10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test CEVAPLARI

 1. "She always listens to music while studying." Türkçesi nedir?

  A) O, ders çalışırken her zaman müzik dinler.
  B) O, müzik dinlemeden ders çalışamaz.
  C) O, ders çalışmadan önce müzik dinler.
  D) O, sadece müzik dinlemekle ilgilenir.
  E) O, ders çalışmaktan hoşlanmaz.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) O, ders çalışırken her zaman müzik dinler."dir. 3. "The movie was really boring, I fell asleep." Türkçesi nedir?

  A) Film gerçekten sıkıcıydı, uyudum.
  B) Film çok heyecan vericiydi, uyudum.
  C) Film çok üzücüydü, uyudum.
  D) Film çok korkunçtu, uyudum.
  E) Film çok komikti, uyudum.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, A seçeneği olan "Film gerçekten sıkıcıydı, uyudum."dir. Verilen cümlede "boring" kelimesi "sıkıcı" anlamına gelirken, "fell asleep" ifadesi de "uyudu" anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, cümlenin doğru Türkçe çevirisi "Film gerçekten sıkıcıydı, uyudum." şeklindedir. 5. "Benim kardeşim yarın sınavı var." cümlesinin İngilizce çevirisi nedir?

  A) My brother has an exam tomorrow.
  B) My sister has an exam tomorrow.
  C) I have an exam tomorrow.
  D) His brother has an exam tomorrow.
  E) Their brother has an exam tomorrow.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, A seçeneği olan "My brother has an exam tomorrow." şeklindedir. Verilen Türkçe cümle "Benim kardeşim yarın sınavı var." şeklindedir. İngilizce çevirisinde ise "My brother has an exam tomorrow." ifadesi kullanılır. Burada "my" (benim) kelimesi, "brother" (kardeş) kelimesiyle birleştirilerek "My brother" (benim kardeşim) ifadesi oluşturulur. Ardından "has an exam" (sınavı var) ifadesi eklenir ve cümle "My brother has an exam tomorrow." şeklinde tamamlanır. 7. "Bu kitap, benim okuduğum en ilginç kitap." cümlesinin İngilizce çevirisi nedir?

  A) This book is the most interesting book I read.
  B) This book is the most interesting book I've ever read.
  C) This book is more interesting than any other book I read.
  D) This book is interesting to read.
  E) This book is the least interesting book I read.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, B seçeneği olan "This book is the most interesting book I've ever read." şeklindedir. Verilen Türkçe cümle "Bu kitap, benim okuduğum en ilginç kitap." şeklindedir. İngilizce çevirisinde ise "This book is the most interesting book I've ever read." ifadesi kullanılır. Cümlede "this book" (bu kitap) ifadesi kullanılırken, "is the most interesting book" (en ilginç kitap) ifadesiyle birleştirilir. Ardından "I've ever read" (şimdiye kadar okuduğum) ifadesi eklenir ve cümle "This book is the most interesting book I've ever read." şeklinde tamamlanır. 9. "Geçen hafta sonu arkadaşlarımla sinemaya gittim." cümlesinin İngilizce çevirisi nedir?

  A) I went to the cinema with my friends last weekend.
  B) I go to the cinema with my friends every weekend.
  C) My friends and I go to the cinema every weekend.
  D) My friends and I went to the cinema next weekend.
  E) My friends and I didn't go to the cinema last weekend.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) I went to the cinema with my friends last weekend." olarak belirlenmiştir. Verilen cümle "Geçen hafta sonu arkadaşlarımla sinemaya gittim." şeklindedir. Bu cümleyi doğru bir şekilde İngilizce'ye çevirmek için "A) I went to the cinema with my friends last weekend." seçeneği kullanılır. Çünkü cümlede geçmiş zamanda gerçekleşen bir olay anlatılmaktadır. "I went" ifadesi geçmiş zamanda "gitmek" eylemini ifade etmektedir. "With my friends" ifadesi ise "arkadaşlarımla" anlamını taşımaktadır. "Last weekend" ise "geçen hafta sonu" anlamına gelir. 11. "Bu sorunun cevabı çok basit." cümlesinin İngilizce çevirisi nedir?

  A) The answer to this question is very easy.
  B) The question to this answer is very easy.
  C) This question is very easy to answer.
  D) This answer is very simple.
  E) This problem has a simple answer.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) This question is very easy to answer." olarak belirlenmiştir. Verilen cümle "Bu sorunun cevabı çok basit." şeklindedir. Bu cümleyi doğru bir şekilde İngilizce'ye çevirmek için "C) This question is very easy to answer." seçeneği kullanılır. Çünkü cümlede "Bu soru" anlamı verilmek istenmektedir. "This question" ifadesi "Bu soru" anlamına gelir. "Very easy to answer" ise "çok basit cevaplanabilir" anlamını taşır. 13. What does the word "vivid" mean in Turkish?

  A) sıkıcı    B) renksiz    C) canlı    D) zor    E) güçlü

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, C seçeneği olan "canlı" şeklindedir. İngilizce "vivid" kelimesi Türkçede "canlı" anlamına gelir. "Vivid" kelimesi, bir şeyin canlı, parlak ve etkileyici bir şekilde algılanması anlamına gelir. Renkli, canlı ve net bir şekilde ifade edilen bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Bu kelime, duygusal, görsel veya zihinsel olarak canlı bir izlenim bırakan bir şeyi tanımlamak için kullanılabilir. 15. Choose the correct form of the verb: "I _____ (to go) to the gym every day."

  A) go            B) goes        C) am going
  D) is going    E) are going

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "go" şeklindedir. Cümlede "I" zamiri kullanıldığı için fiilin birinci tekil şahıs formu kullanılmalıdır. "Go" fiilinin birinci tekil şahıs formu "go" şeklindedir. Bu nedenle doğru cevap "go" seçeneğidir. 17. Choose the correct form of the verb: "He _____ (to like) to drink coffee in the morning."

  A) like                  B) likes        C) is liking
  D) was liking        E) will like

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "likes" şeklindedir. Cümlenin öznesi olan "He" üçüncü tekil şahıs olduğu için fiilin üçüncü tekil şahıs hali olan "likes" kullanılmalıdır. Bu şekilde cümle gramatik olarak doğru olacaktır. 19. "Ben her gün okula yürüyerek giderim." cümlesinin İngilizcesi nedir?

  A) I walk to school every day.
  B) I drive to school every day.
  C) I take the bus to school every day.
  D) I ride my bike to school every day.
  E) I run to school every day.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "I walk to school every day" şeklindedir. - "Ben" anlamını taşıyan "I" zamiri kullanılmıştır. - "Okula" anlamını taşıyan "to school" ifadesi kullanılmıştır. - "Yürüyerek giderim" anlamını taşıyan "walk to school" ifadesi kullanılmıştır. - "Her gün" anlamını taşıyan "every day" ifadesi kullanılmıştır. Bu şekilde cümle doğru şekilde İngilizce'ye çevrilmştir. 21. "Beni yarın sabah 7'de ararsan sevinirim." cümlesinin İngilizcesi nedir?

  A) I would be happy if you called me at 7 a.m. tomorrow.
  B) I don't want you to call me at 7 a.m. tomorrow.
  C) You called me at 7 a.m. tomorrow.
  D) I will call you at 7 a.m. tomorrow.
  E) I called you at 7 a.m. tomorrow.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "I would be happy if you called me at 7 a.m. tomorrow." şeklindedir. - Cümlede, yarın sabah saat 7'de aranmayı istediğim belirtilmektedir. - "if you called me at 7 a.m. tomorrow" ifadesi, şartlı bir durumu anlatır ve aranmanın gerçekleşmesi durumunda sevinç duyulacağını ifade eder. - "I would be happy" ifadesi, sevinç duyulacağını ifade eder. - Bu nedenle, doğru cevap A seçeneği olan "I would be happy if you called me at 7 a.m. tomorrow." olacaktır. 23. "Bugün hava çok sıcak, denize gitmeyi düşünüyorum." cümlesinin İngilizcesi nedir?

  A) Today is very hot, I am thinking of going to the beach.
  B) Today is very cold, I am thinking of going to the beach.
  C) Today is very rainy, I am thinking of going to the beach.
  D) Today is very windy, I am thinking of going to the beach.
  E) Today is very cloudy, I am thinking of going to the beach.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Today is very hot, I am thinking of going to the beach." olarak belirlenmiştir. Verilen soruda, "Bugün hava çok sıcak, denize gitmeyi düşünüyorum." cümlesinin İngilizcesi sorulmaktadır. Doğru çeviriyi belirlemek için verilen seçenekleri incelemek gerekmektedir. B seçeneği yanlıştır, çünkü "Today is very cold, I am thinking of going to the beach." cümlesi "Bugün hava çok soğuk, denize gitmeyi düşünüyorum." anlamına gelir. C seçeneği yanlıştır, çünkü "Today is very rainy, I am thinking of going to the beach." cümlesi "Bugün hava çok yağmurlu, denize gitmeyi düşünüyorum." anlamına gelir. D seçeneği yanlıştır, çünkü "Today is very windy, I am thinking of going to the beach." cümlesi "Bugün hava çok rüzgarlı, denize gitmeyi düşünüyorum." anlamına gelir. E seçeneği yanlıştır, çünkü "Today is very cloudy, I am thinking of going to the beach." cümlesi "Bugün hava çok bulutlu, denize gitmeyi düşünüyorum." anlamına gelir. A seçeneği doğrudur, çünkü "Today is very hot, I am thinking of going to the beach." cümlesi "Bugün hava çok sıcak, denize gitmeyi düşünüyorum." anlamına gelir. 25. Which sentence gives advice?

  A) I love watching movies.
  B) You should drink more water.
  C) I am going to the mall.
  D) She plays soccer well.
  E) None

 26. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) You should drink more water." olarak belirlenmiştir. Verilen soruda, "Which sentence gives advice?" yani "Hangi cümle tavsiye verir?" sorulmaktadır. Tavsiye veren bir cümleyi belirlemek için seçenekleri incelemek gerekmektedir. A seçeneği yanlıştır, çünkü "I love watching movies." cümlesi bir tercihi veya ilgiyi ifade etmektedir. B seçeneği doğrudur, çünkü "You should drink more water." cümlesi "Daha fazla su içmelisin." şeklinde bir tavsiye vermektedir. C seçeneği yanlıştır, çünkü "I am going to the mall." cümlesi bir eylemi ifade etmektedir, tavsiye vermemektedir. D seçeneği yanlıştır, çünkü "She plays soccer well." cümlesi bir yeteneği veya başarıyı ifade etmektedir, tavsiye vermemektedir. 27. Which of the following is a synonym for the word "indicate"?

  A) Show    B) Hide    C) Change    D) Buy    E) Break

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Show" olarak belirlenmiştir. Verilen soruda, "Which of the following is a synonym for the word 'indicate'?" yani "'İndicate' kelimesi için aşağıdakilerden hangisi bir eşanlamlıdır?" sorulmaktadır. Eşanlamlı bir kelimeyi belirlemek için seçenekleri incelemek gerekmektedir. A seçeneği doğrudur, çünkü "Show" kelimesi "indicate" kelimesiyle aynı veya benzer anlama gelir ve bir şeyi göstermek veya işaret etmek anlamına gelir. B seçeneği yanlıştır, çünkü "Hide" kelimesi "indicate" kelimesinin tam zıddıdır ve bir şeyi gizlemek veya saklamak anlamına gelir. C seçeneği yanlıştır, çünkü "Change" kelimesi "indicate" kelimesiyle aynı veya benzer anlama gelmez, değiştirmek veya dönüştürmek anlamına gelir. D seçeneği yanlıştır, çünkü "Buy" kelimesi "indicate" kelimesiyle hiçbir ilişkisi yoktur, bir şey satın almak anlamına gelir. E seçeneği yanlıştır, çünkü "Break" kelimesi "indicate" kelimesiyle hiçbir ilişkisi yoktur, bir şeyi kırmak veya bozmak anlamına gelir. 29. Which of the following is a preposition?

  A) Run    B) Sing    C) On    D) Happy    E) Loudly

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) On" olarak belirlenmiştir. Verilen soruda, bir ilgeç (preposition) bulunması istenmektedir. İlgeçler, bir isim veya zamirin öncesine gelerek, onunla diğer kelimeler arasında bir ilişki kurar. İlgeçler yer, zaman, yöntem, sebep ve amaç gibi farklı ilişkileri ifade edebilir. A seçeneği yanlıştır, çünkü "run" bir fiildir. B seçeneği yanlıştır, çünkü "sing" bir fiildir. C seçeneği doğrudur, çünkü "on" bir ilgeçtir ve yer ilişkisini ifade eder. D seçeneği yanlıştır, çünkü "happy" bir sıfattır. E seçeneği yanlıştır, çünkü "loudly" bir zarftır. 31. What is the correct order of adjectives in English?

  A) Quantity, Opinion, Size, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose
  B) Size, Opinion, Quantity, Age, Shape, Color, Origin, Material, Purpose
  C) Opinion, Quantity, Size, Age, Shape, Color, Material, Origin, Purpose
  D) Age, Quantity, Size, Opinion, Shape, Color, Material, Origin, Purpose
  E) Color, Shape, Material, Age, Quantity, Size, Opinion, Origin, Purpose

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Opinion, Quantity, Size, Age, Shape, Color, Material, Origin, Purpose" olarak belirlenmiştir. İngilizcede sıfatların sıralanması genellikle şu sıraya uyulur: Opinion (görüş, düşünce), Quantity (miktar), Size (boyut), Age (yaş), Shape (şekil), Color (renk), Material (malzeme), Origin (köken), Purpose (amaç). A seçeneği yanlıştır, çünkü "Opinion" ve "Size" arasında yer değiştirilmiştir. B seçeneği yanlıştır, çünkü "Size" ve "Quantity" arasında yer değiştirilmiştir. C seçeneği doğrudur, çünkü sıfatlar sırasıyla verilmiştir. D seçeneği yanlıştır, çünkü "Age" ve "Quantity" arasında yer değiştirilmiştir. E seçeneği yanlıştır, çünkü sıfatların sıralaması doğru değildir. 33. Which of the following words is a conjunction?

  A) And    B) House    C) Happy    D) Running    E) Quickly

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) And" olarak belirlenmiştir. Conjunction (bağlaç), cümlede farklı kelimeleri, kelime öbeklerini veya cümleleri birbirine bağlamak için kullanılan bir gramer unsudur. "And" kelimesi iki veya daha fazla öğeyi birleştirmek veya ilişkilendirmek için kullanılan bir bağlaçtır. B seçeneği "House" bir isimdir. C seçeneği "Happy" bir sıfatdır. D seçeneği "Running" bir sıfat veya eylem olabilir, ancak bir bağlaç değildir. E seçeneği "Quickly" bir zarftır. 35. Which sentence has a relative clause?

  A) I like to swim in the ocean.
  B) The man, who was wearing a hat, walked by.
  C) She always takes the bus to work.
  D) He went to the store and bought some milk.
  E) We played soccer in the rain.

 36. Cevap: B Açıklama:

  The sentence with a relative clause is B) "The man, who was wearing a hat, walked by." - A relative clause is a type of subordinate clause that provides additional information about a noun or pronoun in the main clause. - In sentence B, the relative clause "who was wearing a hat" provides additional information about the noun "man." - The relative clause is introduced by the relative pronoun "who" and describes a characteristic of the man. 37. Which sentence is in the present perfect tense?

  A) She will have finished her homework by 9pm.
  B) They finished their lunch an hour ago.
  C) He is playing football every day.
  D) I have visited Paris twice.
  E) She was cooking dinner when he arrived.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) I have visited Paris twice." olarak belirlenmiştir. Present Perfect tense (şimdiki tam zaman) eylemin geçmişte başladığını ve şu anda hala etkisi olduğunu ifade eder. "I have visited Paris twice." cümlesi, geçmişte gerçekleşen Paris'i ziyaret etme eyleminin şu anda hala etkili olduğunu ifade etmektedir. 39. What is the comparative form of "happy"?

  A) happyer        B) happer        C) happier
  D) happiest       E) happyest

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) happier" olarak belirlenmiştir. "Happy" kelimesinin karşılaştırma hali "happier" şeklindedir. "Comparative form" (karşılaştırma hali), iki şey arasında karşılaştırma yaparken kullanılır. "Happier" kelimesi, "happy" kelimesinin bir şeyin diğerinden daha mutlu olduğunu ifade etmek için kullanılan karşılaştırma halidir. 41. Which of the following is a countable noun?

