A) Ateş    B) Baş ağrısı    C) Bulantı    D) Kusma    E) İshal    

 14. Cevap: B Açıklama:

  İbn Nefis'in tedavi ettiği hastanın şikayeti baş ağrısıydı. Ateş, bulantı, kusma ve ishal gibi diğer şikayetler görülmüyordu. 15. El-Cezeri'nin yaptığı buluşlardan biri olan abdest almak için düzenlenmiş otomatın çalışma prensibi nedir?

  A) Su ibrikten akar ve su aktığı sürece kuş öter.
  B) Su aktığı sürece çocuk sol elindeki havlu ve tarağı uzatır.
  C) Su bittiğinde çocuk sağ elindeki ibriği uzatır.
  D) Su bittiğinde çocuk sağ elindeki tarağı uzatır.
  E) Su bittiğinde çocuk sağ elindeki havluyu uzatır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  El-Cezeri'nin yaptığı buluşlardan biri olan abdest almak için düzenlenmiş otomatın çalışma prensibi, su ibrikten aktığı sürece kuşun ötmesidir. Su aktığı sürece çocuk sol elindeki havlu ve tarağı, su bittiğinde ise sağ elindeki ibriği uzatmaz. 17. Endülüs'te yetişen ünlü bilim insanlarından biri olan Zerkâlî'nin en önemli katkılarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Safiha adı verilen evrensel usturlabı icat etmiştir.
  B) Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi ölçmüştür.
  C) Tuleytula Cetvelleri adı verilen Zic ve Almanak'ı düzenlemiştir.
  D) Yunan bilim insanı Batlamyus'un astronomi ile ilgili bilgilerini eleştirmiştir.
  E) Aritmetik ve astronomi üzerine bir okul kurmuştur.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Endülüs'te yetişen ünlü bilim insanlarından biri olan Zerkâlî'nin en önemli katkılarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Safiha adı verilen evrensel usturlabı icat etmiştir. B) Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi ölçmüştür. C) Tuleytula Cetvelleri adı verilen Zic ve Almanak'ı düzenlemiştir. D) Yunan bilim insanı Batlamyus'un astronomi ile ilgili bilgilerini eleştirmiştir. E) Aritmetik ve astronomi üzerine bir okul kurmuştur. Cevap: Ae yetişen ünlü bilim insanlarından biri olan Zerkâlî'nin en önemli katkılarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) Safiha adı verilen evrensel usturlabı icat etmiştir. B) Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi ölçmüştür. C) Tuleytula Cetvelleri adı verilen Zic ve Almanak'ı düzenlemiştir. D) Yunan bilim insanı Batlamyus'un astronomi ile ilgili bilgilerini eleştirmiştir. E) Aritmetik ve astronomi üzerine bir okul kurmuştur. Cevap: A 19. İbn Rüşd'ün Avrupa'da tanınmasını sağlayan kitap hangisidir?

  A) Tehâfütü'l-Felâsife
  B) De Numero Indorum
  C) El Kitabü'l Muhtasar fi Hisabi'l Cebr ve'l Mukabele
  D) el-Sindhind
  E) El Kulliyât fi't-Tıb

 20. Cevap: A Açıklama:

  İbn Rüşd, Aristo felsefesi üzerine yaptığı yorumlarını ve Müslüman filozoflara yönelik eleştirilerini içeren Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife (Tutarsızlığın Tutarsızlığı) adlı eseriyle Avrupa'da kendisine en fazla itibar edilen filozof hâline gelmiştir. Eserleri, Paris Üniversitesinde ve diğer akademik kurumlarda okutulmuştur. 21. İbn Heysem'in yaptığı deneyde, bir mumun gönderdiği ışığın önü kapatıldığında delikten geçerek duvara yansıyan görüntü kaybolmuştur. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Işıklar ve renkler birbirine karışmıştır.
  B) Işıklar düz çizgiler üzerinde uzanmaktadır.
  C) Işıklar, nesnelerin yüzeylerine çarparak yansır.
  D) Işıklar, nesnelerin içinden geçerek kırılır.
  E) Işıklar, nesnelerin önünde durur ve yansımaz.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Işıkların ve renklerin birbirine karışmadığı, ışığın düz çizgiler üzerinde uzandığı kanıtlanmıştır. 23. İbn Heysem'in deneyinde, kapının açık bulunan aralığı daraltılıp sadece küçük bir delik bırakıldığında, gözlemci duvarda kaç tane ışık görüntüsü görmüştür?

  A) Bir tane    B) İki tane    C) Üç tane    D) Dört tane    E) Beş tane    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Gözlemci, deliğin boyutuna bağlı olarak duvarda bir tane ışık görüntüsü görmüştür. 25. Bîrûnî, hangi aleti kullanarak maddelerin özgül ağırlığını ölçmüştür?

  A) Cihaz-ı mahruti    B) Gnomon            
  C) Takke              D) Konik küre        
  E) Yarı küre                               

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cihaz-ı mahruti, Bîrûnî'nin icat ettiği ve maddelerin özgül ağırlığını ölçmek için kullandığı bir alettir. Alet, maddenin ağırlığını ölçerek ve ardından maddenin hacmini suyun yer değiştirmesini ölçerek belirler. Bîrûnî, bu aleti kullanarak birçok maddenin özgül ağırlığını ölçmüştür. 27. Bîrûnî'nin hangi eseri küresel trigonometride önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir?

  A) Tahdîd Nihâyât el-Emâkin li-Tashîh Mesâfât el-Mesâkin
  B) el-Kânûn'ül-Mes'udî
  C) Kitâbu'l-Cemâhir fi Ma'rifeti'l Cevâhir
  D) Kitâbu's-Saydala
  E) Makâlîd'İlm el-Hey

 28. Cevap: E Açıklama:

  Makâlîd'İlm el-Hey, Bîrûnî'nin gök bilimi ve trigonometri alanındaki çalışmalarını içeren önemli bir eserdir. Eserde, küresel üçgenin kenarlarının açılardan hareketle hesaplanması, küre üzerindeki mesafelerin hesaplanması ve küresel trigonometrinin diğer önemli konuları ele alınmaktadır. Makâlîd'İlm el-Hey, küresel trigonometride önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir. 29. Ömer Hayyam'ın cebir ile geometri arasında kurduğu irtibat, Descartes öncesi matematik tarihinde önemli bir açılıma işaret etmektedir. Bu açılımın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cebirin aritmetikten kesin bir biçimde ayrılması
  B) Denklemlerin sınıflandırılması
  C) Üçüncü dereceden denklemlere geometrik çözümler getirilmesi
  D) Denklemlerin birden fazla kökeni olabileceğinin ortaya konması
  E) Dairenin ve düz çizgilerin üçüncü dereceden denklemlerde yetersizliği düşüncesinin dile getirilmesi

 30. Cevap: A Açıklama:

  Ömer Hayyam'ın cebir ile geometri arasında kurduğu irtibat, Descartes öncesi matematik tarihinde önemli bir açılıma işaret etmektedir. Bunun nedeni, cebirin aritmetikten kesin bir biçimde ayrılmasıdır. Bu ayrım, cebirin bağımsız bir bilim dalı olarak gelişmesini sağlamıştır. 31. Şerafeddin el-Tusi'nin ortaçağ Batı matematikçilerinin çalışmalarına etkisini kanıtlayan eserlerinden biri hangisidir?

  A) Mesailül-cebr vel-Mukabele    B) Kitabü'l-Fihrist             
  C) Kitabü'n-Nabat                D) Kitabü'l-Hayavan             
  E) Kitabü'l-Cezri                                                

 32. Cevap: A Açıklama:

  Şerafeddin el-Tusi'nin Mesailül-cebr vel-Mukabele isimli eseri, ortaçağ Batı matematikçilerinin çalışmalarına büyük etki etmiştir. Bu eser, cebirin temel teoremlerini ve denklemlerin çözüm yöntemlerini içermektedir. 33. X. yüzyılda matematik alanında en önemli çalışmaları yapan bilim insanlarından biri kimdir?

  A) Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî
  B) Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî
  C) El-Kûhî
  D) El-Mecûsî
  E) Süleyman b. Hasan İbn Cülcül

 34. Cevap: C Açıklama:

  El-Kûhî, X. yüzyılda matematik alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından biridir. Sonsuz küçükler hesabı konusundaki çalışmalarını ileri bir seviyeye taşıyan El-Kûhî, parabolik kubbenin hacmini çok basit bir yöntemle ölçmüş ve eşit kenarlı bir hiperbol ile bir parabolün kesişme noktaları ile denklemin bilinmeyenlerini bulmuştur. Ayrıca antik çağa ait bir açının üçe bölünmesi probleminin çözümünü yapmıştır. 35. El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri ilk kez hangi dile çevrilmiştir?

  A) Latince    B) Farsça    C) Türkçe    D) İngilizce    E) Arapça    

 36. Cevap: A Açıklama:

  El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri ilk kez X. yüzyılda Latin diline çevrilmiştir. Bu çeviri, Avrupa'da yüzlerce yıl kullanılmış ve eserin yazarının Constantinus Africanus olduğu düşünülmüştür. 37. İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında hangi din etkili olmuştur?

  A) Hıristiyanlık    B) Yahudilik       
  C) Budizm           D) İslam           
  E) Hinduizm                            

 38. Cevap: D Açıklama:

  İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dini etkili olmuştur. İslam dini, seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi teşvik eden bir dindir. Ayrıca, İslam bilginleri, Kur'an-ı Kerim'deki coğrafya ile ilgili ayetlerden de ilham almışlardır. 39. İstanbul'u ilk defa dünya haritasına çizen haritacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) el-İdrisi    B) İbn Havkal    C) İbn Batuta    D) İbn Rüşd    E) el-Biruni    

 40. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul'u ilk defa dünya haritasına çizen haritacı el-İdrisi'dir. El-İdrisi, 11. yüzyılda yaşamış bir Arap coğrafyacı ve haritacıdır. El-İdrisi, dünyanın en eski dünya haritalarından birini çizmiştir. Bu harita, "Tabula Rogeriana" olarak bilinmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınav hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrencilerin İslam astronomisinin önemli isimlerini ve çalışmalarını bilmesini sağlamak.

Öğrencilerin İslam astronomisinin hassasiyetini ve önemini kavramasını sağlamak.

Öğrenciler, Pîrî Reis'in dünya haritasının önemini ve çizildiği dönemi anlarlar.

Öğrenciler, haritaların tarihsel gelişimini anlarlar.

10.2.3. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan gözlem aletlerini açıklar.

Öğrenciler, İslam dünyasında hastanelere verilen isimleri bilir.

Öğrenciler, İbn Nefis'in tedavi ettiği hastanın şikayetini öğrenebilecekler.

Öğrenciler, El-Cezeri'nin yaptığı buluşlardan biri olan abdest almak için düzenlenmiş otomatın çalışma prensibini öğrenebilecekler.

Öğrenciler, İbn Rüşd'ün Avrupa'da tanınmasını sağlayan kitabının adını ve içeriğini açıklayabilirler.

İbn Heysem'in optik alanındaki çalışmalarını ve deneylerini anlamak.

İbn Heysem'in optik alanındaki çalışmalarını ve deneylerini anlamak.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin bilimsel çalışmalarını ve özgül ağırlığın ölçülmesi konusundaki katkılarını anlarlar.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin bilimsel çalışmalarını ve küresel trigonometriye olan katkılarını anlarlar.

İslam bilim insanlarının çalışmalarının matematik tarihindeki önemini bilir.

Öğrenciler, İslam bilim adamlarının matematik alanındaki çalışmalarını ve bu çalışmaların Batı dünyasına etkisini kavrarlar.

Öğrenciler, X. yüzyılda matematik alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyabilirler.

Öğrenciler, El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eserinin çevirilerinin tarihini öğrenebilirler.

İslam dininin coğrafya biliminin gelişmesindeki etkisini açıklayabilme becerisini kazanır.

İslam coğrafyacıların haritacılığa olan katkılarını açıklayabilme becerisini kazanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 5 kere doğru, 15 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri