10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Işık nasıl yansır? Açıklayın.


 2. Cevap: Işık, bir yüzeyden çarptığında, aynı yüzeyden geri döner. Bu olaya yansıma denir. Açıklama:

  Yansıma, ışığın bir yüzeyden geri dönmesi olayıdır. Gelen ışık, yansıyan ışık ve yüzeyin normali (dik çizgi) aynı düzlemdedir. 3. Işığın pürüzlü yüzeylerden yansıması olayına ne ad verilir? Üç örnek verin.


 4. Cevap: Dağınık yansıma. Açıklama:

  Dağınık yansımada, ışık pürüzlü bir yüzeyden çarptığında farklı yönlerde yansır. Örnekler: kağıt, kumaş, duvar. 5. Çukur aynaların özel ışınları nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Çukur aynaların özel ışınları, aynaya gönderildiklerinde belirli noktalardan geçen veya belirli şekillerde yansıyan ışınlardır. Bu ışınlar şunlardır: - Asal eksene paralel olarak gelen ışınlar: Odak noktasından geçerek yansırlar. - Merkez noktasından gelen ışınlar: Aynı noktadan yansırlar. - Odak noktasından gelen ışınlar: Asal eksenle paralel olarak yansırlar. - Tepe noktasına gelen ışınlar: Gelme açısıyla aynı açıyla yansırlar. Açıklama:

  Bu özel ışınlar, çukur aynaların görüntülerini oluşturma şeklini anlamak için önemlidir. 7. Çukur aynaların kullanım alanlarından üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Çukur aynaların kullanım alanlarından üç örnek şunlardır: - Projektörler - Araba farları - Güneş enerjisi toplama sistemleri Açıklama:

  Çukur aynalar, ışığı yoğunlaştırma ve yansıtma özelliği sayesinde bu alanlarda kullanılmaktadır. 9. Su dalgalarının hızının değişmesi ile ışığın bir ortamdan diğerine geçerken hareket doğrultusunu değiştirmesinin arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 10. Cevap: Su dalgalarının hızındaki değişiklik, su dalgalarının hareket yönünün değişmesine neden olurken, ışığın hızındaki değişiklik ışığın kırılmasına neden olur. İkisinde de ortam değişikliği karşısında hareket yönlerinde değişim gözlemlenir. Açıklama:

  Ortam değiştirerek hızlarında değişiklik olan dalgalar, hareket yönlerini değiştirerek kırılırlar. Bu olay, hem su dalgaları hem de ışık dalgaları için geçerlidir. 11. Sınır açısını tanımlayınız ve örnek veriniz.


 12. Cevap: Sınır açısı, kırılma indisi büyük olan bir ortamdan kırılma indisi küçük olan bir ortama gönderilen ışının gelme açısının, kırılma açısının 90 derece olduğu açıdır. Açıklama:

  Sınır açısı, ışığın artık ortamlarda kırılmayıp yüzeyde yansımaya başladığı kritik bir açıdır. 13. İnce kenarlı merceklerin oluşturduğu gerçek ve sanal görüntü özelliklerini açıklayınız.


 14. Cevap: * Gerçek Görüntü: * Cismin arkasında oluşur. * Terstir. * Ekranda elde edilebilir. * Sanal Görüntü: * Cismin önünde oluşur. * Düzgün ve büyütülmüştür. * Ekranda elde edilemez. Açıklama:

  Cismin merceğe olan uzaklığına bağlı olarak görüntü özellikleri değişir. Cisim uzaklaştıkça gerçek görüntü merceğe yaklaşır ve küçülür. Cisim merceğe yaklaştıkça sanal görüntü merceğe uzaklaşır ve büyür. 15. Kalın kenarlı merceklerde kullanılan özel ışınları ve görüntünün oluşumunu açıklayınız.


 16. Cevap: Özel Işınlar: * Asal eksene paralel ışın odak noktasından geçer. * 2F noktasından gelen ışın 2F noktasından geçer. * Odak noktasından gelen ışın asal eksene paralel olur. * Optik merkezden gelen ışın kırılmadan geçer. Görüntünün Oluşumu: * Cisim 2F'den uzaktaysa görüntü gerçek, ters ve küçüktür. * Cisim 2F noktasındaysa görüntü gerçek, ters ve cisimle aynı boydadır. * Cisim F ve 2F arasındaysa görüntü gerçek, ters ve büyütülmüştür. * Cisim F noktasındaysa görüntü sonsuzdadır. * Cisim F ve O arasındaysa görüntü sanal, düz ve büyütülmüştür. Açıklama:

  Kalın kenarlı merceklerde görüntü özellikleri, ince kenarlı merceklerle benzerdir ancak daha belirgin eğriliğe sahiptir. 17. Işık filtrelerinin kullanım alanlarından üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: Fotoğrafçılık, sahne aydınlatması ve trafik ışıkları Açıklama:

  Işık filtreleri, belirli renkleri geçirerek veya engelleyerek görüntünün parlaklığını, kontrastını ve tonlarını ayarlamak için kullanılır. 19. Işık renklerinin karışımı ile oluşan ara renkleri açıklayınız.


 20. Cevap: Sarı (kırmızı + yeşil), cyan (mavi + yeşil), magenta (kırmızı + mavi) Açıklama:

  Işıkta ana renkler kırmızı, yeşil ve mavidir. Bu renklerin belirli oranlarda karışımı ara renkleri oluşturur. 21. Ses dalgalarının boyuna dalgalar olarak ilerlediğini açıklayınız.


 22. Cevap: Ses dalgaları, hava moleküllerinin piston gibi titreşimli bir hareket yapması sonucu oluşur. Bu hareket sırasında hava molekülleri yüksek basınç ve düşük basınç bölgeleri oluşturur ve bu bölgeler birbirini izleyerek ses dalgasını oluşturur. Açıklama:

  Ses dalgaları, dalga yönüne paralel olarak titreşir. Bu titreşimler, hava moleküllerinin ileri-geri hareketleriyle gerçekleşir. 23. Sesin şiddetini etkileyen faktörleri sıralayınız.


 24. Cevap: * Kaynağın titreşim genliği * Ortamın yoğunluğu * Ortamın esneklik katsayısı Açıklama:

  Sesin şiddeti, kaynak tarafından üretilen enerjinin miktarına bağlıdır. Kaynağın titreşim genliği ne kadar büyükse, sesin şiddeti de o kadar yüksek olur. Ayrıca, ortamın yoğunluğu ve esneklik katsayısı da sesin şiddetini etkiler. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Prizmaya gelen ışığın dalga boyu arttıkça kırılma açısı da artar.
  2. (.....) Camdan havaya geçişte sınır açısı 42o den büyük açıyla gelen ışınlar tam yansıma yapar.
  3. (.....) Tam yansımalı prizmalar camdan havaya geçişte ışığın tam yansıma yapmasına neden olur.
  4. (.....) Işık prizmasına doğru geldiğinde yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır.
  5. (.....) Prizmadan geçen beyaz ışık renklerine ayrılır.
  6. (.....) İkizkenar dik üçgen şeklindeki prizmalara kırıcı prizma denir.
  7. (.....) Prizmadan çıkan ışın ilk doğrultusundan sapmış olur.
  8. (.....) Dalga boyu büyük olan ışınlar daha çok kırılır.
  9. (.....) Kırılma indisi, ışığın dalga boyuna bağlı değildir.
  10. (.....) Prizmalar ışığın rengini değiştirir.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Radyo dalgaları, elektromanyetik dalga spektrumunda en uzun dalga boyuna sahiptir.
  2. (.....) Mikrodalgalar, mikrodalga fırınlarda gıdaların hızlı bir şekilde ısınmasını sağlar.
  3. (.....) Kızılötesi ışınlar, termal kameralarda ısıyı algılamak için kullanılır.
  4. (.....) Görünür ışık, elektromanyetik dalgaların insan gözü tarafından algılanabilen kısmıdır.
  5. (.....) Morötesi ışınlar, nükleer patlamaların bir ürünüdür.
  6. (.....) X-ışınları, tıpta röntgen çekimlerinde kullanılır.
  7. (.....) Gama ışınları, radyoaktif maddelerin bozunmasıyla oluşur.
  8. (.....) Enine dalgalarda, ortamdaki parçacıkların titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna paraleldir.
  9. (.....) Yay dalgaları hem enine hem de boyuna titreşen dalgalardır.
  10. (.....) Serbest uca gönderilen baş yukarı bir atma, baş aşağı yansır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a) Cyan
  b) Magenta
  c) Beyaz
  d) Sarı
  e) Kırmızı
  f) Yeşil
  g) Siyah
  h) Mavi
  1. Kırmızı ve yeşil karışımı
  2. Kırmızı ve mavi karışımı
  3. Bütün renklerin karışımı
  4. Mavi ve sarı karışımı
  5. Mavi ve yeşil karışımı
  6. Kırmızı, mavi ve sarı karışımı
  7. Mavi, magenta ve sarı karışımı
  8. Kırmızı ve sarı karışımı

 30. Cevap: 1. f 2. b 3. c 4. g 5. a 6. h 7. d 8. e Açıklama:

  Işık renkleri karıştırıldığında toplanır, boya renkleri karıştırıldığında ise çıkarılır. 31. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Elektromanyetik dalgalar, enerjilerine göre düşükten yükseğe doğru; radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, X-ışınları ve gama ışınları şeklindedir. Elektromanyetik dalgaların enerjilerine göre sıralandıkları çizelgeye elektromanyetik dalga __________ denir.
  2. Radyo ve TV dalga vericileri tarafından yayılan dalgalar, radyolarda sese, televizyonlarda ise ses ve __________ dönüştürülür.
  3. Mikrodalgalar radar sistemlerinde, uzun mesafeli bilgi __________ ve mikrodalga fırınlarda kullanılır.
  4. Kızılötesi ışınlar, hastalıkların __________ ve termal kameralarda kullanılır.
  5. Görünür ışık, insan gözü tarafından __________ elektromanyetik dalgalardır.
  6. Morötesi ışınların kaynağı genellikle __________.
  7. Morötesi dalgalar __________ işlemlerinde kullanılır.
  8. X-ışınları; tıp alanında nükleer görüntüleme sistemlerinde ve endüstride geniş kullanım __________ sahiptir.
  9. Gama ışınları, __________ veya __________ sonucu oluşmaktadır.
  10. Gama ışınları kanserli hücreleri yok etmek için __________ amaçlı kullanılmaktadır.
  Seçenekler:
  * spektrumu
  * görüntüye
  * aktarımında
  * tespitinde
  * algılanabilen
  * Güneş
  * sterilizasyon
  * alanına
  * radyoaktif bozunmalar
  * nükleer patlamalar
  * tedavi

 32. Cevap: 1. spektrumu 2. görüntüye 3. aktarımında 4. tespitinde 5. algılanabilen 6. Güneş 7. sterilizasyon 8. alanına 9. radyoaktif bozunmalar, nükleer patlamalar 10. tedavi Açıklama:

  Metinde, elektromanyetik dalgalar, enerjilerine göre sıralandıkları çizelgeye "elektromanyetik dalga spektrumu" dendiği belirtilmektedir. Radyo ve TV vericilerinin yaydığı dalgalar radyolarda sese, televizyonlarda ise görüntüye dönüştürülür. Mikrodalgalar uzun mesafeli bilgi aktarımında kullanılır. Kızılötesi ışınlar hastalıkların tespitinde kullanılır. Görünür ışık insan gözü tarafından algılanabilen elektromanyetik dalgalardır. Morötesi ışınların kaynağı genellikle Güneş'tir. Morötesi dalgalar sterilizasyon işlemlerinde kullanılır. X-ışınları tıp alanında ve endüstride geniş kullanım alanına sahiptir. Gama ışınları radyoaktif bozunmalar veya nükleer patlamalar sonucu oluşur. Gama ışınları kanserli hücreleri yok etmek için tedavi amaçlı kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OPTİK
  1. Aydınlanma
  2. Gölge
  3. Kırılma
  4. Mercekler
  5. Optik Araçlar
  6. Yansıma

Ayrıca 10.sınıf fizik dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

Işık yansımasının tanımını ve mekanizmasını anlamak.

Dağınık yansımanın tanımını ve günlük hayattaki örneklerini tanımak.

Çukur aynalardaki özel ışınları ve özelliklerini kavrar.

Çukur aynaların pratik uygulamalarını fark eder.

Öğrenciler, dalgaların ortam değiştirdiklerinde hareket yönlerini değiştirdiğini anlayabilecekler.

Öğrenciler, sınır açısının tanımını ve önemini anlayabilecekler.

İnce kenarlı merceklerin oluşturduğu gerçek ve sanal görüntü özelliklerini anlar.

Kalın kenarlı merceklerde özel ışınları ve görüntü oluşumunu anlar.

Öğrenciler, ışık filtrelerinin kullanım alanlarını tanımlayabilir.

Öğrenciler, ana renklerin karışımıyla oluşan ara renkleri anlayabilir.

* Ses dalgalarının boyuna dalgalar olduğunu kavrar. * Boyuna dalgaların oluşumunu açıklar.

* Işık prizmalarının özelliklerini anlamak * Tek renkli ışığın prizmada izlediği yolu çizmek * Beyaz ışığın prizmada renklerine ayrılmasını açıklamak * Işık prizmalarının kullanım alanlarını bilmek

* Elektromanyetik dalga spektrumu ve farklı elektromanyetik dalga türlerinin özellikleri. * Dalgaların titreşim doğrultularının sınıflandırılması. * Atmaların yansıması ve farklı ortamlardan geçişi.

* Işık ve boya renklerinin karışım özelliklerini anlar.

* Elektromanyetik dalgaların enerjiye göre sıralanmalarını ve elektromanyetik dalga spektrumunu öğrenmek. * Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, X-ışınları ve gama ışınlarının kullanım alanlarını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.