10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Which of the following is NOT a type of clothing?

  A) T-shirt    B) Sunglasses    C) Hoodie    D) Jeans    E) Skirt

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Sunglasses'dir çünkü diğer seçenekler giyilebilir kıyafetlerken, sunglasses sadece bir aksesuardır. T-shirt, hoodie, jeans ve etek gibi seçenekler giyilebilir kıyafetlerdir. 3. What are the main characteristics that should be considered when describing a person's appearance? Write an essay about it and explain each characteristic in detail.

  A) Hair color, height, and weight
  B) Eye color, clothing style, and complexion
  C) Hair texture, shoe size, and nationality
  D) Skin color, hair length, and occupation
  E) None of the above

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Eye color, clothing style, and complexion" dir. Bir kişinin görünümünü tanımlarken, genellikle göz rengi, kıyafet tarzı ve ten rengi gibi özellikler öne çıkar. Göz rengi kişinin yüzünün en dikkat çekici özelliği olabilir ve kişinin karakterini yansıtabilir. Kıyafet tarzı, kişinin kendini ifade etme şekli ve kişisel tercihlerini yansıtabilir. Cilt tonu veya ten rengi, bir kişinin etnik kökenine veya cilt bakımına dikkat çekebilir. Bu özellikler, bir kişinin görünümünü tanımlarken en çok dikkate alınan özelliklerdir ve bir kişinin karakteri ve kişiliği hakkında ipuçları verebilir. 5. You are describing a new restaurant to your family. Which of the following sentences is the most effective to use when describing the restaurant's ambiance?

  A) "The restaurant is big and spacious."
  B) "The restaurant has a great view."
  C) "The restaurant has a romantic atmosphere."
  D) "The restaurant has a lot of tables and chairs."
  E) None of the above

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) "The restaurant has a romantic atmosphere." Soruda, bir restoranın ambiyansı hakkında etkili bir açıklama yapmanız istenmektedir. Seçenekler arasında "restoran büyük ve ferah" gibi genel özelliklerin yanı sıra "restoranın harika bir manzarası var" gibi spesifik özellikler de yer almaktadır. Ancak, soruda "aileye bir restoranı tanımlıyorsunuz" dendiğine göre, romantik bir atmosfer, aile üyeleri arasında birlikte kaliteli zaman geçirme fikrini uyandıracaktır. Bu nedenle, seçenekler arasından "restoran romantik bir atmosfere sahip" olan C seçeneği, en etkili açıklama olarak seçilebilir. 7. You are describing a historical monument to a group of tourists. Which of the following sentences is the most effective to use when describing the monument's significance?

  A) "It's a big monument."
  B) "It's an old monument."
  C) "It's an important monument for our country's history."
  D) "It's a famous monument that many people visit."
  E) None of the above

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) 'It's an important monument for our country's history.'" dir. Bu seçenek, turistlere yapıtın önemini açıklamak için en etkili seçenektir. Tarihi bir anıtın önemi, ülkenin tarihindeki yeri ve anlamı ile ilgilidir ve bu seçenek turistlere bu bilgiyi verir. Ayrıca, diğer seçenekler turistler için önemsiz ayrıntılar sunar ve yapıtın önemini vurgulamazlar. Bu soru, bir topluluk önünde konuşma yapma becerilerini test eder ve özellikle turizm alanında çalışanlar için önemlidir. 9. Which of the following is a type of shoe?

  A) Sandals    B) Belt    C) Scarf    D) Sunglasses    E) Gloves

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Sandals'dır. Sandaletler, açık ayaklı ve genellikle plajlarda veya yaz aylarında giyilen, açık tasarımlı bir ayakkabı türüdür. 11. Which of the following is a type of dress?

  A) Jeans    B) T-shirt    C) Hoodie    D) Skirt    E) Sweatpants

 12. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "Skirt" dir. Skirt, genellikle kadınların giydiği bir elbise türüdür ve bel bölgesinden başlayarak bacakların altına kadar iner. Genellikle çeşitli malzemelerden yapılır ve farklı stillerde tasarlanabilir. 13. Which sentence shows a comparison of two objects?

  A) The sun is hotter than the moon.
  B) My teacher is nicer than yours.
  C) My car is faster than my bike.
  D) The ocean is deeper than the pool.
  E) My aunt is happier than my uncle.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "The sun is hotter than the moon." (Güneş aydan daha sıcaktır) cümlesidir. Bu cümle iki nesne olan "güneş" ve "ay" arasında bir karşılaştırma yaptığı için bir karşılaştırma cümlesi olarak kabul edilir. Karşılaştırma cümleleri iki farklı şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları ifade etmek için kullanılır ve sıklıkla "than" kelimesiyle birlikte kullanılır. 15. Which sentence shows a comparison using the superlative form?

  A) Mary is taller than the lamp.
  B) The cat is faster than the dog.
  C) Tom is smarter than his sister.
  D) The tree is greener than the grass.
  E) The book is heavier than the pencil.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) The tree is the greenest of all the plants. Bu soru, İngilizce'de üstünlük derecesi (superlative form) kullanarak karşılaştırma yapan cümleyi bulma hakkındadır. Şıklar arasında sadece D seçeneği üstünlük derecesi kullanarak iki bitkiyi karşılaştıran bir cümledir. "The greenest" ifadesi en üst düzeydeki yeşil bitkiyi belirtir. 17. What is the meaning of the word "crisis" in the following sentence: "The company is going through a crisis right now."

  A) A happy situation
  B) A dangerous situation
  C) A difficult or unstable situation
  D) A peaceful situation
  E) A situation with no issues

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani "zorlu veya istikrarsız bir durum". Crisis kelimesi zorlu veya tehlikeli bir durum anlamına gelir ve bu cümlede şirketin karşılaştığı problemlerin önemli olduğunu ve şirketin durumunun istikrarsız olduğunu ifade eder. 19. What is the meaning of the word "miserable" in the following sentence: "The weather was so miserable that we decided to stay indoors."

  A) Happy and content            B) Cold and wet
  C) Warm and sunny               D) Exciting and adventurous
  E) Quiet and peaceful

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Cold and wet. "Miserable" kelimesi "sefil, kötü, berbat" anlamına gelir ve bu cümlede kullanıldığı bağlamda hava koşullarının çok kötü olduğu anlatılmaktadır. "Cold and wet" ise "soğuk ve ıslak" anlamına gelmektedir. Bu kelime seçeneği, cümledeki anlamı tam olarak ifade eden tek seçenektir. 21. What is the meaning of the word "preoccupied" in the following sentence: "She was so preoccupied with her work that she forgot about her lunch appointment."

  A) Relaxed and carefree       B) Focused and attentive
  C) Busy and distracted          D) Tired and sleepy
  E) Upset and emotional

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Busy and distracted. "Preoccupied" kelimesi "zihni meşgul/dalgın/dikkatini veremeyen" anlamlarında kullanılır. Bu cümlede ise "preoccupied with her work" ifadesi ile çalışması ile meşgul olduğu ve bu nedenle öğle yemeği randevusunu unuttuğu anlatılmaktadır. Bu nedenle cevap "busy and distracted" olacaktır. 23. Which sentence expresses a wish?

  A) She is studying for her exam.
  B) I wish I could travel to Paris.
  C) He plays soccer every weekend.
  D) They are watching a movie right now.
  E) We need to finish this project by tomorrow.

 24. Cevap: B Açıklama:

  The sentence that expresses a wish is B) "I wish I could travel to Paris." The phrase "I wish" is a signal phrase that introduces a desire or hope that is not currently true or possible. The other options describe actions that are either currently happening or are stated as a fact. 25. Which of the following sentences is talking about an imaginary situation?

  A) "I'm going to visit my grandparents this weekend."
  B) "If I had a million dollars, I would buy a beach house."
  C) "She is studying for her math exam tomorrow."
  D) "He always wakes up early and goes for a run."
  E) "We are having a party next weekend."

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) "If I had a million dollars, I would buy a beach house." Bu cümle, gerçeklikle bağlantısı olmayan bir hayali durumu ifade ediyor. "If" koşulu, bir şeyin gerçekleşmeme olasılığı olduğunu ve cümlenin bir hayal durumunu ifade ettiğini gösterir. 27. Which tense is typically used to talk about imaginary situations?

  A) Present tense            B) Past tense
  C) Future tense              D) Perfect tense
  E) Conditional tense

 28. Cevap: E Açıklama:

  "Conditional tense" is typically used to talk about imaginary situations, also known as hypothetical or unreal situations. This tense is used to express a hypothetical result of a certain condition or situation, and often includes the words "if" or "would". For example, "If I had more time, I would travel the world." The conditional tense can also be used in the past tense to talk about unreal or hypothetical situations that didn't happen, such as "If I had studied harder, I would have passed the exam." 29. Which of the following words can be used to introduce an imaginary situation?

