10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1

10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 CEVAPLARI

 1. Argümantasyonda sonucu destekleyen önermeler ne olarak adlandırılır?

  A) Önerme    B) Sorgu    C) Öncel    D) Temel    E) Görüş    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Argümantasyonda sonucu destekleyen önermelere öncel adı verilir. 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi önermedir?

  A) Dile kolay!                  B) Yarın buluşalım mı?         
  C) Bu kalem kırmızıdır.         D) Uzaktan kum nerede?         
  E) Bindiğimiz araç hızlıydı.                                   

 4. Cevap: C Açıklama:

  Önerme, doğru veya yanlış bir yargı bildiren cümledir. "Bu kalem kırmızıdır." ifadesi bir yargı bildirdiği için önermedir. 5. Bir görüşü desteklemek için ortaya konan kanıtlar neler olabilir?

  A) Öncel    B) Önerme    C) Görüş    D) Sorgu    E) Argüman    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bir görüşü desteklemek için ortaya konan kanıtlara öncel adı verilir. Önceler, sonucu destekleyen önermelerdir. 7. Aşağıdaki önermelerin hangisi Stephen Hawking'in küresel ısınma hakkındaki argümanının bir parçası değildir?

  A) Venüs'te dört milyar yıl öncesinde Dünya'dakine benzer bir yaşam vardı.
  B) Venüs'te sera gazlarının etkisiyle sıcaklık artmaya başladı.
  C) Dünya'daki sera gazlarının etkisi ve sıcaklık artıyor.
  D) Dünya'da da Venüs'ün kaderini paylaşacak ve 300-500 yıl içinde yaşanmayacak hâle gelecektir.
  E) Venüs, Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Hawking'in argümanı Venüs'ün küresel ısınma nedeniyle yaşanmaz hale geldiğini ve Dünya'nın da benzer bir kaderi paylaşabileceğini savunmaktadır. E seçeneği ise Venüs'ün Güneş'e en yakın üçüncü gezegen olduğunu belirtir ve Hawking'in argümanıyla ilgili değildir. 9. Aşağıdaki önermelerden hangisi tümevarım örneklerinden biridir?

  A) Bütün metaller ısıtılınca genleşir.
  B) Serçe bir kuştur ve tüm kuşlar uçar.
  C) Venüs'te sera gazlarının etkisiyle sıcaklık artmaya başladı.
  D) Dünya'daki sera gazlarının etkisi ve sıcaklık artıyor.
  E) Ay'ı kolonize etmek ve sonra da gezegenleri ele geçirmek gerekiyor.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tümevarım, tek tek olay ve olgulardan genel yasalara veya tikel önermeden hareketle tümel önermeye doğru giden akıl yürütme biçimidir. A seçeneği, metal olan tüm nesnelerin ısıtılınca genleşeceğini belirtir ve tümevarım örneklerinden biridir. B, C, D ve E seçenekleri ise tümevarım örnekleri değildir. 11. Aşağıdaki önermelerden hangisi bir analoji örneğidir?

  A) Bütün metaller ısıtılınca genleşir.
  B) Serçe bir kuştur ve tüm kuşlar uçar.
  C) Dünya'da ve Mars'ta atmosfer vardır.
  D) Dünya'daki sera gazlarının etkisi ve sıcaklık artıyor.
  E) Ay'ı kolonize etmek ve sonra da gezegenleri ele geçirmek gerekiyor.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Analoji, iki farklı nesne veya önerme arasındaki benzerliklere dayanarak çıkarım yapma işlemidir. C seçeneği, Dünya ve Mars'taki atmosfer benzerliğine dayanarak Mars'ta da yaşam bulunabileceğini öne sürmektedir ve bir analoji örneğidir. A, B, D ve E seçenekleri ise analoji örnekleri değildir. 13. Sosyal medyanın insanların hayatındaki olumlu etkilerinden biri nedir?

  A) Yalnızlaştırır ve asosyal hale getirir.
  B) Bilgi edinmeyi kolaylaştırır.
  C) Sosyalleşmeyi sağlar ve farklı ufuklar açar.
  D) Teknoloji bağımlılığına ve fobilere yol açar.
  E) Hayatın rutinini aksatır ve kaygı bozukluklarına sebep olur.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Sosyal medya, insanların çevrim içi oyunlar oynaması, yeni insanlar tanıması, farklı kültürleri keşfetmesi gibi birçok yönden sosyalleşmesini ve farklı ufuklar açmasını sağlayabilir. 15. Sosyal medyanın insanların hayatındaki olumsuz etkilerinden biri nedir?

