10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 2. Cevap: Işık şiddeti, belirli bir doğrultuda yayılan ışık yoğunluğunu ölçerken, ışık akısı, bir yüzeye düşen ışık enerjisidir. Aydınlanma şiddeti ise birim yüzeye düşen ışık akısını ifade eder. Bu üç kavram arasındaki ilişki, ışık akısının ışık şiddetiyle doğru orantılı, aydınlanma şiddetinin ise ışık şiddetiyle doğru ve yüzey alanı ile ters orantılı olmasıdır. Açıklama:

  Işık şiddeti, ışık kaynağının gücü ile ilişkilidir. Işık akısı, aydınlattığı alan miktarını belirler. Aydınlanma şiddeti ise bir yüzeydeki ışık miktarının bir ölçüsüdür. 3. Aydınlanma şiddetini etkileyen faktörler nelerdir?


 4. Cevap: Işık kaynağının ışık şiddeti, kaynak ile yüzey arasındaki mesafe ve yüzeyin konumudur. Açıklama:

  Işık kaynağının ışık şiddeti arttıkça aydınlanma şiddeti artar. Kaynak ile yüzey arasındaki mesafe arttıkça aydınlanma şiddeti azalır. Ayrıca, yüzey kaynağa dik konumda olduğunda aydınlanma şiddeti maksimum olur. 5. Küresel aynaların odak noktası nedir?


 6. Cevap: Küresel aynaların odak noktası, paralel gelen ışınların yansıdıktan sonra kesiştiği noktadır. Açıklama:

  Odak noktası, küresel aynanın merkezinden tepe noktasına olan mesafenin yarısı kadardır. 7. Küresel aynaların çeşitlerini yazınız.


 8. Cevap: Çukur ayna ve tümsek ayna Açıklama:

  Çukur aynalar iç yüzeyi yansıtıcı, tümsek aynalar ise dış yüzeyi yansıtıcı olan küresel aynalardır. 9. Işığın kırılmasını etkileyen değişkenler nelerdir?


 10. Cevap: Ortamın kırıcılık indisi, ışığın geliş açısı Açıklama:

  Kırılma, ışığın ortam değiştirmesi nedeniyle ilerleme doğrultusundan sapmasıdır. Sapma miktarı, ortamın kırıcılık indisi ve ışığın geliş açısı ile ilgilidir. 11. Snell Yasası'nı yazınız ve neyi ifade ettiğini açıklayınız.


 12. Cevap: Snell Yasası: n1.sin(i) = n2.sin(r) Açıklama:

  Snell Yasası, kırılan ışığın sinüsünün, geliş açısının sinüsünün ortamın kırıcılık indisine oranına eşit olduğunu belirtir. Işığın kırılma miktarını hesaplamak için kullanılır. 13. Merceklerin oluşumunu açıklayınız.


 14. Cevap: En az bir yüzü küresel, iki küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlardır. Açıklama:

  Merceklerin nasıl oluştuğunu anlamak, özelliklerini ve kullanımlarını kavramak için önemlidir. 15. İnce ve kalın kenarlı merceklerin farklarını üç örnek vererek açıklayınız.


 16. Cevap: * Örnek 1: İnce kenarlı mercekler ışınları toplar, kalın kenarlı mercekler ise ışınları dağıtır. * Örnek 2: İnce kenarlı merceklerin odak noktaları vardır, kalın kenarlı merceklerin yoktur. * Örnek 3: İnce kenarlı mercekler yakınsak, kalın kenarlı mercekler ıraksak merceklerdir. Açıklama:

  İnce ve kalın kenarlı merceklerin farklarını anlamak, optik sistemlerin tasarımında ve kullanımlarında doğru kararlar vermek için gereklidir. 17. Işığın ana renklerini açıklayınız.


 18. Cevap: Kırmızı, yeşil ve mavidir. Açıklama:

  Bu renkler, birbirine karıştırıldığında beyaz ışığı oluşturur. 19. Işık renklerinin karışımından elde edilen ara renklerin isimlerini üç örnek veriniz.


 20. Cevap: * Sarı * Mavi * Yeşil Açıklama:

  Işık renklerinin karışımından elde edilen ara renklerin isimlerini üç örnek veriniz. Cevap: * Sarı * Mavi * Yeşillerinin karışımından elde edilen ara renklerin isimlerini üç örnek veriniz. Cevap: * Sarı * Mavi * Yeşil 21. Yay dalgalarının enine dalga olduklarını açıklayınız.


 22. Cevap: Yay dalgalarında taneciklerin titreşim doğrultusu ilerleme doğrultusuna diktir. Bu özellik, yay dalgalarının enine dalga sınıfına girdiğini gösterir. Açıklama:

  Yay dalgalarında yay üzerindeki noktaların yukarı aşağı titreşmesi, dalganın ilerleme yönüne diktir. Bu da yay dalgalarının enine dalga olmasını sağlar. 23. Yaylarda atmanın farklı ortamlardan geçişi sırasında meydana gelen değişiklikleri açıklayınız.


 24. Cevap: İnce bir yaydan kalın bir yaya geçen bir atma, bir kısmı iletilen ve bir kısmı yansıyan iki atmaya ayrılır. İletilen atma kalın yayda daha yavaş ilerler ve genliği daha küçük olur. Yansıyan atma ise ince yayda baş aşağı yansır ve genliği gelen atmanın genliğinden daha küçüktür. Açıklama:

  İnce bir yaydan kalın bir yaya geçen atma, kalın yayda dirençle karşılaşır. Bu direnç nedeniyle atmanın bir kısmı yansırken, bir kısmı da iletilerek yoluna devam eder. İletilen atma, kalın yayın daha büyük kütlesi nedeniyle daha yavaş hareket eder ve enerjisini daha kısa mesafede kaybeder, bu nedenle genliği daha küçüktür. Yansıyan atma ise ince yayda baş aşağı yansır ve gelen atmanın bir kısmı yansımada kaybedildiği için genliği daha küçüktür. 25. Sesin yankılanması nedir? Açıklayınız.


 26. Cevap: Sesin sert bir yüzeye çarpıp ses kaynağına geri dönmesidir. Açıklama:

  Yankı, ses dalgalarının yansımasıyla oluşur ve ses kaynağı ile yansıma yapan yüzey arasındaki mesafe en az 17 m olmalıdır. 27. Deprem kaydeden aletin adı nedir?


 28. Cevap: Sismograf Açıklama:

  Sismograf, deprem dalgalarını kaydeden ve depremin büyüklüğünü ölçen bir cihazdır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ses dalgaları ortamda yayılırken enerji kaybederler.
  2. (.....) Ses dalgalarının yayılma hızı, ses dalgalarının frekansına bağlıdır.
  3. (.....) İnce sesin frekansı, kalın sesin frekansından büyüktür.
  4. (.....) Sesin şiddeti, sesin frekansıyla doğru orantılıdır.
  5. (.....) Tını, ses kaynaklarının birbirinden ayırt edilmesini sağlar.
  6. (.....) Rezonans, iki cismin aynı frekansta titreşmesidir.
  7. (.....) Doğa frekansı, cismin şekline ve yapısına bağlıdır.
  8. (.....) Ses dalgaları boşlukta (uzayda) ilerleyebilir.
  9. (.....) Ses, katılarda gazlardan daha yavaş ilerler.
  10. (.....) Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığıyla ters orantılıdır.

 30. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. İğneli delik kamerası
  b. Objektif
  c. Göz bebeği
  d. İris
  1. Işığı toplar
  2. Işık geçirgenliğini kontrol eder
  3. Görüntünün oluştuğu yer
  4. Görüntünün keskinliğini sağlar

 32. Cevap: Açıklama: 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Işık prizmaları, üzerine düşen ışığı ...... ve renklerine ayıran üçgen ......'dir.
  2. Prizmada tek renkli ışığın izlediği yol, havadan ...... girerken ...... kırılır.
  3. Beyaz ışık prizmadan geçerken ....... ayrışır.
  4. Ortamın kırılma indeksi, ışığın ......'na bağlıdır.
  5. Dalga boyu büyük olan ışıklar daha az ...... kırılır.
  6. Dalga boyu küçük olan ışıklar daha çok ...... kırılır.
  7. Kırmızı ışığın kırılması, mor ışığın kırılmasından ......'dır.
  8. Tam yansımalı prizmalar, kırılma indeksi ......'dan büyük cam prizmalardır.
  9. Tam yansıma yapabilmesi için ışığın yüzeye ......'dan büyük gelmesi gerekir.
  10. Camdan havaya geçişlerde tam yansıma sınırı ......'dir.

 34. Cevap: 1. saptıran, camdan yapılmış 2. cam, yüzeyin normaline yaklaşarak 3. renklerine 4. dalga boyuna 5. az 6. çok 7. az 8. ortamdaki havanın 9. sınır açısından 10. 42o Açıklama:

  Işık prizmaları, üzerine düşen ışığı saptırır ve beyaz ışığı renklerine ayırır. Tek renkli ışın, prizmaya girerken yüzeyin normaline yaklaşarak kırılır. Beyaz ışık, renklerine ayrılır çünkü farklı renkteki ışınlar farklı açılarla kırılır. Tam yansımalı prizmalar, kırılma indisi ortamdaki havanın kırılma indisinden büyük olan cam prizmalardır. Işığın tam yansıma yapabilmesi için yüzeye sınır açısından büyük gelmesi gerekir. Camdan havaya geçişlerde tam yansıma sınırı 42o'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OPTİK
  1. Aydınlanma
  2. Gölge
  3. Kırılma
  4. Mercekler
  5. Optik Araçlar
  6. Yansıma

Ayrıca 10.sınıf fizik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramlarının tanımını ve ilişkilerini anlar.

Aydınlanma şiddetini etkileyen faktörleri belirtir.

Öğrenciler küresel aynaların odak noktası kavramını anlayabilecektir.

Öğrenciler küresel aynaların çeşitlerini öğrenebilecektir.

Öğrenciler, ışığın kırılmasını etkileyen değişkenleri tanımlayabilir.

Öğrenciler, Snell Yasası'nı yazabilir ve kırılma ile ilgili problemleri çözmede kullanabilir.

Merceklerin tanımını ve oluşumunu öğrenmek.

İnce ve kalın kenarlı merceklerin özelliklerini karşılaştırmak.

Işığın ana renklerini tanımlayabilme.

Öğrenciler yay dalgalarının enine dalga olduğunu ve bunun nedenini anlayacaklardır.

Öğrenciler atmaların farklı ortamlardan geçişi sırasında meydana gelen değişiklikleri anlayacaklardır.

Ses dalgalarının özelliklerini anlama.

Deprem dalgaları ve deprem ölçümü hakkında bilgi edinme.

1. Ses dalgalarının özellikleri hakkında bilgi edinmek 2. Ses dalgalarının yayılma hızı hakkında bilgi edinmek 3. Sesin özelliklerini (yükseklik, şiddet, tını) anlamak 4. Rezonans olayını tanımlamak 5. Doğal frekansın önemini anlamak 6. Ses dalgalarının yayılma ortamlarını belirlemek

Işık prizmalarının özelliklerini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.