  A) water        B) happiness        C) air
  D) furniture    E) money

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) furniture'dır. - Countable nouns (sayılabilir isimler), sayılabilen ve tekil/plural formlarda kullanılabilen isimlerdir. - "Water" (su), "happiness" (mutluluk) ve "air" (hava) gibi kelimeler genellikle sayılamaz isimlerdir ve tekil olarak kullanılırlar. - Ancak "furniture" (mobilya), sayılabilen bir isimdir ve hem tekil hem de çoğul formlarda kullanılabilir. 43. What is the correct form of the verb "to be" in the present tense for "they"?

  A) am    B) is    C) are    D) be    E) being

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) are" olarak belirlenmiştir. Verilen seçenekler arasında, "they" zamirine uygun olarak "to be" fiilinin doğru şimdiki zaman hali "C) are"dir. "Are" fiili, üçüncü şahıs çoğul (they) için kullanılan doğru formdur. Örnek cümleler: 1. They are going to the park. 2. Are they coming to the party tonight? 3. We are happy to see them. 45. Which sentence contains a non-defining relative clause?

  A) The book, which I read last night, was very interesting.
  B) The book that I read last night was very interesting.
  C) The boy who won the race is my friend.
  D) The boy, whose father is a doctor, won the race.
  E) The girl who is wearing a red dress is my sister.

 46. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) The boy, whose father is a doctor, won the race. - Defining relative clause, bir isim cümlesini tanımlayan ve cümlenin anlamını belirleyen bir tür bağlaç yapısıdır. - Non-defining relative clause ise bir isim cümlesini açıklama amacıyla kullanılan ve cümlenin anlamını belirlemeyen bir tür bağlaç yapısıdır. - Soruda, non-defining relative clause içeren cümleyi bulmamız istenmektedir. - Non-defining relative clause, virgülle ayrılan ve cümle içinde ek bilgi veren bir yapıdır. - C seçeneği "The boy who won the race is my friend." bir defining relative clause içermektedir çünkü bu cümle, "the boy"u tanımlayan ve onu diğer çocuklardan ayıran bir bilgiyi vermektedir. - Ancak D seçeneği "The boy, whose father is a doctor, won the race." bir non-defining relative clause içermektedir çünkü bu cümle, "the boy"un babasının doktor olduğu ek bir bilgiyi vermektedir. - Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir. 47. Which phrase is used to give advice?

  A) I don't know
  B) What's up?
  C) Maybe you should...
  D) How are you doing?
  E) Nice to meet you.

 48. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Maybe you should... - Soruda, tavsiye vermek amacıyla kullanılan bir ifadeyi bulmamız istenmektedir. - "Maybe you should..." ifadesi bir tavsiye verme durumunu ifade eder. - Diğer seçenekler ise farklı amaçlarla kullanılan ifadelerdir: A) bir bilgi eksikliğini ifade eder, B) bir selamlaşma ifadesidir, D) birinin nasıl olduğunu sormak için kullanılır ve E) birinin tanışmasını ifade eder. - Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneğidir. 49. Which sentence describes food?

  A) She is from China.
  B) I like to play tennis.
  C) He speaks Spanish fluently.
  D) I enjoy eating sushi.
  E) The movie was really good.

 50. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) I enjoy eating sushi'dir. - Soruda, hangi cümlenin yiyecek ile ilgili olduğu sorulmaktadır. - D seçeneği "I enjoy eating sushi" cümlesi yiyecek yeme eylemiyle ilgilidir ve doğru cevaptır. - Diğer seçenekler ise farklı konuları ifade etmektedir, örneğin ülke (A), spor (B), dil (C) ve film (E). - Dolayısıyla, doğru cevap D seçeneğidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Detayları

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Helpful Tips
  1. Giving and receiving advice
  2. Talking about consequences
  3. Talking about rules and regulations
 • Food and Festivals
  1. Describing actions and processes
  2. Talking about national and international festivals

Ayrıca 10.sınıf İngilizce dersi 2.dönem 1.test soruları; tamamı test formatında ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Çözüm açıklaması: Verilen cümle "She always listens to music while studying." cümlesinin Türkçe karşılığını bulmamız istenmektedir. Şıklar arasında "O, ders çalışırken her zaman müzik dinler." ifadesi bu anlamı en doğru şekilde yansıtmaktadır. Diğer şıklara bakacak olursak: - B) "O, müzik dinlemeden ders çalışamaz." cümlesi, verilen cümledeki anlamı tam olarak yansıtmamaktadır. Verilen cümlede müzik dinlemekle ders çalışmak bir arada ifade edilirken, bu seçenekte müzik dinlemeden ders çalışmanın mümkün olmadığı anlatılmaktadır. - C) "O, ders çalışmadan önce müzik dinler." cümlesi, verilen cümledeki anlamı tam olarak yansıtmamaktadır. Verilen cümlede müzik dinlemekle birlikte ders çalışıldığı ifade edilirken, bu seçenekte ders çalışmadan önce müzik dinlemenin yapıldığı anlatılmaktadır. - D) "O, sadece müzik dinlemekle ilgilenir." cümlesi, verilen cümledeki anlamı tam olarak yansıtmamaktadır. Verilen cümlede ders çalışırken müzik dinlendiği ifade edilirken, bu seçenekte sadece müzik dinlemekle ilgilenmenin yapıldığı anlatılmaktadır. - E) "O, ders çalışmaktan hoşlanmaz." cümlesi, verilen cümledeki anlamı tam olarak yansıtmamaktadır. Verilen cümlede ders çalışırken müzik dinlendiği ifade edilirken, bu seçenekte ders çalışmaktan hoşlanılmadığı anlatılmaktadır. Sonuç olarak, verilen cümlenin Türkçe karşılığı "A) O, ders çalışırken her zaman müzik dinler."dir.

İngilizce bir cümlenin doğru bir şekilde Türkçeye çevrildiğini anlamak.

"Benim kardeşim yarın sınavı var." cümlesinin İngilizce çevirisini bilmek.

"Bu kitap, benim okuduğum en ilginç kitap." cümlesinin İngilizce çevirisini bilmek.

Bir olayın geçmiş zamanda yapıldığını ifade eden cümleleri anlamak ve çevirmek.

Bir cümlenin anlamını anlamak ve doğru şekilde çevirmek. Bu soruda, doğru çeviri "C) This question is very easy to answer." seçeneği olarak belirlenmiştir.

"Vivid" kelimesinin Türkçe karşılığını öğrenme, bir şeyin canlı ve etkileyici bir şekilde algılanmasını ifade etme becerisi.

Cümlenin doğru fiil formunu seçme becerisi.

Fiilin doğru şekilde çekimlenmesini ve kişi zamirlerine uygun fiilin kullanılmasını bilmek.

Kendi okula gitme şeklimizi ifade etmek için "walk to school" ifadesini kullanmayı bilmek.

Yarın sabah saat 7'de aranmayı istediğimi İngilizce olarak ifade etmek.

"Bugün hava çok sıcak, denize gitmeyi düşünüyorum." cümlesinin İngilizce çevirisini bilmek.

Tavsiye veren bir cümleyi belirleyebilme becerisi.

Verilen bir kelimenin eşanlamlılarını belirleme becerisi.

İlgeçleri tanıma ve doğru bir şekilde tanımlayabilme becerisi.

İngilizcede sıfatları doğru bir şekilde sıralayabilme becerisi.

İngilizce'de bağlaç kullanarak cümleleri ve öğeleri birbirine bağlayabilme becerisi.

Recognizing that sentence B contains a relative clause and understanding its function in providing additional information about the noun "man."

Present Perfect tense'in, geçmişte başlayan ve şu anda hala etkili olan eylemleri ifade ettiğini bilmek.

"Happy" kelimesinin karşılaştırma hali olan "happier"ı bilmek.

"Furniture" kelimesinin sayılabilir bir isim olduğunu bilmek.

"They" zamiri için "to be" fiilinin doğru şimdiki zaman hali olarak "are" kullanılması gerektiğini bilmek.

Non-defining relative clause'ın tanımını bilmek ve örnek cümleleri ayırt edebilmek.

Tavsiye verme amacıyla kullanılan ifadeleri ayırt edebilmek.

Kelimeleri ve ifadeleri doğru bir şekilde anlama ve sınıflandırma yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 9 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 99 kere doğru, 88 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş