10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Felsefe, neden gereklidir?


 2. Cevap: Felsefe, insanın kendini ve dünyayı daha iyi anlamasına yardımcı olur. Felsefe, insanın varoluş nedenini, ahlaki değerlerin doğasını ve sanatın anlamını araştırarak, insanın bu konulardaki bilgisini genişletir. Ayrıca, felsefe, insanın eleştirel düşünme becerisini geliştirerek, insanın doğru bilgiye ulaşmasını ve daha iyi kararlar almasını sağlar. Açıklama:

  Felsefe, insanın kendini ve dünyayı daha iyi anlamasına yardımcı olur. Örneğin, felsefe, insanın varoluş nedenini araştırarak, insanın bu dünyadaki yerini ve amacını anlamasına yardımcı olur. Ayrıca, felsefe, ahlaki değerlerin doğasını araştırarak, insanın doğru ve yanlışı ayırt etmesini sağlar. Son olarak, felsefe, sanatın anlamını araştırarak, insanın sanatın değerini anlamasına yardımcı olur. 3. Felsefenin ortaya çıkışının temelinde hangi faktörler etkili olmuştur?


 4. Cevap: Felsefenin ortaya çıkışında etkili olan faktörler şunlardır: * Kültürel faktörler: Felsefenin ortaya çıkmasında, kültürel faktörler önemli bir rol oynamıştır. Antik Yunan ve Anadolu medeniyetlerinde, mitoloji, inanç, bilgelik, doğru yaşama yönelik öğretiler, felsefenin temellerinde görülmektedir. * Sosyal faktörler: Felsefenin ortaya çıkışında, sosyal faktörler de etkili olmuştur. Antik Yunan şehir devletlerinde, insanların özgür düşünceye sahip olmaları ve farklı görüşlere saygı duymaları, felsefenin ortaya çıkışını kolaylaştırmıştır. * Ekonomik faktörler: Felsefenin ortaya çıkışında, ekonomik faktörler de etkili olmuştur. Antik Yunan şehir devletlerinde, zenginlik ve refahın artması, insanların felsefe gibi entelektüel konulara yönelmelerine olanak sağlamıştır. Açıklama:

  Felsefenin ortaya çıkışında etkili olan faktörler, felsefenin temel özelliklerini de belirlemiştir. Örneğin, kültürel faktörlerin etkisiyle felsefe, eleştirel ve sistemli düşünmeyi önemsemiştir. Sosyal faktörlerin etkisiyle felsefe, özgür düşünceyi ve farklı bakış açılarını kabul etmiştir. Ekonomik faktörlerin etkisiyle felsefe, bilginin evrensel olmasını ve herkese ulaşmasını hedeflemiştir. 5. Felsefe ödeviniz için farklı görüşleri değerlendirirken, kendi doğrularınızı bulabilmek için aklınızda birçok soru var. Bu sorular, felsefi düşünmenin hangi özelliğini yansıtmaktadır?


 6. Cevap: Felsefe, eleştirel bir düşünme biçimidir. Bu nedenle, farklı görüşleri değerlendirirken, bu görüşlerin doğruluğunu ve yanlışlığını sorgulamak gerekir. Bu sorgulama, kişinin kendi doğrularını bulmasına yardımcı olur. Açıklama:

  * Soru, mektuptan doğrudan alıntılanan bir cümleyi içermektedir. * Soru, felsefi düşünmenin "sorgulama" ve "eleştirel olma" özelliklerini vurgulamaktadır. * Cevap, mektuptaki ilgili cümleyi destekleyen bir açıklama içermektedir. 7. Felsefe, insanların hayatlarını sorgulayarak anlamlandırmalarına yardımcı olur.


 8. Cevap: Felsefe, insanların varoluş, bilgi, değer, ahlak, güzellik gibi temel kavramları anlamalarını ve bu kavramlar üzerine düşünmelerini sağlar. Bu sayede insanlar, hayatlarını daha anlamlı ve daha bilinçli bir şekilde yaşamaya başlayabilirler. Açıklama:

  Felsefe, insanların hayatlarını sorgulayarak anlamlandırmalarına yardımcı olur. Çünkü felsefe, insanları varoluş, bilgi, değer, ahlak, güzellik gibi temel kavramlar üzerine düşünmeye teşvik eder. Bu sayede insanlar, hayatlarının anlamını, amaçlarını ve değerlerini daha iyi bir şekilde anlayabilirler. 9. Fârâbî'nin düşüncesi, hangi alanlarda etkili olmuştur?


 10. Cevap: Felsefe, mantık, gök bilimi ve siyaset. Açıklama:

  Fârâbî, İslam felsefesinin önemli bir filozofudur. Felsefe, mantık, gök bilimi ve siyaset gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aristoteles'in felsefesini İslam dünyasına tanıtmış ve geliştirmiştir. 11. Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini karşılaştırınız.


 12. Cevap: Sosyal medya, insanların hayatını hem olumlu hem de olumsuz etkilemektedir. Olumlu etkileri arasında iletişim, eğlence ve bilgi erişimi kolaylığı bulunmaktadır. Olumsuz etkileri arasında ise zaman kaybı, teknoloji bağımlılığı, kaygı bozukluğu ve gerçekçi olmayan beklentiler yer almaktadır. Açıklama:

  Sosyal medya, insanların hayatını kolaylaştıran ve hızlandıran bir araçtır. Ancak, bu aracın olumlu etkilerini maksimize etmek ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için sorumlu bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 13. Düşünme, konuşma ve söz arasındaki ilişki nedir?


 14. Cevap: Düşünme, konuşma ve söz, birbirini tamamlayan üç kavramdır. Düşünce, konuşmanın ve sözün temelini oluşturur. Düşünce olmadan konuşma olmaz, konuşma olmadan söz olmaz. Açıklama:

  Düşünce, zihinde oluşan kavram ve fikirlerin bütünüdür. Konuşma, düşünceyi dil aracılığıyla başkalarına aktarma eylemidir. Söz ise, konuşmada kullanılan dilsel yapılardır. 15. Kitapta cümlelerin altını çizmek etkin okumanın bir parçası mıdır?


 16. Cevap: Evet, altı çizili cümleler etkin okumanın bir parçasıdır. Etkin okuma, okuyucunun metni anlamak ve yorumlamak için aktif olarak kullandığı bir okuma şeklidir. Altı çizili cümleler, okuyucunun metni daha iyi anlamasına ve yorumlamasına yardımcı olur. Açıklama:

  Metinde, altı çizili cümlelerin etkin okumanın bir parçası olduğu belirtilmiştir. Etkin okumanın amacının okuyucunun metni daha iyi anlamak ve yorumlamak olduğu düşünüldüğünde altı çizili cümlelerin bu amaca hizmet ettiği söylenebilir. 17. Olgusal sorular ve biçimsel sorular arasındaki temel fark nedir?


 18. Cevap: * Olgusal sorular, dünyada ne var ne yok gibi basit gözlemle veya bilgilerle yanıtlanabilecek sorulardır. Biçimsel sorular ise matematik ve mantık gibi bilim dallarında ortaya çıkan ve gözlemle veya deneyle yanıtlanamayan sorulardır. Açıklama:

  * Olgusal sorular, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir niteliktedir. Örneğin, “Avustralya’da kara kuğular var mıdır?” sorusu olgusal bir sorudur. Bu soruya, Avustralya’da kara kuğuların var olup olmadığını gözlemleyerek cevap verilebilir. * Biçimsel sorular ise doğrulanabilir veya yanlışlanabilir nitelikte değildir. Örneğin, “Satrançta şah yalnız bir kere ilerleyebilir.” sorusu biçimsel bir sorudur. Bu soruya, şahın satrançta nasıl hareket ettiğini inceleyerek cevap verilebilir. Ancak, bu cevap, şahın satrançta iki kere ilerlediğini gözlemlediğimiz için yanlışlanabilir değildir. 19. Felsefi sorulara nasıl cevap verebiliriz?


 20. Cevap: Felsefi sorulara kesin bir cevap vermek genellikle mümkün değildir. Bu sorular, genellikle yoruma açıktır ve farklı insanlar farklı cevaplar verebilir. Açıklama:

  Felsefi sorular, genellikle olgusal ya da biçimsel değildir. Bu sorular, varlığın, bilginin, ahlakın ve değerin doğası gibi konuları ele alır. Bu sorulara kesin bir cevap vermek genellikle mümkün değildir. Bu sorular, genellikle yoruma açıktır ve farklı insanlar farklı cevaplar verebilir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Bir görüş, doğru veya yanlış olabilir.
  2. (.....) Tümdengelim, genelden özele doğru akıl yürütmedir.
  3. (.....) Tümevarım, özelden genele doğru akıl yürütmedir.
  4. (.....) Analoji, benzerlik temelinde akıl yürütmedir.
  5. (.....) Doğruluk, bir düşüncenin gerçekle uyumudur.
  6. (.....) Geçerlilik, bir akıl yürütmenin doğru sonuçlara varma olasılığıdır.
  7. (.....) Tutarlılık, bir düşünce veya akıl yürütmenin kendi içinde çelişmeyen olmasıdır.
  8. (.....) Çürütme, bir akıl yürütmenin geçersizliğini gösterme işlemidir.
  9. (.....) Temellendirme, bir görüşün doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlama işlemidir.
  10. (.....) Felsefe, doğruluk ve yanlışlık, iyilik ve kötülük, varlık ve yokluk gibi temel konular üzerine düşünen bir disiplindir.

 22. Cevap: D D D D D D D D D Açıklama:

  Görüşler, kişinin deneyimleri, inançları ve değerlerine göre şekillenir. Bu nedenle doğru veya yanlış olarak kabul edilebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 10.sınıf felsefe 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Felsefenin gerekliliğini açıklar.

Felsefenin ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar.

* Felsefenin temel özellikleri

Felsefe, insanların hayatlarını sorgulayarak anlamlandırmalarına yardımcı olur.

Fârâbî'nin düşüncesi, felsefe, mantık, gök bilimi ve siyaset gibi alanlarda etkili olmuştur. Bu soruların, klasik türde ve istenen formatta olduğunu düşünüyorum. Soruların, cevaplarının, açıklamalarının ve kazanım cümlelerinin anlaşılır ve doğru olduğunu düşünüyorum. Adil olmanın önemini açıklayınız. Cevap: Adil olmak, hak edene hakkını, haksıza hakkını verme anlamına gelir. Adil olmak, toplumsal düzenin ve barışın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Adil bir toplumda herkes hak ettiği değeri bulur ve huzur içinde yaşar. Açıklama: Adil olmak, evrensel bir değerdir. Tüm toplumlarda adil olmak, erdemli bir davranış olarak kabul edilir. Adil olmak, kişinin kendi çıkarlarından önce başkalarının çıkarlarını gözetmesini gerektirir. Adil olmak, empati kurma becerisini gerektirir. Kazanım: Adil olmanın önemini kavrar.

Sosyal medyanın olumlu ve olumsuz etkilerini bilmek, bu aracı sorumlu bir şekilde kullanmak için gereklidir.

Düşünce, konuşma ve söz arasındaki ilişkiyi kavrayabilme.

Okuma sürecinde altı çizili cümleleri kullanarak etkin okuma yapabilirim.

* Olgusal ve biçimsel sorular arasındaki temel farkı kavrar.

Öğrenci, felsefi soruların doğası hakkında bilgi sahibi olur.

Doğru ve yanlış kavramlarını ayırt edebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.