  A) Bilgi edinmeyi kolaylaştırır.
  B) Yalnızlaştırır ve asosyal hale getirir.
  C) Sosyalleşmeyi sağlar ve farklı ufuklar açar.
  D) Teknoloji bağımlılığına ve fobilere yol açar.
  E) Hayatın rutinini aksatır ve kaygı bozukluklarına sebep olur.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Sosyal medya, insanların sürekli olarak çevrim içi olması ve gerçek hayattaki iletişiminin azalması nedeniyle yalnızlaştırıcı ve asosyalleştirici bir etkiye sahip olabilir. 17. Sosyal medya kullanımının artmasına neden olan faktörlerden biri nedir?

  A) İnternetin kolay erişilebilir olması
  B) Akıllı telefonların hayatın merkezinde yer alması
  C) Teknoloji bağımlılığı
  D) FOMA (Fear Of Missing Out) adında bir fobi
  E) Sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu

 18. Cevap: A Açıklama:

  İnternetin kolay erişilebilir olması, insanların sosyal medyaya daha fazla zaman ayırmalarına ve onu vazgeçilmez bir hale getirmesine neden olmuştur. 19. Dil, düşüncenin bir aracı mıdır yoksa düşüncenin kendisi midir?

  A) Dil, düşüncenin bir aracıdır.
  B) Dil, düşüncenin kendisidir.
  C) Dil, düşünceden bağımsızdır.
  D) Dil, düşünceyi sınırlandırır.
  E) Dil, düşünceyi zenginleştirir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Dil, düşünceleri ifade etmek için kullanılan bir araçtır. Düşünceler dil olmadan var olamazlar. 21. Dil, farklı kültürlerde farklı mıdır?

  A) Evet, dil farklı kültürlerde farklıdır.
  B) Hayır, dil farklı kültürlerde aynıdır.
  C) Dil, sadece bir kültürde var olur.
  D) Dil, kültürel etkilerden bağımsızdır.
  E) Dil, kültürel etkilerle şekillenir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Dil, bir kültürün önemli bir parçasıdır ve farklı kültürlerde farklı diller konuşulur. 23. Dil, düşüncemizi nasıl etkiler?

  A) Dil, düşüncemizi sınırlandırır.
  B) Dil, düşüncemizi zenginleştirir.
  C) Dil, düşüncemizi kontrol eder.
  D) Dil, düşüncemize etki etmez.
  E) Dil, düşüncemizin bir parçasıdır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Dil, düşüncelerimizi ifade etmek için kullandığımız bir araçtır ve düşüncelerimizi zenginleştirmemize yardımcı olur. 25. Gazâlî'ye göre iletişimi sağlayan en önemli araç nedir?

  A) Konuşma    B) Yazma    C) Düşünme    D) Okumak    E) Dinlemek    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Gazâlî'ye göre iletişimi sağlayan en önemli araç konuşmadır. Çünkü konuşma yoluyla düşünceler ve bilgiler başkalarıyla paylaşılır ve anlaşılır. 27. Gazâlî'ye göre, düşüncenin en önemli özelliği nedir?

  A) Soyut olması       B) Nesnel olması     
  C) Akılcı olması      D) Duygusal olması   
  E) Öznel olması                            

 28. Cevap: C Açıklama:

  Gazâlî'ye göre, düşüncenin en önemli özelliği akılcı olmasıdır. Çünkü akıl, doğruyu yanlıştan ayırt etme ve doğru sonuçlara ulaşma yetisidir. 29. Gazâlî'ye göre, konuşmanın amacı nedir?

  A) Bilgi edinmek
  B) Eğlenmek
  C) İletişim kurmak
  D) Başkalarını etkilemek
  E) Kendi düşüncelerini ifade etmek

 30. Cevap: C Açıklama:

  Gazâlî'ye göre, konuşmanın amacı başkalarıyla iletişim kurmak, onları etkilemek ve onların düşüncelerini öğrenmektir. 31. Özgürlük, bireyin arzularına ve isteklerine göre hareket etme yeteneğidir. Bu tanımı baz alacak olursak, aşağıdakilerden hangisi özgürlük değildir?

  A) Bir çocuğun okula gitme kararı
  B) Bir yetişkinin iş değiştirme kararı
  C) Bir mahkumun hapishaneden kaçma kararı
  D) Bir hastanın tedavi olma kararı
  E) Bir hayvanın yiyecek arama kararı

 32. Cevap: C Açıklama:

  Mahkumun hapishaneden kaçma kararı, özgürlük değil kaçıştır. Çünkü mahkum, özgürce hareket etme yeteneğine sahip değildir. 33. Dostluk, iki veya daha fazla kişi arasında karşılıklı sevgi, saygı ve güven duygusuyla oluşan yakın ilişkidir. Bu tanımı baz alacak olursak, aşağıdakilerden hangisi dostluk değildir?

  A) Aile üyeleri arasındaki ilişki
  B) Çiftler arasındaki ilişki
  C) Arkadaşlar arasındaki ilişki
  D) İş arkadaşları arasındaki ilişki
  E) Komşular arasındaki ilişki

 34. Cevap: D Açıklama:

  İş arkadaşları arasındaki ilişki, genellikle karşılıklı çıkarlara dayanır. Bu nedenle, dostluk değildir. 35. Varlık, felsefede var olan her şeyi ifade eder. Varlık nedir sorusu, felsefenin en temel sorularından biridir. Bu soruyu yanıtlamaya çalışan birçok filozof olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi varlık sorusuna verilen cevaplardan biri değildir?

  A) Varlık, maddeden oluşur.
  B) Varlık, zihinten oluşur.
  C) Varlık, hem maddeden hem de zihinten oluşur.
  D) Varlık, hiçbir şeyden oluşmaz.
  E) Varlık, kendi başına var olan bir şeydir.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Varlık, hiçbir şeyden oluşmaz demek, varlığın yokluktan var olması anlamına gelir. Bu ise, mümkün değildir. 37. Bir kitabın cümlelerinin altını çizmek, aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

  A) Kitaptan notlar çıkarmak
  B) Önemli yerleri daha kolay bulmak
  C) Kitapla etkileşime geçmek
  D) Kitap okurken uyuklamak
  E) Kitabın daha uzun sürede bitmesini sağlamak

 38. Cevap: D Açıklama:

  Kitabın cümlelerinin altını çizmek, okuyucuyu kitapla etkileşime geçirir, notlar çıkarmasını ve önemli yerleri daha kolay bulmasını sağlar. Bu nedenle kitap okurken uykuya dalmaya neden olmaz. 39. Bir argüman ağacında, temel fikir aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

  A) En üstteki argüman     B) En alttaki argüman    
  C) En sağdaki argüman     D) En soldaki argüman    
  E) En ortadaki argüman                             

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bir argüman ağacında, temel fikir en üstteki argümanla gösterilir. Diğer argümanlar, bu temel fikri desteklemek için kullanılır. 41. Bir filozofun sözü dolandırdığı düşünülmesinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Filozofun fikirlerinin karmaşık olması
  B) Filozofun yeterince açıklayıcı olmaması
  C) Filozofun okuyucusunu etkilemek istemesi
  D) Filozofun kendini beğenmiş olması
  E) Filozofun kelime oyunları yapması

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bir filozofun sözü dolandırdığı düşünülmesinin en olası nedeni, filozofun fikirlerini yeterince açıklayıcı olmamasıdır. Filozoflar, genellikle karmaşık fikirler üzerinde çalışırlar ve bu fikirleri açıklamak için uygun kelimeleri bulmakta zorluk çekebilirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 Detayları

10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 10.sınıf felsefe dersi II. ünite felsefe ile düşüme konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, argümantasyonda kullanılan kavramları açıklayabilir.

Öğrenciler, önerme kavramını açıklayabilir ve önerme örnekleri verebilir.

Öğrenciler, argümantasyonda kullanılan kavramları açıklayabilir ve örnek verebilir.

Öğrenciler, Hawking'in küresel ısınma hakkındaki argümanının ana unsurlarını anlayabilecektir.

Öğrenciler, tümevarım akıl yürütme biçimini anlayabilecektir.

Öğrenciler, analoji akıl yürütme biçimini anlayabilecektir.

Öğrenciler, sosyal medyanın hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu anlayacaktır.

Öğrenciler, sosyal medyanın hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu anlayacaktır.

Öğrenciler, sosyal medyanın insanların hayatındaki etkilerinin altında yatan nedenleri anlayacaktır.

Dilin düşünceyle olan ilişkisini anlamak.

Dilin kültürel çeşitlilikle olan ilişkisini anlamak.

Dilin düşünce üzerindeki etkisini anlamak.

Öğrenciler, Gazâlî'nin iletişim anlayışını kavrarlar.

Öğrenciler, Gazâlî'nin düşünce anlayışını kavrarlar.

Öğrenciler, Gazâlî'nin konuşma anlayışını kavrarlar.

Öğrenciler, özgürlüğün ne olduğunu ve özgürlüğün sınırlarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, dostluğun ne olduğunu ve dostluğun özelliklerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, varlık sorusunun ne olduğunu ve varlık sorusuna verilen farklı cevapları anlayabileceklerdir.

Öğrenci, kitap okurken cümlelerin altını çizmenin önemini ve yararlarını anlayacaktır.

Öğrenci, argüman ağacının yapısını ve temel fikrin yerini anlayacaktır.

Öğrenci, filozofların sözlerinin neden anlaşılması zor olabileceğini anlayacaktı

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Felsefe II. Ünite - Felsefe İle Düşünme - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.