  A) Yesterday    B) Today    C) Tomorrow    D) If    E) Always

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "D) If" olarak verilmiştir. "If" kelimesi bir koşul bağlacıdır ve bir varsayımsal durumun veya hayali bir senaryonun girişini tanımlamak için sıklıkla kullanılır. Örneğin, "If I had a million dollars, I would buy a yacht" gibi bir cümlede "if" kelimesi hayali bir durumu başlatır. 31. Which sentence expresses a wish about a past event?

  A) I wish I could go to the concert next week.
  B) I wish I had gone to the concert last week.
  C) I wish I can go to the concert next week.
  D) I wish I will go to the concert next week.
  E) I wish I go to the concert next week.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) I wish I had gone to the concert last week. Bu soruda, geçmişte gerçekleşmemiş bir olaya ilişkin bir dilek ifade edilmesi istenmektedir. Buna göre, doğru cevap "I wish I had gone to the concert last week." olacaktır. Bu cümle, geçmişteki bir olayın gerçekleşmediği durumlarda dilek ifade etmek için kullanılan bir yapıdır. "Could" ve "can" gelecekteki olaylar için kullanılırken, "will" gelecek zaman için kullanılan bir yapıdır. Bu soru, dil bilgisi kurallarını anlama ve uygulama becerisini ölçmektedir. 33. Which sentence expresses a wish that is unlikely to happen in the future?

  A) I wish I could live on the moon.
  B) I wish I had lived on the moon.
  C) I wish I can live on the moon.
  D) I wish I will live on the moon.
  E) I wish I live on the moon.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) I wish I could live on the moon. "I wish I could" yapısı, "I wish" ifadesiyle birleşerek geçmişteki veya şu andaki bir hayal kırıklığını ifade eder. Ancak burada "live on the moon" ifadesi, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir isteği ifade ediyor. Bu nedenle cevap A seçeneği olarak verilmiştir. 35. Which sentence expresses a wish that is not realistic?

  A) I wish I could fly without a plane.
  B) I wish I had flown without a plane.
  C) I wish I can fly without a plane.
  D) I wish I will fly without a plane.
  E) I wish I fly without a plane.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: A) I wish I could fly without a plane. Bu soruda, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dilek ifade eden cümle seçilmelidir. Şıklar arasında sadece "I wish I could fly without a plane" cümlesi gerçekleşmesi mümkün olmayan bir dileği ifade etmektedir. 37. When giving a detailed description of a place, what aspects should be included?

  A) Location, size, and accessibility
  B) Color, smell, and taste
  C) Weather, clothing, and transportation
  D) Historical significance, cultural importance, and recreational activities
  E) Only location

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani yerin konumu, boyutu ve erişilebilirliği gibi yönlerin ayrıntılı bir açıklaması yapılmalıdır. Ayrıca, diğer faktörlerin (renk, koku, tat, hava durumu, giyim, ulaşım vb.) de belirtilmesi gerektiği durumlar olabilir, ancak bunlar ayrıntılı bir açıklamanın ana unsurları değildir. 39. Why is it important to provide detailed information about events?

  A) To make the event sound more interesting
  B) To attract more people to the event
  C) To provide useful information to attendees
  D) Only to describe the location of the event
  E) None of the above

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C. Etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak, katılımcılara faydalı olabilecek bilgiler sunar ve onların etkinliği daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Ayrıntılı bilgi, etkinliğin ne zaman, nerede ve hangi amaçla gerçekleştirildiği hakkında bilgi sağlayabilir ve katılımcıların etkinliği daha etkili bir şekilde planlamalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak oldukça önemlidir. 41. What is the relationship between a cause and an effect?

  A) They have no relationship.
  B) They are unrelated events.
  C) One event directly leads to the other.
  D) They happen at the same time.
  E) They are two separate events that have nothing to do with each other.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C olan bu soruda, bir neden ile sonuç arasındaki ilişki sorulmaktadır. Bir olay veya durumun diğerine neden olduğu durumlarda neden-sonuç ilişkisi vardır. Neden, sonucu doğrudan etkileyen veya sonuca neden olan şeydir. Sonuç ise nedenin bir sonucudur. Bu nedenle, doğru cevap, "Bir olay veya durum diğerine doğrudan etki ettiğinde, neden ve sonuç arasında bir ilişki vardır" şeklinde ifade edilebilir. 43. What is the meaning of the phrase "to each his own"?

  A) Everyone has different tastes and preferences.
  B) Everyone should share the same preferences.
  C) Everyone should have the same interests.
  D) Everyone should be forced to like the same things.
  E) Everyone should be content with what they have.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Herkesin farklı zevkleri ve tercihleri vardır. "To each his own" ifadesi, "herkesin kendi tercihine göre" anlamına gelir. Bu ifade, insanların farklı zevklere ve tercihlere sahip olduğunu, bunların birbirinden farklı olabileceğini ve bu farklılıkların saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eder. İnsanların sevdiği şeyler farklı olabilir ve herkesin sevdiği şeylere saygı göstermek önemlidir. 45. Which of the following is an example of expressing a preference?

  A) "I don't like spicy food."
  B) "I like all types of food."
  C) "I haven't tried that type of food before."
  D) "I'm not really sure what I want to eat."
  E) "I eat whatever my friends are eating."

 46. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: "I don't like spicy food." cevabı bir tercih ifadesidir, diğer seçenekler tercih ifadesi değildir. "I like all types of food." bir tercih ifadesi değildir çünkü bu ifade herhangi bir öncelik veya tercih göstermez. "I haven't tried that type of food before." ifadesi, bir tercih ifadesi değil, yalnızca bir deneyim ifadesidir. "I'm not really sure what I want to eat." bir tercih ifadesi değildir, bu ifade bir kararsızlığı ifade eder. "I eat whatever my friends are eating." ifadesi, bir tercih ifadesi değil, bir taklit ifadesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Digital Era
  1. Giving an extended description and detailed information about people/places/events
  2. Stating causes and effects
  3. Stating personal opinions in everyday conversations
  4. Stating preferences
 • Modern Heroes and Heroines
  1. Expressing wishes
  2. Guessing meaning from the context
  3. Talking about imaginary situations
 • Shopping
  1. Describing objects, and people
  2. Making comparisons
  3. Talking about different kinds of clothing and shopping

Ayrıca 10.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Tanımlama ve sınıflandırma becerilerini ölçer.

Bir kişinin görünümünü tanımlarken, göz rengi, kıyafet tarzı ve ten rengi gibi özelliklerin dikkate alınması gerektiğini anlamak.

Bir konunun özelliklerini tanımlarken, ambiyans gibi spesifik özellikleri tanımlamak, dinleyicinin konuyu daha net bir şekilde görselleştirmesine yardımcı olabilir.

Bir turist grubuna tarihi bir anıtın önemini etkili bir şekilde anlatma becerisi.

karşılaştırma cümlelerini tanımlayabilmeleri ve farklı nesneler, kişiler veya kavramlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlamaları önemlidir.

İngilizce'de üstünlük derecesi (superlative form) kullanarak karşılaştırma yapabilme becerisi.

Kelime anlamını anlama ve okuduğunu anlama becerilerini ölçer.

Kelime anlamlarını anlayarak, bir cümlede kullanılan kelimenin bağlamına uygun olarak doğru anlamı çıkarmak.

Kelime anlamlarını doğru anlama ve cümle içinde kullanabilme becerisi.

Bir arzuyu ya da umudu ifade eden cümleleri tanımlayabilme ve bunları diğer cümle türlerinden ayırabilme.

Koşul cümleleri ve hayali durumları anlama konusunda okuyucunun becerisini ölçer.

The ability to identify and use the conditional tense is an important aspect of English grammar and can help learners communicate effectively in a variety of situations.

"Imaginary situations can be introduced using the word 'if'" şeklinde özetlenebilir.

Dilek cümlelerindeki farklı yapıları ve zaman kullanımlarını anlayabilme becerisi.

İngilizcede dile getirilen hayaller, istekler, arzular ve üzüntüler hakkında fikir sahibi olunarak cümleler kurabilme becerisi.

Olasılıklar hakkında konuşurken, gerçekleşmesi mümkün olmayan dilekleri ifade edebilirim.

Bir yeri ayrıntılı bir şekilde tanımlama becerisi gereklidir.

Bir etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi sağlamanın önemini açıklamak.

hoşgörü, saygı ve farklılıkların kabul edilmesi gibi değerleri vurgular.

İfade türlerini tanıyarak tercih ifadesi ve diğer ifade türleri arasındaki farkı belirleyebilme becerisi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 72 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 332 kere doğru, 368 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş